Limanin lasten uusi kouluvuosi

Limanin erityislasten koulussa alkoi uusi kouluvuosi 1.9. alkaen. Patmoksen Lastenavun kummien tukemassa koulussa on 60 lasta, jotka kaikki tarvitsevat henkilökunnan huolehtivaa tukea ja apua. Vuoden 2020 kummiavulla hankittuja apuvälineitä ja terapiaan tarvittavia laitteita ollaan juuri asentamassa paikoilleen. Raportoimme tästä kummeille heti saatuamme Israelista kuvia avustamme. Pitkäaikainen yhteistyöjärjestömme Israelissa on Armo ja Totuus -seurakunta, jonka kautta kanavoimme kummitukemme Limaniin. Lue pastori David Zadokin loppukesän raportti Israelista.

Liman-koulu. Syksy2020 rajattu

Meitä Armo ja Totuus -seurakunnassa on suuresti siunannut osallisuutemme Limanin erityislasten koulun toimintaan. Joka kesä olemme käyneet auttamassa luokkahuoneiden maalaamisessa ja muissa korjaustöissä. Rehtori Snait on kutsunut meidät usein koulussa järjestettäviin tapahtumiin, ja joskus ylistysryhmämme on saanut laulaa ja esittää musiikkia koulun oppilaille.

Koronavirus on kuitenkin muuttanut jokapäiväistä elämää Limanin koulussa. Vaikka emme voi tavata lapsia tai olla heidän kanssaan edes samassa rakennuksessa, olemme iloisia saadessamme valmistella heidän luokkahuoneitaan uutta kouluvuotta varten. Tällaiset työt ovat suuri mahdollisuus todistaa heille käytännön tasolla Kristuksen rakkaudesta.

Limanilla on esikouluohjelma, johon erilaisista henkisistä ja fyysisistä vajavuuksista kärsivillä 3–6,5-vuotiailla lapsilla on mahdollisuus päästä. Koulu sijaitsee Ramlan kaupungin keskustassa, jossa asuu sekä juutalaisia että arabeja. Tämä jakauma näkyy myös koulun oppilaissa. Tänä vuonna kouluun on otettu 60 oppilasta, joista puolet on arabeja ja puolet juutalaisia. Koulussa on seitsemän luokkaa: kaksi hoivaluokkaa (fyysisesti vaikeavammaisille lapsille), kaksi luokkaa autististen lasten kommunikoinnin tukemiseen ja kolme luokkaa kehitysvammaisille lapsille.

Näiden lasten immuunijärjestelmä on erittäin heikko, ja siksi he kaikki kuuluvat korkean riskin ryhmään. Koronaviruksen vuoksi koulun kaikki koulutusohjelmat piti muuttaa, jotta voisimme edelleen pitää huolta lapsista ja luoda heille turvallisen ympäristön. Jokainen luokka opettajineen muodostaa oman erillisen vaippansa tai kuplansa, joka ei tapaa, leiki tai ruokaile yhdessä muiden luokkien kanssa. Joka päivä henkilökunta sterilisoi kaikki välineet – huonekalut, lelut, patjat jne. Koulussa ei saa vierailla kukaan, eivät edes vanhemmat (he tuovat lapset koulun portille, jossa henkilökunta ottaa lapset vastaan).

Jokainen uusi kouluvuosi tuo mukanaan erityisiä haasteita ja tavallisuudesta poikkeavia tapauksia. Rehtori Snait kertoo, että tänä vuonna heillä on kolme perhettä, joissa on kaksi tai jopa kolme vammaista sisarusta, jotka kaikki on ilmoitettu koulun oppilaiksi. Joissakin perheissä toisella vanhemmista on psyykkisiä tai muita ongelmia. Tällaisia tilanteita on vaikea hahmottaa tai edes kuvitella.

Lasten tilanteet ovat joskus äärimmäisen vaikeita. Olemme saaneet hyviä ja huonoja uutisia. Esimerkiksi epilepsiaa sairastava Dima, jolle tehtiin vaikea aivoleikkaus, on nyt paljon paremmassa kunnossa. Pojan kohtaukset saatiin leikkauksen avulla tasapainoon. Sen sijaan aivokasvaimesta kärsinyt Netta ei selvinnyt. Hän kuoli pääsiäisyönä tämän vuoden huhtikuussa. Henkilökunnalle kaikki menetykset ovat vaikeita, koska he ovat solmineet tunnesiteen näiden monta tuntia päivässä hoitamiensa lasten kanssa.

Rukoilkaa lasten, heidän vanhempiensa ja henkilökunnan puolesta. Muistakaa rehtori Snaitia, joka on aina valmiina toimimaan. Tämä avosydäminen nainen on yhtä hymyä, mutta vastuut, joita hän kantaa hartioillaan, ovat raskaampia kuin useimmat meistä osaavat edes kuvitella. Rukoilemmekin, että hän jonakin päivänä oppii tuntemaan Jeesuksen omana henkilökohtaisena Herranaan ja löytää levon sielulleen, sillä Hänen ikeensä on sovelias ja Hänen kuormansa on keveä (Matt. 11:29–30).

Olemme hyvin kiitollisia Patmoksen kummien uskollisesta tuesta Limanin lapsille.

DAVID ZADOK
Armo ja Totuus -seurakunnan pastori