Patmos-blogi

GCM-sopimus edistää globalistista YK-radikalismia

Juha Ahvio Juha Ahvio on teologian tohtori, dosentti ja Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja.
Julkaistu:

Vuoden 2019 alusta astui voimaan sekä USA:n että Israelin jo aiemmin päättämä ero YK:n koulutus-, tiede- ja kulttuuriorganisaatio UNESCO:sta, kuten James Murphy selostaa The New American -artikkelissaan ”U.S. and Israel Formally Leave UNESCO” 2.1.2019.

USA ja Israel erosivat UNESCO:n jäsenyydestä, koska kyseinen YK-organisaatio on vuosien varrella osoittautunut korruptoituneeksi ja ohjelmallisen USA- ja Israel-vastaiseksi, kuten USA:n YK-edustaja Nikki Haley osuvasti totesi ja koska UNESCO on revisionistisen poliittisesti vääristänyt Israelin alueen historian täysin valheelliseksi, kuten aivan oikein totesi puolestaan Israelin YK-edustaja Danny Danon.

USA:n ja Israelin eroamispäätökset ja niiden toteuttaminen olivat hyviä ja perusteltuja ratkaisuja. YK:n ja UNESCO:n edustama islamia mielistelevä Palestiina-henkinen historian vääristely ei ansaitse osakseen minkäänlaista tukea.

Minkäänlaista tukea ei ansaitse osakseen myöskään se seksuaaliradikalismi, jota YK ja etenkin UNESCO muiden organisaatioiden kuten Maailman terveysjärjestö WHO:n ohella ihmisoikeuksien edistämisen valhevarjolla ajaa. Raaka tosiasia on, että UNESCO, WHO ja muut YK-organisaatiot ajavat YK:n itse itselleen antamalla globalistisen maailmanhallituksen arvovallalla täysimittaista HLBTIQ- ja gender-ideologista seksuaaliradikalismia pakkonormiksi kaikille kaikkialla.       

Lue tarkkaan esimerkiksi Sharon Slaterin 29.9.2016 päivätty artikkeli “Protecting Children and the Family from the Global Sexual Rights Revolution” Family Watch International -sivustolta. Tekstin luettuasi ymmärrät, miksi ei yksikään sellainen, joka haluaa puolustaa perinteisiä perhearvoja ja aitoja lasten oikeuksia sekä kristillistä arvokonservatismia, voi kannattaa UNESCO:n ja WHO:n edustamaa YK-globalistista seksuaaliradikalismia.

Perinteisistä länsimaisista arvoista ja kristillisestä uskosta kiinni pitävä ei myöskään voi kannattaa nyky-YK:n edustamaa ihmisoikeuksien käsitteen uustulkintaa ja sen edellyttämiä sananvapausrajoituksia, joita tarkastelen kirjassani Sananvapaus uhattuna Suomessa (Kuva ja Sana, 2018).

Kaikki edellä viittaamani YK-globalistisen radikalismin ilmentymät sisältyvät YK:n Agenda 2030:een, jota on ensisijaisesti edistetty ilmastonmuutoskärki edellä. On kuitenkin syytä pitää mielessä, että myös YK:n tuorein globalistinen sopimusrakennelma eli GCM-siirtolaisuussopimus, joka määrittelee avointen rajojen massasiirtolaisuuden globaaliksi yhteiseksi hyväksi ja perustavaksi ihmisoikeudeksi, sisältyy sekin YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030:een.

YK pyrkii kaatamaan rajat yhtä hyvin yksilöllisen seksuaalisuuden alueella kuin kansallisvaltioiden väliltäkin. Samaan aikaan YK pyrkii pakottamaan voimaan vahvat sananvapausrajoitukset ja niiden varaan rakentuvan valheellisen poliittisen korrektiuden sekä julkisiin seksuaalinormeihin ja perhepolitiikkaan että maahanmuuttokysymyksiin ja islamiin liittyvän keskustelun alueilla.

Lue ajatuksella GCM-sopimusteksti eli Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. Tekstin luettuasi ymmärrät, että GCM-sopimukseen kohdistuva laaja arvostelu ei nouse jostain erittelemättömästä pelkäämisestä eikä väärän tiedon levittämisestä ja käsität, miksi USA ja Israel monien muiden maiden kuten Unkarin ohella päättivät erota myös GCM-sopimusprosessista.

Preamble-johdannossaan GCM-sopimusteksti ilmoittaa nojaavansa kaikkiin aikaisempiin YK:n ihmisoikeussopimuksiin ja ennen kaikkea olevansa kestävän kehityksen Agenda 2030:n oleellinen elementti. GCM-näkyä ja johtavia periaatteita selostavassa ”Our Vision and Guiding Principles” -osassa sopimustekstin hyväksyjät ilmoittavat tunnustavansa, että globaali siirtolaisuus on vaurauden, uusien ideoiden ja kestävän kehityksen lähde ja että näitä positiivisia seurannaisvaikutuksia voidaan optimoida siirtolaisuuden hallintaa tehostamalla ja parantamalla. Siirtolaisuuden ja sen edistämisen tulee olla koko globaalin maailmamme peruspiirre.

Sopimuksen hyväksyjät ilmaisevat haluavansa torjua kaikki sellaiset harhaanjohtavat narratiivit, jotka synnyttävät negatiivisia mielikuvia siirtolaisista ja siirtolaisuudesta. Sopimuksen hyväksyjät sitoutuvat jatkamaan YK:ssa käytävää moniosapuolista keskustelua säännöllisen ja tehokkaan seurantamekanismin muodossa. Tällaisella seurantakeskustelulla taataan, että sopimuksen sisältö myös muuttuu todelliseksi toiminnaksi miljoonien siirtolaisten hyväksi kaikkialla maailmassa.

GCM-sopimuksen hyväksyjät – kuten nyt Suomikin – sitoutuvat säätämään, pitämään yllä ja panemaan toimeen lainsäädäntöä, joka rankaisee maahanmuuttoteemaisista viharikoksista:

”To realize this commitment, we will draw from the following actions: a) Enact, implement or maintain legislation that penalizes hate crimes and aggravated hate crimes targeting migrants, and train law enforcement and other public officials to identify, prevent and respond to such crimes…”

Siitä, mistä tällainen viharikoslainsäädäntö on alkujaan peräisin ja mistä länsimaiselle oikeusperinteelle vieraassa viharikoslainsäädännössä ja sen edellyttämässä sananvapaussensuurissa on todellisuudessa kysymys, voit lukea Sananvapaus uhattuna Suomessa -kirjastani.

GCM-sopimuksen hyväksyjät sitoutuvat myös edistämään poliittisesti korrektia ja ”sensitiivistä” mediainformaatiota siirtolaisuuteen ja maahanmuuttoon liittyen kouluttamalla media-ammattilaisia terminologisesti oikeaan maahanmuuttotematiikan käsittelyyn. Kaikelta sellaiselta mediatoiminnalta, jonka YK-globalistinen poliittinen korrektius suvaitsee määritellä suvaitsemattomaksi, muukalaiskammoiseksi, rasistiseksi ja muulla tavalla maahanmuuttajia syrjiväksi, tulee katkaista kaikki julkinen rahoitus.

GCM-sopimuksen hyväksyjät sitoutuvat täten myös hiljentämään kaiken tähän sopimukseen ja sen edustamaan globalistiseen Open Borders -aatemaailmaan kohdistuvan kritiikin. Kuten on jo Suomessakin käytännössä käynyt ilmi, GCM-sopimusta ja sen hengessä edistettyä maahanmuutto- ja siirtolaisuusajattelua ei voi mitenkään arvostella ilman, että jo heti lähtökohtaisesti arvostelu tuomitaan ei-sallituksi vihapuheeksi ja rasismin ilmentymäksi.

Aivan samaan tapaan kuin YK- ja UNESCO-henkinen seksuaaliradikaali rajattomuus pyritään pakottamaan kaiken arvostelun yläpuolella olevaksi globaaliksi pakkonormiksi ja kaiken siveellisyyden normiksi, pyritään GCM-henkinen Eurooppaan kohdistuva rajaton massasiirtolaisuus ja ohjelmallinen väestönvaihto pakottamaan kaiken arvostelun yläpuolella olevaksi pakkonormiksi ja siveellisyyden normiksi.        

Kuten Tom Nellist tuo esiin artikkelissaan 23.11.2018 Express-julkaisussa, Saksan liittokansleri Angela Merkel totesi GCM-sopimusta puolustaneessa puheessaan Konrad Adenauer -säätiön tilaisuudessa Berliinissä jo marraskuussa 2018 yksiselitteisen selkeästi, että kansallisvaltioiden täytyy luopua ja niiden pitäisi luopua suvereenisuudestaan globalististen sopimusten ja rakennelmien kuten GCM:n ja EU-liittovaltion hyväksi.

Tällainen rajaton globalismi on Merkelin mukaan hyvää ”isänmaallisuutta”, ”patrioottisuutta”, kun taas kansallisvaltion rajojen ja itsenäisyyden puolustaminen on huonoa ”kansallismielisyyttä”, ”nationalismia”. Samalla keinotekoisen virheellisellä ja valheellisella verbaaliakrobatialla on keskitettyä EU-supervaltiota ja massamaahanmuuttoa puolustanut Ranskan globalistipresidentti Emmanuel Macron.     

Globalistinen rajattomuuteen pyrkiminen ilmenee, sisäisen johdonmukaisuutensa luontaisesti ajamana, samanaikaisesti paitsi YK:n GCM-siirtolaisuussopimuksen ja EU-supervaltion kannattamisena myös YK:n gender-ideologian edistämisenä. Avoimia rajoja fanaattisesti kannattavan Angela Merkelin Saksa, ensimmäisenä eurooppalaisena maana, laillisesti virallisti myös niin sanotun ”kolmannen” sukupuolen 1.1.2019 alkaen, kuten raportoi Helsingin Sanomien artikkeli 1.1.2019 ”Saksa tunnustaa vuoden alusta lähtien ensimmäisenä Manner-Euroopan maana kolmannen sukupuolen”.     

Vuoden 2019 alussa on kuitenkin myös yhtä todellista se, että kansallismielisen isänmaallinen ja arvokonservatiivinen vastareaktio vahvistuu eri puolilla Eurooppaa. EU-supervaltiota rakentavan ja Eurooppaa islamisoivan sekä Euroopan väestönvaihtoon tähtäävän GCM-henkisen Merkel- ja Macron-euroeliitin ote alkaa horjua. Yhä kovemmiksi käyvät vaatimukset rajojen poistamisesta ja sananvapauden rajoittamisesta ovat osoitus siitäkin, että globalistinen euroeliitti on tosissaan alkanut pelätä kansallismielistä ”populismia”.

Lue kolme hyvää Tytti Saleniuksen toimittamaa artikkelia Oikeasta Mediasta. 28.12.2018 päivätyssä ”Geert Wildersin joulutoivomus: Islam pois länsimaisista yhteiskunnistamme!” -artikkelissa Hollannin vapauspuolueen johtaja Geert Wilders toteaa ytimekkään oikein:

”Haluamme säilyttää kulttuurimme ja vapautemme, haluamme turvallisen ympäristön, haluamme nauttia siitä hyvinvoinnista, jonka eteen olemme raataneet, emme halua massamaahanmuuttoa, islamisaatiota, islamilaisia terrori-iskuja emmekä eurooppalaista ’supervaltiota’ ja me puolustamme oikeuksiamme!”

29.12.2018 päivätyssä ”Orban: Ensimmäisen kerran 30 vuoteen Euroopalla on yksi yhteinen vaaliteema – maahanmuutto” -artikkelissa Salenius lainaa Unkarin pääministeri Viktor Orbania, jolla on selkeä näkemys Euroopan tämänhetkisestä tilanteesta:

”Unkarin pääministerillä onkin selvä näkemys siitä, että Euroopan parlamenttivaalit tulevat olemaan tärkeä merkkipaalu tässä taistelussa, koska silloin mitataan kristillistä Eurooppaa suojelevien voimien vahvuus ja ne poliittiset voimat, jotka tukevat maahanmuuttoa. ’Historiallinen tilanne on jälleen kerran se, että Unkari kamppailee paitsi itsensä, myös kristillisen Euroopan puolesta. Unkarin hallitus ei tule muuttamaan politiikkaansa, jatkamme Unkarin puolustamista.’”

”’Kyse on suurista Länsi-Euroopan maista, jotka haluavat muuttaa Euroopan unionin imperiumiksi. Mutta me emme halua tulla osaksi mitään valtakuntaa. Me kamppailemme EU:ssa, jotta tasa-arvoisten kansakuntien Eurooppa olisi Euroopan politiikan henkinen perusta imperialistisen ajatustavan asemesta.’ Eurooppaa on peloteltu väestön vähenemisellä ja lännessä maahanmuutto on esitetty tähän ainoaksi vastaukseksi. Orbanin mielestä maahanmuuttoon liittyy äärimmäisiä riskejä ja kulttuurien yhteiselo aiheuttaa vaikeuksia, joista hän ei usko Euroopan pystyvän selviytymään. Unkarin hallitus tekee kaikkensa perheiden vahvistamiseksi, koska Unkarin pääministeri ja hallitus uskovat, että ’perheillä on avain Unkarin historian ja kansakunnan tulevaisuuden jatkumiseen’”.

1.1.2019 päivätyssä ”Kansallismielisten suosion äkillinen kasvu Belgiassa hallituksen romahdettua YK:n maahanmuuttosopimuksen takia” -artikkelissa Salenius lainaa Belgian Vlaams Belang -puolueen johtoon lukeutuvaa Filip Dewinteriä, jolla on inhorealistisen osuva käsitys Euroopan islamisaatiosta:

”’Meidän on karkotettava islam Välimeren toiselle puolelle. Euroopassa islamille ei ole sijaa. Ei eilen, ei tänään eikä huomenna. Syytän poliittisesti korrekteja poliitikkojamme. He ovat vastuussa Euroopan islamisaatiosta. Monikulttuurisuus ja massamaahanmuutto ovat islamilaisen asuttamisen vipuvarsia. Ne poliittiset puolueet, jotka pitävät monikulttuurisuutta ja monimuotoisuutta päämääränä, ovat tuhon omia, kun taistelu islamisaatiota vastaan pääsee valloilleen.’ Maahanmuuttovastaiset puolueet ovat nousussa Euroopassa. Mielipidekyselytulosten perusteella näyttää siltä, että kansallismielisyys on kasvussa siis myös Belgiassa ja yhä useampi on päättänyt, että ’belgialaiset ensin!’”  

Ole myös selvillä tästä: Kansalaisaloite kansainvälisen GCM-sopimuksen hyväksynnän mitätöimiseksi Suomessa. Tutustu aloitteen sisältöön ja perusteluihin. Aloite kannattaa allekirjoittaa.

 

Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.

Lue ohjeet kommentoinnille

Kommentit (0)

Kommentoi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *