Rami Fellemon: JEO-työn rukousaiheita Jerusalemista 16.6.2020

“Herra antaa kansalleen väkevyyden, Herra siunaa kansaansa rauhalla.”
– Psalmi 29:11

Nostakaa kanssamme Pyhän Maan seurakuntaa rukouksissa Herralle tiettäväksi. Rukoilemme seurakunnan kasvun puolesta ja kristittyjen todistuksen puolesta, jotta se olisi voimallinen ei-uskoville. Monet ihmiset kysyvät Jumalasta erityisesti näinä vaikeina aikoina.

Rukoilkaa C:n puolesta, jota opetuslapseutamme. Luettuaan karanteenissa Raamattua, hänellä on halu löytää elävä suhde Jeesukseen. Rukoile tämän ystävän sydämen ja mielen jatkuvaa muutosta.

Liity joukkoomme rukoilemaan internet-työmuotomme puolesta. Antakoon Herra työtovereillemme viisautta ja oivalluksia vastatessaan Jumalaa koskeviin kysymyksiin. Tämä työmuoto on ollut tehokasta korona-viruspandemian aikana.

Rukoilemme miesten opetuslapseusryhmän puolesta. Ylistäkää Jumalaa siitä, että he pystyivät pitämään yhteyttä myös karanteenin aikana, ja että he kasvaisivat edelleen Kristuksen todellisiksi opetuslapsiksi.

Pidä rukouksissasi kaikki ne, jotka saavat apua meiltä. Rukoilemme, että Herran läsnäolo pysyisi heidän kodeissaan ja sydämissään.

Ylistäkää Jumalaa kaikista, jotka ovat tukeneet työtämme fyysisesti, taloudellisesti ja rukouksen kautta. Hoitakaamme meille suotuja siunauksia hyvin.

Kääntykäämme Herran puoleen ja olkaamme siunatut Hänen voimassaan ja rauhassaan vaikeina aikoina ja jakakaamme tätä todellisuutta myös toisille.

Kiitollisena rukoustuesta, siunauksin,

RAMI JA JEO-TIIMI