Helvi Jääskeläinen Radio Patmoksen uudeksi vastaavaksi päätoimittajaksi!

Patmos Lähetyssäätiön hallitus päätti vuosikokouksessaan 9.6. yksimielisesti valita Radio Patmoksen uudeksi vastaavaksi päätoimittajaksi HELVI JÄÄSKELÄISEN. 

helvi jaaskelainen

Helvi Jääskeläinen on työskennellyt Patmoksessa eri tehtävissä jo parinkymmenen vuoden ajan. Helvi johdattui kaupalliselta alalta kokopäivätoimiseen Patmos-työhön vuonna 2004 Kuvan ja Sanan kirjojen myynnin ja markkinoinnin pariin.

Vuosina, jolloin kokoustoiminta vielä oli vilkasta, Helvi sai monipuolista kokemusta ja tutustui Patmosystäviin kiertäessään Leo Mellerin maakuntakokouksissa mukana Suomea ristiin rastiin.

Helvi Jääskeläinen ei ole koskaan arkaillut tarttua Patmos-työssä uusiin haasteisiin ja hän onkin alusta alkaen osallistunut Radio Patmoksen toimitukselliseen sekä muuhun työskentelyyn.

Toukokuussa 2017 Helvi valmistui evankelisen opiston (HEO) Radio- ja TV-journalismin linajlta arvosanalla: Erinomainen.  Radio Patmos nimitti hänet vuonna 2019 ohjelmapäälliköksi ja vuoden 2021 alusta Radio Patmoksen 2. päätoimittajaksi.

Helvin valinta nyt Radio Patmoksen vastaavaksi päätoimittajaksi Leo Mellerin jättäydyttyä tehtävästä eläkkeelle koettiin luonnollisena ratkaisuna. Radio Patmoksen linja säilyy osaavissa käsissä jatkuen perustajapäätoimittajan viitoittamalla tiellä samalla kuitenkin ohjelmatoiminnan kehittyessä eteenpäin.

Helvi itse suhtautuu valintaan nöyrin ja kiitollisin mielin uskoen tässäkin Jumalan johdatukseen elämässään.

”Radio Patmoksen perustajan ja ensimmäisen päätoimittajan Leo Mellerin aikana RadioPatmoson vajaassa kymmenessä vuodessa lunastanut paikkansa kristillisellä mediakentällä. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin,” Helvi toteaa.

Mitä uusi vastaava päätoimittaja sitten ajattelee Radio Patmoksen tehtävästä tästä eteenpäin? Muutama asia nousee Helvin mieleen päällimmäisenä:

”Näkymme on kutsua ihmisiä Jeesuksen tuntemiseen ja pelastukseen, opettaa Jumalan Sanaa, ottaa kantaa ajassamme oleviin ilmiöihin, rakentaa kristittyjen yhteyttä sekä tukea kristillisiä järjestöjä antamalla heille ohjelma-aikaa. Haluamme olla luomassa yhteyttä Suomen hengellisessä kentässä, pitää yllä positiivista uskonnonvapautta yhteiskunnassamme ja pitäytyä klassisessa kristinuskossa, jota on 2000 vuotta julistettu,” Helvi summaa ajatuksensa.

”Lämmin kiitos Patmos Lähetyssäätiön hallitukselle luottamuksesta,” Helvi toteaa. Samalla hän on kiitollinen kuuntelijoiden jatkuvasta tuesta ja esirukouksista. ”Kiitos teille jokaiselle. Rukouksenne kantavat edelleen. Kohdataan radion aalloilla!”