Hyvää romanien kansallispäivää!

Romanityttöjen koulutus on ihmiskaupan ehkäisevää työtä

7890-tinca2_keskikoko.jpg

Maailmassa on n. 10-12 miljoonaa romania. Euroopan suurimmat romaniyhteisöt ovat Turkissa ja Romaniassa, mutta romaneja asuu eri puolilla Eurooppaa vähemmistöinä.

Vuonna 1971 Lontoossa julkistettiin ensimmäisen kerran romanien oma lippu: sininen kuvaa taivasta ja hengellisyyttä, lipun alaosan vihreä kuvaa kasvua ja hedelmällisyyttä. Lipun keskellä oleva 16-puolainen kärrynpyörä ”chakra” merkitsee kulkemista ja viittaa menneeseen romanikulttuuriin, jossa perheet olivat liikkeellä ja kiersivät työn perässä paikkakunnalta toiselle.

Romanien sukujuuret ovat Intiassa, josta he ovat 1300-luvulta alkaen levittäytyneet eri puolille Eurooppaa ja maailmaa. Suomessa romaneja on noin 10 000. Romaniassa kaksimiljoonainen väestö on vieläkin syrjitty vähemmistö, joka elelee kaupunkien tai kylien laitamilla, useimmiten köyhissä olosuhteissa. Romanien historia on orjuuden ja vainojen historiaa. Kansallispäivän viettäminen ja romanilipun esillä pitäminen kertoo asenteen muutoksesta, joka toivottavasti näkyy myös romaniväestön arjessa, mahdollisuuksina saada työpaikka tai päästä opiskelemaan.

Romaniassa valtionkoulujen täytyy ottaa romanioppilaita samoihin luokkiin valtaväestöön kuuluvien kanssa, olen useinkin nähnyt kouluja, joissa romanilapset on sijoitettu luokan perälle, viimeiseen penkkiriviin. Kysyin Bihorin läänin koulussa opettajalta, miksi näin. Opettaja sanoi, että romanilapset ovat levottomia ja siksi hän laittaa heidät viimeiseen penkkiriviin. Paljon on siis vielä tehtävää suhtatutumisessa romaneihin.

Patmoksen työtä Romaniassa jo vuodesta 1996

Patmos Lähetyssäätiön Lastenavun ohjelmat ovat toimineet romanikylissä jo 1990-luvulta lähtien. Kun ensimmäisen kerran menimme romanikyliin, saimme osaksemme ihmettelyä valtaväestöltä; ”miksi te sinne menette, eihän sinne kukaan mene, Jumalan selän taakse”. Kysyjä oli vieläpä sanomalehden toimittaja, joten asenteet olivat erittäin kielteiset. ”Jumalan selän takana”.

Juhanin vastaus oli, että ”menemme juuri siksi, kun toiset eivät sinne mene”. Saimme viedä sittemmin mukanamme ja rohkaista paikallisia seurakuntia aloittamaan työtä romanikylissä. Oli ilo kohdata joitakin kyläevankelistoja, joiden näkynä oli tehdä työtä romanikylissä. Usein he kulkivat polkupyörillä ja pysähtyivät talosta taloon (useimmissa kylissä hökkelistä toiseen) kertomaan Jeesuksesta. Nykyisin lähes kaikki seurakunnat tekevät työtä romanien keskuudessa ja ovat myönteisiä romanien evankelioinnille.

Koulutuksen kautta uusi tulevaisuus

Kummiohjelmiemme kautta tuemme tätä nykyä kahta kyläkokonaisuutta Romaniassa, Bihorin läänissä lähellä Unkarin rajaa oleva Tincan kyläkoulu (kuvassa) yhteistyössä People to People -järjestön kanssa ja Mustan meren alueella Medgidian kaupungissa, jossa Avoimet ovet -järjestö tekee työtä Patmoksen tukemana. Työ on romanilasten tukiopetusta ja hengellistä työtä.

Monet koululaisemme Romaniassa ovat ensimmäinen sukupolvi suvuissaan, joka osaa lukea ja kirjoittaa ja saa koulutusta. Työ on siis uraauurtavaa ja tärkeää lasten tulevaisuudelle.

Kiitos jokaiselle kummille, joka on mukana arvokkaassa romanilasten auttamistyössä. Uusia kummeja tarvitaan. Lisätietoja ja ilmoittautuminen kummiksi alla olevasta linkistä:

Ilmoittaudu kummiksi

Herra siunatkoon meidän maamme romaneja ja romaniystäviämme Romaniassa.

PIRKKO SÄILÄ