Ensimmäistä kertaa Suomessa. Asianajajat ympäri maan laativat marraskuun 2019 aikana veloituksetta testamentteja. Patmos Lähetyssäätiö mukana 50 muun yleishyödyllisen yhteisön kanssa.

Asianajajat laativat marraskuun 2019 aikana veloituksetta testamentteja, jossa on ainakin yhtenä edunsaajana jokin kampanjassa mukana olevista järjestöistä. Mukaan ovat voineet ilmoittautua Vastuullinen Lahjoittaminen ry:n (VaLa) jäsenyhdistykset ja Suomen Punainen Risti, Suomen UNICEF ry ja Kirkon Ulkomaanapu. VaLan perustajajäsen Patmos Lähetyssäätiö on mukana kampanjassa. 

Tavoite ja tarkoitus

Kampanja toteutetaan järjestöjen ja asianajajien yhteistyön voimin marraskuussa. Kampanjalla lisätään kansalaisten tietoisuutta testamenttilahjoittamisen mahdollisuudesta sekä̈ tietoisuutta siitä, että omaisuuden testamenttaaminen myös muille kuin lähisukulaisille on mahdollista. Testamentissaan henkilö̈ voi esimerkiksi ohjata osan omaisuudestaan järjestölle ja itselle tärkeään hyvään kohteeseen. Testamentin laadinnassa on hyvä̈ käyttää̈ apuna asiantuntijaa. Oikein laaditun asiakirjan avulla voidaan välttyä mahdollisilta epäselvyyksiltä ja riidoilta.

Toteutus

Vastuullisen lahjoittamisen marraskuu -kampanjan myötä Asianajajaliitto on kannustanut jäseniään eli asianajajia tekemään hyvää omalla asiantuntijuudellaan. Mukaan lähteneet asianajajat ja asianajotoimistot ovat sitoutuneet laatimaan marraskuun 2019 aikana veloituksetta testamentteja, joissa on ainakin yhtenä edunsaajana jokin kampanjassa mukana olevista järjestöstä. Haasteen tehdä hyvää 11.10. mennessä on ottanut vastaan 86 asianajajaa tai asianajotoimistoa ympäri Suomen 35 kaupungista.

Mukana olevat järjestöt

Mukana olevat järjestöt arvostavat ja kunnioittavat lahjoittajaa. Ne noudattavat Suomen lakia sekä vastuullisen varainhankinnan ammatillisia arvoja ja periaatteita sekä alan hyviä käytäntöjä. Vastuulliset toimintatavat tarkoittavat testamenttilahjoitusten suhteen muun muassa sitä, että järjestöt kunnioittavat jokaisen lahjoittajan omaa, vapaata tahtoa ja päätöksen henkilökohtaisuutta. Järjestöt kunnioittavat lahjoittajan oikeuksia antamalla ajankohtaista tietoa siitä, miten lahjoituksia käytetään huomioiden lahjoittajan yksityisyyden ja kunnioittaen lahjoittajan toiveita.

Mukana olevat asianajajat kaupungittain