Patmos-blogi

Erilaista perhepolitiikkaa: Avioliitot +80,5 % ja abortit -46,1 %

Jouni Lallukka Jouni Lallukka on Patmos Lähetyssäätiön kehityspäällikkö, raamattukouluttaja sekä ylitse seurakuntarajojen pidetty kirjailija ja raamatunopettaja.
Julkaistu:

Unkarin presidenttinä on Jeesukseen uskova Katalin Novák. Hän toimii voimakkaasti perheiden puolesta. Maan harrastama perhepolitiikka onkin saanut aikaan useita erittäin positiivia muutoksia. Sitä kuitenkin vastustetaan voimakkaasti maan rajojen ulkopuolella, koska se perustuu perinteiseen kristilliseen perhemalliin.

Perheiden kriisi Suomessa – kun yksilön oikeudet menevät yhteisen edun edelle

Suomessa on monia merkkejä siitä, että perheiden hyvinvointi on koetteilla. Avioeroja otetaan ahkerasti. Vanhemmat uupuvat. Nuoret voivat huonosti. Syntyvyys on voimakkaassa laskussa ja työvoimapula uhkaa. Lapset laitetaan hoitopaikkoihin hyvin nuorina, jotta vanhemmat voisivat tehdä uraa. Mediassa puhutaan perhe-elämästä valitettavan usein negatiiviseen sävyyn. Aivan kuin lasten saaminen olisi välttämätön paha, jotta suomalainen kansa ei kuole sukupuuttoon.

Kaiken fokuksessa tuntuu olevan yksilöaikuinen ja hänen toiveensa ja kokemuksensa.  Aikuinen voi vaihtaa juridista sukupuoltaan halutessaan kerran vuodessa. Hän voi tehdä varsin helposti myös abortin ja päättää viattoman lapsen elämän jos vanhemmaksi tuleminen ei nyt sovi hänen suunnitelmiinsa. Lasten oikeuksista ei kuitenkaan puhuta yhtä voimakkaasti, vaan heidät uhrataan aikuisen omien hedonististen – itsekeskeisten toiveiden rumalle ja karulle alttarille. Onko Suomessa unohdettu vakaan perhe-elämän siunaus ja riemu?

Unkarin perhepolitiikan toisenlaista hedelmää

Unkari harrastaa toisenlaista perhepolitiikkaa. Perheitä tuetaan voimakkaasti. Yhtenä esimerkkinä voi mainita sen, että vähintään neljä lasta synnyttänyt äiti vapautetaan loppuelämäkseen tuloverosta. Unkarin harrastamaa perhepolitiikkaa paheksutaan maan rajojen ulkopuolella, koska se perustuu perinteiseen kristilliseen käsitykseen ydinperheestä. Perheen muodostavat isä ja äiti ja lapset. Sukupuolia on vain kaksi.

Kritiikistä huolimatta Unkarin harjoittamalla perhepolitiikalla on ollut lukuisia varsin positiivisia vaikutuksia perheiden osalta. Vuosien 2010 ja 2022 välisenä aikana:

 • Avioliittojen määrä on lisääntynyt 80,5 %
 • Avioerojen määrä on vähentynyt 26,7 %
 • Aborttien määrä on laskenut 46,1 %
 • Avioliitossa syntyneiden lasten määrä on lisääntynyt 49,4 %
 • Alle 18-vuotiaiden lasten riski joutua köyhyyteen on laskenut 55,1 %
 • Naisten työllisyysaste on noussut 27,6 %

Presidentin johdolla kohti valoisampaa tulevaisuutta

Unkarin presidentti Katalin Novák puhui Budapest Demographic Summitissa syyskuun puolivälissä 2023. Alla otteita hänen puheestaan suomennettuna.

Budapest Demographic Summitissa on kyse vapaudesta. Tänäänkin taistelemme vapauden puolesta – perheiden vapauden puolesta. Jokainen, jolla on lapsia, on valmis taistelemaan milloin tahansa sen puolesta, että hänen lapsensa voivat elää rauhassa ja vapaina. Jokainen, joka kasvattaa lapsia, tietää, että todellista vapautta on vain hyvin määritellyissä puitteissa. Jokainen, joka elää perheessä, ymmärtää, että vapaus on avain turvallisuuteen.

Olen kolmen lapsen äiti. Synnytin vuosina 2004, 2006 ja 2008. Ne olivat perhevastaisia aikoja. Omistusasuntotuet poistettiin, vanhempien kotona lasten kanssa viettämä aika lyheni ja perheiden taloudellinen taakka kasvoi. Turvallisuuden tunne, johon olimme alkaneet tottua, haihtui. Yhä harvemmat ihmiset uskalsivat solmia avioliiton, ja lapsiluku romahti historiallisen alhaiselle tasolle.  

Mutta unkarilaiset perheet kieltäytyivät hyväksymästä tätä. He kävivät taistelua vapauden puolesta. He puolustivat turvallista tulevaisuutta. Kansalaisliikkeitä käynnistettiin, perhejärjestöjä perustettiin. Väestönkysymyksiä käsittelevä pyöreä pöytä perustettiin.

Raamatun numerolla 12 on ollut tärkeä rooli myös Unkarin vapaustaistelujen historiassa. Myös unkarilaisten perheiden vapaustaistelussa on tunnistettu ainakin kaksitoista peruskohtaa.

1. Haluamme vapautta vanhemmuuteen! Vanhemmilla on oikeus, vastuu ja velvollisuus kasvattaa lapsensa. Tässä ei ole sijaa millekään ideologialle.

2. Emme anna, että lapsiltamme riistetään heidän identiteettiinsä perustuva turvallisuuden tunne. Tyttönä syntyneiden on saatava kasvaa tyttönä ja poikien poikina.

3. Perhettä kannattavat päättäjät! Älkää lietsoko kaunaa perheitä kohtaan! Olkoon perhemyönteinen politiikka kansallinen yhteinen nimittäjä!

4. Puolustakaa unkarilaisia perheitä sekä kotimaassa että ulkomailla! Unkarin ei pidä antaa suostumustaan perhevastaiseen päätöksentekoon!

5. Turvallisuutta perheille! Pidetään päiväkodit, koulut, kylät, kaupungit, maa ja rajat turvallisina. Antakaa meidän jatkaa elämäämme ilman, että meidän tarvitsee olla huolissamme lapsistamme ja ikääntyvistä vanhemmistamme!

6. Riittävät mahdollisuudet lapsiperheille! Älkööt ne, joilla on lapsia, olko huonommassa asemassa kuin ne, jotka vapaaehtoisesti päättävät olla hankkimatta lapsia! Lasten hankkimisesta ei saa tulla köyhyysriskiä!

7. Poistakaamme taloudelliset esteet niiden lasten syntymiseltä, joita heidän vanhempansa haluavat saada! Perheiden tulisi voida saada niin monta lasta kuin haluavat, silloin kun haluavat!

8. Arvostetaan vanhuksia! Vanhempamme ja isovanhempamme tekivät kovasti töitä, jotta Unkari vaurastuisi. Tunnustetaan heidän saavutuksensa perheessä ja yhteisössä!  Vahvistakaamme sukupolvien välistä liittoa eikä eroja!

9. Todellista valinnanvapautta naisille! Yhdenkään äidin ei pitäisi joutua luopumaan lasten hankkimisesta työn vuoksi tai työstä lasten hankkimisen vuoksi! Oikea arvostus kokopäivätyötä tekeville äideille!

10. Suojelkaamme oman kodin turvallisuutta! Autetaan nuoria omistusasuntoon!

11. Kilpailukykyinen julkinen koulutus, ammatillinen koulutus ja korkeakoulutus, nykyaikainen terveydensuojelu! Puolustakaamme niitä, jotka elävät keskimääräistä vaikeammissa oloissa!

12. Huomiota unkarilaisille perheille rajojemme ulkopuolella! Missä tahansa lapsi syntyykin, joko kotimaassa tai rajojemme ulkopuolella, me huolehdimme tasavertaisesti!

Tasa-arvo, vapaus, veljeys!

Jumala siunatkoon perheitä!

Pitäisikö meidän ottaa oppia Unkarista?

Yksilön nautintoon ja omaan kokemukseen keskittyvä tie on vaarallinen. Kun omat toiveet ylittävät toistuvasti yhteisen hyvän, on vaikeaa muodostaa kestäviä ihmissuhteita, turvallisia ja vakaita perheitä ja antaa rakastavaa vanhemmuutta lapselle. Unkaria niin kovasti parjataan. Varmasti Unkarissa, kuten muissakin maissa, on monissa kohden parantamisen varaa.

Kun lukee presidentti Katalin Novákin puheen, joutuu väkisinkin vakavan pohdinnan paikalle. Hän näkee perheiden ja lasten korvaamattoman arvon ja myös perheen funktion yhteiskunnan turvallisuuden takaajana ja peruspilarina. Voin vain ihailla Katalin Novákin 12 kohdan listaa.

Olisiko Suomessakin aika laittaa rajaton itsekeskeisyys ja oma nautinto hetkeksi syrjään ja kuriin? Takaisiko sitoutuviin perhearvoihin palaaminen syvemmän tyydytyksen ja toimisi elämän merkityksellisyyttä vahvistavalla tavalla?

Jumala siunatkoon perheitä!

Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.

Lue ohjeet kommentoinnille

Kommentit (3)

Kommentoi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

 1. Jykä

  Näin pari kuukautta blogikirjoituksen jälkeen lienee sitten syytä todeta, että Katalin Novak joutui juuri eroamaan. Paljastui, että hän oli armahtanut lastenkodissa tapahtunutta seksuaalista hyväksikäyttöä peitelleen lastenkodin varajohtajan.

  Lähdekritiikistä puhutaan Sananlaskujen jakeessa 14:15.

 2. Lauri Rahkonen

  Katsoin Maailman terveysjärjestön WHO:n ”European Health Information Gateway” -sivustolta aborttitilastojen kokoelmaa eri maista. Taulukossa viimeinen vuosi, jolta löytyi abortit suhteessa synnytysten määrään sekä Suomesta että Unkarista, oli 2021, siis kirjoituksessa mainitun aikavälin, jona aborttien määrä on Unkarissa laskenut, loppupuolelta. Sen mukaan sinä vuonna Unkarissa tehtiin 235 aborttia tuhatta synnytystä kohti, Suomessa 154 aborttia tuhatta synnytystä kohti. Tämän sivuston blogien kommenteissa ei julkaista ulkopuolisten verkkosivujen osoitteita, joten en siksi kirjoita kyseisen WHO:n sivun osoitetta. Jos aborttien määrää halutaan vähentää, tulisiko Unkarin ottaa oppia Suomesta? Varmaankin kummassakin maassa kannattaa joissakin asioissa ottaa toisesta oppia.

  • Jykä

   No, on Unkarissa sillä lailla Suomesta mallia otettu, että lasten saamiseen on kytketty taloudellinen insentiivi.

   Toisen maailmansodan jälkeen meillä nimittäin oli järjestelmä, jota kutsuttiin jälleenrakennuslainaksi. Sillä rahoitettiin maanhankintalain kautta perustettuja pientiloja ja omakotitaloja. Jälleenrakennuslainasta sai osan anteeksi lapsiluvun mukaan, muistaakseni viisi prosenttia per lapsi, joten kansan suussa järjestelmää ruvettiin kutsumaan ”akantappolaiksi”.

   Siitähän tässäkin on kysymys, taloudellisesta sopimuksesta, vaikka asia onkin kätketty juhlallisiin julistuksiin, joissa toistuu sanoja ”vapaus”, ”turvallisuus” ja ”arvostus” ilman, että ne oikeastaan tarkoittavat yhtään mitään.

   Siitä olen samaa mieltä, että 2000-luvun alun Unkarissa perheiden taloudellinen taakka kasvoi. Novak jättää tosin mainitsematta, minkä takia. Syynä oli Unkarin talouden surkea tila, josta pääministeri ei enää voinut valehdella. Tilannetta pahensi muutamien vuosien kuluttua Yhdysvaltojen asuntomarkkinoiden lainakriisi, joka johti maailmanlaajuiseen taantumaan – se iski reippaasti myös Unkariin vuonna 2008. Apuun tulivat EU, IMF ja Maailmanpankki, Orbanin ja Novakin suuret viholliset.