2019-07-18 https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_2_7148-BLOGI_LEO_02.jpg Pride-marssien aikaan ja toki ympäri vuoden huudetaan kasvavissa kuoroissa kaikkien - huomaa: kaikkien - ihmisten tasa-arvon puolesta. Vaan tarkoittaako kaikki kaikkia? Jumalan luomisjärjestyksessä ilmoitetun seksuaalisuuden poikkeamia hehkuttavat eivät juuri ole kiinnostuneita heterojen oikeuksista... https://www.patmos.fi/blogit/kirjoitukset/1346/sita_ja_tata_valtameren_takaa Patmos article
Leo Meller
18.7.2019
Leo Meller

Leo Meller Radio Patmoksen päätoimittaja, Patmos Lähetyssäätiön perustaja ja eläkkeellä oleva toiminnanjohtaja (1971-2010). (Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin Patmos-blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä ne välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.)

Sitä ja tätä valtameren takaa

 

Pride-marssien aikaan ja toki ympäri vuoden huudetaan kasvavissa kuoroissa  kaikkien - huomaa: kaikkien - ihmisten tasa-arvon puolesta.   Vaan tarkoittaako kaikki kaikkia?  Jumalan luomisjärjestyksessä ilmoitetun seksuaalisuuden poikkeamia hehkuttavat eivät juuri ole kiinnostuneita heterojen oikeuksista. "Miksi olisimme?" selitti prideväritetty debatööri ja jatkoi: "Teillä on ollut sukupolvien ajan seksuaalisen mittailun - hyväksymisen ja hylkäämisen - monopoli.  Parin sadan vuoden kuluttua te luomisjärjestyksestä horisevat tahdotte päästä marssille - jos teitä enää silloin on maan päällä.  Jumalan kiitos, ei tuo Päivi Räsäsennekään ikuisesti elä!"  Jotakin ilmaisi  marssijoiden  sotahuuto: "Haista paska aito avioliitto!"   Alle kouluikäisiäkin lapsia oli  marssijonossa.  Heidät oli opetettu toistamaan innostuksella  aikuisten slogaaneja.  Kolme piispaa oli marssilla.  En erottanut sanankäyttöä; tokkopa  Raamatusta tai kirkon tunnustuksesta löysivät marssiin kelpaavia fraaseja.  - Suomalaisesta pridestä on kirjoitettu ja puhuttu.  Tässä blogissani valtameren takaa Uudelta mantereelta joitakin  ajan merkkejä.  Viitteellisinä herättävät meitä rukoustyöhön EU-Suomessa.

 

DEMOKRAATIT ajavat parhaillaan heidän mallinsa mukaista tasa-arvolakialoitetta Yhdysvaltain kansalaisten ohjenuoraksi. Amerikan raamatullisen vyöhykkeen ykköspuhemies Franklin Graham ei kaihda ilmaisuja ottaessaan kantaa siihen mitä on käynnissä.

"Demokraattien tasa-arvolakialoite on painajainen Yhdysvalloille.  Jos aloite etenee varsinaiseksi laiksi, kansakunta ei koskaan toivu saamastaan iskusta."

Franklin Graham, isänsä Billy Grahamin manttelinperijä, uskoo, että jos Yhdysvaltain kongressi hyväksyy tasa-arvolain (H.R.5), siinä samalla mitätöidään perustuslakiin kirjattu  kansalaisten uskonnonvapaus.  Raamattu-uskovalle kristitylle tai juutalaiselle ei löytyisi oikeuksia elää raamatullisten lakien ja asetusten mukaista elämää.  H.R.5, joka on jo läpäissyt edustajainhuoneen käsittelyn, rajoittaisi naisten oikeuksia, eliminoisi uskonnonvapauslain ja kodifioisi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen (englanniksi LGBT) oikeudet.  Järjestönsä Decision-lehden heinä-elokuun numerossa Graham toteaa, ettei senaatin republikaanienemmistö tue ehdotusta, mutta ”jos senaatin enemmistö vaihtuu tai jos riittävä määrä republikaanisenaattoreita muuttaa mieltään, presidentillä olisi mahdollisuus käyttää lakialoitteen suhteen veto-oikeutta ja säilyttää Yhdysvallat Jumalan sanan mukaisella arvopolulla. Paitsi! Jos Trump joutuisi vuoden 2020 vaaleissa tappiolle ja valta Valkoisessa talossa vaihtuisi, uskon, että seuraavan presidentin myötä laki tulisi voimaan.  Seuraukset olisivat katastrofaaliset.”

 

MITÄ Franklin Graham tarkoittaa "katastrofaalisuudella"?   Seuraava lainaus lehden artikkelista vastaa kysymykseen:

Kristilliset järjestöt ”menettäisivät suojansa palkata ihmisiä, jotka pitäytyvät järjestöjen  uskontunnustuksiin. Kristittyjä vainottaisiin heidän vilpittömien Raamattuun ankkuroituvien uskomustensa vuoksi ankarammin kuin koskaan aikaisemmin. Raamatun selviä opetuksia homoseksuaalisuudesta ja aborteista pidettäisiin ’vihapuheena’. Tämä on painajainen, josta kansakunta ei ehkä koskaan toipuisi”, Graham varoitti.

Mainitun lehden erillisessä artikkelissa nimeltä ”The Equality Act: A Clear and Present Danger” (Tasa-arvolakialoite: Selvä ja todellinen vaara) Grahamin järjestön edustaja Jerry Pierce selitti, että "laki pakottaisi sulkemaan uskontopohjaiset adoptiokeskukset ja naisille tarkoitetut turvakodit.  Kaikkia,  jotka eivät suostuisi käyttämään transsukupuolisia nimikkeitä, sakotettaisiin.  Koululaisten luokkaretket yöpymisineen, suihkutiloineen?  Opiskelija-asuntolojen huonemääräykset? Kaikkia näitä määrittäisi 'uusi seksuaalinen oikeaoppisuus'.”  Uskonnolliset ryhmät, seurakunnat mukaan lukien, olisivat ”uudelleenmääritellyn kansalaisoikeuslain säänneltävissä”. ”Laki ei tekisi poikkeusta uskonnollisten instituutioiden suhteen ja mitätöisi eksplisiittisesti liittovaltiollisen uskonnonvapauslain."  

Vanhemmat eivät saisi valita tai estää lapsilleen annettavia sukupuoliseen käyttäytymiseen ja persoonallisuuteen vaikuttavia hoitoja.  Koti ei saisi estää yhteiskuntaa "auttamasta"  lasta  tulemaan "tasa-arvoiseksi".

”Laki myös riistäisi vanhemmilta heidän oikeutensa kasvattaa ja kouluttaa omia lapsiaan, jos heidän uskomuksensa olisivat vastoin hallituksen antamia valtuuksia ja linjauksia.”

 

MIEHET, jotka sanoisivat olevansa naisia, pääsisivät naisille tarkoitettuihin pukuhuoneisiin, asunnottomien turvakoteihin, sairaalahuoneisiin, vanhusten hoitolaitoksiin ja moniin muihin paikkoihin. Ja leipurit, kukkakauppiaat, valokuvaajat, videokuvaajat ja monet muut ammatinharjoittajat, jotka uskovat perinteiseen avioliittoon eivätkä voi valmistaa tuotteita, joilla juhlitaan Raamatun vastaisia elämänmalleja, pakotettaisiin luopumaan uskomuksistaan tai he menettäisivät oikeutensa liiketoimintaan.

”Suvaitsevaisuus ei enää riittäisi”, Pierce kirjoitti. ”Se mitä Obergefell (korkeimman oikeuden vuonna 2015 antama päätös, jonka mukaan samaa sukupuolta oleville pareille kuuluu perustuslain 14. lisäyksen nojalla oikeus mennä naimisiin) ei kyennyt saamaan aikaan, sitä väärin nimetty vuoden 2019 tasa-arvolakialoite yrittää täydentää liittovaltion hallituksen antamalla murskatuella.”

Hän lainasi First Liberty Instituten Kelly Shackelfordia, joka kommentoi lakialoitetta: ”Tasa-arvolaki pyrkii varmistamaan sen, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet voittavat uskonnolliset vapaudet kaikissa tilanteissa. Se tekee uskonnonvapaudesta toissijaisen vapauden tai oikeuden.”

Pierce sanoi, että kyseisen lain alla ihmisillä ei ”voisi olla erilaisia uskomuksia, eivätkä he voisi odottaa saavansa elää rauhassa”.   ”He eivät voisi edes puhua uskomuksistaan, ja siksi tämä olisi todella äärimmäistä.”

Uutispalvelu WND raportoi, että Georgian osavaltion republikaaniedustaja Doug Collins, edustajainhuoneen lakivaliokunnan korkea-arvoinen jäsen, varoitti, että H.R.5 vaarantaisi miljoonien amerikkalaisten naisten oikeudet ja heikentäisi amerikkalaisten perusoikeuksia liittyen sekä uskontoon että tieteeseen ja vaarantaisi lapset medikalisoimalla heitä persoonallisuuden muuttavilla lääkkeillä ilman vanhempiensa valvontaa ja suostumusta.

”Amerikkalaiset ovat varmasti yhtä mieltä siitä, että kaikkia täytyy kohdella kunnioittavasti”, Collins kirjoitti. ”Sen paremmin työnantajat kuin työtoveritkaan eivät saa kohdella ketään kaltoin. Kun lainlaatijat ehdottavat muutoksia ja lisäyksiä liittovaltion lakiin, sitä tulee kuitenkin parantaa eikä huonontaa.”

”Emme saa säätää lakeja, jotka vahingoittavat lapsia ja vievät naisilta oikeuksia, joiden puolesta he ovat niin ankarasti taistelleet, ja tekevät tyhjiksi ne saavutukset, jotka muut liittovaltion säätämät kansalaisoikeuslait ovat meille taanneet, kuten koulutusohjelmia koskeva säädös 9.  H.R.5 syyllistyy niistä kaikkiin. Tämä lakialoite saisi aikaan enemmän pahaa kuin hyvää, ja naiset ja lapset saisivat kantaa sen aiheuttamat seuraukset.”

 

WND raportoi, että 21 kristittyä johtajaa kirjoitti senaatin republikaanien ja demokraattien johtajille vastustavansa ”ankarasti” tätä ”huonosti nimettyä tasa-arvolakia”.

”Me allekirjoittaneet emme voi vaieta koskien kongressiin lähetettyä vaarallista lakialoitetta, joka tunnetaan nimellä tasa-arvolaki (H.R.5). Sen lisäksi, että tämä lakialoite on vastoin Jumalan sanaa (Raamattua) ja kirkon historiallista opetusta, se uhkaa myös uskonnonvapautta ja ihmiselämän pyhyyttä”, he kirjoittivat.

Allekirjoittajiin kuuluivat Tony Perkins (Family Research Council), entinen kongressiedustaja Michele Bachmann, Paul Blair (Reclaiming America for Christ), Stephen Broden (Fair Park Bible Fellowship, pastori Carter Conlon (David Wilkersonin työn jatkaja Times Square Churchissa), James Dobson (James Dobson Family Institute), Jim Garlow (Well Versed), Franklin Graham (Samaritan´s Purse), Jack Graham (Prestonwood Baptist, Texas), Jack Hibbs (Calvary Chapel Chino Hills), Harry Jackson Jr. (International Communion of Evangelical Churches) ja Robert Jeffress (First Baptist, Dallas). 

Muita allekirjoittajia olivat Guillermo Maldonado (King Jesus International Ministry), kirjailija ja radiopuhuja Eric Metaxas, Robert Morris (Gateway Church), Ramiro Pena (Christ the King, Waco), Everett Piper (Oklahoma Wesleyan University), Ralph Reed (Faith & Freedom Coalition), James Robison (LIFE Outreach), Todd Wanger (Watermark Community Church) ja Tim Wildmon (American Family Association).

Yhdessä he edustavat ja johtavat kymmeniä miljoonia amerikkalaisia kristittyjä. 

”Ensinnäkin tasa-arvolain sisältämä ideologia – joka väärin rinnastaa ihmisen seksuaalisen käyttäytymisen sellaisiin muuttumattomiin ominaisuuksiin kuten ihonväri ja etnisyys – on valhetta, joka on avoimesti vastoin niitä raamatullisia mandaatteja, jotka meille on annettu meidän omaksi parhaaksemme (1. Tess. 4:3–8)”,  mainitussa kirjeessä selitetään. ”Me emme voi vaieta ja sallia tämän valheen vahingoittavan lukemattomia miehiä, naisia ja lapsia – emme tämän emmekä minkään muunkaan lainsäädännön kautta. … Yksikään perhe ei olisi turvassa tämän tasa-arvolain pitkälle ulottuvilta vaikutuksilta.”

Johtajat myös väittävät, että tämä demokraattisen puolueen edustajien  ehdotus ”tekisi lopun” Yhdysvaltojen uskonnollisista kansalaisoikeuksista ja -vapauksista.

 

KONSERVATIIVIKRISTITTYJEN  Alliance Defending Freedom (ADF) tuomitsi jo aiemmin suunnitelman.

”Perimmältään 'tasa-arvolaki' esittää uskoville uhkavaatimuksen: muuttakaa uskoon perustuvat käytännöt tai joudutte hallituksen rangaistaviksi”, kirjoitti ADF:n Sarah Kramer lakiehdotusta käsittelevässä postauksessaan.

Washingtonissa toimiva ”vallan vahtikoira”, Judicial Watch, puolestaan varoitti, että laki estäisi pääsyn kaikkiin ”monikojuisiin yleisiin vessoihin, perheväkivallalta tai raiskauksilta suojaaviin kriisikeskuksiin, huumehoitoloihin, vankiloihin, nuorten pidätyskeskuksiin, kodittomien turvakoteihin, pukuhuoneisiin tai ryhmäsuihkuihin, jotka olisi osoitettu vain yhdelle sukupuolelle”.  Tällaiseen yksityisyyteen pyrkivät olisivat lain rikkojia, joihin voitaisiin kohdistaa sakko- tai jopa pidätys- ja vankeusrangaistus.

Family Talk -järjestön perustaja, Suomessakin kirjojensa kautta hyvin tunnettu James Dobson varoitti: ”Älkää missään tapauksessa erehtykö – tämä niin sanottu tasa-arvolaki on vain heikosti peitelty yritys lopettaa kertaheitolla Amerikan uskonnolliset vapaudet. Tämän pitäisi olla täysin selvää jo pelkällä ensimmäisen lisäyksen kursorisella lukemisella.” 

Kristittyjen ja kaikkien muitten kansalaisten todellista tasa-arvoa ajavien pahimmat huolenaiheet on vahvistanut demokraattiedustaja Jerry Nadler. Hän totesi kongressissa käydyssä keskustelussa, ettei perustuslain ensimmäisen lisäyksen takaamaa uskonnonvapausoikeutta tulisi koskaan käyttää puolustuksena kiisteltäessä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen (HLBT) vaatimuksista.  

Liberty Counsel totesi, että lakialoite ”luo kirjaimellisesti puitteet sille, että Raamatusta tulee kiellettyä materiaalia siltä osin, missä se puhuu homoseksuaalisuudesta”.

 

JA näin edelleen.  Suunnaton on se aineisto, joka huutaa huutamistaan että perinteisesti maailman ykkösvapaan yhteiskunnan eli Amerikan Yhdysvaltojen lainsäädännön piirissä käydään tällä hetkellä taistelua, jossa - jos demokraatit voittavat - kristityt joutuvat välittömästi vainojen kohteeksi.  Aaltoliikkeet kulkisivat ylitse maanpiirin ja innoittaisivat tapahtumiin, joita en tahdo edes ajatella ääneen tai kirjoittaa tähän. 

Jos Amerikassa - mitä sitten Euroopan Unionissa ja Suomessa?

Parlamenttivaaliemme jälkeen katseeni osui tällaiseen uutisotsikkoon: "Oikeisto voitti - punavihreät kuitenkin hallitsevat."  Pahimmat häviäjät - sosdem ja kepu - kukkoilevat vallankipeitten liehittelijöiden päästessä viherpunaiselle tantereelle.   Näin näissä vaaleissa.  Jos herätystä ei tule neljässä vuodessa, Suomessa viedään lapsemme ja nuoremme ja koko kansaa kurjuuteen, jota ei voi sanoin kuvailla.  

Rukousmuureille - nyt heti! 

 

Kommentoi "Sitä ja tätä valtameren takaa"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 ______  _  _        ______  _  _  
|   \\ | || | ||  ____   /_  _// | || | || 
| -- // | || | || |  \\  -| ||- | || | || 
| -- \\ | \\_/ || | [] ||  _| ||_ | \\_/ || 
|______// \____//  | __//  /_____// \____// 
`------`  `---`  |_|`-`  `-----`  `---`  
           `-`             
 
 

17 kommenttia "Sitä ja tätä valtameren takaa"

Sivu 1/2

Jukka 19.7.2019 22.06

Kun luin juttua mieleen tuli jälleen; voiko tämä olla totta ja kuinka lyhyessä ajassa kaikki tuntuu olevan muuttunut ja maailma valmiina kauhistuttavaan muutokseen. Ilmastonmuutoksesta vouhotetaan ulkokultaisesti samalla kun koko kulttuurimme on sortumassa järisyttävään pimeyteen.
Alla olevat sanat nousevat sydämeeni

"näin täytyy tapahtua"
"teidät annetaan vaivaan"
"teitä tapetaan"
"te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden"
"laittomuus pääsee valtaan"
"Te ulkokullatut"
"heidän sydämensä on minusta kaukana"
"opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä"
"Kuulkaa ja ymmärtäkää"
"fariseukset loukkaantuivat"

Enkä tahdo sanoa, että turha taistella ja vastustaa tuollaista kehitystä, vaan ehkä pragmaattisesti Raamatun sanoin: "Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen, saastukoon edelleen, ja joka on vanhurskas, tehköön edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen."
Pyhä ja paha erottuvat, mutta kyse ei ole luvasta tehdä pahaa, sillä seuraukset ilmoitetaan heti tämän jälkeen:
"Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan."
ja siksi kehotankin itseäni ja muita:
"Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä"
Valkeus, jota me heijastamme, on taidollisille valkeus, mutta pimeyttä rakastaville se on tuomio
"Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat"
Tähän tämä vääjäämättä johtaa:
"Totisesti, minä tulen pian"
"Amen, tule, Herra Jeesus! Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Amen."

Asdf 19.7.2019 22.06

Oletteko te täysin sekaisin siellä?

Onneksi ihmiset ovat pääosin nykyään objektiivisempia. Edustamanne vihauskonto vähenee päivä päivältä.

Hävetkää.

Cissa 22.7.2019 20.16

Olisiko niin järkyttävästi, että Raamatun Jumala on edeltä ajanlaskujen aikaa...nähnyt tuonkin Laittomuuden tapahtuvaksi?
Onko siinä ydinsyy, miksi Amerikan Yhdysvallat jää täyteen pimeyteen, suhteessa siihen, ettei Raamattu mainitse koko maasta yhtikäsmitään?

Tämä jos on näin; synnin tulvimisen tähden onko Jumala pyyhkinyt Amerikan kokonaan, kuten PersonaNonGratan -laisen ihmisolennonkin.
Homous ja kaltaisuutensa on Jumalan edessä KAUHISTUS.
Hän ei luonut aluksi kahta Adamia!
Hän loi Adamille AVUN joka on Adamille sopiva
-ja se oli/on EEVA!

Niinkuin käy Amerikan, samoin käy Euroopan, Suomen ja muiden maiden jotka ylpeästi (PRIDE) hylkäävät Raamattunsa ja sen Jumalan!
Myös valitun maan Israelin on syytä panna merkille nämä asiat, PRIDEmarssin päästessä Pyhään Kaupunkiin; Jerusalemiin lippujansa liehuttamaan!

Aika on käymässä vähiin.
Siis nostakaa päänne, te jotka olette sydämeltänne puhtaat sanomaan
"TULE HERRA JEESUS"

lukija 22.7.2019 20.16

Kiitos.

Teksti kertoo selkeästi vaaroista jotka ovat ihan oikeasti ikäänkuin "hautumassa". Silti varsin moni itseään uskovaiseksi (tiukaksikin sellaiseksi) sanovat, eivät ikäänkuin tajua kuinka todellinen tämä tsunami on. Kuinka laaja-alainen=maailmanlaajuinen. Ei vain joku marssi kesässä.
Jos tajuaisimme, alkaisimme jokaisessa rukouskokouksessa jne anoa Herraa vielä meitä armahtamaan.
Jotenkin tämä valheen vyöry on vähän kuin oli hitlerin saksassa, sitä on vaikea uskoa todeksi, ja on helpompaa sulkea silmänsä ja korvansa, eikä puuttua asiaan. Totuuden puhuminen valheen kannattajille on vaikeaa.

Tulee mieleen tämä:
Niemöllerin kirjoittamaksi on jäänyt maailmanhistoriaan runo Ensin ne tulivat..., jonka tarkkaa muotoa ei tiedetä, sillä runon sisältö ja järjestys on muuttunut useaan kertaan:
”Ensin ne tulivat hakemaan kommunistit, ja en puhunut mitään koska en ollut kommunisti. Sitten ne tulivat hakemaan ammattiyhdistysihmiset, ja en puhunut mitään koska en ollut ammattiyhdistyksessä. Sitten ne tulivat hakemaan juutalaiset, ja en puhunut mitään koska en ollut juutalainen.
Sitten ne tulivat hakemaan minut, ja silloin ei enää ollut ketään joka olisi puhunut puolestani.”»

Niin on nytkin, ellemme uskovina nyt puhu, koska?
Ellemme nyt rukoile, niin koska?
Pian on jo liian myöhäistä avoimesti olla aidon avioliiton kannattaja. Pian on myöhäistä kertoa lapsille Jeesuksesta, Hyvästä Paimenesta, joka on totuus. Pian on myöhäistä estää valhetta tunkeutumasta jokaiseen elämänalueeseen.

FrankW 22.7.2019 20.16

Nimimerkille Asdf. En ymmärrä mikä objektiivisuutensa on siinä,, jos pakotetaan vastoin tiedettäkin uskomaan tyyliin, että "hauki on lintu, lintu on nisäkäs, jos siten kokee". Ei kai täällä kukaan ole sekaisin, jos yhtään haluat asioista selvää ottaa. Täällä uskotaan Raamattuun. Myöskin kenties monien LGBTQI -ihmisten ihailema islam on täysin jyrkkä heille itselleen. Sen sijaan kristinuskossa kaikki ovat samalla syntiviivalla kuka mitenkin ja on vain yksi selkeä armon mahdollisuus, tasa-arvoisesti tai "yhdenvertaisesti" kaikille. Mutta se on Totta.Ei ole tuomiota niille, joille armo kelpaa. Kiitos Leo Mellerille ytimekkäästä kirjoituksesta.

MMN77 22.7.2019 20.16

Edustatte vihauskontoa..miksi vihalle pitäisi antaa jalansijaa!!?

hävetkää!

JMP 22.7.2019 20.16

Kristittyjä ei Suomessa (eikä USA:ssa) vainota. Olen itsekin kristitty - kuten lähestulkoon kaikki ystävänikin - eikä meistä ketään ole uskon takia missään kiusattu. Se, että LGBT-ihmisille annetaan tasa-arvoiset oikeudet ei ole kristittyjen vainoamista. Jotkut kristityt toki ns. etsivät itseään kohtaan "vainoa," jotta voivat kuvitella olevansa jotenkin erityisiä "uhreja," mutta me olemme kaikki Jumalan edessä yhtä tärkeitä.

Vesa Ojanen 22.7.2019 20.21

Eipä taida tulla herätystä ennen Herran paluuta. Taitaa meno olla pikemminkin kuin Sodomassa ennen kuin sen tuomio tuli.

JMP 29.7.2019 13.14

"Jotenkin tämä valheen vyöry on vähän kuin oli hitlerin saksassa.."
Nyt on kyllä aikamoista dadaa ja liiottelua. Hitlerin Saksassa homot tapettiin - on loukkaavaa että Pride-liikettä verrataan Hitlerin Saksaan. Jotain rajaa.

IlkkaT.O. 29.7.2019 13.14

"Cissa": Jumala tulee pelastamaan Amerikankin Jeesuksen Kristuksen Herrakseen ja Vapahtajakseen tunnustavat kristityt, siitä ei ole epäilystäkään. Toinen asia on, millainen on hengellisessä todellisuudessa se Amerikka, josta Jeesus tempaa omansa tuuliin ja pilviin: taistelu sieluista on sielläkin ankara (kuten muuallakin), aikain merkkien valossa meneillään olevassa yhteenotossa meidän kaikkien rukousta tarvitaan Trumpin, hallintonsa ja seurakunnan puolesta. Demonisten valtojen vyöry on valtaisa, rukoilemme Amerikan uskoville kestäväisyyttä taistelussaan.

Se, mllainen on Amerikan rooli ylöstempauksen jälkeen, on varmastikin pimeyden voimien temmellyskenttää, kuin yhtälailla koko maailmassa, josta Raamattu kertoo. Sikälikin hyvin merkityksellistä, koska Amerikka on totuttu näkemän Israelin tärkeimpänä valtiollisena tukijana. Nyt tätä nakertaa liberaalidemokraattien ja vasemmiston voimat, myös islam muutaman kongressiedustajan kautta.

juhani 29.7.2019 13.14

Kyllä, on uskallettava rukoilla oikeita asioita.

Armosta ammentava 29.7.2019 13.14

"Asdf 19.7.2019 22.06" ja "MMN77 22.7.2019 20.16", se viha on ihan omassa mielessänne, vaan sen sijaan tosiasiahan on kuten FrankW kirjoitti: "kristinuskossa kaikki ovat samalla syntiviivalla kuka mitenkin ja on vain yksi selkeä armon mahdollisuus, tasa-arvoisesti tai "yhdenvertaisesti" kaikille. Mutta se on Totta.Ei ole tuomiota niille, joille armo kelpaa."

Who hates whom? 29.7.2019 13.14

Vihauskonnosta höpöttäville sanoisin, että viha seksuaalivähemmistöjä kohtaan löytyy muualta kuin kristinuskosta, ja se maailmallinen "homo- ja pervoviha" kyllä kasvaa koko ajan - kiitos siitä kuuluu erityisesti jatkuvalle Pride-kampanjoinnille. Tästä on jo jopa näyttöä, jota tosin vielä ei osata tulkita.

USA:ssa on s.vähemmistöjen asialle myönteinen GLAAD-tutkimus surukseen saanut huomata, että jo kolmantena vuonna peräkkäin nuorten aikuisten asenteet seksuaalivähemmistöjä kohtaan olivat koventuneet. Lääkkeeksi aiotaan lisätä kampanjointia entisestään ja kohdistaa sitä nimenomaan ongelmalliseksi koetulle nuorelle heteromiesväestölle. https://www.glaad.org/sites/default/files/Accelerating%20Acceptance%202019.pdf

Kuinkahan mahtaa kampanjan teholle lopulta käydä? Arvoisat Asdf & MMN77, jos esim. kasvisssyöjä vietäisiin toistuvasti teurastamolle "siedätyshoitoon", tulisiko hänestä lopulta onnellinen lihansyöjä? Entäpä jos vihaamanne uskontokunta tehostaisi kampanjointiaan ja kasvattaisi näkyvyyttään kaikkialla valtamediassa sekä kasvattaisi omia paraatitapahtumia vuoron perään maan eri kaupungeissä, niin kääntyisittekö lopulta hyvillä mielin tuohon vihaamaanne uskontoon?

Unohdatte, että hyvin suuresta heteroväestön osasta tuntuu sille, että heitä pakotetaan muokkautumaan "Pride-paraatiuskontoon", josta on tulossa aina vain fundamentalistisempi ja jonka läpitunkeminen käy joka elämänalueelle, kouluihin ja työpaikoille. Täysin maallisissa ryhmissä kasvaa hiljaa kytevä viha Pride-kampanjoita kohtaan jopa Suomessa. 1980-luvulla sellaista vihaa ei ollut olemassa, koska ei ollut pakotettua ihastelua ja rummutustakaan...

Kristillisissä seurakunnissa homoille, lesboille jne. on edelleen tarjolla ihan se sama Jeesuksen rakkaus kuin kelle tahansa meille muille syntisille, mutta maailmassa he saavat kimallusta ja suitsutusta, teeskenneltyä rakkautta ja myötätuntoa. Politiikka suosiii nyt erittäin näyttävästi LGBT-aktivisteja, mutta sama politiikka vie lopulta tuhoon myös "lempilapsensa". Sitä voi olla vaikea nähdä Pride-kulkueen sisältä, mutta osa homoista, lesboista ja transseksuaaleista on sen itse jo nähnyt ja hylännyt nuo kulkueet (ja eronnut Setastakin).

Nämä LGBT-aktivisti-ideologian taakseen jättäneet eivät kaikki suinkaan ole lähimainkaan minkään uskontokunnan jäseniä tai uskovia. He vain sattuvat jo ymmärtämään pakkouskonnon tasolle nousseen ideologian haitallisuuden itselleen ja edustamalleen vähemmistölle - he ennakoivat kenties vasta vuosikymmenen tai parin kuluttua nähtävissä olevan karun lopputuleman, mikä ei todellakaan tule olemaan alkuperäisen 1960- ja 70-luvulla syntyneen tavoitteen mukainen.

XMTB 29.7.2019 13.14

Franklinin isä Billy oli kuitenkin paljon varovaisempi sotkemaan politiikkaa ja uskontoa toisiinsa, ainakin vanhemmalla iällään. Miksei Franklin seuraa isänsä esimerkkiä sen sijaan, että tukee niin näyttävästi Trumpia? Ihmisille voi tulla mieleen, että heitä evankeliumilla tavoiteltaessa, myös kalastettaisiin samalla Trumpin kannattajiksi Kristuksen opetuslapseuden lisäksi.

Erkki Hänninen 11.8.2019 17.36

Vesikiduttaja USA on ykkösvapaa yhteiskunta. Ja lehmät lentää.