2019-09-28 https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_1_7180-PASI_BLOGI_FINAL.jpg Temppeliaukion kirkossa Töölön seurakunnan konfirmaatiomessussa kesätyöntekijänä toimiva kirkon nuorisotyönohjaajaksi opiskeleva Katriina Linnakoski oli rukoillessaan kutsunut Taivaallista Isää Taivaalliseksi vanhemmaksi. Poikkeuksellinen sanoitus oli herättänyt keskustelua myös messun jälkeisillä... https://www.patmos.fi/blogit/kirjoitukset/1371/feministikapinaa_taivaallista_isaa_vastaan Patmos article
Pasi Turunen
28.9.2019
Pasi Turunen

Pasi Turunen (TM) on toimittaja, raamatunopettaja ja Patmos Lähetyssäätiön toiminnanjohtaja. (Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin Patmos-blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.)

Feministikapinaa Taivaallista Isää vastaan

Temppeliaukion kirkossa Töölön seurakunnan konfirmaatiomessussa kesätyöntekijänä toimiva kirkon nuorisotyönohjaajaksi opiskeleva Katriina Linnakoski oli rukoillessaan kutsunut Taivaallista Isää Taivaalliseksi vanhemmaksi. Poikkeuksellinen sanoitus oli herättänyt keskustelua myös messun jälkeisillä kirkkokahveilla, kerrottiin Kotimaa 24.fi uutisessa (Kotimaa24.fi13.08.2019).

Linnakoski itse perustelee sanavalintaansa mielenkiintoisella tavalla: 

”Kyllä, niin sanoin, sillä se on minun tapani rukoilla ja minun kokemukseni Jumalasta. En koe, että Jumala olisi ensisijaisesti isä tai mies … Mutta kyse ei myöskään ole halustani provosoida tai korostaa sukupuolineutraaliutta kielessä. Ei ole vain yhtä tapaa rukoilla ja puhutella Jumalaa. Nuoret ovat kokeneet Taivaallisen vanhemman hyvänä ja kiinnostavana ilmaisuna. Pääasiassa olen saanut hyvää palautetta ilmaisusta ja sen käyttämisestä.

Jutun päätteeksi ”Linnakoski rohkaisee jokaista etsimään oman tapansa rukoilla ja löytämään omat sanansa, joita rukouksessa käyttää.” 

”Minun tapani, minun kokemukseni.” 

Linnakoski vakuuttaa viattomuuttaan siinä, ettei ole halunnut provosoida tai korostaa sukupuolineutraaliutta. Ihan silkaksi vahingoksi on silti vaikea ajatella hänen sanavalintojaan, jotka seurailevat radikaalin feministiteologian pyrkimystä sukupuolineutraaliin rukouskieleen.

Mutta hänen kommenttinsa herättävät joukon mielenkiintoisia kysymyksiä: Mikä sitten on oikea tapa puhutella Jumalaa rukouksessa? Onko sellaista? Olemmeko vapaita sanoittamaan rukouksemme oman kokemuksen pohjalta yksilöllisen mielivaltaisesti? Onko Jumala mies?

Linnakosken vastaus heijastelee jonkin sortin teologista relativismia, jossa Jumalan olemusta koskevalla filosofisella pohdinnalla höystetty ”minun tapani” ja ”minun kokemukseni” asetetaan ohjailemaan kristillistä. Mutta onko tällainen perusteltua?

Tämän näkemyksen ongelma on siinä, että Jumala itse on ilmoittanut itsensä taivaallisena Isänä, eikä vain "vanhempana". Herra Jeesus, joka on kolmiyhteisen Jumalan toinen persoona lihaan tulleena, vastasi opetuslastensa kysymykseen rukouksesta todeten: ”Rukoilkaa siis te näin: Isä meidän…” (Matt. 6:8; Luuk. 11:1-2). Kyse on kolmiyhteisen Jumalan itsensä ilmoittamasta tavasta sanoittaa rukousta.

Matteuksen evankeliumin luvun lopussa Jeesus juuri ennen taivaaseen ottamistaan antaa opetuslapsilleen käskyn: ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.” (28:19). Linnakoskea seuraten jokaisen pitäisi kaiketi voida oman kokemuksensa perusteella olla ”vapaa etsimään omaa tapaansa” ja ”löytämään omat sanansa” kastaa. 

Mutta Jeesus jatkaa ja sanoo: ”…ja opettamalla heidät pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää.” (28:20). Tämä ulottuu myös siihen, mitä Jeesus on opettanut rukouksesta. Kukaan ei siis ole omaan kokemukseen vedoten vapaa opettamaan rukouksesta toisin, kuin Herra Jeesus on opettanut. 

Muutenkin on merkillepantavaa, että Jeesus Jumalasta puhuessaan aina kutsui häntä Isäksi. Kristinuskon ilmoituksen kieli on patrisentrinen, ei sukupuolineutraali. 

Apostoli Paavali korostaa kirjeessään efesolaisille: ”Sen tähden minä notkistan polveni Isän edessä, josta kaikki, millä isä on, taivaissa ja maan päällä, saa nimensä…” (Ef. 3:14-15). Tai niin kuin vuoden 1992 käännös saman asian ilmaisee: ”Tämän vuoksi minä polvistun Isän eteen, hänen, jonka asemaa jokainen isän ja lapsen suhde taivaassa ja maan päällä kuvastaa." 

Näistä lähtökohdista voidaan myös sanoa, että aito kokemus Jumalasta antaa kokijalle aina kokemuksen Jumalasta isänä. Jumala on ilmoittanut itsensä taivaallisena Isänä. Jumalan ilmoitus Raamatussa ei ole sukupuolineutraali. Siksi aito Pyhän Hengen antama kokemus Jumalasta on Jumalan ilmoituksen mukainen ja kirkastaa Jumalaa isänä.

Kuten Paavali sanoo, Pyhä Henki saa Jumalan lapset huudahtamaan: "Abba! Isä!" (Room. 8:15).

Jumala ei ole ihminen. 

Tietenkään Jumala ei ole mies. Saatikka, että mies olisi jumala. Jumala ei myöskään ole nainen. Jumala ei ole ihminen. Jumala on Jumala. Mieheys ja naiseus, ovat biologiseen luomakuntaan kuuluvia kategorioita ja sellaisenaan ilmaus Jumalan hyvästä heteronormatiivisesta luomisjärjestyksestä. Sekä mies että nainen kantavat yhtäläisesti Jumalan kuvaisuutta (imago Dei). Sama Jumala on luonut miehen ja naisen (1 Moos. 1:27).  

Kun Jumala meidän pelastukseksemme inkarnoituu ihmiseksi, hän tulee mieheksi Jeesuksen Kristuksen persoonassa, eikä ilmesty vain sukupuolineutraalina olentona. Mies, Jeesus Kristus, on kaikkien ihmisten, miesten ja naisten, pelastaja. 

Jumala luojana ei ole luotu biologinen olento, vaan luomaton iankaikkinen Henki. Kuitenkin Jumalan patrisentrinen luomisjärjestys ja ilmoituksen kieli ja inkarnaatio määrittelevät sen, miten meidän tulee puhua Jumalasta ja palvella sekä rukoilla häntä raamatullisesti ja kristinuskon mukaisesti. 

Lex orandi lex credendi

Kukaan ei siis ole vapaa sanoittamaan rukousta, kokemuksiaan tai Jeesuksen opetuksia ja samalla kristinuskoa "omalla tavallaan". Rukouksen kieli on teologian kieli (lex orandi lex credendi). Siksi rukouksen tulee heijastaa raamatullista oppia, eikä luoda jotain uutta näkemystä kristinuskosta sen perusteella minkä kukin kokee "omaksi tavakseen". 

Jumalaa tulee puhutella Isänä. Tämä on Jeesuksen tapa rukoilla. Tämä on apostolinen tapa rukoilla. Tämä on kristillinen tapa rukoilla. 

Ja kaiken kukkuraksi viimeisenä päivänä "kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat ja niitten, jotka maan alla ovat, ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.” (Fil. 2:10-11). 

 

Kommentoi "Feministikapinaa Taivaallista Isää vastaan"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 ______  _____   _____   ___   __  __ 
 /_  _// | ___|| |__ //  / _ \\  \ \\/ // 
  | ||  | ||__   / //  | / \ ||  \  // 
 _| ||  | ||__   / //__  | \_/ ||  / . \\ 
 /__//   |_____|| /_____||  \___//  /_//\_\\ 
 `--`   `-----`  `-----`  `---`  `-` --` 
                         
 
 

10 kommenttia "Feministikapinaa Taivaallista Isää vastaan"

Ikävä ihminen? 28.9.2019 16.51

Se ympäristö, jossa Raamatun tekstit syntyivät VARSINKIN VT:n osalta, oli hyvin patriarkaalinen eli miesvaltainen. Naisen asema oli heikko, minkä erityisesti VT:n tekstit todistavatkin selvästi.

Onko kenenkään uskovaisen mieleen IKINÄ pälkähtänyt ajatusta, että idea Jumalan sukupuolesta voisi siitäkin kummuta?

Erkki Hänninen 28.9.2019 16.51

Jumala on kyllä Isä-Äiti-Jumala; = El Shaddai = Jumala jolla on äidin rinnat = Jumala Kaikkivaltias. Jopa konservatiivit opettavat näin, mm. edesmennyt Kaarlo Syväntö, Oswald Chambers etc. Ihminenhän on miehenä ja naisena Jumalan kuva! Toki ei Jumala ole mikään androgyyni, Hän on vain Täydellinen Jumala! Jeesus kyllä opetti, että Jumala on Isä, mm. opettamassaan Isä meidän -rukouksessa. Naisteologi on kyllä hieman oikeilla jäljillä... Rukoilen itse kyllä Taivaan Isää Jeesuksen nimessä. (Halusin vain todeta, ettei asia ole teologis-raamatullisesti mitenkään mustavalkoinen... - En ole ns. liberaali!)

Magda 28.9.2019 22.09

Hyvä kirjoitus, hämmästyttää se missä ajassa elämme, kaikki luopumus tapahtuu niin nopeasti. Ihminen katsoo voivansa määritellä jopa Jumalan omien mieltymystensä mukaisesti.

uskova 29.9.2019 11.58

Melkein "profetaalisesti"; pitäkää kiinni raamatuistanne sellaisina varsinkin kuin ne nyt ovat, suht alkuperäisinä. Kun tulee, en sano jos, jolloin kaikkea kontroloidaan ns. tasa-arvon nimissä, netin käännökset todennäköisesti voivat muuttua aikas neutraaleiksi.
Paperinen raamattu on tärkeä kirja, ei vain omistaa tai tutkia, vaan ihan lukea.

Jatkuva tasa-arvo kapina kaikessa ei suinkaan osoita viisautta, vaan yksipuolisuutta heiltä jotka luulevat voivansa muokata Jumalaa.

Ikävä ihminen? 29.9.2019 11.58

Minua ihmetyttää uskovien ihmisten haluttomuus vastata kysymyksiin, joita heille esittää. Tähän samaan olen törmännyt monia kertoja.

Sari 29.9.2019 11.58

Turunen kirjoittaa tärkeästä asiasta. Jeesus Kristus opetti itse seuraajiaan, ja se on kyllä ilman muuta oikea tapa. Tämä Isä Jumala -termi ei voi häiritä ketään naista, jotka ovat uudesti syntyneet ylhäältä ja joissa Pyhä Henki asuu. Näin väitän. Ei ole häirinnyt itseäni koskaan, eikä ole häirinnyt ketään oikeasti uskovaa naista tai maallikkosaarnaajaa.

Pyhän Hengen toiminta ei ole koskaan ristiriidassa Jeesuksen opetuksen kanssa, sehän on selvä asia. Jos joku opettaa muuta oppia kuin Jeesus on meidän käskenyt pitää, toimii poikkeaja eri hengen mukaan.

Feministisyys ja kaiken feminiinistämispyrkimys on ikivanhaa eksytyksen hengen (ja suorastaan paholaisen aikaansaannosta). Kyllä Raamattukin jo tästä esimerkkejä tuntee. Hedelmällisyyden ym. pakanoiden epäjumalia luetellaan.

Muinaisissa Egyptin epäjumalissa oli myös feminiinisiä ihmishahmoja sekä eläinhahmoja - kuten kissa. Mielenkiintoisesti islamin uskontoa edelsi kuunjumalattaren feministinen kultti myös.

Feminismissä ei ole yhtään mitään uutta. Feminismi nykyään on vaan viime vuosikymmeniin verrattuna alkanut radikalisoitua sangen ihmeelliseksi. Netistä löytyy: kehopositiivisuuden nimissä tehdään rivoja taideteoksia naiseudesta (myös kuukautisverellä tehdään taidetta) ja sadan kilon keijukaiset riisuvat itsensä alasti, kirjoituttavat ihoonsa olevansa kauniita ja kuvauttavat itseään nettiin.

Feminismikulttiin liittyy toki se, ettei voida hyväksyä Raamatun ohjetta, jonka mukaan mies on perheen pää eikä sitä, ettei Jumala halunnut naista luvatun maan, Israelin hallitsijaksi eikä sitä, ettei nainen sovellu seurakunnan johtajaksi. Tämä rajoitus ei aidosti uskovia naisia häiritse. Moni maallikkosaarnaaja nainenkin opettaa tästä. Esim. Majlis Janatuinen puhuu hyvin aiheesta. Tietysti aiheesta ovat aina puhuneet lukuisat raamatunopettajat Suomessa ja maailmalla.

Mitenkään uutta ei ole kapina mitään näitä Raamatun ohjeita vastaan. Raamatussa jo kerrotaan myös erittäin pahoista naishallitsijoista (esim. murhaamalla hallitsijaksi tiensä raivannut ym.). Muidenkaan ohjeiden noudattaminen ei VT:n aikaankaan aina sujunut. Epäjumalanpalvelustavat tahtoivat aika ajoin levitä pakanoilta juutalaisten keskuuteen. Temppeli häväistiin jne.

Kunpa nyt tulisi kääntymys Kaikkivaltiaan Isän Jumalan puoleen, ja muistaisimme Turusen muistuttamat asiat Jeesuksen opetuksesta ja sen, kuinka keskeinen Raamatussa on myös opetus: ”sillä jolla ei ole Poikaa, ei ole Isääkään”. Isän Jumalan tykö päästäksemme emme voi kiistää Pojan, Jeesuksen Kristuksen opetusta. Sukupuolineutraaliudella ja termien muuttamisella ei kukaan voita mitään. Eksytystä meidän käskettiin varoa. Varotaan sitä myös feminismin suunnasta.

Maarit 1.10.2019 13.47

Kuten Pasi Turusen blogista, Magdan, Sarin ja uskovaksi itsensä nimittäneen kommenteistakin näkyy, Jumalaan uskova ei kyseenalaista Jumalan itsensä ilmoitusta eikä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen omaa opetusta.

Pyhä Henki meissä, jonka lahjaksi olemme saaneet kirkastaa Jeesusta Kristusta. Kirjoitettu Jeesuksen puhe käy ymmärrykseen, eikä sen kyseenalaistaminen tule enää edes mieleen.

Moni on toki kuullut kaikki mahdolliset samansuuntaiset argumentit patriarkka-ajoista ja naisten heikosta asemasta VT:n kirjoitusaikaan. Ehkä joku samantapainen ajatus on häirinnyt ennen uskoon tuloa, mutta ei enää taivaallisemman näkökulman avauduttua.

Kuten Turunen kirjoitti Jumala ei ole ihminen, Hän on Kaikkivaltias Jumala. Meille on ilmoitettu se, mikä on tarpeelliseksi nähty. Ei luodun ole mahdollista käsittää Luojansa mittaamattoman paljon korkeampia ajatuksia. Ei ole viisasta kapinoida heteronormatiivistä luomisjärjestystä vastaan eikä käydä taistoon myöskään sitä vastaan, että Taivaallinen Isämme on nimenomaan tässä roolissa itsensä ilmoittanut.

Kristitty nainen 1.10.2019 13.47

”Ikävä ihminen?”, Jumalan armosta saamme uskon lahjan ja Pyhä Henki neuvoo ja ohjaa. Rukouksella pyydetty Pyhä Henki avaa ymmärtämään Raamatun tekstit, myös VT:n.

Pyhän Hengen johdolla kapinamieli väistyy. Kun uskova ja Pyhän Hengen täyttämä nainen avaa Raamatun ja lukee sitä, ei hän edes entisenä feministinä ärsyynny siellä olevista ohjeista.

Ei hyppää silmille edes Paavalin sanoma lausahdus ”nainen vaietkoon seurakunnassa”, missä tarkennettuna kielletään naiselta päävastuun vetäminen seurakunnassa. Ei herätä närää lukea miehen olevan aviovaimolleen johtaja, ”mies on vaimonsa pää”, ja tajuta, että kokonaisuudessaan Raamattu neuvoo Kristuksen olevan koko seurakunnan, siis kristikunnan eli ”Kristuksen ruumiin” pää ja että aviomiehen tulee perheenpäänä rakastaa vaimoaan samalla rakkaudella, jolla Kristus on meitä rakastanut. Suurempaa rakkautta ei ole.

Ennen itseään feministiksi luullut nainen 1.10.2019 13.47

”Ikävä ihminen?”, miksi et näe vastausta, joka sinulle annetaan, jollei nimimerkkiäsi erikseen tuoda esille? Joskus vastaus on ensimmäisen kerran jo blogitekstissä, jonka kommenttikentässä kysyt. Niin nytkin.

Ei patriarkaalisuus harmita edes uskovia naisia, ei minuakaan. Jumala on itsensä Isä Jumalana ilmoittanut ja Jeesus Kristus syntyi inkarnaatiossaan mieheksi. Jumala (Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä meille ilmoitettu), joka ei ole mies eikä nainen - eikä ihminen, vaikka Jeesus hetken ihmisenä vietti - näki hyväksi tehdä näin, ja kyllä Hän Kaikkivaltiaana tietää, mitä tekee.

Luonnollisella ihmisellä (kokonaan uskosta osattomalla tai vahvasti epäilevän kannan omaavalla eksyneellä uskovalla) on kapinamieli kaikkea Jumalan asetusta vastaan. Uskoon tullessa, Jeesuksen seuraajaksi aidosti lupautuessa ja rukouksessa armoa pyytäessä sekä sen saadessa ja Pyhän Hengen lahjan saatuaan ihmiseltä väistyy silmälaput silmiltä. Silloin Raamatun voi nähdä ihan uudessa valossa. Tekstin ymmärtää ihan eri tavalla. Sanat, joihin ennen takertui, eivät enää lyö ymmärrystä jumiin, ja kokonaisuus eli sanoma tulee vihdoinkin esille.

Ei naisen arvo alene eikä asema heikkene Raamatun miesvaltaisuudesta. Raamatun ohjeet turvaavat ja parantavat lasten, hylättyjen vaimojen, leskien, orpojen ja ”orjien” sekä kaikkien syntisten (jollainen jokainen on) asemaa.

Kaikilla on mittaamattoman arvokas ihmisarvo, ja jokainen Herraa avukseen huutava voi synnit pelkästä armosta ja silkan uskon avulla saada anteeksi. Lisäksi uskovaisia kehotettiin huolehtimaan niin orvoista kuin leskistä, ja jo juutalaisille annetut säännöt paransivat terveyttä ja elämänlaatua sekä toivat sosiaaliturvaa.

Orja ei tarkoita Raamatun alkukielellä samaa kuin suomen kielessä. Radio Patmoksessa kuulin Timo Keskitalon hiljattain mainitsevan tästä. Sana tarkoitti tunnetun merkityksen lisäksi työsuhteessa olevaa henkilöä, esim. arvostetussa opettajan ammatissa toimivaa saatettiin puhutella orjana. Lisäksi Raamatussa puhutaan orjuudesta henkisessä mielessä, synnin orjuudesta: tunnemme joskus olevamme riippuvaisia jostakin synnistä, ihan kuin syntyneitä sitä harjoittamaan, ja se meitä orjuuttaa,

Rauno Mäkinen 1.10.2019 13.47

Pasi Turunen kyllä riittävän uskottavasti osoittaa, miksi Jumalaa kutsutaan myös Isäksi. Näyttää siltä, että joillakin kommentoijilla ovat rajat epäselvät sensuhteen, mitkä kohdat Raamatussa on otettava kirjaimellisesti ja mitkä vertauskuvallisesti. Samoin mitkä on ymmärrettävä aikaan ja kulttuuriin kuuluvina- ja mitkä niistä riippumattomina ajattomina totuuksina.
Jumalan kuvuus ihmisessä tarkoittaa varmaan myös sielu- ja henkiulottuvuuksia ja tuskin fyysistäkään puolta tulee ottaa kirjaimellisesti muuten kuin Jeesuksen ollessa ihmisruumiissa maanpäällä. Nyt Hän on kirkastetussa ruumiissa Taivaassa. Siksi esim. puhe Jumalan rinnoista tulee ottaa hengellisenä vertauskuvana, muuten voidaan mennä komiikan puolelle. Eikö vertaus tulisi ymmärtää paremminkin Jumalan huolenpitona hengellisesti heikoista ja uskonelämän alkutaipaleella olevista? Samoin kaikkena huolenpitona heistä. Paavali sanoo mm.,että "Halatkaa kuin lapset sanan väärentämätöntä maitoa....." ja tuskin siinä fyysisillä rinnoilla on mitään tekemistä.
Kaiken selittäminen Raamatussa aikaan ja kulttuuriin sidottuina on saanut sen, että joidenkin selittäjien jäljiltä Raamattuun ei ole jäänyt juuri mitään jumalallista ilmoitusta eikä yliluonnollisia ihmeitä. Kaikesta on tehty suhteellista ja vain ihmisten uskonnollisia käsityksiä Raamatun kertomista asioista. Samaa "uudelleenmuokkausta" harjoittaa, tieten tai tietämättään, tämänkin blogin esiinnostama henkilö.