Hanukka-valoja ja kiitollisuutta Patmos-kentiltä

Juutalaisissa kodeissa sytytetään Hanukka-juhlan aikana (28.11.-6.12.2021) kahdeksan kynttilää muistuttamaan makkabealaiskapinan seurauksena hellenisteiltä takaisin vallatun toisen temppelin puhdistuksessa koetusta öljyihmeestä. Temppeliä puhdistaessaan juutalaiset löysivät pienen öljytilkan ja sytyttivät kynttilän. Öljyä riittikin kahdeksaksi päiväksi. Hanukka-juhlan aikana lapsille annetaan lahjoja ja perheissä syödään makeita leivonnaisia. Hanukka-valo muistuttaa meitä kristittyjä Jeesuksesta, joka on maailman valo.  Toivottaessamme juutalaisille ystävillemme ”Chag Hanukkah Sameach”, hyvää Hanukka-juhlaa, tahdomme olla myös konkreettisesti ojentamassa auttavan kätemme juutalaisen kansan keskuudessa niin Israelissa kuin eri puolilla maailmaa elävien juutalaisten keskuuteen.

Hanukka pieni

Rabbi Moshe Goldsmith Itamarin raamatullisesta yhteisöstä Samarian vuorilta Israelista:

Shalom Patmos ja kaikki ihmeelliset ystävät, jotka seisotte Patmoksen rinnalla.

Nyt on aivan erityinen aika maailmassa ja täällä Israelissa, kun vietämme Hanukkaa, valon juhlaa. Hanukka kertoo valosta, se on valon festivaali. Hanukkaa vietetään vuoden pimeimpänä aikana, talvella. Tämä on aika, jolloin me lisäämme valoa sytyttämällä kynttilät ja juhlimme sitä ihmettä, joka tapahtui noin 2000 vuotta sitten. Tahdon kiittää teitä, Patmos Lähetyssäätiötä, että seisotte rinnallamme ja olette rakentamassa raamatullista Israelia Samarian vuorilla kanssamme täällä Itamarissa, Itamarin ystävinä ja tuette erityisesti nuorten poikien koulutusta. Olemme hyvin kiitollisia kaikille teille, jotka rakastatte Israelia. Siunausta teille kaikille ja kiitos tuestanne!

Armo ja Totuus seurakunnan pastori David Zadok tervehtii Israelista:

Shalom Ystävät. Tahdon tuoda Hanukka-juhlan aikaan terveisiä kaikille ystäville Patmos Lähetyssäätiössä Suomessa.

Olemme erityisen kiitollisia tänä juhlan aikana meidän yhteistyöstämme. Kun juhlimme Hanukkaa se muistuttaa meitä siitä, että Kristus on maailman valkeus. Ymmärrämme myös, miten tärkeää on tänä aikana tuoda tämä valo kanssaihmisillemme ja jakaa heille se, että Jeesus on tullut  heittämään ulos pimeyden.

Seurakunnassamme järjestämme erityisesti lapsille, mutta myös aikuisille Hanukka-juhlia. Meille on tärkeää, että jatkuvasti muistamme, että Kristus valo, joka on tuonut meidät ulos pimeydestä. Toivon, että Kristuksen suuri valo saisi loistaa teissä ja teistä Suomessa. Jumala siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä.

Moldovan juutalaistyö, johtava pastori Jura Majevski, Kishinevin juutalaisseurakunnasta:

Rakkaat ystävät, veljet ja sisaret Suomessa. Olen iloinen voidessani välittää teille kiitollisuuteni tuestanne ja rukouksistanne Moldovan ja Transnistrian juutalaistyöhön. Samalla tahdon toivottaa teille hyvää Hanukka-juhlaa. Hanukka on hyvin erityinen juhla juutalaisille, mutta ei pelkästään heille, vaan se kertoo valosta, joka tuli kaikille ihmisille maailmaan. Tämä valo on Jeesus.

Kiitos teille kaikista  tuesta ja rukouksestanne. Loistakoon Jeesuksen, Jeshuan valo teidän elämässänne. Paljon siunausta ja terveyttä ja kaikkea hyvää teille.

Israelin Punainen Daavidin Kilpi, Magen David Adomin kansainvälisen osaston johtaja, Yonatan Yagodovsky:

Rakkaat Ystävät Patmoksessa ja Suomessa. Olemme aina kiitollisia teidän jatkuvasta uskollisesta tuestanne Magen David Adomin työhön. Kaikenlaiset suurenmoiset lahjoitukset, jotka merkitsevät suurta muutosta meidän päivittäisiin toimiimme, olkoon se tukea logistiikkaan, ambulansseihin, niihin hälytyksiin, jotka vaativat välitöntä reagointia ja lääkinnällisen avun lähettämistä.

Side Patmoksen ja Magen David Adomin välillä on fantastinen, erityisesti nyt, kun meidän on vastattava Hanukka-ajan kutsuihin, teidän apunne on kuin yksi kynttilä lisää, joka valaisee sen erityisen suhteen meidän tukijoittemme ja meidän MDA:ssa olevien välillä.

Toivotan teidän loppuvuoden juhla-aikoihinne kaikkea hyvää meiltä israelin Punaisesta Daavidin Kilvestä.

Romanian juutalaistyön terveiset Bukarestista. Dorina Iacobin kiitosviesti:

Paljon siunausta ja rakkaita terveisiä täältä Bukarestin työkeskuksesta. Kiitollisina teemme työtämme täällä levittäen Jumalan sanaa juutalaisille, vaikka elämme keskellä pandemiaa. Jatkamme työtämme ja Jumala toimii ihmeitten ja merkkien kautta.

Kiitämme Patmos Lähetyssäätiötä taloudellisesta tuesta, joka mahdollistaa työmme. Kiitämme rukouksestanne ja kaikesta tuestanne. Tervehdimme teitä kaikkia rakkaasti täältä Bukarestista nyt Hanukka-juhlan aikana ja toivomme, että Jeesuksen Kristuksen kirkkaus saisi tulvia meidän sisimpäänne ja me kaikki tietäisimme, että Hän on Israelin Messias. Kiitos ja kunnia Jumalalle. Olkoon hänen rakkautensa ja meidän rakkautemme teidän kanssanne Suomessa. Kiitos kaikesta, mitä meille tarjoatte. Saakoon Jumala siunata teitä moninkertaisesti ja osoittaa teille rakkauttaan. Saakoon se todella tulvia teidän sydämiinne. Amen.

Venäjänkielinen emigrantti-juutalaistyö Yhdysvaltojen Itärannikolla, New Yorkissa, Patmoslähetti Anna Deikun:

Toivotan sydämellisesti teille hyvää Hanukka-juhlaa lähettäjäni ja ystävät. Kiitos, että olette jaksaneet tukea työtä täällä. Ja erityiskiitos, että olette rukoilleet puolestamme. Hanukka-juhlan sanoma ei muutu; Jumala suojelee temppelinsä, ja tahtoo uudistaa eli entisöidä sen. Hän tekee suuria ihmeitä. Juhlimme Jeesusta Kristusta, jonka ikuinen valo voittaa pimeyden. Lainaan Pietarin sanoja: ”Emme seuraa viekkaasti sommiteltuja taruja, vaan teemme tiettäväksi Herramme Jeesuksen Kristuksen voimaa ja tulemusta”.

Olemme kokeneet Hänen valtasuuruuttaan, kun Hän sai Isältä Jumalalta kunnian ja kirkkauden. Kun tältä ylimmäiseltä Kirkkaudelta tuli tämä ääni, ”Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt”. Siunausta teidän jouluunne!

Kiitos Patmos Lähetyssäätiöstä:

Kiitollisena teille jokaiselle, lahjoittajalle ja esirukoilijalle, jatkamme Patmoksessa Israelavun työtä niin Israelissa kuin diasporassa. Jokainen ystävä tälle työlle on  – kuten MDA:n Yonatan Yagodovsky viestissään sanoo kuin ”kynttilä, joka valaisee pimeässä yössä”. Saammehan luottaa, että seisot rinnallamme juutalaisen kansan auttajana ja pyytää rakkaudenlahjaasi Israel-työhön tämän Hanukan, adventin, joulun ja vuodenvaihteen aikana.

LAHJOITA sivulla olevalla lahjoittimella tai Patmos Lähetyssäätiön lahjoitustileille pankeissa viitteellä 75006.

Siunattua adventin aikaa Israelin Pyhän armollisten kasvojen alla, rakas Patmosystävä!

PIRKKO SÄILÄ