Muurinvartijat

2019-05-15 "Mutta sinä Israel, minun palvelijani, sinä Jaakob, jonka minä olen valinnut, ystäväni Aabrahamin siemen… Älä pelkää, sillä minä olen kanssasi. Älä pälyile ympärillesi, sinä minä olen sinun Jumalasi. Minä vahvistan sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua vanhurskauteni oikealla kädellä. Katso... https://www.patmos.fi/muurinvartijat/1781/hannele_suortti_idan_diasporajuutalaistyon_muurinvartijakirje_15_5_2019 Patmos article

Hannele Suortti: Idän diasporajuutalaistyön muurinvartijakirje 15.5.2019

 ”Mutta sinä Israel, minun palvelijani, sinä Jaakob, jonka minä olen valinnut, ystäväni Aabrahamin siemen… Älä pelkää, sillä minä olen kanssasi. Älä pälyile ympärillesi, sinä minä olen sinun Jumalasi. Minä vahvistan sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua vanhurskauteni oikealla kädellä. Katso, häpeän ja pilkan saavat kaikki, jotka palavat vihasta sinua vastaan. Tyhjiin raukeavat ja tuhoutuvat ne, jotka riitelevät sinun kanssasi.” Jesaja 41: 8, 10-11.

Shalom, rakkaat rukousystävät!

Jumala ei valinnut Israelia omaksi kansakseen ja palvelijakseen Israelin tekojen tai erinomaisuuden takia. Jumalan valinta perustuu Häneen itseensä. Siksi Israel ei ole menettänyt asemaansa Jumalan valittuna kansana, vaikka niin monella tavalla yritetäänkin näin väittää.

Jumala on antanut kiistämättömän perusteellisen vakuutuksen valinnastaan Israelin suhteen muun muassa Jeremian kirjan 31. luvussa: ”Näin sanoo Herra, joka on pannut auringon valaisemaan päivää, kuun ja tähdet lakiensa mukaan valaisemaan yötä, hän, joka saa meren liikkeelle, niin että sen aallot pauhaavat – Herra Sebaot on hänen nimensä: Vain jos nämä luonnonlait häviävät minun edestäni, sanoo Herra, lakkaavat myös Israelin jälkeläiset olemasta kansa minun edessäni ainiaan.”

Herra Sebaot, Adonai Taivaan sotajoukkojen Jumala, on antanut oman lupauksensa juutalaisen kansan olemassaolosta kansana hänen edessään ainakin siihen asti, kun aurinko ja kuu ovat olemassa. Tämä on kaikkien ns. korvausteologian kannattajienkin hyvä muistaa.

Olkoon tämä Jumalan ihmeellinen rakkauden valinta ja uskollisuus siinä antamassa meille voimia, kun koemme sydämen tuskaa, rukoilemme ja näemme vaivaa juutalaisen kansan pelastumisen tähden. Apostoleilla ei ollut epäilystäkään siitä, riittääkö pelkkä valinta juutalaisen sielun pelastumiseen vai tarvitseeko juutalainen myös kuulla ja vastaanottaa evankeliumin Jeesuksesta. Pietarin rohkea, seuraamuksista välittämätön ja Jeesusta häpeämätön julistus juutalaisten hallitusmiehille, vanhimmille, kirjanoppineille, jopa ylipappi Hannakselle ja muille ylipapillista sukua oleville antaa meille selkeän ja varman vastauksen:

”Hän on se kivi, joka te rakentajat hylkäsitte, mutta josta on tullut kulmakivi. Eikä ole pelastusta kenessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla ihmisille annettu muuta nimeä, jossa meidän tulisi pelastua.” Ap. teot 4: 11-12.

Kiitos – ja rukousaiheita:

 • Kishinev: Rukoillaan Tamaran puolesta, joka kaatui omassa kodissaan ja mursi siinä kätensä. Tamara on yksi niistä monista iäkkäistä juutalaisvanhuksistamme, jotka elävät aivan yksin ja tällaisen onnettomuuden tapahduttua on arkielämässä pärjääminen hyvin hankalaa. Rukoillaan Tamaran ja kaikkien muiden yksinäisten rakkaittemme puolesta.

  Rukoillaan Annan puolesta, hänen kuntonsa on jo niin huono, että hän ei pääse sängystä ylös. Fyysisten kärsimysten ohella Anna kärsii myös psyykkisistä ongelmista. Annan Juri-puoliso tarvitsee myös rukousapua, hänen voimansa vaimon hoitajana ovat suuressa koetuksessa. Auta Herra Jeesus näitä rakkaitamme!

 • Rybnitsa: Mihail-pastorimme pyytää esirukousta kokousten puolesta ja aivan erityisesti lasten ja nuorten työn puolesta. Suuri joukko Rybnitsan seurakuntamme rakkaita ovat täysin sidottuina vuoteisiinsa: Lev, Evelina, Nikolai, Raisa, Anna, Vera, Tatjana, Polina, Boris… Useat näistäkin rakkaista ovat täysin yksineläjiä. Emme pysty edes ymmärtämään, miten vaikeaa on elää yksin kodissa sänkypotilaana. Rukoillaan, että rakas Herramme vaikuttaisi ja lähettäisi apua, Hänelle jokainen kärsivä, avuton ja sairas on sydämen asia. Psalmissa 41 sanotaan: ”Autuas se, joka pitää huolta vähäosaisesta. Hänet Herra pelastaa pahana päivänä.” Ihmeellinen lupaus Jumalalta niille, jotka auttavat hädässä olevia!

 • Transnistrian Bendery: Rukousapua pyydetään Nadjan puolesta, joka edelleen taistelee oikeudesta kolmeen pieneen lapseensa. Tämä koko tilanne on hyvin vaikea ja on jatkunut jo pitkään. En voi sitä tässä enempää avata, pyydän vain, että tukekaa Nadja-äitiä esirukouksin ja rukoilkaa, että Jumala, joka näkee äidin sydämen tuskan ja kärsimyksen, toisi taivaastaan oman vastauksensa tähän tilanteeseen.

  Uskovainen Zinaida-äiti pyytää suuressa tuskassaan rukousapua ainoalle tyttärelleen, jolla on paha alkoholiongelma. Tytär tulee humalapäissään usein äidin asunnolle ja järjestää siellä hurjan huutokohtauksen ja varastaa äidin tavaroita, jotta saisi ne myymällä ostettua itselleen päihteitä.

  Benderyn seurakunnan työntekijät pyytävät, että rukoilisimme heidän puolestaan. Seurakuntatyö on hyvin vaativaa, uskovillakin on tänä päivänä hyvin paljon ongelmia, kuten edellä olen teille rukouspyyntöinä tuonut esille. On paljon sairaita. Paljon lapsia ja nuoria, joiden vanhemmat ovat muuttaneet työn perässä pois maasta. Seurakuntalaisten taloudellinen tilanne on hyvin vaikea, monilla ei ole lainkaan tuloja, kun ei ole työtä. Eläkeläisten eläkkeet ovat hyvin pieniä. Hinnat ovat nousseet viime vuoden aikana noin 60%. Tämä kaikki vaikuttaa ja tuo ahdistusta myös seurakuntatyöhön. Rukoillaan työntekijöillemme voimia ja jumalallista armoitusta ja viisautta hoitaa seurakuntaa.

  Kesä-aika tuo mukanaan leiri-ohjelman. Pienet ja vähän isommatkin juutalaisemme odottavat hartaasti leirille pääsyä. Kaikki tällainen tuo mukanaan kustannuksia ja myös rukouspyyntöä, että leirit sujuisivat Jumalan hyvässä hoidossa ja niistä koituisi suurta hengellistä siunausta kaiken fyysisen ilon ja aktiviteetin lisäksi. Kun rukoilemme Benderyn laajan lapsi – ja nuorten työn leiri-ohjelman puolesta, rukoillaan myös kaikkien muualla työssämme järjestettävien kesäleirien puolesta. Sekä myös eläkeläisten retkipäivien puolesta. Ja tietysti myös tubilasten retkien puolesta.

  Benderystä pyydetään esirukousta myös uusina työhön mukaan tulleiden juutalaisten puolesta, että Jumalan Sana tekisi heidän jokaisen sydämessä tehtävänsä ja johtaisi heidät sisälle pelastukseen Jeesuksessa.

 • Lopuksi vielä tubityön rukousaiheet: Sairaalatyöntekijämme Anatoli on suurella vaivalla saanut äitinsä hoitoon Kishinevin sairaalaan. Tämä oli Anatolille tärkeää, sillä äidin asioiden hoitaminen ja hänestä huolenpito olisi ollut liian hankalaa äidin asuessa kaukana pohjois-Moldovassa. Anatoli kiittää Herraa ja samalla pyytää esirukousta äidin parantumisen puolesta.

  Kishinevin tubisairaalaan on tullut hoitoon 17-vuotias Jelena, jonka sairaus on ehtinyt jo pitkälle. Lisäksi Jelenan jalat ovat hyvin kipeät. Tytön vanhemmat ovat molemmat alkoholisteja ja valitettavasti tyttö on itsekin jo ehtinyt astua sisälle tuohon maailmaan.

  Rukoillaan tubilaitosten työntekijöiden ja Anatolin puolesta. Heidänkin työkenttänsä on hyvin haastava ja he tarvitsevat Jumalalta voimia ja viisautta ymmärtääkseen, miten auttaa näitä vakavasti sairaita lapsia ja nuoria, joilla jokaisella on fyysisen sairauden ohella omat henkiset kärsimyksensä, sekä myös hengelliset suuret tarpeensa.

Sydämelliset kiitokset teille, rakkaat ystävät, jälleen työn jakamisesta! Siunatkoon teitä Jumala, joka on teidät kutsunut ja valinnut teidät olemaan Hänen työtovereitaan!

Hannele

PS. Ensi viikolla en ole kirjoittamassa rukouskirjettä. Kiitos, että kirjeen puutteesta huolimatta kannatte työntekijöitämme ja kaikkia rakkaita juutalaisiamme esirukouksin!