Juha Ahvion juuri ilmestynyt kirja: Venäjän karhu heräsi – Herääkö Suomi?

Ukrainan sota 2022 osoittaa, että Venäjän karhu on ollut hereillä jo pidemmän aikaa, kuten otsikoi ja esitti vuonna 2014 Juha Ahvion kirja Venäjän karhu heräsi – Herääkö Suomi?

Venäjän karhu heräsi pääkuva

Nyt, vuonna 2022, kirjasta on ilmestynyt toinen painos, jossa vuonna 2014 ilmestyneen kirjan teksti on sellaisenaan mukana, täydennettynä uudella Esipuheella uusine ja ajantasaisine kirjallisuusviitteineen sekä kahdella liiteluvulla. Näiden täydennysosien valossa vuoden 2014 teksti avautuu nyt entistäkin selkeämmin.

Venäjän geopoliittisten pyrkimysten historialliset taustat ja strategiset tavoitteet on syytä tuntea inhorealistisesti. Mutta tämän lisäksi on ymmärrettävä myös se, että niin sanotun lännen sisäisessä kehityksessä on tapahtunut vakavia muutoksia sitten vuoden 2014. Nämäkin on otettava lukuun pyrittäessä käsittämään Venäjän karhun pyrkimyksiä.

Toisen ja täydennetyn painoksen Esipuheen sivulla 17 todetaan seuraavasti: ”Tänään on pakko kysyä: Edustaako nykyisen eliitin johdossa oleva poliittinen länsi sitä vanhaan eurooppalaiseen kulttuuriin samaistettua länttä, johon itse kirjassani läntenä viittaan ja johon monet edelleen itsestään selvästi näyttävät viittaavan lännestä puhuessaan? Kuitenkin sillä, mitä tämän päivän poliittinen ja institutionaalinen länsi de facto, todellisuudessa, edustaa ja ajaa maailmannäyttämöllä ja mihin geopoliittisesti pyrkii, on oleellista merkitystä sen kannalta, miten esimerkiksi Venäjää ja sen pyrkimyksiä tulee arvioida ja millä tavalla tulisi ajatella Suomen edun parhaiten toteutuvan suurten voimatekijöiden ristipaineessa”.

Hanki ja lue toinen ja täydennetty painos teoksesta Venäjän karhu heräsi – Herääkö Suomi? (Kuva ja Sana, 2022) ja ole selvillä vuoden 2022 Ukrainan sodan laajemmista historiallisista taustoista sekä siitä, miltä nämä suuret ja vakavat maailmantapahtumat näyttävät maanpuolustushenkisestä kansalliskonservatiivisesta isänmaallisesta suomalaisesta kristillisestä näkökulmasta tarkasteltuina.

Tilaa kirja