Jumalan Sana saa tsaatan-heimon parissa yhä enemmän sijaa

Kun tulimme ensimmäistä kertaa Mongoliaan, meitä oli vain kaksi – minä ja poikani Duger. Taigan kylmästä säästä, huonoista teistä ja sen kaukaisesta sijainnista johtuen ihmiset eivät halunneet matkustaa tänne meidän kanssamme. Rukoilin Herralta jatkuvasti, että muutkin Hänen palvelijansa pystyisivät tulemaan meidän kanssamme ja ymmärtäisivät, millaista on toisen kansan palveleminen. Rukoilin, että muutkin saisivat kehotuksen sydämelleen ja tekisivät suuria asioita Herralle ja Hänen valtakuntansa eteen.

Arju ja lapset jonossa

Sitten Jumala alkoi lähettää meidän matkaamme hänen palvelijoitaan. Täällä on ollut ryhmiä eri maista. Viimeisimmällä matkallamme meihin liittyi pastoreita Suomesta ja Hakassiasta, Venäjältä. Se oli heille ja tsaatan-heimolle sekä meille erittäin siunaavaa aikaa. Pastorit antoivat todistuksensa ja rukoilivat kaikkien taigalla olevien puolesta. Sekä taigalla asuvat ihmiset että pastorit saivat suurta innoitusta näistä kohtaamisista.

Tehtävämme on julistaa evankeliumia koko maailmalle todistuksena kaikille kansakunnille. Kristuksen Suuri lähetyskäsky koskee meitä jokaista. Jumala antaa sinulle tilaisuuden osallistua kaikkien aikojen suurenmoisimpaan, maailmanlaajuisimpaan ja tärkeimpään projektiin: Hänen valtakuntansa levittämiseen.

”Suuri joukko … kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä” (Ilm. 7:9) seisoo eräänä päivänä Jeesuksen Kristuksen edessä Taivaassa palvoakseen Häntä. Ja suurenmoista on, että Taivaassa, kansakuntien ja heimojen paljouden joukossa, seisoo tuolloin myös tsaatanien heimo. Kansa, joka on elänyt monia vuosia pimeydessä tuntematta Jumalaa. Mutta nyt he kirkastavat Herraa ja todistavat Hänestä!

Vas. Patmos-lähetti Arju Kaldar-ool opetti Tsaatan-lapsille Jeesuksen ruokkimisihmeestä ja lapset askartelivat sen jälkeen leipiä ja kaloja. Oik. Suomalaiset Harri Lampinen ja Petri Nurminen vierailemassa taigalla.

Ääniraamattu tsaataneille

Jumala on antanut meille monia voittoja ja siunauksia tämän työn parissa. Suurin siunaus on Jumalan Elävän Sanan lahja taigalla asuvalle tsaatan-heimolle.

Nyt elävää sanaa voi kuulla joka päivä jokaisen perheen luona. Jumalan sana saa heidän elämässään yhä enemmän sijaa, ja Herra muuttaa monia asioita heidän elämässään.

Haluan liittää tähän joitakin todistuksia niiltä tsaatan-heimoon kuuluvilta, jotka kuuntelevat Ääniraamattua taigalla:

Dalai – Erdene, mies:
Henkilökohtaisesti tämä on ollut paras apu minulle, kun aloin paimentaa porojani. Kun kuuntelen näitä [Raamatun] kertomuksia, minusta tuntuu, kuin seisoisin ja puhuisin Jumalalle. Olen alkanut ymmärtää sitä, mitä en aiemmin tiennyt enkä ymmärtänyt. Opin näiden kertomusten avulla, että Jumala on Kaikkivaltias eikä mikään ole Hänelle mahdotonta, jos uskomme Häneen vahvasti. Hän tekee työtään voimallisesti uskomme kautta Häneen. Myös Kymmenen käskyn kautta olen oppinut, että ensimmäiseksi meidän pitäisi rakastaa Jumalaa kaikesta sydämestämme. Elämäni kuuluu Hänelle.

Otkon – Tsetseg:
Arju tuli taigallemme ja jakoi meille kevyitä raamatunkuuntelulaitteita. Olimme odottaneet jo hartaasti näitä Ääniraamattuja. Niissä on lauluja ja kertomuksia Jumalasta ja Jeesuksesta Kristuksesta. Kuunnellessani näitä kertomuksia ja lauluja sydämeni nauttii ja sieluni riemuitsee. Lyhtymme palaa joka yö, ja kuuntelemme näitä lauluja ja kertomuksia kaiken aikaa. Näiden kertomusten kautta perheeni ja minä olemme oppineet  enemmän Jumalasta ja Jeesuksesta Kristuksesta. Lempikertomukseni on ”Uusi kaupunki [Jerusalem] Taivaassa” (Ilm. 21). Elämämme ei pääty täällä maan päällä, vaan jatkuu iankaikkisesti Taivaassa. Sillä Jeesus Kristus on Vapahtajamme, ja me uskomme Häneen. Tämä on suurin lahja perheellemme.

Ovog – Dorju:
Heti kun tämä kirja oli tullut, luin sen välittömästi. Se kertoo Jeesuksesta Kristuksesta, joka tulee takaisin. Uskon tähän ja se on totta. Kirjassa olevat piirrokset kertovat meidän taigastamme. Olen suunnattoman iloinen lukiessani näitä kertomuksia ja katsellessani näitä piirroksia. Saimme Raamatun myös äänikirjana, jossa kerrotaan Jumalasta ja Vapahtajastamme Jeesuksesta Kristuksesta. Ääniraamatussa kaikilla lauluilla ja kertomuksilla on syvällinen merkitys. Kuunnellessani näitä kertomuksia Luoja- Jumalasta ja lauluja Hänestä uskoni vahvistuu ja henkeni nousee. Kuunnellessani näitä kertomuksia tuntui siltä, kuin menisin suoraan Jumalan luo ja olisin lähellä Häntä. Sydämeni on erittäin onnellinen tietäessäni, että lukiessani kirjaa ja kuunnellessani näitä raamatunkertomuksia olen vielä lähempänä Jumalaa. Lempikertomuksiani ovat: ”Maailman luominen”, ”Elia ja väärät profeetat”, ”Kymmenen käskyä” ja ”Uusi kaupunki Taivaassa”. Perheeni ja minä tiedämme varmuudella, että kun elämämme täällä maan päällä päättyy, saamme olla Jumalan kanssa taivaassa iankaikkisesti. Iloitsemme aina muistaessamme tämän.

Arju Kaldar-ool opettaa taigan lapsille Raamattua, rukoilemista ja hengellisiä lauluja.

Taigan lapset kuulevat evankeliumin

Seuraavaksi suurin siunaus, jonka olemme saaneet Herralta, ovat taigan lapset. Olemme rukoilleet ja rukoilemme paljon taigalla asuvien lasten puolesta.

Toteutimme joukon oppitunteja Raamatusta otsikolla ”Lapset ja Taivaan valtakunta”. Yritämme ravita lapsia niin paljon kuin mahdollista hengellisellä ruoalla, ja sen jälkeen annamme heille konkreettista ruokaa ja erilaisia materiaaleja.

Opetamme heille Raamatusta käyttämällä mm. erilaisia askarteluja ja piirroksia, jotta he voivat ymmärtää oppitunnin aiheen syvällisemmin. Opetamme heitä rukoilemaan oikein ja rohkeasti, harjoitamme heitä laulamaan helppoja virsiä. Saimme nähdä heidän alkavan rukoilla rohkeasti majoissaan ja laulavan virsiä.

Aina siellä käydessämme järjestämme yhdessä lasten kanssa laulu- ja runokilpailun. Kaikki taigan lapset ottavat ilolla osaa erilaisiin kilpailuihin.

Kiitoksemme

Rakkaat ystävät, teidän mukana olonne tässä on suunnattoman tärkeä. Auttamisella ja hyvillä teoillanne olette laajentamassa Jumalan valtakuntaa täällä maan päällä.

Raamatussa sanotaan: ”Istuttaja ja kastelija ovat yhtä; kuitenkin on kumpikin saava oman palkkansa oman työnsä mukaan” (1. Kor. 3:8).

Poikani ja minä olemme teille erittäin kiitollisia ja muistamme teitä rukouksin.

ARJU KALDAR-OOL

Ilmoittaudu Arjun lähettäjäksi alla olevalla linkillä ja vie toivon sanomaa näille saavuttamattomille Mongolian heimoille:

Tule lähettäjäksi