Juha Ahvio

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja.

(Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin Patmos-blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.)

Koronavirus ei kohtele ihmisiä tasa-arvoisesti

3.4.2020 Juha Ahvio

On syytä kiinnittää huomiota koronavirukseen ja sen aiheuttamaan pandemiaan liittyvään seikkaan, jolla mitä ilmeisimmin näyttää olevan suuri merkitys todellisessa maailmassa, mutta jota ei ole nostettu laajemmalti julkisuudessa esiin. Tämä seikka ja tosiasia on nimittäin se, että koronavirus ei kohtele ihmisiä eikä ihmisryhmiä tasa-arvoisesti eikä yhdenvertaisesti. Tällainen asiaintila näyttää olevan vakavaa todellisuutta siinä biologisessa maailmassa, jonka osatekijöitä ovat yhtä hyvin... 1

Kristus on ajallisen historian voittoisa Herra

27.3.2020 Juha Ahvio

Psalmi 2 on otsikoitu Raamatussamme näin: "Turha on taistella Herran voideltua vastaan." Tämä psalmi lukeutuu niin kutsuttuihin kuninkuuspsalmeihin, jotka viittaavat profeetallisesti Jumalan voideltuun Kuninkaaseen, johon turvaaminen on tekevä autuaaksi ja jolle tulevat kuulumaan kansakunnat ja maan ääret. Apostolien tekojen luvun 4 jakeen 25 mukaan Psalmin 2 on laatinut kuningas Daavid, Pyhän Hengen sanallisesti inspiroimana: "Sinä, joka Pyhän Hengen kautta, isämme Daavidin, sinun palvelijasi... 25

Koronavirus horjuttaa utopioita ja palauttaa todellisuuteen

19.3.2020 Juha Ahvio

Suomi on nyt koronaviruspandemian vuoksi valmiuslain mukaisessa poikkeustilassa. Marko Junkkari kirjoittaa 18.3.2020 Helsingin Sanomien Kommentti-artikkelissaan "Presidentin piti olla valmiuslain käyttöönotossa täysin sivuroolissa, mutta toisin kävi: Sauli Niinistö on ollut aivan keskiössä" [1] seuraavasti: "'Suvereeni on se, joka päättää poikkeustilasta'. Näillä sanoilla alkaa maineikkaan saksalaisen valtiosääntöteoreetikon Carl Schmittin klassikkoteos Politische Theologie, poliittinen teologia. 42

Valtakunnansyyttäjän oikeusfilosofia ja Räsäs-tapaus

11.3.2020 Juha Ahvio

24.6.2015 eli viisi vuotta sitten julkaisemassani artikkelissa "Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmistä" [1] käsittelin juuri artikkelini julkaisuhetkellä odotettavissa ollutta USA:n korkeimman oikeuden päätöstä homoavioliittojen perustuslaillisuudesta. Käsittelin tekstissäni myös niitä maailmankatsomuksellisideologisia, filosofisia ja uskomuspohjaisia oletuksia, joihin korkeimman oikeuden tuomarit ja muutkin juristit tulisivat vetoamaan siinä tapauksessa, että korkein oikeus päätyisi – kuten... 13

Sorosin rahoitus vaikuttaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomareihin

6.3.2020 Juha Ahvio

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin [1] (EIT) eli The European Court of Human Rights [2] (ECHR) on ylikansallinen eurooppalainen tuomioistuin, joka toimii Strasbourgissa ja jonka tehtävänä on valvoa Euroopan ihmisoikeussopimuksen noudattamista ja dynaamista soveltamista. Alkujaan vuonna 1959 perustettu ja vuonna 1998 toimintansa uutena Euroopan ihmisoikeustuomioistuimena aloittanut tuomioistuin liittyy vuonna 1949 perustetun ja 47-jäsenisen Euroopan neuvoston [3] asiayhteyteen. Euroopan... 2

Onko kommunistinen viha hyväksyttävää Suomessa?

28.2.2020 Juha Ahvio

Otsikon kysymys on nyt harmillisen ajankohtainen Suomessa. Suomessa näyttää vallitsevan kommunistinen etuoikeus [1] -artikkelissa, joka on julkaistu 24.11.2019, taustoitan sitä, miksi on syytä kysyä otsikon mukaisesti. 15.9.2019 päivätyssä Miksi toisten sana on vapaampi kuin toisten? [2] -artikkelissani taustoitan lisää aihetta ja sen tämänhetkistä merkittävyyttä. Viime syyskuisessa tekstissäni dokumentoin seuraavat tosiasiat. Vasemmistolähtöinen ja julkisrahoitteinen SETA saa, "ihmisoikeuksien"... 13

Kristillisyys ja arvokonservatismi totalitaarisen aggression kohteina EU:ssa

13.2.2020 Juha Ahvio

Juuri ennen huhtikuisia eduskuntavaalejamme 2019 kirjoitin [1], että mikäli globalistiset sananvapaussensuuria kannattavat arvoliberaalit päätyvät hallituksiin ja vallankahvaan Suomessa ja Euroopassa, joutuvat uskonnonvapaus, sananvapaus ja ylipäänsä arvokonservatiiviset ja varsinkin kristilliset arvokonservatiiviset vakaumukset vahvan hyökkäyksen kohteiksi. Nyt helmikuussa 2020 on todettavissa, että kristillisyys ja arvokonservatismi ovat totalitaarisen aggression kohteina EU:ssa, esimerkiksi... 43

Suomen kansallisrunoilija Runebergin mukaan runouden tulee kirkastaa Jumalaa kuvaamalla maailmaa ja elämää totuudelle uskollisesti

7.2.2020 Juha Ahvio

Näin Runebergin näkemystä luonnehtii Turun yliopistossa 18.1.2020 tohtoriksi väitellyt Kaarinan kirkkoherra Ville Niittynen väitöskirjansa Kansakunnan rakentaminen ja maailmankielteisyyden poliittisuus: J. L. Runebergin pietismin vastustus ja sen teologiset, filosofiset ja poliittiset syyt (Turun yliopiston julkaisuja, 2019) [1] sivulla 187. Tällä viikolla, jolloin olemme viettäneet Runebergin päivää, on hyvä palauttaa mieliin se vankka kristillinen teologinen perustus, jonka pohjalta... 4

Apostolinen uskontunnustus määrittelee klassisen kristinuskon

24.1.2020 Juha Ahvio

Vastoin kaikkia muodikkaita uusgnostilaisia, liberaaliteologisia, postmoderneja ja vapautuksenteologisia historian uudelleentulkintoja teologian- ja dogmihistoriallinen tosiasia on edelleen se, että me voimme ja meidän kuuluu puhua klassisesta kristinuskosta. Ennen kaikkea meidän tulee yhä edelleen ja vankkumattoman kompromissitta sitoutua klassisen kristilliseen uskontotuuteen ja elää sitä todeksi ja toteuttaa siihen perustuvaa lähetystyötä, sekä sisä- että ulkolähetystyötä. Kirjani Johdatus... 18

Leukofobinen "rasisminvastaisuus" kiristää otettaan suomalaisessa yliopistomaailmassa

17.1.2020 Juha Ahvio

Leukofobialla tarkoitetaan valkoisuuteen kohdistuvaa sairaalloista pelko- ja vihatunnetilaa. Länsimaissa ilmenevä leukofobia liittyy vahvasti oikofobiaan. Oikofobialla tarkoitetaan omaan ja tuttuun kohdistuvaa sairaalloista pelko- ja vihatunnetilaa. Ylen 13.1.2020 päivätystä artikkelista "'Luennoilla kuulee rasistista kieltä' – Joukko opiskelijoita kyllästyi yliopiston syrjivään kulttuuriin ja perusti opiskelijajärjestö Students Of Colourin" [1] käy ilmi, että tällaisista fobioista kumpuavaa ja... 19