Rami Fellemon: JEO-työn rukousaiheita Jerusalemista 2.7.2020

Rakkaat muurinvartijat,

  • Rukoilkaa rauhanomaista ratkaisua Pyhän maan poliittisen elämän jännitteille. Olkoon Herran hyvä käsi tilanteen yllä.
  • Liittykää rukoukseen kanssamme Ramin ja hänen perheensä puolesta. Rukoilemme Herran varjelusta koko perheen ylle, heidän lähtemiselleen ja tulemiselleen, Ps. 121.
  • Rukoilkaa Jumalaa opetuslapseutustiimimme jäsenen F:n puolesta. Ylistäkää Herraa siitä, että F:n sydän palaisi palvelutyölle, rukoilemme, että hänen palvelutyönsä olisi hedelmällistä.
  • Rukoilettehan Pyhän maan puolesta, kun Covid-19 -koronaviruspandemian toinen aalto iski jo Israeliin ja palestiinalaisalueille. Rukoilemme hallituksen ja terveydenhuollon viranomaisten puolesta, jotka johtavat kriisinhallintatoimenpiteitä. Suokoon Herra heille viisautta ja rohkeutta.
  • Muistattehan rukouksin opetuslapseutustiimiämme. Antakoon Jumala heille viisautta sen suhteen, miten tavoittaa enemmän ihmisiä, ja että Hän avaisi ovia, jotta voimme kohdata ihmisiä jakaaksemme evankeliumin sanomaa.
  • Rukoilettehan Connect Cafen taloudellisen kannattavuuden puolesta. Rukoilemme sen myös siunaavan enemmän ihmisiä hengellisesti. Rukoillaan, että ihmiset rohkaistuisivat tulemaan sinne koronavirustilanteesta huolimatta.
  • Rukoilemme Herran vahvistusta ja tiimillemme rohkeutta, kun teemme palvelutyötä ihmisten keskuudessa, kun kohtaamme koronaviruspandemian toisen aallon. ”Olenhan minä sinua käskenyt: Ole luja ja rohkea; älä säikähdy äläkä arkaile, sillä Herra, sinun Jumalasi, on sinun kanssasi, missä ikinä kuljetkin”, Joosua 1:9.

RAMI FELLEMON JA JEO-TIIMI