Rami Fellemon: JEO -työn rukousaiheita Jerusalemista 7.7.2020

”Herran nimi on vahva torni; hurskas juoksee sinne ja saa avun”.

Sananlaskut 18:10

Hyvät rukousystävät,

Kiitos rukouksestanne, välittämisestä ja sitoutuneesta tuestanne.

– Kiitos Herralle, avustustiimimme on saanut auttaa satoja perheitä. Olemme kiitollisia siitä, miten Jumala käyttää heitä evankeliumin jakamiseen ja oman rakkautensa ilmaisemiseen kaikkein vaikeimmissakin tilanteissa.

– Rukoilkaa kanssamme sosiaalisen median sivujen puolesta, että niillä jaetut evankelioivat viestit voisivat saavuttaa niin monia silmiä ja korvia kuin mahdollista ja että voisivat kylvää uskon siemeniä moniin sydämiin.

– Rukoilkaa kaikkien niiden puolesta, jotka sairastavat Covid19 -tartunnan saaneina, kun toinen aalto on iskenyt kansakuntaamme. Rukoilemme sairastuneille parantumista ja Herran lohduttavaa läsnäoloa.

– Pyydän rukoilemaan Jerusalemin kirjakauppamme puolesta, että se saisi toimia turvattuna ja suojattuna ja olla valonsäde pimeydessä.

– Rukoilemme yhdessä kaikkien niiden puolesta, jotka ovat menettäneet työnsä Covid19-kriisin tähden. Kunpa he pystyisivät kaikkine tarpeineen turvautumaan Jumalaan.

– Kiitos Jumalalle kaikista uskollisista Patmos-tukijoista. Olemme kiitollisia Hänelle jokaisesta osaksemme tulevasta siunauksesta.

Monin siunauksin,
Rami ja JEO-tiimi