2019-06-28 https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_1_7180-PASI_BLOGI_FINAL.jpg Avoimet kirjeet ovat tänä kesänä muotia. Viimeisimmän niistä on kirjoittanut Kirkko ja Kaupunki -lehden päätoimittaja Jaakko Heinimäki Päivi Räsäselle (K&K 19.6.2019 [1]). Hän aloittaa pääkirjoituksena julkaistun tekstinsä näin: "Hyvä Päivi Räsänen. Kirjoititte arkkipiispa Tapio Luomalle... https://www.patmos.fi/blogit/kirjoitukset/1343/heinimaen_avoin_kirje_rasaselle_oli_floppi Patmos article
Pasi Turunen
28.6.2019
Pasi Turunen

Pasi Turunen (TM) on toimittaja, raamatunopettaja ja Patmos Lähetyssäätiön toiminnanjohtaja. (Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin Patmos-blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.)

Heinimäen avoin kirje Räsäselle oli floppi

Avoimet kirjeet ovat tänä kesänä muotia. Viimeisimmän niistä on kirjoittanut Kirkko ja Kaupunki -lehden päätoimittaja Jaakko Heinimäki Päivi Räsäselle (K&K 19.6.2019).

Hän aloittaa pääkirjoituksena julkaistun tekstinsä näin: 

”Hyvä Päivi Räsänen. Kirjoititte arkkipiispa Tapio Luomalle avoimen kirjeen, jossa kerrotte suuresta huolestanne. Olette huolissanne kirkosta, joka on lupautunut Helsinki Priden kumppaniksi. Muistutatte, että Raamatun mukaan homot ovat ansainneet kuoleman, eivätkä ainoastaan homot, vaan kaikki, jotka osoittavat heille hyväksymistä. Raamatussa tosiaan käsketään surmaamaan miehet, jotka ’makaavat miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan’. Toivottavasti olen ymmärtänyt väärin, kun minulle on syntynyt sellainen käsitys, että samalla, kun te elämän pyhyyteen vedoten vastustatte aborttia, te kannatatte kuolemantuomiota homoille, koska – kuten arkkipiispalle kirjoitatte – ’Raamatun opetus homoseksuaalisuuden harjoittamisesta on johdonmukainen ja selkeä’.” (K&K 19.6.2019)

Vaikka Heinimäki pyrkii kirjoituksessaan haastamaan kysymyksen raamatuntulkinnasta, hän ensi riveiltä alkaen osoittaa teologina kummallista ymmärtämättömyyttä kristillisen raamatuntulkinnan perusperiaatteista. Tällaista ymmärtämättömyyttä on kovin vaikea pitää täysin vilpittömänä. Hän luo pääkirjoituksessaan täydellisen olkiukon Räsäsen ajatuksista sotkemalla puurot ja vellit viittauksellaan vanhan testamentin rangaistuskäytäntöihin, joihin Räsänen ei ole viitannut sanallakaan.

Tosiasiassa Räsänen kirjoitti arkkipiispa Luomalle osoittamassaan avoimessa kirjeessään näin: 

”Toivon sydämestäni, että ottaisitte vakavasti apostoli Paavalin varoituksen sanat Roomalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta. Siinä apostoli kuvaa niin homoseksuaalisuuteen kuin muihin elämänalueisiin liittyviä syntejä. Lopuksi apostoli suuntaa sanansa niille, jotka 'vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät'. Jokainen ihminen on Jumalan kuvaksi luotuna arvokas. Jeesus on sovittanut kaikkien ihmisten synnit ristinkuolemallaan. Kirkon tehtävä on pitää esillä armon ja totuuden sanomaa Kristuksesta. Armon sanoma kuuluu meille kaikille syntisille.

Mitä Paavali tarkoitti?

Tietenkään Heinimäki ei oikeasti usko Räsäsen, tai konservatiivikristittyjen yleensä, haikailevan kuolemantuomioiden perään. Mutta päästäkseen vihjailemaan sillä, että Räsänen olisi puhunut homoseksuaalien tappamisesta, Heinimäki heittäytyy heti alussa tyhmäksi sotkemalla vanhan ja uuden testamentin tekstejä toisiinsa, muka tajuamatta Paavalin (ja Räsäsenkin) tarkoittavan "kuolemalla" (Room. 1:32) hengellistä kuolemaa, siis ikuista eroa Jumalan elämästä. Ei, VT:n kuolemantuomiolla surmaamista. 

Ennen vanhaan tätä ei tarvinnut teologeille selittää. Lähinnä ateistien nettipalstoilla tätä eroa ei haluttu ymmärtää, koska kirkkotaistelu vaati absurdia pelottelua sillä, että kristinusko julkisessa elämässä johtaa mestauslavoille. 

Se, että kyse on hengellisestä kuolemasta, ilmenee muun muassa siitä, että Paavali viitatessaan "senkaltaisiin" (1:32; 2:2-3), jotka ”ansaitsevat kuoleman”, ei viittaa yksin homoseksuaaliseen käyttäytymiseen, vaan luettelee muun muassa panettelun, parjaamisen ("korvaankuiskuttelun"), kateuden, kerskailun, rakkaudettomuuden, säälimättömyyden ym., joista mikään VT:n laki ei säätänyt kuolemantuomiota. Tällä tavoin Paavali rakentaa argumentaatiotaan 1-2 lukujen kautta kohti Room. 3:23 siitä, että "KAIKKI ovat syntiä tehneet" ja tarvitsevat pelastusta Kristuksessa. 

Myös Room. 6:23 osoittaa, että Paavali ei puhu kirjeessään VT:n kuolemanrangaistusten toimeenpanosta, vaan yleisesti siitä, että synnin, joka eri muodoissaan on kaikkien ihmisten ongelma, seurauksena on kuolema:

"Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme."

Tämän kanssa on sopusoinnussa se mitä on kirjoitettu Efesolaiskirjeessä:

"Jumala on eläväksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne ... meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme..." (Ef. 2:1,5).

Kyse on hengellisestä kuolemantuomiosta, jonka kaikki olemme omilla synneillämme ansainneet ja siksi kaikki tarvitsemme Jeesusta. 

Heinimäen logiikalla Room. 8:13 "jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman," pitäisi kaiketi tarkoittaa kuolemantuomioita keskusaukiolla, eikä sitä, ettei lihan himojen vallassa elävä ihminen peri Jumalan valtakuntaa (vrt. Gal. 5:16-21). 

Uuden testamentin ja Paavalin mukaan homoseksuaalinen käyttäytyminen on syntiä. Mutta niin ovat siis Paavalin samassa yhteydessä mainitsemat pahuus, ahneus, häijyys, YLPEYS (pöyhkeys; kr92), rakkaudettomuus, säälimättömyys jne. 

Ne, jotka näitä tekevät tai osoittavat suosiota tällaisille ovat Paavalin mukaan (hengellisen) kuoleman ansainneet. Paavalin käsittelyn jälkeen elossa ei ole ketään! Ja SE juuri on hänen pointtinsa, jotta kaikki ymmärtäisivät tarvitsevansa armoa ja syntiensä anteeksiantamusta Jeesuksessa. Tässä valossa on helppo ymmärtää myös Räsäsen viittaus Jeesuksessa kaikille tarjottavaan armoon ja syntien anteeksiantamukseen. 

Samalla kun Heinimäki epäsuorasti moittii Räsästä Raamatun valikoivasta lukutavasta, hän syyllistyy itse kyseenalaiseen valikointiin. Heinimäki ja ev.-lut. kirkon johto on käytännössä deletoinut Paavalin listalta kaksi syntiä: Homoseksuaalisen käyttäytymisen ja ylpeyden, joita ei ilmeisesti enää pidetä synteinä, koska niitä voidaan paraatissa juhlistaa. Näitä saa nyt vapaasti harjoittaa ja yhdenvertaisuuden nimissä niitä tulee suorastaan edistää.

Tämä kaiketi merkitsee, että homosuhteissa elävät ja ylpeät eivät tämän mukaan tarvitse anteeksiantamusta eivätkä Kristusta, niin kuin me muut Paavalin listalta itsemme löytävät syntiset. 

Ihan pelottaa, mutta mahtaako Heinimäki ja kirkko eräiden piispojensa johdolla näillä näkemyksillään viedä kansaa kadotukseen värikkäiden lippujen hulmutessa? "Ei jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan," muistutti Jeesus (Matt. 7:21), "vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon." Onko homoseksuaalinen käyttäytyminen ja ylpeys taivaallisen Isän tahto? Oikeasti. 

Heinimäen kirjoituksessa olisi muutakin kommentoitavaa, mutta tämä riittäköön tässä.  

Kirkon osallistuminen Pride-tapahtumaan jakaa mielipiteitä piispoja ja kirkkoheroja myöten

Helsingin piispa Teemu Laajasalo sekä Porvoon piispa Björn Vikström osallistuvat tänä vuonna Pride-mielenosoitukseen. Helsingin tuomiokirkossa pidetään sateenkaarimessu. Aiempina vuosina yksittäisten kirkkojen pappeja on osallistunut marssille ja sateenkaarimessuja on järjestetty eri kirkoissa. 

Se, että nyt eräät kirkon piispat marssivat näin avoimesti sateenkaarilipun alla herättää varmasti monissa kirkon jäsenissä ristiriitaisia tunteita. Varsinkin, kun tiedetään mitä sateenkaarilippu historiallisesti edustaa, kuten teologian tohtori Juha Ahvio kirjoituksessaan Pride-sateenkaarilippu julistaa vallankumousta ja kapinaa (Patmos-blogi 26.6.2019) osoittaa. 

Räsänen ilmaisi avoimessa kirjeessään aiheellisen huolensa Kristuksen kirkkona esiintyvän evankelisluterilaisen kirkon osallistumisesta Pride-mielenosoitukseen. Hän kyseli arkkipiispalta sen perään, eikö Luoma koe ristiriitaisena kirkon osallistumista tapahtumaan, jonka ydinsanoma rohkaisee olemaan ylpeä sellaisesta, mikä Raamatun mukaan on synti ja häpeä. Sikäli, kun kirkko vielä sanoo pitävänsä Raamatun opetuksesta kiinni, Räsäsen omalle kirkolleen esittämä kysymys on ymmärrettävä ja täysin oikeutettu.

Räsäsen jälkeen on pienellä viiveellä kirkossa alkanut kuulua muitakin vaikutusvaltaisia kriittisiä ääniä. 

Neljä kirkolliskokousedustajana toimivaa kirkkoherraa on Itä-Savo -lehdessä 20.6.2019 julkaisemassaan mielipidekirjoituksessa sanoutunut irti kirkon osallistumisesta Pride-tapahtuman tukemiseen. 

Mielenkiintoisen lisänsä keskusteluun on tuonut Oulun piispa Jukka Keskitalo, joka itse aiemmin kirkkohallituksen kansliapäällikkönä toimineena, toteaa laajassa Facebook päivityksessään, että kirkkohallituksen johtoryhmä on hallinnollis-juridisesti ylittänyt toimivaltuutensa tehdessään päätöksen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon osallistumisesta Pride-tapahtumaan ja kirkon logon antamisesta tapahtuman virallisten kumppaneiden listalle. 

Myös Mikkelin Piispa Seppo Häkkinen on ottanut kantaa kolumnissaan, jota Kotimaa24.fi uutispalvelu 26.6.2019 referoi seuraavasti: 

"… Kirkkohallituksen johtoryhmän päätös antaa tukensa Pride-viikolle on ongelmallinen, sillä sen taustalla vaikuttava ihmis- ja avioliittokäsitys on kirkon opetukselle vieras ja osin sen vastainen’, Häkkinen kirjoittaa. Hänen mukaansa sukupuoli ei ole pelkkä sosiaalinen, ihmisten luoma konstruktio vaan ’Luojan antama ja Kristuksen vahvistama asia’. ’Ihmisyyttä ja seksuaalisuutta koskevan kirkon opetuksen mukaan Jumala on luonut ihmisen mieheksi ja naiseksi ja asettanut avioliiton. Näin kaksi sukupuolta sekä miehen ja naisen avioliitto ovat Jumalan tahtomia instituutioita’, piispa kirjoittaa. Häkkisen mukaan kirkon ei tule olla avoin sellaisille vieraille ideologioille, jotka pyrkivät murtamaan sen opetusta ihmisestä, avioliitosta ja seksuaalietiikasta. ’Kirkon pitää uskaltaa pitää esillä omaa perinteistä näkemystään avioliitosta ja seksuaalisuudesta. Kyse ei ole ahdasmielisyydestä vaan siitä, millaiseksi Luojamme on ihmiselämän tarkoittanut, jotta yksilöt, perheet ja yhteiskunta eläisivät hyvää elämää.’”

Häkkisen mukaan kirkko on avoin kaikille, mutta ei kaikelle. Hyvin sanottu. 

 

Kommentoi "Heinimäen avoin kirje Räsäselle oli floppi"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

__  __  _____   ______  _____   ______ 
\ \\ / // | ___|| /_  _// | ___|| /_  _// 
 \ \/ //  | ||__  `-| |,-  | ||__  `-| |,- 
 \ //  | ||__   | ||  | ||__   | ||  
  \//   |_____||  |_||  |_____||  |_||  
  `   `-----`   `-`'  `-----`   `-`'  
                         
 
 

24 kommenttia "Heinimäen avoin kirje Räsäselle oli floppi"

Sivu 1/2

Lauri 28.6.2019 19.39

Pidin takavuosina Jaakkoa joviaalina miehenä, mutta petyin kun K&K:n linja ei muuttunutkaan, kun hän otti vetovastuun.

Kiitos tiedosta! 28.6.2019 19.39

Tässä tuli tärkeää asiaa Turuselta. On erittäin surullista, että Kirkko- ja Kaupunki -lehden päätoimittaja alkaa olla aktiivi-ateistien kanssa argumentoinnissa samalla viivalla.

Kyllä on aikoihin eletty, kun löytyy päätoimittaja Heinimäen kaltaisia teologeja, jotka eivät enää mukamas ymmärrä kristinuskon perusasioita, jotka tosissaan uskovat ja kunnollisia raamatunopettajia ja pappeja kuunnelleet riviuskovaisetkin tietävät. Asiahan on juuri kuten Turunen kirjoittaa, eli me kaikki olemme syntisiä ja ansaitsemme kuoleman, juuri siksi me kaikki tarvitsemme Jeesuksen tarjoamaa armoa.

Ylpeys ja pöyhkeys ilmeisesti nostaa esim. Pride-piireissä pyörivillä niin paljon päätään, että he kertakaikkiaan haluavat julistaa olevansa muita parempia ja pyyhkiä omat syntinsä syntilistalta pois. No, onhan se Raamatussa profetoitukin, että laittomuuden ihminen tulee ennen Kristuksen paluuta.

Antti 28.6.2019 22.17

Kiitos Pasi jälleen hienosta ja älykkäästä tekstistä ja argumentoinnista. Siunausta ja pitäkää Kristuksen puhtaan Sanan lippu ylhäällä ja kiitos myös Juha Ahviolle hänen terävistä ja totuudenmukaisista teksteistä.

Kommentaattori 28.6.2019 22.17

Pappi Jaakko Heinimäki kirjoitti Päivi Räsäselle: "Raamatussa tosiaan käsketään surmaamaan miehet, jotka ”makaavat miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan”. Toivottavasti olen ymmärtänyt väärin, kun minulle on syntynyt sellainen käsitys, että samalla, kun te elämän pyhyyteen vedoten vastustatte aborttia, te kannatatte kuolemantuomiota homoille"

Raamatun laissa on säädetty, ettei ketään tuomittua voi surmata ennen, kuin tuomiovallan omaava tuomari on julkisessa oikeudenkäynnissä todennut syntiä tehneen syylliseksi. Kuolemantuomiota ei saa toimeenpanna muu kuin esivalta, joka kantaa oikeutetusti miekkaa. Synnistä todistaneiden on heitettävä ensimmäiset kivet. Koska Päivi Räsänen ei ole enää sisäministeri eikä oikeuden todistaja, niin hän ei voi surmata ketään oman kätensä oikeudella.

Jeesus ei tuominnut syntistä naista kivitettäväksi, koska aviorikoksen silminnäkijät olivat poistuneet paikalta. Jeesus siis noudatti lakia, mutta ymmärrämme, että tämän tarkoitus oli myös armahtaa nainen, jotta hänelle voitiin sanoa: "älä tee enää syntiä". Armahdetun homoseksuaalin velvollisuus on lopettaa synnin tekeminen, muuten häntä ei armahdeta viimeisellä tuomiolla.

"Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet... Tällaisia jotkut teistä olivat ennen, mutta nyt teidät on pesty puhtaiksi ja tehty pyhiksi ja vanhurskaiksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme Hengen voimasta." (1 Kor 6:9, 11)

Jukka mikkola 28.6.2019 22.17

Luin myös Heinimäen kirjoituksen. Ymmärrän erimielisyyden itse asiasta. Klassinen kristinusko todella on eri asia kuin (postmoderni) liberaali teologia.

Petyin Heinimäen argumentaatioon.

En siksi, että jhän on eri mieltä vaan koska olen tähän asti pitänyt Heinimäkeä ns. älykkötyyppinä.

Vaan mitä näin: populismia, olkiukkoargumentteja - en älykästä vastaväitettä Räsäselle, en todellista teologin pohdintaa. Ja "Kirkko ja kaupunki" -lehti ei väitteistään huolimatta edustanut asiallista journalismia. Ei ihme, että jotkut seurakuntayhtymät ovat katsoneet lehden tarjoaman vastineen "riihikuivalle" rahalle köykäiseksi.

kristinoppitietoa lisää 29.6.2019 14.16

Vaikka voitaneen olettaa, että Heinimäki tietoisesti tekeytyy ymmärtämättömäksi Vanhan ja Uuden testamentin eroista, niin koska monesti muutoinkin asioita käsitellään sekavin perustein, niin olisi tarpeen, että kristinuskon opin perusteiden opetus nopeasti peruskoulussa määrältään kaksinkertaistettaisiin ja tietenkin yleissivistävänä tietoaineena kaikille pakollisena.

Timo Lehtonen 29.6.2019 14.16

Tikkurilan ev. lut. seurakunnan jäsenenä olen tyytyväinen, että Vantaa irtautui tuollaisen Jaakko Heinimäen Kirkko ja kaupunki -lehdestä.
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006131183.html

Veikko Kettunen 29.6.2019 14.16

Olen surullisen yllättynyt Heinimäen kannanotosta. Eikö meidän, jotka uskomme Raamattuun Jumalan sanana tulisi olla tukemassa niitä, jotka uskaltavat ottaa kantaa tähän pienen ryhmän omavaltaiseen päätökseen lähteä mukaan tukemaan pridekulkuetta.
Eikö meidän pitäisi olla valona ja suolana tässä lopunajan pimenevässä yössä.

Heinimäki, omantunnon kysymys, uskotko sinä Raamattuun Jumalan sanana.

Annikki Salo 29.6.2019 14.16

Meitä Jeesukseen uskovia on näinä vaikeina aikoina järkyttänyt se, että syntielämän ylpeään pride-marssiin menevät mm.ev.lut.kirkko ja muita, joista emme olisi uskoneet. Mutta Raamattu puhuu tästä Ilm. 3:14 - 22. Laodikea = kansanoikeus. Muka kansalla on suurempi oikeus seurakuntaan kuin Pyhän Jumalan Sanan Totuudella. Järkyttävää!
Kuitenkin Jeesus kutsuu Sanassaan Laodikeankin luopio - seurakuntaansa todelliseen parannuksen tekoon Ilm.3:18 - 22.

Minnä Huhtala 1.7.2019 10.42

Kiitos. Jälleen asiallinen kirjoitus.

Jukka 1.7.2019 10.42

Hieno puheenvuoro ko. julkiseen väittelyyn, aivan fantastinen, kiitos Pasi. Toivoisin, että tämä saisi olla julkinen avoin kirje suuremmissakin medioissa. Vaikka Heinimäen argumentit tuli revittyä palasiksi, en usko kuitenkaan, että tämä tauti, Jumalan sanan vääristely ja vastustaminen, monillakaan paranee. Käsittääkseni homoudesta ylpeänä oleminen ja sen suosiminen ovat merkki paatumuksesta ja käännekohta, jossa Jumala on hylkäämässä ihmisen niinkuin tuo raamatunkohta, jota Räsänen siteerasi ilmaiseekin: "Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia". Jos kirkko ei nyt jakaudu, se lakkaa olemasta kristillinen kirkko ja se tulee hylätyksi.

Juhani Sorjonen 1.7.2019 10.42

Kiitos rohkaisevasta kirjoituksesta. Näkövammaisena luin Räsäselle asetetusta olkilukosta ensin.. - joka oikeastaan hetken pohditutti.

Petri Muinonen 1.7.2019 10.42

Kirkonhero väliotsikossa on hauska sivallus Heinimäen suuntaan, joka julkaisee lähimmäisistä vääriä todistuksia otsikon ”Kirkonherra” alla...

Elämme tahallisen ohipuhumisen, käsitteiden uuskäyttöön omimisen ja muiden tekemisille valheellisten motivaatioiden langettamisten aikakautta. Ikävä kyllä, nyt jopa ev. lut. kirkon tekijät sortuvat näihin synteihin, joilla poliitikot ovat aikansa briljeeranneet ja luoneet kansalaisten keskuuteen toisiaan vain hetkellisesti sivuavia täydellisen toisinymmärtämisen kuplia. Ei hyvä!

Turusen puheenvuoro oli näin ei-luterilaisen kristityn näkökulmasta sekä tarpeellinen että keskusteluun happea antava. Tarpeellinen, koska Heinimäen väitteet totena ottaneet julkisuuden henkilöt ovat maininneet Räsäsen tavoittelevan homojen listimistä, ja oikaisu oli paikallaan. Happea taas tuo se, että näin dialogin liekki ei sammu valtaisaan kamelinpaskavyöryyn, jonka Heinimäki kaatoi Raamattua rehellisin aikein ja oikein tulkitsevan Räsäsen päälle.

Miksikö Räsäsen tulkinta on oikea? Muun muassa siksi, että katolisen kirkon tulkinta on sama. Ja numerot puhuvat, vaikka ev. lut. kirkon pienestä kuplasta sitä on kenties vaikea hahmottaa. Jeesuksen sanomalla siinä muodossa kuin se on kirkolle luovutettu on yhä yli miljardi seuraajaa, vaikka näitä nakertajia on vuosisatojen matkan varrella siunaantunut mukaan. Niinkuin joku taisi aikoinaan sanoa: kuka ei ole meitä vastaan, on meidän puolellamme.

Siihen, kuka on Jeesuksen puolella ja kuka ei, on tosin tullut muutoksia. Eilisessä Pride-tapahtumassa ev. lut. kirkon piispa ja papit jakoivat kuulemani mukaan ruusukkoja. Jos tämä pitää paikkansa, siellä eletään korkeinta kirkon tasoa myöten harhassa sekä kristinuskon fundamenttien että oman credon suhteen. Katolisen kirkon numerot siis kiinnostavat, jos onkeen on laitettava samaa matoa, vaikkei sillä ev. lut. tunnustuksen kanssa olekaan mitään tekemistä.

mateus 4.7.2019 8.53

Surkeaa, että tuollaista Jaakko Heinimäen propagandaa esiintyy kirkon virallisessa lehdessä. Tavallisesti tuollaista höpinää on esiintynyt erilaisten kristillistä uskoa vastustavien viharyhmien propagandassa. Ei ole Heinimäki nähtävästi yrittänytkään saattaa K&K:n linjaa yhtään asiallisemmaksi kuin edellinen päätoimittajakaan.

Jälleen kerran eräs kirkon merkittävimmistä äänitorvista töräytteleee ilmoille kristinuskon vihollisten ajatuksia. Raamatullisemmat - edes piispan - äänet kirkossa eivät saa mitään muutosta aikaiseksi. Jos kirkko olisi johdonmukainen kirkkohallituksen jäsenet ja K&K:n päätoimittaja pitäisi vaihtaa koska ovat edistäneet kirkon selviä päätöksiä vastustavia ajatuksia ja toimia. "jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei enää kelpaa mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi." Olisiko aika jättää uppoava laiva omilleen?

Taisto 4.7.2019 8.53

Minusta on sangen hassua, jopa erikoista, että tiukan kristillisissä ja ”raamatullisissa” piireissä (mitä Raamattu itse ei toisaalta edellytä?), kuten Patmos, Saulus ry ym, on huomattavan paljon identiteetti, erityisesti seksuaali-identiteetti asiantuntijoita. Liekö joukossa sitten kokemusasiantuntijoita, en tiedä? Toinen osa-alue on kansainvälinen politiikka, erityisesti Lähi-idän historian solmukohdat, jossa ”asiantuntemusta” tuntuu olevan kovin paljon. Myös paleontologia, geologia ja biologia ovat kovasti erityiskiinnostuksen kohteena ja historiatieteitä lähellä olevat ajanmääritystekniikat hallitaan suvereenisti. Voi olla, että tälläisissä yhteisöissä on myös aiheita opiskelleita ja työkseen niiden parissa puuhastelevia.