2019-03-29 https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_10_7182-JUHA_BLOGI_FINAL.jpg Nostin esiin kirjassani Sananvapaus uhattuna Suomessa: Vihapuhe, ihmisoikeudet ja media (Kuva ja Sana, 2018) [1] esimerkkejä siitä, että sananvapaus on tosiasiallisesti uhattuna Suomessa ja että suomalainen sanan- ja mielipiteenvapaus on suorastaan orwellilaisen aivopesun kourissa. Näitä... https://www.patmos.fi/blogit/kirjoitukset/1304/nyt_tarvitaan_sananvapauden_puolustajia%21 Patmos article
Juha Ahvio
29.3.2019
Juha Ahvio

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja

Nyt tarvitaan sananvapauden puolustajia!

Nostin esiin kirjassani Sananvapaus uhattuna Suomessa: Vihapuhe, ihmisoikeudet ja media (Kuva ja Sana, 2018) esimerkkejä siitä, että sananvapaus on tosiasiallisesti uhattuna Suomessa ja että suomalainen sanan- ja mielipiteenvapaus on suorastaan orwellilaisen aivopesun kourissa. Näitä konkreettisia esimerkkejä tulee jatkuvasti lisää. Esimerkiksi professori Tapio Puolimatkan sananvapauden rajoittamishankkeet ovat jatkuneet aktiivisesti.

Professori Tapio Puolimatka julkaisi 11.3.2019 vastineen häneen ja hänen akateemiseen sananvapauteensa kohdistuneisiin sananvapausrajoitusvaatimuksiin, joita on perusteltu sillä, että Puolimatkan julkisesti esittämät akateemisen perustellut arvokonservatiiviset näkemykset esimerkiksi gender-ideologian haitallisuudesta ovat syrjivää eli perimmiltään rasistista kiusaamista eli itse asiassa väkivaltaa.

Aktivistikriitikot vaativat Puolimatkaa mielipiteineen pois julkisesta akateemisesta tilasta, koska hänen katsotaan edustavan ihmisoikeuksien vastaista väkivaltaista syrjintää, joka on oikeastaan rasistista.

Tuore esimerkki sananvapauden rajoittamisaktivismista käy ilmi Suomen Uutisten 27.3.2019 päivätystä artikkelista ”Halla-ahon kannattaminen oli liikaa – oikeusprofessorikin ihmettelee Kari Peitsamon syrjäyttämistä Ämyrock-festivaaleilta”.

Muusikko Kari Peitsamo suljettiin pois oman ammattialansa keskeiseltä foorumilta, koska hän twiittasi omana mielipiteenään ”rajat kiinni” -sanat ja koska on maininnut Jussi Halla-ahon ja Donald Trumpin nimet – jotka aktivistien mielestä ilmaisevat rasismia ja väkivaltaa – myönteisessä mielessä. Twitterissä Peitsamo leimattiin oitis epähenkilöksi ja jotkut Peitsamoon vihastuneet ilmoittivat tuhoavansa kaikki hallussaan olevat Peitsamon musiikkiäänitteet.

Aktivistikriitikot vaativat Peitsamoa pois oman alansa festivaaleilta, koska hänen katsotaan edustavan ihmisoikeuksien vastaista väkivaltaista syrjintää, joka on oikeastaan rasistista.   

Tuoreen esimerkin saimme myös, kun Perussuomalaiset julkaisivat vaalivideonsa nimeltään V niin kuin ketutus. Videota on arvosteltu sarjakuvamaisesta väkivaltaisuudesta, rasismista ja ahdistavan vastakkainasetteluilmapiirin lietsomisesta ja videoon on haluttu kohdistaa sensuuria.

Vertailun vuoksi kyseisen videon voi rinnastaa vaikkapa Palefacen Palamaan -videoon vuodelta 2016. Palefacen video, joka ei ole lainkaan sarjakuvamaisen liioitteleva, vaan pyrkii inhorealismiin, on sekin täysin vaalipoliittinen kaikkine äärivasemmistolaisine ja vasemmistoliittolaisine puoluepoliittisine kytkentöineen ja väkivaltasymboliestetiikkoineen. Palamaan-video julistaa avointa väkivaltavallankumousta ja julistaa, että ”Hallitus leikkaa kurkut auki” ja käskee tuhopolttoihin ”Pistä palamaan!” -kehotuksella. Video, joka on vasemmistoliittolaiskommunistista propagandaa, kehottaa avoimeen kumoukseen ja väkivaltaan sekä tuo täysin suoraan esiin kaiken tämän videolla.

Tällainen totisen inhorealistinen vasemmistolainen uhkaava kumousväkivaltasymboliikka punalippuineen ja ANTIFA-symboleineen kaikkineen on kaiken aikaa ollut esillä ja varsin epäpoleemisen hyväksytysti. Mutta nyt, kun ilmestyy video, jossa nostetaan esiin kansalliskonservatiivisen vastareaktion tarve ja jossa, täysin päinvastoin kuin Palefacen kommunistivideolla, painotetaan sen demokraattista vaaliäänestyksellistä luonnetta, nousee pelko vastakkainasettelusta, raivo ja sensuuritotalitarismi.

Sensuurivaateita, joita on perusteltu samoilla perusteilla kuin Puolimatkan ja Peitsamon tapauksissa, on jo kohdistettu perussuomalaisten videoonkin. Palefacen videoita kohtaan ei sen sijaan niinkään ole kohdistettu sensuurivaateita, vaikka varsin vastakkainasettelua luova tuo Palefacenkin video on. Kuitenkin hän on kaiken aikaa ollut tervetullut opastamaan ja innostamaan vaikkapa koululaisia kouluissamme.

Toinen havainnollinen vertailukohde on Yle Kioskin punaviherhenkinen ja jo laajaa polemiikkia herättänyt nuorisolle suunnattu vaalikone, Vaalibotti.

Kun vaalikonetta käyttävä on vastannut kysymyksiin omat valintansa tehden, hän valitsee äänestysalueensa ja sitten kone tuottaa näkyviin hänen vastauksiaan eniten vastaavat ehdokkaat. Tämän jälkeen kone kysyy näin: ”PS. Haluatko tietää, mitä mieltä Lepakkomies on vaaleista?” Ja kun painat Todellakin!-lepakkomiespainiketta, avautuu eteesi lyhyt ja tiivis sarjakuvamainen lyhytvideo, joka etenee seuraavasti.

Kuvaan ilmestyy kännykkää välinpitämättömän näköisesti katseleva hupparihenkilö, joka sanoo puhekuplassaan näin: ”Äh, ei mun ääni vaikuta kuitenkaan lopputulokseen”. Sitten henkilön selän takaa ilmestyy yhtäkkiä Lepakkomies, joka lyö avokämmenellä hupparihenkilöä ja puhekuplassaan sanoo lyödessään: ”Tumpelo! Haluat sä et vanhat gubbet päättää sun tulevaisuudesta?”

Seuraavassa kohtauksessa hupparihenkilö toteaa puhekuplassaan välinpitämättömästi: ”Äh, mul on äänestyspäivänä muuta menoo.” Jälleen ilmestyy Lepakkomies ja lyö henkilöä sanoen: ”Toope! Voit äänestää ennakkoon!”

Videon kolmannessa ja viimeisessä kohtauksessa hupparihenkilö toteaa: ”Äh, mä oon hukannu sen äänestyslipun.” Jälleen ilmestyy Lepakkomies ja lyö henkilöä ja sanoo: ”Urpo! Äänestyksessä tarviit vaan henkkarit.”

Tämä Yle Kioskin julkisrahoitteisen ja niin sanottua vastuullista valtamediaa edustavan vaalikoneen sarjakuvamainen video kuvaa ja ilmaisee siten fyysistä väkivaltaa, ikärasismia ja suoraan henkilöön kohdistuvaa herjaavan halveksivaa nimittelyä. Sarjakuvamaisen videon tunnelma on vihaisen aggressiivinen, henkilön koskemattomuuteen ja itsemääräämisoikeuteen puuttuva ja ahdistavan pelottavaa ja ulkoapäin pakottamisen ilmapiiriä luova ja ilmaiseva.

Eli tällaista hyvässä ja kauniissa ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen perustuvassa punavihreässä asiayhteydessä ilmenevää fyysistä väkivaltaa, pelon lietsontaa ja pakottamista ja rasismia – ikäsellaista – ei tarvitse sensuroida mitenkään, kuten ei tarvitse Paleface-tyyppistäkään väkivaltavideointia?

Näinkö se nyt menee? Eli väkivaltaisuus ja rasistisuus ei siten olekaan se pohjimmainen peruste ja syy sensuuri- ja sanavapausrajoitusvaatimuksille, koskapa ”ihmisoikeuksienkin puolustajat” ja ”antirasistitkin” ovat kyllä valmiita hyväksymään väkivaltavisuaalisuutta, jos sen esittävät oikeat ja oikeita mielipiteitä ilmaisevat henkilöt ja tahot?

Eli siis suu pitää tukkia ja sananvapautta rajoittaa henkilöiltä ja tahoilta, joilla on nyt vallitsevan ideologisen hegemonian kannalta väärät yhteiskunnallispoliittiset tai eettismaailmankatsomukselliset arvomielipiteet.

Tehdäänpä seuraava ajatuskoe.

Palauta mieleen niin sanottu nykyaikainen synteettinen evoluutioteoria, jota nykyinen valtavirtainen ajattelu pitää konsensuksenomaisesti hyväksyttynä tieteellisenä ja maailmankatsomuksellisena itsestään selvyytenä, jota on opetettava kaikille kaikkialla. Tämä evoluutioteorian populaatiogeneettinen versio on Charles Darwinin (1809–1882) ja Gregor Mendelin (1822–1884) linjausten synteesi, joka korostaa mutaatioiden ja luonnonvalinnan ohella variaation, perinnöllisyyden ja isolaation merkitystä. Tämä teoriasynteesi on varsin nuori: synteesi muotoiltiin vasta 1920–40-luvuilla.

Koska kaikkea maailmankatsomuksellisuutta ja teorianmuodostusta ja näiden oikeellisuutta ja etenkin eettistä julkista sallittavuutta tarkastellaan nykyään paljolti sen pohjalta, ketkä katsomuksen ovat muotoilleet ja mitä nämä muotoilijat itse edustivat, kannattaa palauttaa mieleen, ketkä ovat vastuussa synteettisestä evoluutioteoriasta.

Synteettisen evoluutioteorian keskeisimpiin muotoilijoihin lukeutuvat Theodosius Dobzhansky (1900–1975), joka uskoi, jonkinlaiseen prosessiuskonnolliseen ja New Age -tyyliseen tapaan, evoluution määrittävän kaikkea olevaista; J. B. S. Haldane (1892–1964), joka puolestaan oli sosialisti, marxisti, ateisti ja sekulaari humanisti; Ernst Mayr (1904–2005), joka hänkin oli uskonvakaumukseltaan ateisti, sekä ennen kaikkea Ronald Aylmer Fisher (1890–1962).

Fisher oli evoluutiobiologi, geneetikko, tilastotieteilijä ja parapsykologian harrastaja, mutta samalla myös eugeniikkaa, rodunjalostusta, kannattava rotuteoreetikko, eli kaikkien nykyisin julkisesti käytössä olevien määritelmien ja luonnehdintaperusteiden nojalla täysi rasisti.

Jokainen, joka pitää totena synteettistä evoluutioteoriaa, hyväksyy sen ja kannattaa sitä ja pitää sitä esillä julkisessa tilassa, joutuu väistämättä kohtaamaan vakaavakin vakavamman syytteen ja siitä erittäin johdonmukaisesti seuraavan kysymyksen: Kannatat rasistin keskeisellä tavalla muotoilemaa teoriaa ja maailmankatsomusta; hyväksytkö roturasismin ja miksi olet halukas edistämään rasistin mielessä muotoutunutta synteesiä?

Tämän kysymyksen esittäminen pakottaa samalla pohtimaan, ajatuskokeen luonteisesti, myös seuraavia vakavia lisäkysymyksiä.   

Pitäisikö synteettinen evoluutioteoria -käsite ja -sana kieltää ”ihmisoikeuksien vastaisena” ja vihapuheena, koska sen keskeisiin muotoilijoihin lukeutuu rotuteoreettinen rasisti? Pitäisikö koko tilastotiede kieltää samasta painavasta syystä?

Pitääkö merkittävän evoluutiobiologian puolestapuhujan ja uusateistien nokkamiehen Richard Dawkinsin kirjat kieltää ja pitääkö häneltä ja muilta synteettisen evoluutioteorian kannattajilta – eli koko akateemiselta biotieteelliseltä eliitiltä ja muiltakin – kieltää esiintyminen julkisissa tiloissa, koska ihailee ja ihailevat rotuteoreettista rasistia ja levittävät tällaisen henkilön hengentuotetta?

Mitä turvatoimia pitää tehdä koululuokissa ja yliopiston luentosaleissa, jos opiskelija ”kokee väkivallan uhkaa” ja kiusaavan rasistisen syrjinnän tunnetta älykkyyttään kohtaan kuullessaan luennoitsijan puhuvan myönteiseen sävyyn synteettisestä evoluutioteoriasta, jonka keskeisiin muotoilijoihin lukeutuu rotu- ja älykkyystutkimusta kannattanut rotuteoreettinen rasisti?

Millä takaamme opiskelijoiden turvallisuuden sellaisissa julkisissa tiloissa, joissa opiskelija altistuu synteettisen evoluutioteorian käsitteelle ja sitä avaavalle ja puolustavalle akateemistieteelliselle argumentaatiolle? Pitääkö tällaisen argumentaation esittäminen kieltää, turvallisuussyistä ja ihmisoikeuksiin nojaten? Tällainen argumentaatiohan ei voi olla pätevää eikä eettisesti sallittua, koska alkujaan kumpuaa sellaisen ajattelijan aivoista, joissa ilmeni viha rotujen tasa-arvoisuutta ja kaikkien ihmisten ja ihmispopulaatioiden yhtäläistä keskimäärä-älykkyyttä kohtaan?

Pitääkö jokaisen tämän päivän evoluutiobiologin, koulun biologianopettajan ja tilastotieteilijän ilmaista, saadakseen jatkaa virassaan ja nauttiakseen täyttä kansalaisluottamusta, julkisen sanallisesti ja kirjallisesti ehdoton irtisanoutumisensa rasisti R. A. Fisherin ajattelusta?

Onko tasa-arvo -ja yhdenvertaisuusvaltuutetun syytä jatkuvasti seurata ja valvoa biologikuntaamme mahdollisen rasismin ilmenemisen vuoksi?

Tällainen ajatuskoe kannattaa käydä läpi.

Kannattaa miettiä tätäkin:

Jos edellä esitettyyn ajatuskokeeseen sisältyvissä kysymyksissä esiin nousevia toimenpiteitä ei kuitenkaan nähdä oikeasti tarpeellisiksi tässä asiayhteydessä, niin miksi ja millä perusteilla ei nähdä, kun toisissa ja analogisesti täysin vastaavissa asiayhteyksissä kovin herkästi nykyään nähdään? Vai onko ajatuskokeessa ja sen kanssa analogisissa asiayhteyksissä sovellettu päättelymalli itsessään jotenkin ongelmallinen?

Reaalimaailman tosiasia on kuitenkin nyt tämä:

Aidon sananvapauden puolustamista tarvitaan enemmän kuin koskaan. Eduskuntaan tarvitaan edustajia, jotka ovat vakaumuksellisen tinkimättömiä sananvapauden puolustajia ja jotka oikeasti uskaltavat haastaa niin sanotun poliittisen korrektiuden niin sanallisesti, asiasisällöllisesti kuin toiminnassaankin.

 

Kommentoi "Nyt tarvitaan sananvapauden puolustajia!"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 _____   _____       __  __  _____  
 / ____|| | ___||  ____   \ \\/ // |__ // 
/ //---`' | ||__  |  \\  \ ` //   / //  
\ \\___  | ||__  | [] ||   | ||   / //__ 
 \_____|| |_____|| | __//   |_||  /_____|| 
 `----`  `-----`  |_|`-`   `-`'  `-----` 
           `-`             
 
 

16 kommenttia "Nyt tarvitaan sananvapauden puolustajia!"

Sivu 1/2

Aleksander 29.3.2019 22.48

No nyt on nähty sekin päivä,että Juha Ahvio puolustaa kommunistia,Kari Peitsamoa.

IlkkaT.O. 30.3.2019 7.56

Kiitos Juha Ahviolle kirjoituksesta ja ajatuskokeen kysymyksistä; voisi sanoa: Oikeinvastaamalla voitat!

"Minä näin, kuinka Saatana lankesi alas taivaasta kuin salama." (Luuk. 10:18. RK). Lääkäri Luukas kirjoitti muistiin nämä Jeesuksen, Herramme, silminnäkijä-todistajien sanat koskien hetkeä - kun oli ensin antanut missiolleen lähettämilleen opetuslapsilleen vallan pimeyden henkivaltoja vastaan - heidän palatessaan voittoisalta "sotaretkeltä." (jae 17).
Jeesus näki sen, mitä luonnollinen ihmissilmä ei nähnyt ja minkä seuraamuksista syntiinlangennut ihmiskunta kärsii tänäkin päivänä.

Edelleen ihmiskunta on kiinnostunut, nyt uuden "evoluutio-paratiisin hyvän- ja pahantiedonpuun" houkutuksista: "Nainen näki, että puusta oli 1. 'hyvä syödä', 2. 'sitä oli nautinto katsella' ja 3.'se oli houkutteleva, koska SIITÄ SAI YMMÄRRYSTÄ".
Jeesus näki em. "ymmärryksen" lopputuloksen koittavan, jolloin ihminen "korotettaisiin" jumalaksi, miehen, Antikristuksen, valheen vaikutuksesta (2.Tess.), ja joka haluaisi valtaistuimensa sijaitsevan Temppelivuorella. Tosin Raamattu ilmoittaa jo etukäteen: "Paikka varattu."
Kaikin konstein, keinoin, valheen viettelyksillä, - kuitenkin Kaikkivaltiaan Jumalan valvonnassa - mahdollisimman monta kuolematonta sielua eksyttäen, mm. Ahvion mainitsemien ateististen evoluutiobiologien ja -teoreetikoiden "tutkimusten" perusteella Saatanan petos on edennyt finaalivaiheeseen. Valhetieto siirtyy nykyisillä välineillä millisekunneissa puolelta toiselle maapallolla: "Trump jää kiinni Venäjä-kytkennöistä", "Israel harjoittaa apartheidia", "perussuomalaiset ovat rasisteja": pari selkeää esimerkkiä Fakenews'n toiminnasta, jota meillä esim. Yle ja HS pitävät "vastuullisena journalismina". Niiden uusvanha normaali on aitojen ihmisoikeuksien kieltäminen, alkaen sanan- ja uskonnonvapaudesta.
Ennen Jeesuksen toista tulemusta ja Valtakuntansa perustamista maanpäälle ei opiskelijoita eikä ketään muutakaan pelasta tiedon nimellä kulkevan valhetiedon kuolettavalta ruttotartunnalta kuin Jeesuksen veri.

BTW: Kun kerran Ylen toiminta on verorahoilla kustannettua, milloin saamme tietää sen koko toimituskunnan jäsenten poliittiset kannat? Eikö se ole vastuullista journalismia? Vaalibotti ei ole sitä.

IlkkaT.O. 30.3.2019 7.56

Eipä nähtäväksi riitä vuoden limboksi demarien Prkanmaan piirijärjestön vaaliteltta-tempaus taikureineen (pientä korvausta vastaan), "auran" lukuineen ja tarot-korttien ennustuksineen ja josta demaritiedottaja totesi porukaa käyneen teltalla paljon.
Åbo Akademi pääsee tieteentekemisen osalta jo ohikin, kun parannellaan työ-ilmapiiriä:
https://www.is.fi/turun-seutu/art-2000006053196.html

Tieteentekemistä kerrakseen: New Age-seremonia, origami-suolakideastioiden taittelua. Eli jäämme odottelemaan kidehuuruisten Åbo Kickels...tuota Academin sp-tutkimuslaitoksen negatiivisesta energiasta vapaiden sukupuolitieteilijöiden tuloksia. Onnea Suomen Turku

Aikki 30.3.2019 7.56

Nimimerkki Aleksander Ei kommunismi tai mikään muukaan aate saa olla este tuoda esiin henkilön väärinkohtelua. Peitsamo on osoittanut olevansa isänmaallinen kommunisti, joten hän on hyvä esimerkki siitä, miten isänmaallisia henkilöitä nykyisin puolueeseen katsomatta kohdellaan. Minusta oli hyvä kun Ahvio toi tämän blogissaan esiin, vai olisiko tämä tosiasia pitänyt salata, kun sen kohteena sattui olemaan kommunisti.
Kiitos Ahviolle rehellisestä blogista.

Ikävä ihminen? 30.3.2019 10.48

Huh huh sentään. Nämä jutut alkavat mennä parodian puolelle.

Peitsamo on keskittynyt viime vuodet puuhaamaan lähinnä mitä sattuu. Edesottamukset löytyvät kyllä netistä helposti. Taas kerran olemme pisteessä, jossa jokaisen vähänkin luku- ja ymmärrystaitoisen ihmisen LUULISI - pakko painottaa tuota sanaa - kykenevän vetämään johtopäätökset. Niin ei näytä kuitenkaan käyvän.

Totuushan on se, että Peitsamo on jotakin muuta kuin vakavasti otettava poliittinen toimija. On varsin vaikeaa edes hahmottaa sitä, miten vakavissaan hän lopulta on juttujensa kanssa. Se, että Patmoksen toimijoista joku nyt kiinnittää tähän juttuun huomiota, on tragikoomisuuden huippu. Yllättävää se kuitenkaan ei ole.

Ahvion retoriikka on tuttua. Samoin se, että välittömästi jutun julkaisun jälkeen ovat tietyt fanit paikalla.

Aleksander 30.3.2019 13.54

Olen samaa mieltä siitä,että Kari Peitsamon sulkeminen Ämy-rock-festivaaleilta oli väärin ja karkoittaa hänen faninsa kyseisestä tapahtumasta.Sillä ei minulle ole mitään merkitystä,koska fokus ei ole siinä vaan sananvapaudessa.Vaikka Karin mielipiteissä maahanmuutosta on ollut asiaakin,niin hänen Uusi-Seelanti kommenttinsa oli rimanalitus.Uuden-Seelannin väestöstä muslimeja on 1% ,joten terrori-isku ei voinut johtua hallitsemattomasta maahanmuutosta,jota Uudessa-Seelannissa ja Australiassa ei ole.Ne noudattavat tiukampaa maahanmuuttopolitiikkaa kuin esim. Pohjoismaat.Terrori-isku oli yksinkertaisesti häiriintyneen ihmisen teko.Siten kaikki terrori-iskut ovat tuomittavia,tekipä niitä mikä taho tahansa.

Taisto 30.3.2019 13.54

Saakohan täällä sanoa mielipiteenvapauden nimissä, että kalvinismiin kallellaan oleva, lähes kritiikittömästi Trumpia ihaileva ja hyvin oikeistolaiseksi itsensä asemoiva ja ilmastonmuutokseen kyynisesti suhtautuva dogmatiikan dosentti on monissa näkemyksissään aika paatoksellisellinen ja yhteiskuntafilosofisesti varsin haastavien näkemysten puolustaja. Jopa liian usein ahdistuneen oloinen Tapio Puolimatka vaikuttaa dogmaatikon rinnalla maltillisemmalta ja lempeämmältä. Pitääkö tämä siis tulkita niin, että mitä kärkevämmin ja tiukemmin esim kristillistä oppia ja etikkaa tulkitset, sitä ” raamatullisempi” silloin on? En sitten tiedä, pitäisikö tämän palstan lempilapsi ”raamatullinen patrioottisuus” nähdä vain keskustelua herättävänä trollina vai ihan vakavasti otettavana oppina?

FrankW 30.3.2019 15.12

Erittäin informatiivista tekstiä ja analyysiä tohtori Ahviolta, osuvasti -jälleen! TIlannehan on tavallaan noin rautalangasta väännettävän yksinkertainen. Eikä yhtään vasta-analyysiä, tai kommenttia yms. itse asiaan, vaan taas hyökätään kohti henkilöön, Ahvioon ja hänen m i e l i p i t e i s i i n s ä! Kömpelöä ja osaamatonta, tylsää säksättelyä vain.Hohhoijaa!
Joten, iloitkaa Ahvion grillaajat ja nauttikaa nyt kummallisista intohimoistanne, kyllä se toivomanne sensuuri ja vapaus Patmoksenkin sivuille kenties eräänä päivänä saapuu. En tiedä kuinka räksytystä harrastavien elämä sitten synkinstyy, itku pitkästä kiusaamisen ilosta? Siltähän tuo näyttää. Ahviota kiinnostaa asia asian takana. Kari Peitsamo on kunnioitettava ihmisenä , kansalaisena. Hänen ns.kommunisminsa on ollut haaveellista paradoksaalista hassuttelua ehkä. Hänen teologiansa on myös omintakeista oll (uskoon en puutu). Muusikkona pitkän linjan puurtajana hän on kultalevynsä ansainnut. -Joten hänen boikotointinsa ihailijat ja täällä räksyttävät eivät kylläkään ole minkään tyyppisen sinänsä rock-rauha-rakkaus, sekä rockin hyviä puolia etsittäessä siihen kuuluneen tasa-arvon ja luovan vapauden ja yllätyksellisyyden kulttuurin, innovatiivisuuden,taiteen ja vapauden ja toisaalta musiikin eheyttävyyden puolella. Ja rockin musiikillisiin sisältöihinhän kuuluu myös gospel. Ovatkohan Peitsamolle näitä aiheettomia tuomioita antavat ja täälläkin kanssa-ilakoijat tahallaan tai taitamattomuuttaan samalla puolella kulttuurin, yksilön/sanavapauden/musiikin/taiteen/ajattelun kahlitsemisen ja yhteiskunnallisen kierouttamisen ja ylikansallisten valtakulttuurien valtaeliittien totalitaristisen hallinnan kannattamisen puolella, kuten;natsien hallinto, stalinistinen diktatuuri ja "sosialistinen realismi", islamistis-totalitaarinen musiikin ja tanssin kieltävä jihadismi(saudit, talebanit, ISIS,Al Quaidat Iranin ajatollahit yms.)Kiinan kulttuurivallankumoukselliset,USAN kommunistivainoajat, antifa,fasistit,tekomoralistiset ohi-raamatulliset valtaelitistiset tulkitsijat, katolilaisuuden eräät kummalliset haarautumat, kaikki ristiriitaisen uskonnon tai jonkun kulttuurisen verukkeen varjolla sananvapauden oikeuksia ristiriitaisesti rajaavat tahot? Eikö siltä vaikuta, kysyn? Mikähän on ollut Peitsamon "rikos"? Onko joku Halla-Aho rikollinen? EI häntä ole kristillisessä Radio Deissä ja valtamediassakaanrikollisena haastateltu?Mielestäni on se törkeää ihmisoikeuksista piittaamattomuutta , että huonoa maahantulo-politiikkaamme ei saa kritisoida, ja siten parantaa sitä! -Kuka kärsii eniten?-Se oikea harvalukuinen tosipakolainen, täällä ja siellä jossakin leireillä. Kiitos paljon tri Ahviolle!

Aleksander 30.3.2019 19.41

Tarkoitukseni ei ole ainakaan ketään henkilöä vastaan hyökätä.Yritän tehdä muutamia puolueettomia huomioita.Mitä Peitsamoon tulee,niin hän on ainakin sosiaalisessa mediassa saanut enemmän tukea kuin kyseisen rock-festarin järjestäjät.Toistan:Pidän Peitsamon kohtelua epäoikeudenmukaisena.Sananvapautta rajoitetaan nykyisin muiden muassa facebookissa,jossa islamin kritiikistä tulee herkästi bannia.

Taisto 30.3.2019 19.41

Eikö olisi parempi täälläkin, jos joku dos Ahvion näkemysten "fanittaja" voisi rehellisesti sanoa olevansa
a) Teekutsuliikkeen kannattaja
tai
b) etnonationalisti
tai
c) raamatullinen kristitty.
Oikeassa oleminen olisi tällöin minusta helpompaa, kun joku uskaltaisi aidosti tunnustaa poliittis-teologisen identiteettinsä.
Mitä tulee itse tekstiin, on todellakin mielenkiintoista, suorastaan hassua, että dogmatiikan dosentti on kovin huolissaan kommunistiksi itseään tituleeraavan ja historiallisen Jeesuksen kyseenalaistavan"kauppaopiston naiset" Kari Peitsamon mielipiteenvapaudesta.

IlkkaT.O. 31.3.2019 11.29

Sananvapauden puolustaja voi olla myös ymmärryksen saanut
a) ex-kommunisti,
b) ex-gender-ideologisti,
c) ex-evolutionisti,
d) ex-demari, ex-keskustalainen, ex-kokkari, jopa x-man,... niin, lista voisi olla pitkä jos ymmärrystä parempaan riittäisi, oletusarvona fanitusta ei tarvita, ihan vaan terveellä ymmärryksellä.
Mitä Peitsamoon tulee hän on enemmänkin teol.yo ja ex-kommunisti, ja nyt todistetusti järkiintymisestään poliittisesti korrektien musiikkitapahtumien järjestjien hyllyttämä.

Taisto 31.3.2019 15.42

Ilkka T.O, on ihan pakko jatkaa kysyä, että koetko olevasi ”ymmärryksen saanut” ...? Minun puolestani saat kannattaa teekutsuliikettä, ihailla pres Trumpin politiikkaa ja vastustaa ilmastonmuutosta. Sanavapaus on myös meillä, jotka emme kannata yhtä kiihkeästi em asioita ja pidä,esim YLEÄ fake mediana. Minusta kouluissa saa opettaa evoluutiota, tasa-arvoa ja yhteiskunnallista suvaitsevaisuutta. Sen sijaan pidän jossain määrin ongelmallisena, jos kristillinen fundamentalismi jyrkkine mielipiteineen ja vastakkainasetteluineen ängetään koulujen ops:iin ikäänkuin ajatuksena, että ennen meillä oli kaikki paremmin ja ”kristillinen valtio”. Jos naapuriksi muuttaa harras muslimi, joka tekee laillista työtä, pitääkö hänet pyrkiä häätämään pois, antaa elää omaa elämäänsä vai tehdä hänestä supisuomalainen? Ehkä vastaus löytyy akselilta Perussuomalaiset- Vihreät? ( Vai onko Luoja antanut lähetyskenttänsä meille kuin tarjottimella?)

Aleksander 31.3.2019 15.42

Kari Peitsamo ei ole ex-kommunisti,vaan kommunisti edelleen.Ei ole missään sanonut luopuvansa kommunismista.Siksi onkin paradoksaalista,että kommunistit käyvät kommunistin kimppuun.Mutta niinhän Stalinkin teki.

markus rouhiainen 8.4.2019 21.40

Kirjoituksesta saa sen käsityksen että Göbbelsin opit on hyvin hallussa. Mites toi Lutherin "Juutalaisista ja heidän valheistaan", aletaanko sitä siteerata kuinka pian?

Jonkke 8.4.2019 21.40

KD vastustavat aborttia ja trans-lakia. Persut vastustavat maahanmuuttoa, kuka puolustaisi ihmistä?
Näyttää pienen ihmisen puolustaminen jääneen vasemmiston rooliksi. Köyhtyneet lapsiperheet joilla ei ole varaa harrastuksiin, työttömät, vajaa työkykyiset, vanhustenhoito, nämä ovat niitä vähäosaisia kärsiviä joita kristityn pitäisi puolustaa mutta sen tekee vasen laita.
Oikeisto ja keskikaista sis. kd ja persut syylistää yksilön omaksi syyksi edellä mainitut ongelmat.
Ketä siis äänestäisin??