Viimeinen Hengen vuodatus – jo pian!

RAAMATUN profeetallinen ilmoitus on selkokielistä ohjelmatekstiä. Joka osaa sisälukutaidolla tutustua Jumalan ilmoitukseen, kohtaa jo pelkästään Uudessa testamentissa noin sata eri kertaa tämän ilmoituksen osittain ja kokonaan ilmoitettuna.

Global Community International Networking Concept

Pakanain apostolin Paavalin sanoin lausuttuna:

Että sanan julistaminen … tulisi täydelleen suoritetuksi, ja kaikki pakanat sen kuulisivat (2 Tim. 4:17).

Kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut (Rom. 11:25).

Kysymys on Pyhän Hengen valtavasta vuodatuksesta viimeisen sukupolven päivinä – vuodatuksesta, joka synnyttää kristillisen historian suurimman herätyksen ja kääntymysaallot.

Epäjumalat kaadetaan.

Harhaopit ja harhaopettajat lakaistaan voimattomuuteen, ja Jeesus Kristus on oleva Herra ja Kuningas viimeisen elonkorjuun ajan. Pelastettujen ennalta tunnettu luku tulee sisään – Kristuksen morsiamen tempausruumis on oleva täydellinen jokaista solua myöten.

VIIMEINEN Hengen vuodatus tämän tekee. Patmos Lähetyssäätiön työ ohjautuu vuonna 2021 tämän herätyksen avauksen uomiin kristallinkirkkaana täyden evankeliumin ilouurastuksena.

Tervetuloa mukaan rukouksinesi ja rahallisine uhreinesi. Kummatkin ovat ehdottoman tarpeellisia, jotta Jumalan valinta-aikomus ei keskeydy meidän kohdallamme Hengen virtojen kulkeutuessa toisissa uomissa massojen pelastukseen.

LEO MELLER