2019-04-11 https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_10_7182-JUHA_BLOGI_FINAL.jpg Suomessa käydään eduskuntavaalit sunnuntaina 14.4.2019. Ennakkoäänestys on ollut jo meneillään. Meillä suomalaisilla on velvollisuus vaikuttaa. Meillä on velvollisuus isänmaallisena kansalaisena – kansalaisvelvollisuus – ja velvollisuus kristittynä, Jeesukseen uskovana. Kristitty on velvollinen... https://www.patmos.fi/blogit/kirjoitukset/1305/vaikuta_vaaleissa_kristillissosiaalisen_ja_kansallismielisen_arvokonservatismin_puolesta%21 Patmos article
Juha Ahvio
11.4.2019
Juha Ahvio

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja. (Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin Patmos-blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.)

Vaikuta vaaleissa kristillissosiaalisen ja kansallismielisen arvokonservatismin puolesta!

Suomessa käydään eduskuntavaalit sunnuntaina 14.4.2019. Ennakkoäänestys on ollut jo meneillään. Meillä suomalaisilla on velvollisuus vaikuttaa. Meillä on velvollisuus isänmaallisena kansalaisena – kansalaisvelvollisuus – ja velvollisuus kristittynä, Jeesukseen uskovana. Kristitty on velvollinen vaikuttamaan vaaleissa.

Tämä kristityn velvollisuus nousee suoraan Jeesuksen opetuksesta. Matteuksen evankeliumin luvun 22 jakeissa 17–21 Jeesus puhuu kahdesta regimentistä, Jumalan hallintoalueesta: niin sanotusti keisarille kuuluvasta eli maallisesta ja Jumalalle kuuluvasta eli hengellisestä. Kristityn tulee vaikuttaa molemmissa.

Kristityn velvollisuus nojaa myös Jeesuksen opetukseen Matteuksen evankeliumin luvun 22 jakeissa 36–40. Tässä nousevat esiin luomisen ja lunastuksen totuudet ja niihin liittyvä luonnollisen lain ja sen kanssa yhtä pitävän Jumalan 10 käskyn lain etiikka. 10 käskyn lain toisen taulun velvoitteet ilmoittavat meille, miten lähimmäisenrakkautta tulee toteuttaa. Näiden käskyjen pohjalta on selvää, että lähimmäisenrakkauden toteuttamisen kristillissosiaalinen velvoite liittyy väistämättä myös aineellisajalliseen yhteisöllisyyteen ja yhteisten asioiden hoitoon eli politiikkaan vaikuttamiseen.

Laajempia raamatullisteologisia perusteluja löydät CD-äänitteeltäni Vuosi 2019 totuuden valossa: Miksi kristityn tulee vaikuttaa sekä maallisella että hengellisellä kentällä? Eduskuntavaalit lukeutuvat maallisen kentän asioihin. On tärkeää ymmärtää, että vaaleissa voidaan todella vaikuttaa. Mutta minkä suuntaisesti? Mitä tulee pyrkiä edistämään ja mitä torjumaan? Tulee pyrkiä vaikuttamaan arvokonservatiivisesti ja kansallismielisesti. Raamatullisteologiset ja historialliset suomalaiset perustelut tälle näkemykselle esitän CD-äänitteellä Vuosi 2019 totuuden valossa: Miksi kristityn tulee olla kansallismielisen isänmaallinen?

Tällainen vaikuttaminen on oleellisen tärkeää juuri nyt, koska sunnuntaiset eduskuntavaalimme ovat ratkaisevan tärkeät. Tätä näkemystä perustelen CD-äänitteellä Vuosi 2019 totuuden valossa: Miksi Suomen eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit ovat ratkaisevan tärkeitä? Vaikuttamista tarvitaan juuri nyt!

Suomen tulevaisuuden kannalta ratkaisevia kysymyksiä, jotka muodossa tai toisessa tulevat kaikki nyt valittavan eduskunnan asialistalle seuraavan vaalikauden aikana, ovat etenkin:

Avointen rajojen GCM-siirtolaisuussopimuksen – joka tullaan tulkitsemaan oikeudellisesti sitovaksi ja joka käytännössä pakottaa lisäämään Suomeen kohdistuvaa ja pääosin islamilaista maahanmuuttoa ja väestönvaihtoa – seurauksiin reagoiminen; tähän liittyvä suomalaisen kansallisvaltion ja sen rajojen säilyminen; EU:n tulevaisuus keskitettynä liittovaltiona tai isänmaiden Eurooppana ja tämän tulevaisuuden vaikutus Suomeen; ilmastonmuutostotalitarismin eteneminen; konservatiivisten kristillisten arvojen – varsinkin perhearvojen – säilyminen julkisessa tilassa ja ennen kaikkea kysymys sananvapauden säilymisestä Suomessa.

Eri puolueiden ja ehdokkaiden kannat näihin ratkaisevan tärkeisiin kysymyksiin käyvät ilmi vaalikoneista sekä puolueiden ohjelmista. Seurakuntalaisen artikkelit ”Puolueiden erot arvokysymyksissä paljastuvat Ylen vaalikoneesta” 25.3.2019 ja ”Arvaatko, mikä puolue laillistaisi huumeiden käytön tai avaisi sukupuolen muuttamiseen tähtäävät hoidot alaikäisille?” 9.4.2019.

Aivan ratkaiseviin kysymyksiin lukeutuu nyt se, miten ehdokkaat ja valituksi tulevat kansanedustajat ja heidän edustamansa puolueet suhtautuvat uuden eduskunnan agendalle pian tulevaan viharikoslainsäädäntöhankkeeseen ja aidon sananvapauden säilymiseen Suomessa. Ylen artikkeli 2.4.2019, jonka otsikossa todetaan, että ”…Vaaliehdokkaat haluavat vihapuheen rikoslakiin…”, puhuu karua ja prosenttiosuuksiensa osalta hälyttävää kieltä siitä, että kokonaisuudessaan vain yksi puolue näyttää haluavan puolustaa täyttä sananvapautta ja torjua viharikoslainsäädännön.  

Lue ajatuksella Jukka Rahkosen Oikean Median artikkeli 4.4.2019 ”Joukko KD:n ja PS:n ehdokkaita antoi yhteisen sanavapausjulistuksen” ja varsinkin sen ”Toimituksen kommentti” -loppuosa.

Miten hyvänsä äänestyspäätöksesi ratkaisetkin, valitse sellainen puolue ja sellainen ehdokas, jotka tinkimättä seisovat sananvapauden puolesta ja viharikoslainsäädäntöä vastaan!

Vaikuta sananvapauden säilymisen puolesta! Vaikuta suomalaisen kristilliskansallisen konservatismin ja siitä kumpuavien perhearvojen puolesta. Näiden hegeliläissnellmanilaisten konservatiivisten perhearvojen ytimen tuo hyvin esiin Turun yliopiston filosofian professorina toiminut J. E. Salomaa kirjansa J. V. Snellman: Elämä ja filosofia (WSOY, 1944) sivulla 503:

”Perhe-elämä on kaiken inhimillisen toiminnan perustus…Perheestä alkunsa saanut tapa on ja sen tulee olla kansakunnan yhteinen tapa, laillinen yhteiskuntajärjestys. Ylimalkaan kaikkien inhimillisten pyrkimysten hedelmä, inhimillinen sivistys, palaa jälleen perheeseen, liittyy perittynä vakaumuksena ja tapana sen elämään…Vaimon, lasten, kodin ja konnun suojaaminen ja huoltaminen on esim. miehelle yhtä väistämätön velvollisuus kuin lain ja oikeuden, kansan ja isänmaan puolustaminen…Perhesiteiden hajoaminen ja hävittäminen hävittää myös valtion. ’Perhe-elämän puhtaudesta tai rappeutumisesta johtuu kansakuntien säilyminen tai häviö; ne tunteet ja käsitykset, jotka tehdään perheessä vallitseviksi, määräävät totuuden ja oikeuden edistymistä maan päällä’ (IV, 392)…Monet eri perheet muodostavat kansalaisyhteiskunnan, jonka Snellman Hegeliä ym. seuraten erottaa valtiosta…Hän [Snellman] pitää yhteiskuntaa yhtä alkuperäisenä ja välttämättömänä kuin perhettäkin…”

Tällaisten suomalaiskonservatiivisten perhearvojen puolesta on hyvä vaikuttaa! Kannata puoluetta ja ehdokasta, jotka haluavat vaikuttaa luonnollisen sukupuolikäsityksen puolesta ja torjua gender-ideologian ja niin sanotun translain ja puolustaa perinteisen perheen yhteiskunnallista asemaa.

Ymmärrä myös seuraava asioiden välinen keskinäisriippuvuus: kun halutaan puolustaa perinteistä perhettä ja konservatiivisia perhearvoja, on samalla torjuttava avointen rajojen maahanmuutto ja ilmastonmuutoshysteria, koska valtavirtaisesti islamilainen massamaahanmuutto ja sitä avittava GCM-sopimus uhkaavat historiallisia eurooppalaisia kristillisiä konservatiivisia arvoja.

Jotta perinteisiä arvojamme voidaan puolustaa, on puolustettava rajojamme ja on torjuttava islam yhtä hyvin kuin ohjelmallinen Eurooppaan kohdistuva väestönvaihtokin. Samalla on ymmärrettävä, että sekä maahanmuutto että arvovallankumous ovat osa ”kestävän kehityksen” Agenda 2030:tä, joka on ilmastonmuutoshysterian ja sen pakkopolitiikan taustaperusteena. Kannata sellaista ehdokasta, joka ymmärtää tämän tärkeän keskinäisriippuvuuden.

Muuten ei mikään muukaan arvojen puolustus onnistu, jos suomalaiset eivät ole isäntiä omassa maassaan, omassa kodissaan, omassa suuressa kodissaan, suomalaisessa isänmaassaan. Kannata sellaista ehdokasta, joka ymmärtää tämän perustavanlaatuisen todellisuuden.

Valitse oikein, vaikuta tehokkaasti!

Puolue- ja ehdokaskenttämme jakautuu selkeästi kahteen: globalistisiin sananvapaussensuuria kannattaviin arvoliberaaleihin ja kansallismielisiin sananvapautta kannattaviin arvokonservatiiveihin.

Jos globalistiset sananvapaussensuuria kannattavat arvoliberaalit voittavat Suomessa ja Euroopassa, niin sitten Suomi, vuoden 2019 jälkeen, on melko varmasti lopullisella tiellä kohti väestönvaihtoa, islamisaatiota, yksityisautoilun loppua, termostaatti- ja syömiskontrollia, sananvapaussensuuria ja suomalaisen kansallisvaltion häviämistä.

Sen sijaan, jos kansallismieliset ja täyttä sananvapautta kannattavat arvokonservatiivit saavat tuntuvaa kannatusta Suomessa ja Euroopassa, niin sitten Suomessa, vuoden 2019 jälkeen, voidaan tuntuvasti horjuttaa ja muuttaa edellä viitattua tuhoisaa kehityssuuntaa, jolloin säilyy todellinen mahdollisuus vetää jotain rajaa hulluudelle ja ottaa Suomi takaisin. Tällöin säilyy mahdollisuus rakentaa myönteistä tulevaisuutta suomalaiselle kansakunnalle, isänmaallemme, sen historiallisista ja orgaanisista suomalaiskansallisista ja kristillisistä juurista käsin!

Valitse siis oikein, ja vaikuta tehokkaasti! Lähde liikkeelle! Äänestä viisaasti! Äänelläsi on väliä! Ota kantaa kodin, uskonnon ja isänmaan puolesta, kristillissosiaalisen kansallismielisen arvokonservatismin puolesta!

 

Kommentoi "Vaikuta vaaleissa kristillissosiaalisen ja kansallismielisen arvokonservatismin puolesta!"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 _____   ___   _  _  __  __  ______ 
 / ____||  / _ \\ | \ / || \ \\/ // /_  _// 
/ //---`' | / \ || | \/ ||  \ ` //  `-| |,- 
\ \\___  | \_/ || | . . ||  | ||   | ||  
 \_____||  \___// |_|\/|_||  |_||   |_||  
 `----`  `---`  `-` `-`   `-`'   `-`'  
                         
 
 

37 kommenttia "Vaikuta vaaleissa kristillissosiaalisen ja kansallismielisen arvokonservatismin puolesta!"

Sivu 1/3

Elli ensimmäinen 11.4.2019 17.47

KIITOS Juha Ahvio!
Kuuntelin Patmoksen kanavalla pitämääsi luentoa.
Kirjoitin ylös mitä ehdin että voin toisillekin kertoa.
Kerroin perussuomalaisille kannattajille vaaliteltallakin että
"Eiks ole hienoa kun teikäläisiä tälla tavalla kannatetaan".
Nyt kuulivat nekin, jotka eivät Patmosta tunne.
Voi jos, vielä ajattelen, jospa Ahviolla olisi kaksoisveli (?) Arkkipiispana
niin miten toisenlainen olisikaan kirkkomme tila.
Toivotan siunausta siunauksen päälle tälle ainutlaatuiselle silmiemme ja korviemme avaajalle.
Ahvio on aarre!

Ikävä ihminen? 11.4.2019 17.47

"Jos globalistiset sananvapaussensuuria kannattavat arvoliberaalit voittavat Suomessa ja Euroopassa, niin sitten Suomi, vuoden 2019 jälkeen, on melko varmasti lopullisella tiellä kohti väestönvaihtoa, islamisaatiota, yksityisautoilun loppua, termostaatti- ja syömiskontrollia, sananvapaussensuuria ja suomalaisen kansallisvaltion häviämistä."

Saisinko tälle väitteelle perusteluja?

Tommi 11.4.2019 20.31

Niin on kuin kirjoitit.

Kuulutetaan paasto lauantaipäivälle! Olkoon teemana rukoilla ja paastota saadaksemme hyvän eduskunnan sekä vaalien jälkeinen tilanne, jotta rauha säilyy maassa.

Antti 12.4.2019 8.28

Kiitos Juha jälleen hienosta ja täysin paikkaansa pitävästä kirjoituksesta. Nyt on kansakuntamme kohtalon vaalit ja tärkeimmät sitten sotien. Rukoillaan, että ihmiset äänestäisivät Suomen takaisin ja kääntyisimme kansakuntana Herran puoleen.

IlkkaT.O. 13.4.2019 8.37

Vanha tuttu sananlasku: "Niin makaa kuin petaa" kuin Raamatun sivuilta löytyvä sana kylvön ja niiton laista on todellisuutta näiden vaalien osalta sunnuntaina 14.04.2019 iltamyöhään.
On vielä hetki aikaa kylvää hyvä siemen suomalaiseen peltoon näissä vaaleissa - ei sitä muutkaan tee kuin suomalaiset äänioikeutetut.
Kristityt ympäri Suomen rukoilevat Ahvion ja monen uskovan konservatiiviskristillisyyden kannattajan useasti - eikä yhtään kertaa liikaa - esiintuoman itsenäisen, suvereenin ja raamatullisen kansallismielisen Suomen puolesta.
Demograafiset, kulttuuriset ja uskonnolliset muutospaineet niin kotimaassa kuin muualla ravistelevat. Meille on tärkeää pienen Suomen menestys saamamme Jumalan kutsun toteuttamisessa kansakuntien keskellä, Israelia siunaten.
EU, Euroopan saven ja raudan sekainen perusta, Baabelin euroopppalainen nyky-versio kouristelee islamisaation, ilmastohysterian ja liittovaltiokehityksen valheellisissa vedätyksissä.
Vihreäpaitaisen ja punahuivisen totalitaristisen poliittisen pioneeriosaston yritys ajaa Suomi lopulliseen tuhoon ratkaistaan pitkälti näiden Eduskuntavaalien tuloksen perusteella.
Jeesus on vastaus tähän, Hänen Henkensä johdatuksessa Suomi nousee:
"Joka kylvää lihaansa, niittää lihasta turmeluksen, mutta joka kylvää Henkeen, niittää Hengestä iankaikkisen elämän. Kun teemme hyvää, älkäämme väsykö, sillä aikanaan saamme niittää jos emme väsy. Niin kauan kuin meillä siis on vielä aikaa, tehkäämme hyvää kaikille, varsinkin uskonystäville." (Gal.6:8-10, RK käänn.)
Sopii erinomaisesti maallisen regimentin osalle myös ja varsinkin.
Vaalitulos tulee herättelemään suomalaisia unesta; on aika jatkaa rukousta. Pelastuksen junan pannu on kuumana, viimeinen sato Jumalan vilja-aittohin on kerättävissä ennen maailmanaikojen loppua.

4 U who r afraid of climate change 13.4.2019 8.37

Tätähän palstaa lukee innokkaasti myös jotkut ateistit, agnostikot ja myös muuten vain uskovaiskammoiset. Motiivit ovat monet, ehkä mollausmateriaalin etsintä, kuten ikävän ihmisen nimimerkikseen ottaneella.

Osa heistä varmasti haluaa korostaa, että tiede on heille se ykkösjuttu. Osa porukasta on kuitenkin hassusti niellyt valtamedian jutut ilman mitään suodatusta. Valtamediaan uskoville ja nimenomaan uskontokammoisille tieteen palvojille tarjottakoon pehmeämpi alku kohti totuutta ihan vain pienellä maistiaismaisella luentosarjalla.

Ensi alkuun kannattaa ilmastotieteestä kiinnostuneen katsoa ihan suomalaisia, taatusti sekulaareja tieteen tekijöitä esitelmöitsemässä. Aloitetaan pehmeästi, ei tässä videosarjassa olla ilmastomuutosdenialisteja edes hiilidioksidin suhteen: ihmisperäisen hiilidioksidin vaikutus tosin ei oikeassa ilmastotieteessä nouse yhtä mittaviin vaikutuksiin kuin valtamediassa väitetään.

Ehdottomasti kannattaisi katsoa ihan koko luentosarja Suomalainen ilmastotodellisuus, mutta jos on ajanpuute suosittelen katsomaan edes osat 1, 2, 6 ja 7: https://www.youtube.com/watch?v=g6sGvlhYy5I/

Kun tieteeseen vähänkin syvemmin kurkataan (materiaalia hysteriaa vastaan on toki paljon enemmänkin - muuallakin kuin Suomessa tai vain tämä luentosarja), voidaan vain ihmetellä, miltä pohjalta ilmastovouhotukseen sitoutuneet poliitikot ovat hysteriaansa lähteneet. Miksi he ovat antaneet median kuljettaa itsensä harhapoluille? Ilmiö todistaa valtamedian mahdista aivopesurintamalla. Kannattaa pohtia sitäkin, kuka on johdattanut valtamedian harhapoluille ja ketä ilmastohysteria palvelee?

Yksityisautoilija 13.4.2019 8.37

Niinpä niin, poliitikot eivät tietoisesti välttämättä ole rajoittamassa yksityisautoilua – kenties lukuun ottamatta vihreiden edustajia, mutta voimakkaat rajoitukset saattavat hyvinkin seurata erinäisten säädösten kerrannaisvaikutuksista, jos fossiilisten polttoaineiden ja etenkin siinä olevan hiilen ilmastovaarallisuus (= iso valhe) niellään sellaisenaan.

Vetytaloudesta ja mm. kaasukäyttöisistä autoista on haaveiltu jo ainakin 1980-luvulta lähtien. Vedyn ja metaanin herkkä räjähtävyys ja varastointiongelmat ovat olleet esteenä tähän päivään asti. SDP (ja monet muut tahot) innostuivatkin suunnattomasti sähköautoista, joiden ympäristöystävällisyys voidaan kuitenkin pitkälti akkuteknologian takia kyseenalaistaa. Ahviota aikanaan arvosteltiin sähköautojen vastustuksesta, mutta nyt vain harva jaksaa uskoa edes sähköautojen ympäristöystävällisyyteen, vaikka valtamedia on hyvin laiskasti Suomessa vaivautunut ottamaan selvää sen paremmin tästä seikasta kuin sähköautojen akkuihin liittyvistä muista ongelmista.

Sähköautojen suhteen on erittäin mielenkiintoista, että meillä ei ole sanaakaan puhuttu näiden autojen paloturvallisuudesta, vaikka Ruotsissa (jossa tietyt tahot tahallaan sytyttävät useita autopaloja) ollaan jo valtamedioissakin herätty suureen huoleen siitä, että sähköautojen akut vaurioituessaan syttyvät helposti palamaan myrkyllisiä kaasuja tuottaen ja palojen sammutus kestää tavallisia autoja kauemmin ja etenkin näiden suurjänniteakkujen ”itsestään käynnistyvä” jälkisyttymisvaara on korkea. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/elbilsbatterier-ny-utmaning-for-brandkaren/
ja
https://www.mestmotor.se/recharge/artiklar/nyheter/20171020/se-nar-raddningstjansten-slacker-brand-i-tesla-model-s/


Itseni on helppo ajatella, että ilmastohysterian edetessä (fossiilisten polttoaineiden kiellon jälkeen) kolareissa räjähtelevät tai ihan vain tulipaloalttiit ja palaessaan myrkyllisiä kaasuja tuottavat autot vaaditaan määrällisesti rajoitettavaksi – erityisluvan taakse vain eliittikansalaisten käyttöön ajokoulujen hinnat pilviin nostaen jne.

Onhan sitä näyttöä 13.4.2019 8.37

Minun ei ole vaikea uskoa Ahvion väitteitä, koska omassa ajattelussani olen joutunut samoille raiteille jo vuosia sitten.

Väestönvaihto tulee seuraamaan ilman muuta ihan tilastotieteellisenä ja matemaattisena faktana, jos maahamme otetaan tuhansittain henkilöitä, joiden syntyvyys on 7-12 lasta naista kohden verrattuna meidän 1,2 lapseen naista kohti – olkoonkin, että näiden kovien syntyvyyslukujen maista tulevien syntyvyys laskee n. 4:ään lapseen naista kohden länsimaihin muuton seurauksena.

Islamisoituminen seuraa siitä, että maahanmuuttajien muslimiedustus on erittäin korkea. Islamin uskoiset siirtävät uskontonsa aina myös lapsilleen, ja heillä uskontoon sisäänrakennetusti ylläpidetään korkeaa syntyvyyttä ja kulttuurillisesti ja uskonnollisesti ensisijaisesti islamiin sitouttavaa kotikasvatusta. Nämä asiat selviävät tutustumalla islamin oppirakenteeseen. Väestönvaihto ja islamisaatio johtavat loogisesti ajateltuna ilman muuta kansallisvaltiomme häviämiseen siinä muodossa kuin sen tänään tunnemme.

Tämä huoli halutaan kokonaan sivuuttaa ymppäämällä ihmisten (etenkin nuorten) ykköshuoleksi ilmastouskonnon propaganda. Sananvapautta rajoittava sensuuri todistuu jo sillä, että ilmastotieteen ns. toisinajattelijat on vaiennettu puhumattakaan Ahvion esille tuomista esimerkeistä, joissa sekä kristillisiä että ei-kristillisiä kommentteja on pyritty sensuroimaan keksityn vihapuheargumentin avulla.

Ilmastohysteerikot ovat kiistatta olleet vähentämässä ja rajoittamassa yksityisautoilua jo vuosia. Tästä ei kukaan ole voinut jäädä informaation ulkopuolelle. Teknisiä työpaikkoja selaavat ovat varmasti huomanneet lisääntyneet avoimet työpaikat älykkään tietotekniikan avulla säädellyn sähköverkon parissa (smart grid engineer/developer/designer).

Suomalaisessa mittakaavassa merkittävä T&K-rahoittaja ja visionääri SITRA toki miettii myös tätä aihetta (https://www.sitra.fi/hankkeet/suomalaisen-smart-grid-alan-liiketoimintamahdollisuudet/). Jossakin sivustolla haaveiltiin myös älysovelluksesta, josta jokainen näkisi naapurinsa sähkönkäytön, mikä kannustaisi kilpailemaan ja alittamaan naapurilla nähdyn itseä alemman kulutuslukeman. Toki Sitra neuvoo myös elämään kokonaan sähköverkon ulkopuolella, off-grid, (http://uusijuoni.fi/ratkaisut/off-grid-elamantapa-pyrkii-omavaraisuuteen/). Vaihtoehtoja sentään on tarjolla. :)

Esimerkin syömiskontrollista pelkästään ilmastollisista syistä johtuen tarjoaa mm. seuraava Uuden Suomen juttu: https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/275639-wwflta-uusi-tiukka-ruokasuositus-kuusi-kananmunaa-kuukaudessa-punaista-lihaa/

Erkki Hänninen 13.4.2019 8.37

Äänestäkää kristityt mieluummin kristillisdemokraatteja, kuin populistisia taktisia uusfasisteja, jotka ratsastavat ihmisvihalla. Kristitty rakastaa lähimmäisiä yli rotuennakkoluulojenkin! Maahanmuuttajakin on lähimmäisemme!

Carita 13.4.2019 8.37

Kun Jumala määräsi jokaiselle kansalle omat rajansa, niin Hän näki jo ennalta hyväksi antaa Suomellekin jokusen pläntin!
Kiitos Juhalle, että näki taas vaivaa pistää sulkakynänsä sauhuamaan, kotimaansa edun puolesta. Toivottavasti texti löytää usean lukijan silmiin ja vaikuttaa sydämen pohjalta päätöksen; minä menen ja äänestän!
Sillä on väliä.
Ryhtiliike synnyinmaan puolesta, nyt joka Iikka, tämän vakavimmasta vakavimman äänestyksen puolesta!

Perusteellinen ryhtiike, vaikka tämän ainoan kerran. Omantunnon tähden...

Rauhallista Pääsiäisjuhlaa!
"Se on täytetty", sanoi pääsiäisuhrilammas Jeesus, yhden ainoan kerran.

Helena 14.4.2019 9.09

Jokin aika sitten lähetin lyhyen meilin Sirkka-Liisa Anttilalle erään hänen mielipiteensä vuoksi. Sirkka-Liisa jää nyt pois kansanedustajan työstä (oltuaan reipas naisvaikuttaja eduskunnassa kymmenet vuodet. Hän lähetti minulle ystävällistä palautetta ja kertoi, että "ilmapiiri on tunkkaisuudesta sakeana eduskunnassa, kun yliopistosta valmistuneet nuoret, tietyn vakaumuksen omaavat naiskansanedustajat masinoivat aatteitaan!!! Keskustelu on vaikeaa, jopa mahdotonta, jos osoitat kritiikkiä heidän näkemyksiään kohtaan. Siitä on paljon kohkattu suvaitsevaisuus todella kaukana..."

Näin monissa liemissä keitetty, ministerinäkin toiminut parlamentaarikko. Joten, hyvät suomalaiset, blogistit, palstan säännölliset tai satunnaiset seuraajat - miettikää, mikä on tosiasiallinen tilanne maassamme. Jokaisen ihmisen ääni on tasa-arvoinen kenen tahansa äänen kanssa, mutta vain silloin, jos käyt äänestämässä. Ellet halua käyttää tätä perustuslaillista oikeuttasi, sinun on turha valittaa, jos oikeina pitämäsi asiat eivät saa mahdollisuutta toteutua. Jos sinä olet "nukkuva", joku toinen on kyllä tarmokkaasti "hereillä" puolestasi. Siis - jos et ole äänestänyt ennakkoon, voit huomenna, varsinaisena vaalipäivänä, käydä äänestämässä koko pitkän päivän (voit yhdistää siihen sunnuntaiulkoilun, niin ruumiisikin saa uutta virtaa). Qui spirant, sperant! Niin kauan kuin on elämää, on toivoa!

Ikävä ihminen? 14.4.2019 9.09

Minulla ei ole mitään tavoitteita - toisin kuin Ahviolla näyttää olevan.

Minä toivoisin, että ihmiset edes uskonsa vuoksi eivät kadottaisi kykyään nähdä realiteetit.

Minusta aina vain on yhtä tylsää, että vaikka täällä jotakin kysyy, vastauksia ei tule.

Taisto 14.4.2019 9.09

Minusta dogmaatikko J Ahvion kommentit esim nationalismista ja ilmastonmuutoksesta ovat vajavaisia ja jopa pelottavia. Caritan näkemys Jumalan antamasta maapläntistä ruokkii juuri tätä outoa kansallismielisiä agendaa, jolla ei ole yhteiskuntafilosofisesti, saati minkäänlaisia teologisia perusteluita. Raamatulla ei voi yhdenkään maan rajoja vedellä tänä päivänä, ei edes Israelin, vaikka moni niin haluaisi. Ilmastonmuutoksen vastustajilla on valtava todistustaakka, josta äskeinen video on hyvä esimerkki. Pseudotieteellinen hömppä lumoaa jostain syystä itseään kovin raamatullisina itseään pitäviä. Ehkä Pres Trump varsin suurena höpöilijänä ja outojen näkemysten ( esim eilinen wikileaks) ilmastonmuutos ym jutuissa on saanut viestinsä läpi. Jumala tieteen luojana ja järjen antajana ei varmaan katsele ihastuneena lastensa väliinpitämättömyyttä luomaansa planeettaa kohtaan ja kylmäsydämisyyttä lähimmäistä ajatellen.

Minna Tulander-Nukulainen 14.4.2019 22.23

Silmät ymmyrkäisenä olen lukenut yhä uudestaan Iltalehden juttua, jossa Stubb, Katainen ja Orpo poseeraavat kuvassa ja puhuvat Kokoomuksen viimeisestä vaalikortista.En tiedä, käsitinkö jutun oikein, niin hämmentävä se oli.Päälimmäisenä jäi mieleen, että heidän mielestään kansallismielisyys on jotain kamalaa, Unkari varoittava esimerkki väärästä politiikasta(ilmeisesti kansallismielisyydestä) ja suvaitsevaisuus ( sen tarkemmin määrittelemättä) avain onneen ja autuuteen.

Mieleen tulee taannoinen, kun Petteri Orpo jossain sotaveteraanien tilaisuudessa möläytti "kansallismielisyys ei ole koskaan tuonut mukanaan mitään hyvää"!

Niin, mitä nyt itsenäisen, vapaan, isänmaan.

Nyt, jos koska, on aika äänestää ja yrittää muuttaa tää mielipuolinen meininki!! Kaksi puoluetta, jotka pitävät kiinni konservatiivista, kristillisistä arvoista:KD ja perussuomalaiset.

Kiitos, Juha Ahvio, työstä jota teet! Olet ihan paras!

PalautettaPalstalta 14.4.2019 23.06

Nimimerkki mummomuori kirjoittaa s24 luterilaisuuspalstalla:

”Olihan taas paatosta kerrakseen.

”Meillä on velvollisuus isänmaallisena kansalaisena – kansalaisvelvollisuus – ja velvollisuus kristittynä…”

Oikeasti meillä on oikeus, äänioikeus. Mutta moni kokee toki sen velvollisuutenakin.

”Tämä kristityn velvollisuus nousee suoraan Jeesuksen opetuksesta.”
Matt
22:16 Ja he lähettivät hänen luoksensa opetuslapsensa herodilaisten kanssa sanomaan: "Opettaja, me tiedämme, että sinä olet totinen ja opetat Jumalan tietä totuudessa, kenestäkään välittämättä, sillä sinä et katso henkilöön.
22:17 Sano siis meille: miten arvelet? Onko luvallista antaa keisarille veroa vai ei?"
22:18 Mutta Jeesus ymmärsi heidän pahuutensa ja sanoi: "Miksi kiusaatte minua, te ulkokullatut?
22:19 Näyttäkää minulle veroraha." Niin he toivat hänelle denarin.
22:20 Hän sanoi heille: "Kenen kuva ja päällekirjoitus tämä on?"
22:21 He vastasivat: "Keisarin." Silloin hän sanoi heille: "Antakaa siis keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on."

Ahvio tulkitsee aika räväkästi jälleen kerran. Ei tuossa mistään äänioikeudesta tai demokratiasta puhuta, vaan niistä Ahvion kovin vihaamista veroista!

Toinen kohta, jossa on osittain asiaakin: ”…lähimmäisenrakkauden toteuttamisen kristillissosiaalinen velvoite liittyy väistämättä myös aineellisajalliseen yhteisöllisyyteen ja yhteisten asioiden hoitoon eli politiikkaan vaikuttamiseen.”

Mutta en ihan oikein kytke parlamentaarista äänestämistä tähän asiaan, eli mihin Ahvio viittaa:
Matt 22:36 "Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?"
22:37 Niin Jeesus sanoi hänelle: "'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi.'
22:38 Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky.
22:39 Toinen, tämän vertainen, on: 'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi.'

Mutta toki lakien kautta vaikutetaan myös vähäosaisten ja muiden lähimmäisten elämään.

”…eduskuntavaalimme ovat ratkaisevan tärkeät. Tätä näkemystä perustelen CD-äänitteellä …”

Olipa perustelut :D

Sitten on se tuttu lista, mitä pitää vastustaa. Yksi esimerkki:
”Avointen rajojen GCM-siirtolaisuussopimuksen – joka tullaan tulkitsemaan oikeudellisesti sitovaksi ja joka käytännössä pakottaa lisäämään Suomeen kohdistuvaa ja pääosin islamilaista maahanmuuttoa ja väestönvaihtoa…”

Ahvio on siis katsonut kristallipallostaan, että sopimus tulee olemaan sitova. Ehkä hän vastustaa sitä, että maat sopivat keskenään siitä, miten siirtolaisten, maahanmuuttajien sekä pakolaisuuden ongelmia pitäisi yhdessä hoitaa?
”GCM-sopimuksessa on 23 tavoitetta, jotka liittyvät muun muassa siirtolaisten sekä heidän perheidensä suojeluun. Lisäksi tavoitteena on