Patmos Lähetyssäätiön rahankeräyslupa

Rahankeräysluvan haltija

Patmos Lähetyssäätiö sr

Rahankeräysluvan myöntäjä

Poliisihallitus

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta

RA/2021/1413, myönnetty 27.10.2021

Toimeenpanoaika ja -alue

Lupa on voimassa 1.1.2022 alkaen, koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta

Rahankeräystilit

Danske Bank FI18 8000 1170 5020 59, DABAFIHH

Nordea FI17 1257 3000 5088 55, NDEAFIHH

OP FI02 5789 5420 0084 14, OKOYFIHH

Kerättävien varojen käyttötarkoitus

Säätiö harjoittaa lähetys- ja avustustyötä eri puolilla maailmaa. Toiminta on jaettu hallinnollisesti viiteen osa-alueeseen: Israel ja juutalaiset, muslimityö, lastenapu, kansojen evankeliointi sekä kotimaantyö. Lisäksi säätiö toimittaa ns. katastrofiapua tarpeen mukaan eri puolille maailmaa.

Kerättyjä varoja käytetään em. kohteisiin kohdistuvaan humanitääriseen auttamiseen ja hengelliseen työhön. Varoja voidaan käyttää myös toiminta-, hallinto-, kehittämis- ja palkkakustannuksiin niiltä osin, kuin ne aiheutuvat kerättyjen varojen varsinaisen yleishyödyllisen käyttötarkoituksen ja rahankeräysluvan alaisen toiminnan toteuttamisesta ja ovat keräyksen toimeenpanon kannalta välttämättömiä.

Varoilla tehtävä työ sisältää kristillistä medialähetystyötä radio- ja televisio-ohjelmien sekä internetin välityksellä, evankelioimistyötä (ml. Raamatunkäännös- ja kirjallisuustyö), seminaarien ja koulutusten järjestämistä sekä toimintaan liittyvien tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämistä. Lisäksi varoilla toteutetaan kehitysapu- ja avustustoiminnan sekä lähetystyön projekteja.