LÄHETYKSEN TULI PALAA YHÄ PATMOS-YSTÄVIEN SANOISSA JA TEOISSA

"Kuten siunattu Herramme on käskenyt meidän rukoilla, että Hänen valtakuntansa tulisi ja Hänen tahtonsa tapahtuisi maan päällä niin kuin taivaassa, meidän sopii osoittaa halumme nähdä tämän tapahtuvan, ei vain sanoin, vaan käyttäen kaikkia lainmukaisia keinoja levittääksemme Hänen nimensä tuntemusta."
(William Carey 1786 - 1834)

Toimintakertomusvuonna 2018 Patmos Lähetyssäätiö on saanut toteuttaa sääntöjensä mukaisesti olemassaolonsa tarkoitusta ulkomaisilla lähetyskentilä yli 25 maassa ja Suomessa vieden ajallista apua ja evankeliumia. 

Kertomusvuonna 2018 Patmos-ystävät ympäri Suomen lahjoittivat lähes 5.3 miljoonaa euroa, joista 5.1 miljoonaa käytettiin Patmoksen eri työkohteisiin hallinnollisten- ja keräyskulujen ollessa kertomusvuonna yhteensä vain noin 7 %. Tarkemmat tilinpätöstiedot sekä tiedot lähetetyistä avustuksista lajeittain löytyvät alla olevasta Patmosvuosi 2018 julkaisusta.

Kiitämme Jumalaa kaikista lahjoittajista, jotka toimintavuonna 2018 valitsivat Patmos Lähetyssäätiön lähetyskäsivarrekseen Jumalan rakkauden ja Jeesuksesta kertovan evankeliumin viemiseksi kaksin käsin kaikkeen maailmaan. Yhdessä olemme tuoneet kärsiville ja kadotetuille tovoa ihmisarvoisesta ja iankaikkisesta elämästä. 

Lämmin kiitos jokaiselle Patmostyön ystävälle ja lahjoittajalle. 

 

Patmos Lähetysssäätiö on vuonna 1971 perustettu kristillinen lähetys- ja avustusjärjestö. Työskentelemme ulkomaisilla lähetyskentillä yli 25 maassa ja Suomessa. Pääosan säätiön toiminnan rahoituksesta muodostavat poliisihallituksen myöntämällä luvalla kerätyt rahavarat.

Laadukas lähetys- ja avustustyö vaatii tehokasta suunnittelua ja tarkkaa seurantaa, takaa hyvät tulokset ja estää taloudelliset väärinkäytökset.

Patmos Lähetyssäätiön hallitus (05/2019 alkaen): Reijo Telaranta (pj), Kimmo Metsämäki (vpj), Jouko Koistinen, Jouni Anttila, Marja Rantanen, Satu Räsänen.

 

Kohdemaiden ja lähetyskenttien toiminnasta vastaavat nimetyt vastuuhenkilöt, jotka raportoivat suoraan säätiön hallitukselle. 

Säätiö toimii lisäksi yhteistyössä tunnettujen ja luotettavien suomalaisten ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa.

Tarpeen mukaan säätiön suomalaiset työntekijät valvovat toimintaa ja avun perillemenoa kohteissa.

Sisäisessä valvonnassa sovelletaan säätiön rahavarojen käytön kontrolliohjeistusta.

Tilintarkastuksesta vastaa kansainvälinen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers (www.pwc.fi).

Patmos Lähetyssäätiön on Vastuullinen Lahjoittaminen ry:n
jäsen (www.vala.fi). 

PATMOSVUOSI 2018