Uusi kummikohde Israelissa: Armo ja totuus seurakunnan messiaaninen musiikinopetus

Uusi kummikohteemme Limanin koulun rinnalla on musiikkiopetus, jota antaa eri puolilla Israelia Armo ja totuus -seurakunnan musiikinopettaja Alex Atlas. Alex Atlas on ollut seurakunnan jäsen vuodesta 1991. Jumala on laajentanut hänen evankelioivat ja innoittavat musiikinopetusryhmänsä kattamaan kaupunkeja eri puolilla Israelia.

Liman lapset

Hänen näkynään on kertoa Messiaasta, vahvistaa uskovien lasten suhdetta Jumalaan ja opettaa lapsille ja nuorille eri instrumenttien soittamista, sekä kouluttaa heistä Jumalaa rakastavia ylistäjiä, jotka voivat palvella paikallisia seurakuntia Jumalan heille antamilla lahjoilla.

Alex Atlas oli mukana vuonna 2006, kun Israeliin syntyi merkittävä ylistys palvelutehtävä ”Yuval”. Alex on opettanut musiikkia 17 vuotta niin Israelissa kuin ulkomaillakin. Sadat ovat saaneet opetusta ja oppineet ylistämään ja palvomaan Jumalaa. Hänen isällinen tapansa ohjata ja kannustaa on rohkaissut suuren joukon lapsia ja nuoria täyttämään kutsua Jumalan palvelijoina.

Alex kiertää opettamassa Sderotissa, Jerusalemissa, Ashqelonissa, Baptist Villagessa, Yad HaShmonassa ja Kanotissa. Hänellä on tällä hetkellä 42 oppilasta. Suurin osa lapsista saa opetusta ilmaiseksi, sillä heidän perheillään ei ole varaa maksuun. Alex opettaa soittimien lisäksi myös laulua.

Osa lapsista tulee niin vaikeasta taustasta tai on traumatisoitunut sodan alettua, että opetustunneilla on mukana myös sosiaalityöntekijä. Rukous, sielunhoito ja musiikki hoitavat lapsia, jotka ovat menettäneet ilon ja toiveikkuuden. Jumala tekee ihmeellistä työtä pienissä sydämissä.

Kiitos Patmos-kummit, että olette mukana rukouksin ja taloudellisella tuella Limanin työssä ja teette mahdolliseksi musiikkipalvelutyön, joka paitsi että tuo lapset lähelle Messias Jeesusta, vahvistaa myös ylistys- ja palvontakutsumusta,
jonka Jumala on seurakunnalleen antanut.

DAVID ZADOK
Pastori, Armo ja totuus -seurakunta

Ilmoittautumalla Israelin lasten kummiksi tuet Limanin erityislapsia ja Armo ja totuus seurakunnan messiaanista musiikinopetusta.

Tule kummiksi

Israelin lapset – Limanin erityislasten koulu ja Armo ja totuus -srk:n messiaaninen musiikinopetus

Limanin erityislasten koulussa Ramlassa on sekä juutalais- että arabiperheiden lapsia. Lapset ovat vaikeavammaisia ja heille järjestetään yksilöllinen hoito ja kuntoutus. Kummiohjelman kautta hankitaan mm. kuntoutuslaitteita ja koulun tarvitsemia tarvikkeita eri terapioihin.

Maksuton musiikinopetus eri puolilla Israelia tuo lapsia messiaanisten seurakuntien yhteyteen. Opettajana Armo ja totuus srk:n musiikinopettaja Alex Atlas. Hänen työnäkynään on myös kasvattaa lapsista ja nuorista uusi ylistäjäsukupolvi Israelin seurakuntiin.

Yhteistyöprojekti Armo ja Totuus -seurakunnan kanssa, johtajana pastori David Zadok.