Tiedote: Poikkeusolojen vaikutus vuoden 2020 keräykseen

Operaatio Joulun Lapsen 26. keräysvuosi on ollut poikkeuksellinen. Sanomattakin on selvää että vallitseva maailmanlaajuinen koronatilanne ulottuu myös Suomessa tehtävään työhön ja siksi olemmekin tehneet erikoisjärjestelyjä ehkäistäksemme taudin leviämistä työmme kautta parhaamme mukaan. Uusien 26.11 voimaan tulleiden koronarajoitusten ja suositusten valossa olemme joutuneet sulkemaan keskusvaraston emmekä ota vapaaehtoisia talkoisiin. Tarkistamme kenkälaatikkolahjat ainoastaan Operaatio Joulun Lapsen tiimin voimin.

tarkastaja-työssään-2

Tänä vuonna on käynnissä jo Operaatio Joulun Lapsen 26. keräysvuosi! Se on huikea saavutus ja olemme erittäin onnellisia siitä, että näin vahva perinne on syntynyt Operaatio Joulun Lapsen ympärille vuosien saatossa. Vakiintuneet käytänteet monissa yhteisöissä, perheissä, kaveriporukoissa ja useiden yksilöiden kohdalla ovat olleet rakennuspalikoita tässä mahtavassa yhteisessä voimannäytteessä, joka on muovautunut “jouluperinteeksi” ympäri Suomea.

Perinteen muodostumiseen on jokainen osallistuja antanut oman panoksensa ja on näin ollut vaikuttamassa siihen, että olemme saaneet tarkastaa ja lähettää yli 400 000 kenkälaatikkolahjaa näiden keräysvuosien aikana! On miltei mahdotonta hahmottaa näin suurta määrää kenkälaatikkolahjoja, jotka ovat Suomesta lähettämisen jälkeen saaneet painautua jonkun lapsen avoinna olevaan syliin täyttäen hänen elämänsä suurella ilolla.

Emme olisi pystyneet lähimaillekaan tällaisiin lukemiin ilman suurella sydämellä mukana olevia pakkaajia, lahjoittajia, tapahtumien järjestäjiä, vapaaehtoisia ja muita projektin parissa ympäri Suomen toimivia ihmisiä. Kiitos siis jokaiselle! Mutta emme olisi myöskään päässeet tällaiseen tulokseen, jos emme olisi vuosikymmenten saatossa päässeet rakentamaan toimivaa ja luotettavaa yhteistyötä paketteja vastaanottavien maiden yhteistyökumppaneiden, seurakuntien ja vapaaehtoisten kanssa. Nämä paikalliset yhteistyökumppanit ja vapaaehtoiset ovat myös kansainvälisen Operaatio Joulun Lapsen keskustoimiston osalta sertifioituja.

Vuosittain järjestetyillä jakelumatkoilla olemme olleet mykistyneitä nähdessämme, kuinka suurella sydämellä paikalliset vapaaehtoiset tekevät työtä Operaatio Joulun Lapsen parissa. Nämä mahtavat vapaaehtoiset organisoivat maansisäisen kenkälaatikkolahjojen jakeluun liittyvät asiat ja kohteet. Näissä kohteissa saamme vuosittain vierailla yhdessä heidän kanssaan ja kokea maanrajojen ylittävää yhteyttä yhteisen mission parissa; iloa ja evankeliumin toivoa tuovien kenkälaatikkolahjojen jakamisen kautta.

Suomesta lähteneen tiimin kanssa olemme jakaneet kuitenkin vain murto-osan kaikista lähetetyistä kenkälaatikkolahjoista, ja päävastuu lahjojen jakamisesta on ollut kohdemaiden paikallisilla yhteistyötahoilla. Näin paikallisten yhteistyötahojen rooli on ollut ilmeisen merkittävä projektin onnistumisen suhteen. Myös Suuri Seikkailu –kurssit järjestetään paikallisesti heidän toimestaan.

Vuoden 2020 tarkastustalkoot ja jakelumatka

Operaatio Joulun Lapsen 26. keräysvuosi on ollut poikkeuksellinen. Olemme keväästä saakka seurailleet uutisointeja ja koittaneet myös olla “askeleen edellä” suunnittelussa, osataksemme ohjata toimintaamme meneillä olevien ohjeistusten mukaisesti. Halusimme järjestää keräyksen perinteen mukaan sen hetkisten linjausten mahdollistamalla tavalla, ja nyt tarkistamme kenkälaatikkolahjoja entisestään tiukennetuissa rajoituksissa.

Uusien 26.11 voimaan tulleiden koronarajoitusten ja suositusten valossa jouduimme laittamaan keskusvaraston kiinni vapaaehtoisilta ja tarkastamaan kenkälaatikkolahjat ainoastaan Operaatio Joulun Lapsen tiimin voimin.  Kävimme myös meneillä olevaa tilannetta läpi Operaatio Joulun Lapsen Yhdysvaltain kansainvälisen keskustoimiston kanssa ja totesimme yhteisymmärryksessä, ettemme lähtisi tänä vuonna kohdemaihin jakelumatkalle. Tällainen päätös oli harmillinen ja vaikea(kin), mutta tilanteet huomioon ottaen paras ratkaisu.

Onneksemme juuri tällaisena hetkenä saamme olla erittäin kiitollisia näiden rakentuneiden ihmissuhteiden puolesta, ja voimme kiitollisin ja luottavaisin mielin lähettää tarkastamamme lahjapaketit kohti Romanian, Moldovan ja Viron vähäosaisten lasten odottavaa syliä.

Kiitos kun kannatte Operaatio Joulun Lasta rukouksin myös tällaisena aikana!

Terveisin,
Operaatio Joulun Lapsen tiimi