Patmos-työ kotimaassa

Patmos Lähetyssäätiön kotimaantyössä keskeistä on ankkuroituminen Jumalan Sanaan, Raamattuun ja sen pohjalta tapahtuva ajankohtainen ja kantaa ottava kristillisen uskon ja evankeliumin viestiminen sähköisten medioiden, kuten Radio Patmos, internet, sekä painetun sanan ja aktiivisen raamattukoulutus- sekä kokoustoiminnan välityksellä eri puolilla Suomea.

Radio Patmos

Patmos-työn perustajan Leo Mellerin 1950-luvun lopulla syntyneen näyn seurauksena Patmos on myös mediatalo. Patmos on tehnyt kristillistä radiotyötä FM-taajuuksilla Suomessa heti YLE:n radiomonopolin murtumisesta lähtien vuodesta 1985 paikallisradiotaajuuksilla ja sittemmin Radio Deissä. Oma kanava Radio Patmos perustettiin 2013 ja vuonna 2024 se tavoittaa suomalaisia kuuntelijoita 20 pysyvällä kuuluvuusalueella.

Kokoustoiminta

Patmoksen ystävätilaisuudet ovat vuosien varrella tuoneet tuhansittain ihmisiä ajankohtaisten raamattutuntien äärelle halki Suomen. Patmostalolla Helsingin Etelä-Haagassa sijaitsee Savenvalajan Paja, jossa järjestetään raamatunopetusiltoja ja hengellisiä tilaisuuksia. Omien Patmos-julistajien lisäksi tilaisuuksissa on kuultu eri hengellisistä taustoista tulevien vierailevien puhujien opetuksia. Osa tilaisuuksista on radioitu suorana tai jälkilähetyksinä.

Come Home -työ

Riku Rinne on yksi tunnetuimmista koulutyöntekijöistä Suomessa. Hän on kiertänyt Suomen kouluja vuodesta 1995 ja saavuttanut ainakin puoli miljoonaa lasta ja nuorta kouluissa. Patmoksen lastenavun piiriin kuuluva Come Home työ tavoittaa tätä nykyä nuoria kouluvierailujen lisäksi Come Home TV- ja radio-ohjelmien, Rikun kirjojen, musiikkivideoiden, YouTuben yms. välityksellä  www.rikurinne.com.

Kustannustoiminta

Kuva ja Sana on yleiskristillinen kustantaja, jonka toiminnan tarkoituksena on kirjojen ja digitaalisten viestimien kautta osoittaa tietä henkilökohtaiseen uskonyhteyteen Jumalan kanssa, käytännölliseen opetuslapseuteen sekä maailmankatsomukseen, joka on yhtäpitävä historiallisen raamatullisen uskon kanssa. Kirjallista ja julistuksellista tuotantoa on alusta alkaen leimannut kolme suurta totuutta: kristittyjen yhteys, Pyhän Hengen todellisuus ja Jeesuksen pikaisen tulemuksen odotus.