Kiitos lahjoittajille!

Toimintakertomusvuonna 2017 Patmos Lähetyssäätiö on saanut toteuttaa sääntöjensä mukaisesti olemassaolonsa tarkoitusta ulkomaisilla lähetyskentilä yli 25 maassa ja Suomessa vieden ajallista apua ja evankeliumia.

Kertomusvuonna 2017 lahjoitustuotot olivat lähes 5,9 miljoonaa euroa, joista lähetettiin eri työkohteisiin avustuksina yli 4,9 miljoonaa euroa hallinnollisten ja keräyskulujen ollessa yhteensä vain 10%. Tarkemmat tiedot lähetetyistä avustuksista lajeittain löytyvät alla olevista linkeistä.

Kiitämme Jumalaa kaikista lahjoittajista, jotka toimintavuonna 2017 valitsivat Patmos Lähetyssäätiön lähetyskäsivarrekseen Jumalan rakkauden ja Jeesuksesta kertovan evankeliumin viemiseksi kaksin käsin kaikkeen maailmaan.

Lämmin kiitos jokaiselle Patmostyön ystävälle ja lahjoittajalle. 

 

Patmos Lähetysssäätiö on vuonna 1971 perustettu kristillinen lähetys- ja avustusjärjestö. Työskentelemme ulkomaisilla lähetyskentillä yli 25 maassa ja Suomessa. Pääosan säätiön toiminnan rahoituksesta muodostavat poliisihallituksen myöntämällä luvalla kerätyt rahavarat.

Laadukas lähetys- ja avustustyö vaatii tehokasta suunnittelua ja tarkkaa seurantaa, takaa hyvät tulokset ja estää taloudelliset väärinkäytökset.

 

  PLS tilinpäätös 2017

Patmos Lähetyssäätiön hallitus (2018): Leo Laitinmäki (pj), Jussi Ketola, Kimmo Metsämäki, Pirkko    Säilä, Marja Rantanen, Satu Räsänen, Jouko Koistinen, Pasi Turunen, Reijo Telaranta, Liisa Siikanen. 

Tietosuojaseloste

 

Kohdemaiden ja lähetyskenttien toiminnasta vastaavat nimetyt vastuuhenkilöt, jotka raportoivat suoraan säätiön hallitukselle. 

Säätiö toimii lisäksi yhteistyössä tunnettujen ja luotettavien suomalaisten ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa.

Tarpeen mukaan säätiön suomalaiset työntekijät valvovat toimintaa ja avun perillemenoa kohteissa.

Sisäisessä valvonnassa sovelletaan säätiön rahavarojen käytön kontrolliohjeistusta.

Tilintarkastuksesta vastaa kansainvälinen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers (www.pwc.fi).

Patmos Lähetyssäätiön on Vastuullinen Lahjoittaminen ry:n
jäsen (www.vala.fi). 

 

Patmos kuvin ja sanoin

Katso vuosikertomuksesta tarkemmat tiedot lahjoitusvarojen käytöstä: