Patmos-blogi

Asiantuntija-arviot

Jouko Koistinen Patmos Lähetyssäätiön hallituksen jäsen rovasti Jouko Koistinen työskenteli kaksikymmentä seitsemän vuotta vankeinhoidossa vankilapastorina, ensin Pelson vankilassa ja sittemmin Kuopiossa, josta työstä hän jäi eläkkeelle vuonna 2020.
Julkaistu:

Tämä nykyinen aika on täynnä asiantuntija-arvioita. Niitä tarjoillaan meille aamusta iltaan joka tuutista. Harvoin meille edes perustellaan, miksi jollekin annetaan titteli ”asiantuntija”, kun taas jonkun toisen korkeastikin koulutetun ja työelämässä ansioituneen mielipiteitä ei edes julkaista. Hyvin usein myös huomaamme, kuinka pieleen nuo asiantuntija-arviot voivat mennäkään. On kuitenkin yksi Suuri Asiantuntija, jonka arvioihin olen tottunut luottamaan.

Olemme viime vuosina lähes päivittäin törmänneet käsitteeseen asiantuntijalausunto tai -arvio. TV:ssä ja muissa tiedotusvälineissä haastatellaan aamuin illoin eri henkilöitä liittyen tärkeisiin ajankohtaisiin tapahtumiin. Heistä käytetään usein tuota lähes kunnioitusta herättävää ja oraakkelimaista käsitettä ”asiantuntija”. Kun tuo leima myönnetään jollekin henkilölle, media ei useinkaan katso tarpeelliseksi millään tavalla perustella, miksi ko. henkilölle on tuo kunnia myönnetty ja jollekin toiselle sitten taas ei.

Viime aikoina olemme kuulleet näitä asiantuntija arvioita ainakin kahdesta ajankohtaisesta aiheesta, joista toinen on koronapandemia ja toinen on Ukrainan sota. Ainakin koronaepidemian suhteen meillä on jo riittävästi aikaperspektiiviä, voidaksemme arvioida, kuinka hyvin nuo asiantuntijoiden lausunnot ovat pitäneet paikkansa. Myös Ukrainan sodan ja sitä edeltäneiden tapahtumien arvioinnissa olemme tällä hetkellä paljon viisaampia.

Eräs asia, jonka ainakin itse olen pannut merkille jo vuosikymmenien ajan maailman tapahtumia seuratessani, on se edeltä arvaamattomuus, joka niihin liittyy. Kukaan ei olisi osannut edes muutamaa kuu-kautta aikaisemmin arvata, miten täydellisiin rajoituksiin ja sulkuihin maailma joutuu koronapandemian myötä. Jos joku olisi ennustanut, että esim. Etelä-Suomesta ei tiesulkujen vuoksi noin vain voi matkustaa sukulaisten luo muualle Suomeen, ei kukaan olisi uskonut. Samoin myös Ukrainan sodan suhteen, ei kukaan asiantuntija muutamaa kuukautta aikaisemmin tiennyt kertoa, että Euroopan mantereella on hirvittävä sota v. 2022.

Kun koronaepidemia puhkesi, asiantuntijoiden arviot olivat monessa suhteessa kaukana siitä todellisuudesta, mitä sittemmin seurasi. Harva osasi ennustaa, että vielä parin vuoden päästä korona elää ja voi hyvin. Naapurimaassa Ruotsissa asiantuntijat uskoivat joukkoimmuniteettiin, eikä rajoituksista piitattu, ja niinpä etenkin epidemiaan kuolleiden vanhusten määrä kohosi korkealle. Asiantuntijoiden mukaan myös kerran sairastettu korona olisi tuonut mukanaan immuniteetin. Tänään tiedämme, että näinhän ei ole käynyt. Kun rokotteet viimein keksittiin, uskottiin, että ne antavat täyden suojan, ja yksi tai korkeintaan kaksi rokotetta riittää. Itäisen naapurimme Schirinowski kuoli koronaan jopa seitsemännen Sputnikin jälkeen.

Myös Ukrainan sota yllätti kaikki asiantuntija-arviot. Harva uskoi vielä muutama viikko ennen sodan alkua, että Venäjä todella hyökkää niin häikäilemättömästi kuin se sitten lopulta teki. Eikä nuo ennus-teet ja arviot erehtyneet ainoastaan Ukrainan sodan suhteen, vaan laajemmaltikin ihmiskunnan rauhan-tahdon suhteen. Viime vuosikymmenien aikana vahvistui ajatus, että ihmiskunta valistuksen myötä tulee viisaammaksi ja rauhan tahtoiseksi, joten mielettömiä sotia ei enää syty. Kun uskottiin ihmisten ja ihmiskunnan muuttumiseen, johti se monessa valtiossa esim. puolustusmenojen rankkaankin alasajoon. Nuo rauhan ajatuksethan ovat syvimmiltään hienoja ajatuksia, enkä ole sotahullu, mutta olen tullut vuosikymmenien aikana myös huomaamaan, että ihminen ei sittenkään muutu!

Vuosikymmenien ajan tätä maailman menoa seuratessani, olen myös pannut merkille, että oikeastaanhan noista asiantuntijalausunnoista harvoin kukaan joutuu tilille. Vaikka olisit asioista päättävänä virkamiehenä arvioinut asioita täysin pieleen, suuriakin yhteiskunnallisia ratkaisuja tehtäessä, harvoin joudut niistä vastuuseen. Eikä noita arvioita myöhemmin edes kysellä eikä muistella.

No, näihin asiantuntija-arvioihin liittyy tietysti yhtenä totuutena se, mitä meille julkaistaan. Varmasti oli myös niitäkin asiantuntijoita, jotka arvasivat niin pandemian kuin sodankin etenemisen lähemmäksi totuutta, mutta kysehän on siitä, mitä media haluaa kansalle tuoda julki. Jos jotkut arviot eivät olleet valtamedian linjaa mukailevia, niistä yksinkertaisesti vaiettiin. Tämä faktahan pitää paikkansa tänä päivänä jokaisen asian suhteen. Maailmassa on paljon asiantuntijalausuntoja, jotka ovat lähimpänä totuutta, mutta niistä halutaan visusti vaieta, eikä niille anneta tilaa valtamediassa.

No, ehkäpä tämä kritiikkini saattaa kuulostaa jostakusta liiankin yksipuoliselta, mutta jollakin tavalla on ajan myötä vaan niin turhautunut jatkuviin inhimillisiin asiantuntija-arvioihin ja paneeleihin ilta illan perään, vain huomatakseen, kuinka pieleen monet arviot menevätkään! Ehkäpä tätä kriittisyyttäni on lisännyt myös se, kun on saattanut huomata, kuinka tässä ajassa yhä enemmän luotetaan ihmiskunnan omaan kykyyn ratkaista kaikki ongelmat, samalla kun Jumalan olemassaolo halutaan työntää täysin syrjään. Viime aikoina on saattanut lukea tämän maailman viisaiden ja asiantuntijoiden kirjoituksia, joissa on jopa sanottu, että ihmiskunta on tähänkin mennessä itse keksinyt lääkkeet ja rokotukset monia tauteja vastaan, eikä Jumalalla ja rukouksella ole ollut mitään tekemistä niiden voittamisen kanssa.

Mutta olen tutustunut elämäni aikana myös erään Suuren Asiantuntijan lausuntoihin, joiden olen huomannut pitävän paikkansa. Tuo Asiantuntija ilmoittaa mielipiteensä pyhässä Raamatussa. Kaikkivaltias Jumala on jo vuosituhansia sitten sanonut sanassaan asiantuntija-arvionsa ihmisestä ja ihmiskunnan lopullisesta kohtalosta. Eikä tämä tarkoita sitä, että Jumala olisi Sanassaan yksityiskohtaisesti ilmoittanut, miten jokin yksityinen epidemia etenee tai kuinka Ukrainan sodassa lopulta käy. Jumala on kuitenkin sanassaan antanut tarpeeksi selvät suuntaviivat ihmiskunnan tulevaisuuden ja lopunaikojen suhteen. Mutta ongelmahan on siinä, että nuo Raamatun antamat ohjeet ja arviot eivät kelpaa tälle maailmalle ja tämän maailman ajan päättäjille.

Raamatun lukijalle ja Raamattuun uskovalle sodat, kulkutaudit ja mitkä tahansa vitsaukset eivät tule yllätyksenä. Jumala on niistä jopa etukäteen ilmoittanut sanassaan ja sanonut niiden liittyvän erityisesti lopunajan kuvioihin. Yksi syy, miksi tämä aika ei oikein halua kuulla noista Raamatun ennustamista asioista, johtuu siitä, että ne eivät lupaa oikeastaan kovinkaan paljon hyvää.
Ongelman ydinhän on siinä, että tämä maailma haluaisi luopua täysin Raamatun Jumalasta. Kolmiyhteinen Jumala halutaan työntää täysin sivuun. Raamattu itse on ennustanut tämänkin kehityssuunnan jo tuhansia vuosia sitten. Ps. 2 sanoo: Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat Herraa ja hänen Voideltuansa vastaan: ”Katkaiskaamme heidän kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä”. Juuri tätä kehitystä joudumme tänä aikana seuraamaan. Mutta Jumala ei totisesti tule sitä salli-maan. Kaikkivaltias maailman Luoja ja ylläpitäjä ei tule astumaan taka-alalle.

Jumalalla riittää yllätyksiä tälle ylpeälle ja uhmakkaalle aikakaudelle. Intian valtameren vedenalainen maanjäristys v. 2004 opetti hetkessä ihmiskunnalle jopa uuden sivistyssanan. Jos vaikkapa vuosi aikaisemmin olisi kysytty keskiverto suomalaiselta, mitä tsunami tarkoittaa, harva olisi osannut vastata. Eikä asiantuntijat etukäteen osanneet varoitella ihmiskuntaa tuollaisen merenalaisen maanjäristyksen mahdollisuudesta ja vaarallisuudesta etenkin täyteen kansoitetuilla turistirannoilla. Onnettomuudet ja katastrofit tulevat sittenkin usein kuin varas yöllä, vaikka maailma on täynnä asiantuntijoita, jotka voisivat meitä varoittaa.

Kun tämän maailman asiantuntijat ennustavat, että vuoteen 2050 mennessä kasvihuonekaasupäästöt ovat vähintäänkin puolitettu, Suuri Taivaallinen Asiantuntija sanoo, että lopunaikana maan ilmakehä on niin saastunut, että aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi. Kun tämän maailman asiantuntijat ovat ennustaneet viime vuosina jatkuvaa taloudellista kasvua, Suuri Taivaallinen Asiantuntija sanoo, että nälänhätää tulee monin paikoin ja lopulta työmiehen päiväansiolla saa vain päivän ruoka-annoksen. Kun tämän maailman asiantuntijat sanovat ihmiskunnan voittavan lopulta omalla viisaudellaan kaikki kulku-taudit, Suuri Taivaallinen Asiantuntija sanoo, että kulkutaudit ja rutto tekevät tuhoaan lopun aikaan asti. Kun kerran nousee maailman näyttämölle Antikristus, joka saa aikaan valheellisen rauhan, maailma iloitsee silloin sanomalla: ”Nyt on rauha, rauha, ei hätää mitään!” Mutta Kaikkivaltias Jumala sanoo sanassaan: ”Silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon!”

Tässä ajassa, jossa Raamatun mukaan Jumala tulee kerran vielä liikuttamaan ja järkyttämään maan ja jopa taivaankin, Hepr. 12:26, en todellakaan halua tulevaisuuttani rakentaa inhimillisten asiantuntija-arvioiden varaan. Haluan rakentaa sen Jumalan muuttumattoman sanan antamien suuntaviivojen ja ohjeiden varaan.

Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.

Lue ohjeet kommentoinnille

Kommentit (16)

Kommentoi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

 1. Filos

  Sellainen huomio vielä, että Putin ei aloittanut sotaa Ukrainassa. Sota on ollut jo kahdeksan vuotta. Itä-Ukrainan itsenäisiksi julistautuneet Donbass ja Lugansk pyysivät venäjältä sotilaallista apua. Putin siihen, että mikäpä siinä. Ukrainan tapahtumat ovat venäjän näkökulmasta erikoisoperaatio. Näistä seikoista ”asiantuntijat” ja varsinkaan valtamediat ei ”muista” mainita. Mitä sitten tapahtuu, jos Ukrainassa alkaa sota, niin kuin venäjä sen määrittelee?
  Terv. Muutakin kuin Yleä ja Hesaria seuraava.

  • somesta poimittua

   Filos kirjoitti: – Itä-Ukrainan itsenäisiksi julistautuneet Donbass ja Lugansk pyysivät venäjältä sotilaallista apua. Putin siihen, että mikäpä siinä.

   Donbassin ja Luganskin kapinallisjohtajat ovat kuin kaksi nukkea vatsastapuhujan kädessä. Nuket pyytävät kiltisti heidän vierellä hymyilevältä isolta Goog-sedältä, että hän tulisi auttamaan, kun Ukraina ei anna heidän tehdä rauhassa vallankumousta ja ryöstää Ukrainan hiilikaivoksia, kaasukenttiä sekä terästeollisuutta, jotta Goog-setä saisi energiamonopolin Euroopassa.

   Kas kummaa, MV-lehden päätoimittaja Janus Putkonen on muuttanut Donetsiin. Siltähän osataan kommentoida suomalaisiin blogeihin. Tosin desantti, anteeksi piti kirjoittaa dosentti Johan Bäckman on tullut Suomeen järjestämään Venäjän voitonpäivän autokulkuetta Helsingin keskustaan, koska hän ajattelee olevansa Donetskin ja Luhanskin ”valtion” edustaja Suomessa.

   • Filos

    Saattaapa olla totta, mitä kirjoitat, mutta mistä sen tavallinen pulliainen tietää tässä informaation sekamelskassa, missä totuus piileksii? Janus sanoo puhuvansa totta, eikä ole Putinin palkkalistoilla. Eikö suomalaisen miehen sanaan pitäisi luottaa? Siellähän on Mannerheimin kuvakin pöydällä! Entäpä tämä meidän läntisen arvoyhteisön media? Antaako se luotettavan kuvan Ukrainan tilanteesta? Uutisten todenperäisyydestä ei voi koskaan päästä varmuuteen, joten parempi jättää katsomatta ja keskittyä omaan elämäänsä.
    Jatketaan harjoituksia.

    • MOT

     Filos kirjoitti: ”Janus sanoo puhuvansa totta, eikä ole Putinin palkkalistoilla. Eikö suomalaisen miehen sanaan pitäisi luottaa? Siellähän on Mannerheimin kuvakin pöydällä!”

     Hahahahah!!!

     Mitkään Mannerheimin kuvat seinällä eivät ole tae mistään!

     Desantit osaavat laittaa valepuvun ja naamari päälle.

     Raamattukin puhuu susista, joilla on karitsa turkki päällä.

  • ressu

   Ukrainan sota on käännekohdassa.

   Venäjä on menettänyt 25 % sotavoimasta tappioiden takia, eikä se enää kykene täydentämään joukkojaan. 50 tuhatta venäläistä sotilasta on kaatunut, kadonnut tai haavoittunut. Luvusta noin puolet ovat kaatuneita ja kadonneita. Venäjän sairaalat ovat täynnä haavoittuneita sotilaita ja kaatuneiden perheille maksetaan korvauksia. Venäjä laittoi kaiken peliin Dombassin ja Luhanskin rintamalla, mutta täysvoimainen tykistökeskitys ei murtanut Ukrainan puolustuslinjoja. Venäjän armeijan hyökkäysvoimat ovat nyt loppu.

   Ukrainan tappiot ovat noin 25 tuhatta sotilasta kaatuneina, kadonneina ja haavoittuneina, mutta Ukrainalla on suuri reservi, josta se on kyennyt täydentämään joukkojaan. Ukrainan saa nyt niin suurta aseapua länneltä, että Ukraina kykenee tuomaan rintamalle 10 uutta divisioonaa, jotka ovat varustettuja lännen antamilla raskailla aseilla. Ukraina saa 50 tuhatta tuoretta sotilasta rintamalla ja lisää koko ajan tulee.

   Tällä hetkellä Ukraina valtaa Harkovan ympärillä alueita takaisin ja ajaa venäläiset rajan taakse muutaman viikon sisällä, kuten kävi Kiovassa. Tämä katkaisee Venäjän joukkojen tärkeitä huoltoyhteyksiä ja vaarantaa Dombassin ja Luhanskin joukot. On mahdollista, että Ukrainan armeija pääsee venäläisten selustaan, mikä voi johtaa Venäjän armeijan romahtamiseen itärintamalla.

   Syksyyn mennessä lännen aseavusta vahvistunut Ukrainan armeija on ajanut Venäjän armeijan rippeet pois ja Putin saa häpeällisen tappion.

   Tosin Putin on sellainen johtaja, ettei hän kestä tappiota, joten hän voi turvautua hätäratkaisuna taktiseen ydinaseeseen, minkä todennäköisyys nousee koko ajan. Sota tulee nyt hyvin vaaralliseen vaiheeseen.

 2. somesta poimittua

  Jouko Koistinen kirjoitti: – Myös Ukrainan sota yllätti kaikki asiantuntija-arviot. Harva uskoi vielä muutama viikko ennen sodan alkua, että Venäjä todella hyökkää niin häikäilemättömästi kuin se sitten lopulta teki.

  Yle haastattelee usein Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksen johtajaa eversti Petteri Kajanmaata ”asiantuntijana”. Ennen Ukrainan sotaa Kajanmaa oli aivan varma, ettei Venäjä hyökkää Ukrainaan, vaikka Venäjä oli koonnut valtavan suuren armeijan rajalle ja USA oli aivan varma sodan syttymisestä.

  Ylen televisiouutisissa Kajanmaata haastateltiin joitain viikkoja sitten ”asiantuntijana”. Hän oli aivan varma, että nyt on rauhansopimus ihan lähellä ja rauha tulee, vaikka USA:n johdon mukaan Venäjä ei näyttäisi neuvottelevan ollenkaan tosissaan. Niin siinä kävi, että USA oli oikeassa ja Kajanmaa väärässä.

  Kun lehdistössä alettiin spekuloimaan mahdollisuutta, että Venäjä voisi käyttää paria taktista ydinasetta Ukrainassa, niin eversti Kajanmaa sanoi, ettei Venäjä tule käyttämään ydinaseita, vaikka CIA:n johtaja Bill Burnsin mukaan on mahdollista, että epätoivoinen Putin käyttäisi taktisia ydinaseita saadakseen voiton. Käykö tässä taas niin, että USA on oikeassa ja ”asiantuntija” eversti Kajanmaa on väärässä?

  Uskon, että eversti Kajanmaata haastatellaan niin usein Ylen uutisissa, koska hän lupaa lohtua korvasyyhyyn, mutta lausunnot eivät ole kuitenkaan menneet oikein. Olisiko kuitenkin parempi, että kansalle kerrotaan koko totuus kaunistelematta, kuin haastatellaan jatkuvasti sellaisia ”asiantuntijoita”, joiden arviot menevät koko ajan pieleen? Tämän takia muut lehdet haastattelevat kenraalimajuri Pekka Toveria, koska hän ei kaunistele ja osaa myös asiansa.

  • ressu

   Iltalehti 11.5.2022:

   NSA: Putin voi käyttää ydinasetta, jos hän uskoo häviävänsä

   Yhdysvaltain kansallisen tiedustelupalvelu NSA arvioi, että Ukrainan sodasta on ennustettavissa pitkä ja uuvuttava, mikä voi johtaa Venäjällä entistä epävakaampaan toimintaan. Arviossa pidetään mahdollisena, että Putin määrää täyden liikekannallepanon ja ottaa sotatilalain käyttöön. Jopa ydinsaseen käyttö on mahdollisuuksien rajoissa.

   NSA:n johtaja Avril Haines sanoo The Guardianin mukaan, ettei Putin käyttäisi ydinasetta ennen kuin hän kokee eksistentiaalista uhkaa Venäjälle. Haines kuitenkin lisää, että tappio Ukrainassa voi olla juuri sellainen uhka Venäjälle.

   – Uskomme, että se voisi olla tilanne siinä tapauksessa, jos hän havaitsee häviävänsä sodan Ukrainassa, tai jos Nato puuttuu asiaan tai aikoo puuttua asiaan, mikä luonnollisesti myötävaikuttaisi käsitykseen, että hän on häviämässä sodan, Haines sanoi senaatin valiokunnan kuulemisessa tiistaina.

   Hainesin mukaan todennäköisesti Putin antaisi jotain merkkejä ydinaseiden käytöstä ennen niihin tarttumista. Tällainen signaali voisi olla laaja ydinharjoitus, joka käsittää mannertenvälisten ohjusten, raskaiden pommikoneiden ja sukellusveneiden levittämisen.

 3. somesta poimittua

  Jouko Koistinen kirjoitti: – Vuosikymmenien ajan tätä maailman menoa seuratessani, olen myös pannut merkille, että oikeastaanhan noista asiantuntijalausunnoista harvoin kukaan joutuu tilille. Vaikka olisit asioista päättävänä virkamiehenä arvioinut asioita täysin pieleen, suuriakin yhteiskunnallisia ratkaisuja tehtäessä, harvoin joudut niistä vastuuseen. Eikä noita arvioita myöhemmin edes kysellä eikä muistella.

  Aamulehti 31.3.2022:

  Ranska erotti tiedustelupäällikkönsä, koska tämä ei osannut ennustaa Venäjän hyökkäystä.

  Ranskan sotilastiedustelun johtaja, kenraali Eric Vidaud jättää tehtävänsä epäonnistuttuaan ennustamaan Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, kertovat muun muassa ranskalaismediat L’Opinion ja Le Monde.

  L’Opinion kertoo Ranskan asevoimissa toimivaan lähteeseen vedoten, että Vidaudin erottamisen taustalla ovat ”riittämätön tiedotus” ja ”aiheiden hallinnan puute”.

  Mediatietojen mukaan Ranskan asevoimien esikuntapäällikkö Thierry Burkhard oli ilmoittanut Vidaudille tiistaina, että hän joutuisi jättämään tehtävänsä ensi kesänä, mutta tiedustelujohtaja päätti jättää tehtävänsä välittömästi.

  Vidaud ehti toimia tehtävässään alle vuoden. Hän aloitti sotilastiedustelun johtajan tehtävässä kesällä 2021.

  Burkhard myönsi maaliskuun alussa Le Monden haastattelussa, että Ranska oli tehnyt virheellisen analyysin Venäjän uhasta Ukrainalle, toisin kuin Yhdysvallat, joka varoitti Venäjän hyökkäyksestä ennen sen toteutumista.

  • Jouko Koistinen

   Joo, olen silloin tällöin huomannut, että joissakin muissa maissa virkamiehet ovat saattaneet joutua vastuuseen tekemisistään ja sanomisistaan. Ja ovat jopa itse vapaaehtoisesti eronneet. Kirjoittaessani mielessäni oli lähinnä Suomen käytäntö. Täällähän se on harvinaista, että virkamies edes tunnustaa väärän tekonsa, puhumattakaan, että eroaisi tehtävästä.

   • somesta poimittua

    Joku voisi käydä läpi Ulkopoliittisen instituutin toimet. Mitä tehdään sellaisilla ”asiantuntijoilla”, jotka eivät kyenneet ennustamaan Venäjä hyökkäystä?

    Jopa Lappeenrannan Yleisradion toimittaja Marja Manninen tiesi, että Putin hyökkää. Tosin Marja Manninen on entinen Moskovan kirjeenvaihtaja ja ymmärtää syvällisesti venäläistä kulttuuria.

    Ulkopoliittisessa instituutissa on ”asiantuntijoita”, jotka ovat olleet enemmän Naton myyntimiehiä kuin tutkijoita, minkä takia heitä näkee mm. Yhdysvaltojen suurlähetystön koktailitilaisuuksissa.

    Jostain kumman syystä kuitenkin monet UPI:n ”asiantuntijat” ennustivat väärin, että Venäjä ei hyökkää, vaikka USA oli toista mieltä. Tämä johtunee UPI:n tutkijoiden puutteellisesta käsityksestä Venäjän johdon motiiveista, joka on se ensimmäinen asia, mikä pitää tietää, jotta voi antaa asiantuntijalausuntoja.

    Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitokselle on ollut suureksi häpeäksi jatkuvat epäonnistuneet arviot Ukrainan sodasta. Jos tiedustelu-upseeri ei kykene antamaan ennakkovaroitusta vihollisen hyökkäysaikeista, niin tästä upseerista on pelkkää haittaa. Brittien ja USA:n uutiskanavilla eläkkeellä olevat kenraalit kommentoivat sotaa paljon asiantuntevammin.

    Yleisradiolle on ollut häpeäksi haastatella jatkuvasti sellaisia ”asiantuntijoita”, joiden arviot ovat jatkuvasti menneet pieleen, koska heiltä saa helposti lausuntoja muodollisen asemansa takia. Saa sitä yleisökin vaatia laatua uutisilta.

 4. Martta

  Tämän maailman asiantuntijoiden tulisi muistaa aina inhimillisyytensä ja tunnustaa epätäydellisyytensä. Tämän maailman asiantuntijat rakensivat mm. Titanicin.

 5. Hannu

  Tulee blogia lukiessa mieleen, ettei mitään kannata yrittääkään kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi tehdä eikä ylipäätään tämän parantamiseksi, koska fatalistisesti vaan heittäydytään tulevaisuuteen. Voisi kysyä, jos noin fatalistisesti suhtaudutaan tulevaisuuteen, miksi olla huolestuneita aborteista yms, koska nekin on ennustettu Raamatussa? Toki realisteja täytyy olla tulevaisuuden suhteen eikä unohtaa Raamattuakaan siinä mielessä.

  • Jouko Koistinen

   Yksi blogikirjoitusten ongelma on siinä, että kaikkea ei voi perustella niin tarkkaan kuin haluaisi, koska blogista tulisi muuten romaanin mittainen. Kun viittasin mm. ilman saastumiseen, niin tarkkaan sanottuna tarkoitan sitä, että ihmiskunta voi omilla ponnistuksillaan saada saasteita vähemmäksi, mutta eihän se tarkoita sitä, että saasteet olisivat poissa muutaman vuosikymmenen perästä. Ymmärrän, että suuri osa tuosta lopunajan ilmansaasteista on peräisin ydinaseiden käytöstä, tulivuorien purkauksista jne.

   Kaiken pointtihan on siinä, että tämä aika haluaa hyljätä täysin Jumalan ja hänen sanansa. Siksi Jumala ei tule antamaan siunausta tälle ihmiskunnan pyrkimykselle. Jos ihmiset onnistuvatkin voittamaan jonkun ongelman, Jumala sallii tulla kymmenen uutta ongelmaa tilalle. Tämä ei ole mitään fatalismia, vaan yksinkertaisesti Jumalan edeltä tietämystä, jonka hän on profeetallisessa sanassaan ilmoittanut.
   Noista aborteista puheen ollen, Raamattu ei kylläkään tarkkaan sanottuna ennusta niitä, mutta kylläkin murhaamiset, ja niitähän abortit nimen omaan ovat.

   Niin mielelläni toki kirjoittaisin ”mukavia satuja” ihmisten korvasyyhyyn, liittyen tulevaisuuteen, mutta tiedän, että ne olisivat valhetta. Jos luemme Raamatun tarkkaan loppuun saakka, niin huomaamme, että sieltä löytyy toki mahtava tulevaisuuskin, mutta vasta sen jälkeen, kun saatanan valta ja ihmiskunnan ylpeä uhma Jumalaa vastaan on murskattu.

 6. IlkkaT.O.

  Kiitos Jouko Koistinen aiheellisesta huomiostasi, jonka toit kirjoituksessasi esiin. Esillä näiden ns. ’asiantuntijoiden’ mielipiteitä riittää kuin vuolaana, haisevana virtana kyllästymiseen saakka, mutta kuinka moni heistä on ollut valmis ottamaan sanansa takaisin, kun heidän ’arvionsa’ eivät pitäneetkään paikkaansa? Totuus on, että valitettavasti hyvin harva.
  Uskovaisina näemme valheen voiman tunkeutuvan myös hengellisiin arviointeihin, tunnetuin sellainen lienee evoluutioon perustuvan ’tieteen’ ’vankat ja todistetusti kistämättömät perusteet elämän synnylle ja ylläpitämiselle’. Mutta lisää lunta tupaan on tullut näiden ’asiantuntijoiden’ suusta ja kynästä myös koskien kaikkein perustavanlaatuisia ja tärkeimpiä Raamatun totuuksia; meidän tulisi epäillä jo Jumalan olemassaoloakin, saati neitseestä syntymistä ja Jeesuksen jumaluuden ja veren voiman merkitystä.
  Olemme kiistämättä ajassa, jolloin Saatana pyrkii muuttamaan ajat ja lait. Tämäkin totuus sisältyy Raamatun tekstiin; varoituksen sana tässä yhteydessä vääristä profeetoista on paikallaan. Seurakunnassa tarvitaan henkien erottamisen armolahjaa,
  sitä tarvittiin apostolisena aikana ja nyt lopun ajassa eritoten.

 7. Filos

  Amen!

 8. Nappiin

  Blogi ”asiantuntijoista” niin nappiin kuin olla voi.