Mitä Gazan sodan jälkeen?

Israelin ja Hamasin välisen sodan alettua jotkut näkyvät henkilöt Yhdysvalloissa ovat nostaneet esiin ajatuksen palestiinalaishallinnon (PA) asettamisesta Gazan siviiliasioiden hallintoelimeksi.

Israel ja Lähi-Itä

Tällainen toimintatapa johtaisi kuitenkin väistämättä muutaman vuoden kuluessa uuden Israelille vihamielisen terroristivaltion syntymiseen, mahdollisesti jopa uudelleen syntyneen Hamasin valvonnassa, arvioi tohtori Rafael Ben-Levi kirjoituksessaan.

Toteutettavin vaihtoehto on itsenäinen arabien siviilihallinto Gazassa, jossa Israel säilyttää yleisen turvallisuusvastuun niin kauan kuin turvallisuustilanne ja uhka-arvio edellyttävät.

Gazassa asuu nykyään kokonainen sukupolvi, joka on indoktrinoitu Hamasin kansanmurhaiseen ideologiaan.

Ainoa tapa luoda Gazaan poliittinen entiteetti, joka ei ole vihamielinen Israelia kohtaan, on se, että kansalaiset käyvät läpi deradikalisointiprosessin, joka muistuttaa sodanjälkeisessä Saksassa toteutettua natsistamisen poistamisprosessia, jonka aikana kansalaisyhteiskunta koki syvällisen muutoksen.

Vallan siirtäminen palestiinalaishallinnolle takaisi terroristivaltion uudelleen syntymisen. Palestiinalaishallinto on jo itsessään Israelin olemassaolon vastainen poliittinen yksikkö. Yleisö, jota se hallitsee, pitää palestiinalaishallintoa syvästi korruptoituneena instituutiona.

Kesäkuussa 2023 tehdyn palestiinalaiskyselyn mukaan Hamasin johtaja Ismail Haniyeh voittaisi PA:n puheenjohtajan Mahmud Abbasin ylivoimaisesti.

Lisäksi ei ole mitään syytä uskoa, että palestiinalaishallinnon johtama hallitus Gazassa edistäisi rauhaa ja rinnakkaiseloa Israelin kanssa.

Vielä nykyäänkin palestiinalaishallinto opettaa vihaa ja vihamielisyyttä ”sionistista entiteettiä” kohtaan.

Tohtori Ben-Levi  on stipendiaatti Misgav Institute for Zionist Strategy -instituutissa Jerusalemissa ja IDF:n tiedusteluosaston reserviupseeri. (National Interest)

LÄHDE: The Day After in Gaza? (NATIONAL INTEREST 27.11.2023)