Patmos tukee ihmiskaupan vastaista työtä Romaniassa

Romania on yksi ihmiskaupan keskuksista Euroopassa ja se on myös kärkimaita uhrien lukumäärässä. Romaniasta ja Romanian kautta ihmisiä kuljetetaan länsimaihin, joissa heidät pakotetaan prostituutioon tai muuhun ihmiskauppaan. Patmoksen romanialainen yhteistyöjärjestö People to People pelastaa ihmiskaupan uhreja ja tukee pelastettuja, sekä auttaa suuressa riskissä olevia ihmisiä, pääosin nuoria tyttöjä, sellaisilla palveluilla, jotka tarjoavat ulospääsyn ihmiskauppiaiden ulottuvilta ja uhrin asemasta.

girls-4308701_1280

Ihmiskaupan vastaisessa työssä tavoite on tunnistaa uhrit, tarjota heille oikeanlaista apua ja valvoa, että heidän oikeutensa toteutuvat. Tarkoituksena on, että uhreiksi joutuneet saavat elää vapaudessa hyvää ja arvokasta elämää.

Työ on haastavaa ja monipuolista

People to People -järjestön työntekijä Andreea Bontos kertoo, että eri tahojen kanssa yhteistyötä on rakennettu heti alusta saakka; esimerkiksi poliisin ja muiden viranomaisten, sekä kansalaisjärjestöjen kanssa kotimaassa ja ulkomailla. Työ sisältää palveluneuvontaa ja avustusta eri prosesseissa.

– Työskentelemme erilaisten ihmisten parissa: naisten, miesten, nuorten ja lasten. Nuorin uhri, jota olemme auttaneet, on ollut 10-vuotias poika, jota hyväksikäytettiin seksuaalisesti, Andreea täsmentää.

Osa uhreista identifioidaan ulkomailla ja sen jälkeen heidät lähetetään Romaniaan, jossa järjestö auttaa heitä.

Nicu Gal, USA:n Romanian suurlähettiläs Kathleen Kavalec ja Andreea Bontos.

Luottamus täytyy rakentaa

Ensimmäinen kohtaaminen uhrin kanssa on kaikkein merkityksellisin ja se on työskentelyn kannalta tärkeä. Ensikontaktissa luodaan luottamus, jonka perustalle työskentely rakentuu.

– Työhön kuuluu paljon eritasoista byrokratiaa, joka sisältää pelastetun henkilön tilanteen arviointia ja muuta paperityötä. Toimintamme perustuu kuitenkin ensisijaisesti suhteen luomiseen asiakkaiden kanssa. Uhreilla on yleensä luottamuspula, ja sen takia luottamussuhde on tärkeää rakentaa alusta alkaen hyvin, Andreea sanoo.

Andreea kertoo, että heidän tulee tunnistaa ensin trauma, joka on aiheutunut hyväksikäytöstä ja samalla kartoittaa syyt, jotka ovat vaikuttaneet siihen, että henkilö on joutunut ihmiskauppiaiden uhriksi.

– Tehtävämme on auttaa ihmiskaupan uhreja, joita on käytetty pakkotyössä, prostituoituina, nettiprostituoituina. Meidän täytyy sekä auttaa traumatisoitunutta henkilöä että työskennellä sen heikkouden kanssa, joka on aiheuttanut uhriksi ajautumisen.

– Autamme asiakkaitamme oikeusprosesseissa, hallinnollisissa asioissa ja terveydentilaan liittyvissä asioissa. Uhrit tarvitsevat usein paljon terapiaa ja sielunhoitoa, Andreea selventää.

Päämäärä on auttaa uhriksi joutunutta saamaan kontrolli omasta elämästään ja ennaltaehkäistä niitä syitä, jotka ovat johtaneet tilanteeseen. Andreea korostaa sitä, että työskentelyssä tärkeä tavoite on, etteivät asiakkaat joutuisi uudestaan mukaan ihmiskauppaan.

Kuinka työntekijä jaksaa vaikeissa kohtaamisissa?

Andreea sanoo, että hän itse jaksaa haastavissa kohtaamisissa toisten tuella. Hän kertoo olleensa hiljattain työkonferenssissa, jossa aiheena on ollut loppuunpalaminen, ”burnout”. Oman tiimin ja toisten työntekijöiden tuki on jaksamiselle tärkeää.

– Tätä työtä tehdessä joskus tilanteet saattavat tuntua ylivoimaisilta, mutta ulkopuolisten ja yhteistyökumppaneiden tuki rohkaisee jaksamaan. Pienetkin asiat ovat tarpeeksi ja rukous antaa voimaa jatkaa.

Kiitos Patmos

Andreea kiittää Patmoksen työn ystäviä sekä People to People -järjestön tukijoita rukouksista ja taloudellisesta avusta.

People to People -järjestön toimisto on Oradeassa Romaniassa.

NINA DAWOOD

Tue ihmiskaupan vastaista työtä Romaniassa sivulla olevan Romanian kummilahjoittimen kautta tai viitenumerolla  61227.