Kiitos!

Kiitämme Jumalaa kaikista teistä esirukoilevista tukijoista, jotka olette valinneet Patmos Lähetyssäätiön tukenne kohteeksi. Vuonna 2021 te lahjoititte 5,4 miljoonaa euroa, joista 4,9 miljoonaa käytettiin Patmoksen eri työmuotoihin. Hallinto- ja keräyskulujen osuus oli yhteensä noin 9 %. Yhdessä olemme tuoneet kärsiville ja kadotetuille toivoa ihmisarvoisesta ja iankaikkisesta elämästä.

Toimintakertomus 2021

Laadukas lähetys- ja avustustyö vaatii suunnittelua ja seurantaa, mikä takaa hyvät tulokset ja estää taloudelliset väärinkäytökset. Kohdemaiden ja lähetyskenttien toiminnasta vastaavat nimetyt vastuuhenkilöt, jotka raportoivat säätiön hallitukselle. Säätiö toimii yhteistyössä tunnettujen ja luotettavien suomalaisten ja kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa. Patmoksen suomalaiset työntekijät valvovat toimintaa ja avun perillemenoa. Sisäisessä valvonnassa sovelletaan säätiön rahavarojen käytön kontrolliohjeistusta.

Tilintarkastuksesta vastaa kansainvälinen PwC Finland  (PricewaterhouseCoopers Oy). Patmos Lähetyssäätiön on Vastuullinen Lahjoittaminen ry:n jäsen.