Suomalainen Jumalan nainen herätteli Euroopan juutalaisia uskoon!

Anja Noppari-Ghennassia (kuvassa toinen oikealta) – Suomalainen Jumalan nainen teki kymmenen rabbin työn herättäessään Euroopan juutalaisia uskoon! Lähes neljä vuosikymmentä sitten nuori Anja Noppari sai lopullisen vakuutuksen kutsusta Jumalan Israelin palvelijaksi lehtimajajuhlilla Jerusalemissa. Anjan sydän paloi päästä Israeliin – mutta Herran sana oli ehdoton: Brysseliin. Siellä olisivat juutalaiset, jotka tarvitsivat Anjan kautta todistusta Jeshua HaMashiasta.

Anja

Anja opetteli ranskan kielen. Etsi juutalaisten nimiä ja osoitteita, kirjoitti kirjeitä, laittoi ilmoituksia lehtiin, teki pieniä radio-ohjelmia. Anja sai apua Pariisissa toimivasta Messiaanisesta keskuksesta pastori Paul Ghennassialta. Tämä pioneerilähetti oli johtanut vuodesta 1964 alkaen juutalaisia tavoittavaa työtä ”Messiaaninen todistus Israelin kansalle” -järjestön puitteissa. Paul Ghennassia oli jäänyt leskeksi vuosia aikaisemmin. Anja ja Paul avioituivat. Brysseliin perustettiin järjestö ”Messiaanisen Israelin ääni”. Anja ja Paul jakoivat aikaansa Pariisin ja Brysselin kesken, kunnes Pariisissa Paulin työtoverina toiminut pastori, rabbi Emmanuel Rodriguez otti vastuun ”El Bethel” -nimen saaneesta seurakunnasta. Brysseliin syntyi seurakunta ”Beth Yeshoua”.

Anja uurasti Raamatun heprean ja vanhojen juutalaisten pyhien kirjojen opiskelussa, valmisti opetusvihkosia ja piti kursseja. Juutalaisia tavoittavien tarvitsi tuntea Raamattua heprean kielellä ja myös Israelin kansan vanhoja perinteisiä opetuksia. Kokoustoimintaan kuului alusta alkaen raamatullisten juhlien vietto. Juutalaisiin järjestöihin luotiin yhteyksiä ja juutalaisia kutsuttiin mukaan seurakunnan toimintoihin. Herra siunasi lauluryhmällä, joka tavoitti laajalti ihmisiä heprealaisten laulujen konsertein. Eikä daavidilaista karkeloakaan unohdettu.

Herra kutsui Anjan luokseen 1999, hänen ollessaan 53-vuotias. Luja perustus työlle oli luotu. Eteenpäin jatkettiin vielä jonkin aikaa Paulin ohjauksessa, sitten seurakunnassa kasvaneet veljet ottivat vastuun. Kokouspaikkaakin vaihdettiin kahdesti suurempaan, omien miesten rakentaessa ja korjatessa puitteita. Pastori, rabbi Lorenzo oli ensimmäinen manttelin perijä. Hänen palavana halunaan on ollut ja on koota Israelin huoneen kadonneita lampaita, missä he ovatkin.

Seuraava sukupolvi on jo vastuuta kantamassa. Työtä on tehty useassa kohteessa Belgiassa ja Ranskassa. Internetin mahdollistettua kaukaisemmatkin yhteydet reaaliajassa, opetus on ottanut kiinni juutalaisesta taustastaan tietoiseksi tulleita eri puolilla ranskankielistä maailmaa ja Italiassakin. Sanoma Israelin Messiaasta tavoittaa kaipaavia sydämiä. Monet ovat saaneet halun muuttaa kotiin Israeliin, missä heitä tarpeen mukaan autetaan. Israelin seurakuntiin pidetään yhteyttä.

Beth Yeshouassa ollaan tietoisia myös vainon tulista. Väistämättä ne tulevat. Mutta jo nytkin myllerrysten keskellä tämä tietoisuus ohjaa: Jeshua kehotti kohottamaan päät. Hän on Voittaja, Kuningas, joka valmistaa tuloaan. Tämä tarvitsee saattaa juutalaisen kansan tietoon pimeässä Euroopassa, pimenevässä maailmassa.

Anja on voittajana perillä. Lähetämme kiitoksemme Herrallemme tästä Hänen palvelijastaan. Siunaamme hyvää, pysyvää hedelmää, jota tuo työ on kantanut.

Kunnioita Anjan kylvötyötä esirukouksin ja uhraa varojasi juutalaistyölle.

Lue Patmoksen juhlalehti: