Kerolis ja Maher saavat käydä koulua Patmoksen tuella

Kerolis Shaher on 11-vuotias poika Mokattamista. Hän käy peruskoulun kuudetta luokkaa. Kerolisilla on kaksi vuotta nuorempi pikkuveli Maher, joka käy samassa koulussa kolmatta luokkaa.

mokattam

Kerolisin ja koko perheen elämää varjostaa isän runsas alkoholin ja ajoittain myös huumeiden ja lääkkeiden sekakäyttö. Hän lainaa usein rahaa naapureilta hyvin korkealla korolla saadakseen hankittua lisää alkoholia ja huumeita. Isä ei kuitenkaan kykene maksamaan velkojaan takaisin, siksi naapurit kääntyvät säännöllisesti poikien äidin puoleen ja vaativat velkoja maksettavaksi. Äiti on usein peloissaan ja neuvoton.

Tilanteet ajautuivat viime syksynä siihen pisteeseen, että jätteidenkeräämisellä ja lajittelulla toimeentulonsa saava äiti ei enää kyennyt maksamaan lainoja naapureille. Hänen ainoa mahdollisuutensa kerätä rahat oli ottaa pojat pois koulusta ja antaa säästyneet lukukausi- ja koulutarvikemaksut velkojen maksuun.

Poikien äiti kääntyi Patmoksen työntekijöiden puoleen ja pojat pääsivät Patmoksen kummiavun piiriin! Heidän koulumaksunsa maksettiin ja heille hankittiin tarvittavat koulukirjat ja reput, vaatteet ja kengät. Äiti ja pojat ovat hyvin kiitollisia saamastaan avusta. Äiti lähettää kiitoksensa niin Patmokselle kuin Jumalalle, joka on nähnyt hänen ja poikien hädän.

Ilmoittautumalla kummiksi tuet työtä jätteidenkerääjäperheiden parissa.

Tule kummiksi