Uusia avauksia Pietarissa

8137-Keskitalot_Pietarissa.jpg

Pietari on suurkaupunki aivan lähellä Suomea. Pietarissa on saman verran asukkaita kuin Suomen koko valtiossa. Pietarissa on arviolta yli miljoona muslimia, joista osa on epävirallisesti siirtotyöläisinä Pietarissa. Venäjän valtio katsoo huolestuneena muslimiväestön lisääntymistä. Kirkoissa ei ole juurikaan nähty lähetystyön mahdollisuutta.

Timo ja Helena Keskitalo saivat jakaa lähetystyön näkymiä Marian kirkossa Pietarissa jumalanpalveluksen jälkeen 10.11. seurakuntalaisille. Kysymyksiä oli paljon ja keskustelu vilkasta. Ajatuksissa on, että seurakuntalaisia voisi kouluttaa kohtaamaan muslimeja lähipiirissään ystävyyden ja evankeliumin kanssa.