Beetlehemin Lapsi -projekti tuo toivoa

”Joka ottaa vastaan yhden tämänkaltaisen lapsen minun nimessäni, se ottaa vastaan minut, ja  joka ottaa vastaan minut, se ottaa vastaan hänet, joka on minut lähettänyt.” (Mark 9:37)

Katso esittelyvideo uusista remontoitavista tiloista. Samalla näet myös työmme johtajan Rami Fellemonin. Video on tekstitetty suomenkielelle.

Patmos Lähetyssäätiö on sitoutunut vähintään vuodeksi projektiin, jonka nimi on Beetlehemin Lapsi. Projektin on aloittanut Rami Fellemon ja Jerusalemin Kristillinen Lähetys, englanniksi Jerusalem Evangelistic Outreach, JEO, jota olemme tukeneet vuosikymmenien ajan. JEO on tavoittanut Israelin arabeja ja Länsirannan ja Gazan asukkaita evankeliumilla ja humanitaarisella avulla laajasti.

Beetlehemin Lapsi -projektin tähtäin on saavuttaa alueen kouluikäisiä arabilapsia, kertoa heille evankeliumi, vahvistaa heidän identiteettiään, antaa tukiopetusta ja tuoda iloa heidän arkeensa.

Talo on vuokrattu ja remontointi on käynnissä. Väliajaksi lapsille on vuokrattu pienemmät tilat läheltä Connect Cafeta, jossa tiimit ovat vuosia tehneet työtä ja kohdanneet ihmisiä. Sopivat ohjaajat kerhoille ovat jo löytyneet.

Kuvista voit nähdä, että työ on lähtenyt käyntiin ja ensimmäiset tilaisuudet on jo pidetty. Lapsia on ollut jo ensimmäisillä kerroilla mukana paljon. Talo on ollut täynnä iloa ja lasten ääniä.

Tule mukaan rukoillen, että työ menestyy ja lapset löytävät suhteen Jeesukseen. Rukoile myös varjelusta työlle. Taloudellisesti kutsumme sinut mukaan tukemaan lähettiämme Rami Fellemonia, jotta tämä tärkeä JEO-työ voi jatkua.

Ryhtymällä Rami Fellemonin kannattajaksi saat säännöllisesti tietoa ja rukous- ja kiitosaiheita arabien parissa tekemästämme työstä.

Tule lähettäjäksi

Lue alta Rami Fellemonin esittely projektin merkityksestä.

”Kristityn väestön osuus pienenee joka vuosi Beetlehemin alueella. Syynä siihen on muslimien muutto alueelle. Muslimiperheiden lapsiluku myös on suurempi kuin kristittyjen perheiden. Suurin osa kristityistä arabeista ei enää asu Pyhässä maassa. Kristittyjen osuus Israelissa ja Länsirannalla on enää noin yhden prosentin verran.

Tällaisessa tilanteessa kristityt ovat usein eristettyjä ja joutuvat marginaaliin. Lapset kasvavat islamististen ajatusten ja vaikutuksen ympäröiminä, sillä suurin osa kristityistä perheistä asuu muslimienemmistöisellä alueella.

Lasten ja nuorten maallistuminen on myös todellinen uhka, sillä traditionaalinen kristillinen kirkko on usein heikko, eikä tee paljonkaan lasten ja nuorten saavuttamiseksi.

Kristillisyys on kaventunut vain osaksi heidän identiteettiään, joka on täysin erossa aidosta uskosta Kristukseen. Jerusalemin Kristillisessä Lähetyksessä (JEO) me pyrimme kertomaan todellisesta uskosta Kristukseen kaikille arabeille vahvistaaksemme Kristuksen ruumista Pyhässä maassa.

Ylistyshetkissä opitaan Jumalan rakkaudesta

Haluamme investoida tulevaisuuden sukupolveen tuomalla Jeesuksen rakkauden ihmisten koteihin. Olemme vuosikymmeniä evankelioineet aikuisia, lapsia ja nuoria, ja nyt haluamme laajentaa tätä tärkeää Jumalan valtakunnan työtä.

Kun oli tehty tutkimuksia siitä, minkä ikäisinä ihmiset ovat pääasiassa tulleet uskoon, tulos oli se, että 50 % on tullut tuntemaan henkilökohtaisesti Jeesuksen lapsena 6-12 -vuotiaana. Tässä on syy, miksi olemme valinneet kohderyhmäksemme Beetlehemin Lapsi -projektissamme 6-12 -vuotiaat.

Pizza maistuu tytöille

Talo, jossa lapset saavat kokea Jumalan rakkautta

Suunnitelmamme  on se, että vuokraamme talon, jossa voimme pitää tilaisuuksia lapsille arkisin ja viikonloppuisin. Keräämme lapsia tilaisuuksiimme Beetlehemiä ympäröivistä kylistä. Annamme lapsille mahdollisuuden näin tavata ja  tutustua toisiin kristittyjen perheiden lapsiin ja nuoriin. Siitä on paljon hyötyä lapsille itselleen.

Järjestämme lapsille koulun jälkeen ja viikonloppuisin erilaisia tilaisuuksia ja kerhoja. Järjestämme muun muassa iltapäiväkerhoja, tukiopetusta ja läksykerhoja. Tarjoamme englanninkursseja, näytelmä- ja taidekerhoja sekä ylistyslauluhetkiä. Tämä kaikki tehdään kristilliseltä pohjalta ja kristillisellä rakkaudella, kaiken perustana Raamatun opetus. Toivomme, että kaikki tilaisuutemme välittäisivät iloa, toivoa ja Jumalan rakkautta.

Näiden tilaisuuksien ja kurssien kautta rakennamme suhteita lapsiin, heidän perheisiinsä ja yhteisöihinsä, jotta voimme osoittaa Kristuksen kaltaisuutta ja avata oven hyvän sanoman julistamiseksi. Annamme kaikille lapsille oman Raamatun, jota he voivat lukea itse. Raamatut ovat lastenraamattuja, joissa on värikkäitä kuvia. Kuvat auttavat lapsia ymmärtämään lukemaansa paremmin. Unelmamme on, että tämän kautta voimme opetuslapseuttaa lapsia jo nuorella iällä.”

RAMI FELLEMON