Patmos-blogi

Julkilausuma ja tietoisku Raamatun maiden ja kansojen nykyhetkestä ja profeetallisesta tulevaisuudesta

Leo Meller Leo Meller on Radio Patmoksen päätoimittaja, Patmos Lähetyssäätiön perustaja ja eläkkeellä oleva toiminnanjohtaja (1971-2010).
Julkaistu:

JULKILAUSUMA

Allianssi Jerusalemin rauhan puolesta

“Rukoilkaa rauhaa Jerusalemille: ”Menestykööt ne, jotka sinua rakastavat.” Ps. 122:6

Taustatietoja

Allianssi Jerusalemin rauhan puolesta on järjestö, joka on omistautunut edistämään yleistä ymmärrystä Lähi-idässä vallitsevista ongelmista ja sen historiallisista ja raamatullisista juurista. Ryhmä, joka koostuu keskeisistä uskonnollisista johtajista, tutkijoista, kirjailijoista ja pastoreista, pyrkii valistamaan millenniaaleja ja muita Israelin roolista raamatullisessa narratiivissa – menneisyydessä, nykyisyydessä ja tulevaisuudessa – ja samalla vahvistamaan, että Jumala pitää huolta myös palestiinalaisista ja kaikista Lähi-idän kansoista.

Allianssin tarkoituksena on:

 1. Yhdistää kaikki Israel-myönteiset evankelikaalit yhteiseen toimintaan, olemaan vastapainona maailmanlaajuisen evankelikaalisen liikkeen sisällä jatkuvasti kasvaville supersessionistisille suuntauksille.
 2. Edistää teologiaa, joka antaa Israelille asianmukaisen paikan Raamatun kertomuksissa ja on merkityksellistä ja reagoi herkästi Lähi-idän konfliktin teologisiin ja sosiaalisiin ongelmiin sekä herättää laajaa kunnioitusta evankelikaalisen liikkeen keskuudessa.
 3. Luoda Israel-myönteinen teologinen asenne, kantaa samalla huolta palestiinalaisten ja kaikkien Lähi-idän kansalaisten hengellisestä hyvinvoinnista, minkä tavoitteen nuoremmat evankelikaalit helpommin omaksuvat.
 4. Kannustaa teologista keskustelua, konferensseja ja erilaisten resurssien, kirjojen, verkkosivustojen, videoiden, podcastien jne. tuottamista sekä akateemisella että kansantajuisella tasolla tämän teologisen näkökannan välittämiseksi yliopistojen, pastoreiden ja kristillisten johtajien keskuuteen.
 5. Pyrkiä määrittelemään ja reagoimaan paremmin Israelin ja palestiinalaisten välisen konfliktin teologisiin ja eettisiin näkökulmiin, mikä puolestaan johtaa aitoon vuoropuheluun ja todelliseen sovintoon alueella.

 

Toivomme rauhasta
Kantamme Israelista, kansakunnista ja evankeliumista

Allianssi tunnustaa

Yleisesti:

 1. Tunnustamme, että Jumala on uskollinen, muuttumaton ja pitää liittonsa ja lupauksensa yksilöille ja kansoille. (4. Moos. 23:19, Valit. 3:22–23, 5. Moos. 7:8–9, Room. 4:21, Room. 11:29, 2. Tim. 2:13, 2. Tess. 5:24, Hebr. 13:8, 1:8, Ilm. 1:8)
 2. Tunnustamme, että näihin liittoihin kuuluvat luomakunnan ennalleen palauttaminen, juutalaisen kansan synty ja säilyminen; lupaus maasta Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin fyysisille jälkeläisille; ja siunaus kaikille kansoille Messiaan Jeesuksen kautta. (1. Moos. 12:1–3, 1. Moos. 15:18–21, Jes. 49:5–6, Luuk. 2:29–32)
 3. Tunnustamme, että Jeesus, luvattu Messias, on juutalainen ja asui Israelin maassa –välttämätön, tärkeä ja kriittinen osa evankeliumin kertomusta. (Matt. 1:1–2, Room. 1:3, 9:4–5)
 4. Tunnustamme, että Jumala rakastaa juutalaisia, arabeja, kaikkia Lähi-idässä eläviä ja koko ihmiskuntaa ja että Hän lähetti Poikansa, Jeesus Messiaan, lunastamaan ja sovittamaan heidät itsensä ja toinen toistensa kanssa. (Jer. 31:1–3, Jes. 19:20–25, Jer. 49:38–39, Jooel 2:32, Joh. 17:22–23, 2. Kor. 5:18–20)
 5. Tunnustamme, että Jeesus, Israelin Messias, Daavidin Poika ja kaikkien kansakuntien Herra, kuoli syntien tähden, haudattiin ja nousi kuolleista kolmantena päivänä niin, että Hänen kauttaan anteeksianto ja puhdistus synnistä, henkilökohtainen uudistuminen ja iankaikkinen elämä annetaan Jumalan lahjana kaikille niille, jotka uskovat Häneen, olivatpa he juutalaisia tai pakanoita. (Ps. 2:1–12; 16:5–11; Jes. 28:16; 52:13–53:12; Hoos. 6:1–3; Joh. 3:14–17; 7:37–38; 8:34–36; 10:27–30; 1. Kor. 15:3–4; Room. 1:16–17)
 6. Tunnustamme lähetyskäskyn tärkeyden sen kehottaessa ”tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni” – niin että juutalaiset, arabit, kaikki Lähi-idässä asuvat ja koko ihmiskunta saisi syntien anteeksiannon ja iankaikkisen elämän luottamalla Jeesukseen Messiaana ja Herrana. (Matt. 28:18–20, Room. 1:16, 10:9–10, Mark. 1:14–15, Luuk. 24:45–49, Joh. 1:9–13, Joh. 14:6, Joh. 3:16, Apt. 1:8)
 7. Tunnustamme, että Jeesuksen juutalaiset ja pakanaseuraajat säilyttävät ainutlaatuisen identiteettinsä Messiaassa, vaikka muodostavatkin hengellisen ykseyden, jota Jeesus rukoili, ja jonka Hän loi kuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta, heijastaen näin Jumalan täyttä shalomia. (Joh. 17:20–23, Ef. 2:11–22, Ilm. 5:9–10, Ilm. 7:9)

Nykyhetki:

 1. Tunnustamme, että juutalaisen kansan säilyminen vuosisatoja kestäneestä vainosta ja väkivallasta huolimatta ja miljoonien juutalaisten paluu Israelin maahan osoittavat, että Jumala on kykenevä pitämään lupauksensa ja täyttämään liittonsa. (Jer. 31:31–37, Jer. 33:19–26, Room. 11:25–29)
 2. Tunnustamme, että kaikkia pyrkimyksiä tuoda Jeesuksen sanoma Israeliin ja kansoille tulee luonnehtia etnisyyden ja kulttuurin kunnioittaminen, ja että tätä sanomaa välitetään ehdottomalla rakkaudella, rehellisyydellä ja selkeydellä. (Matt. 4:23–25, Matt. 9:35–38, Room. 1:16, Room. 10:9–17)
 3. Tunnustamme ja tuemme täysin niin Israelissa kuin muuallakin maailmassa jatkuvasti kasvavaa messiaanista liikettä, jonka piirissä Jeesuksen juutalaiset seuraajat vaalivat ja ilmaisevat juutalaista identiteettiään Jeesus Messiaassa. (Room. 11:1–2, Room. 11:5)
 4. Tunnustamme Jeesuksen sanoneen ”autuaita ovat rauhantekijät” – näin ollen kirkon tulisi uskollisesti rukoilla ja nöyrästi työskennellä rauhan, turvallisuuden, oikeudenmukaisuuden ja sovinnon aikaansaamiseksi Israelin ja sen arabinaapureiden välillä sekä rohkaista rakkauden, kunnioituksen ja yhtenäisyyden kulttuuria kaikkien Pyhän maan Jeesuksen seuraajien keskuudessa. (Ps.133:1, Ps. 122:6, Miika 6:8, Matt. 5:9, Joh. 13:34–35, Joh. 17:20–23)

Tulevaisuus:

 1. Tunnustamme, että Jumala pitää Israelille lupauksensa, jonka mukaan jonain päivänä ”kaikki Israel on pelastuva” kääntymällä Jeesuksen puoleen, ja että Messias Jeesus palaa perustamaan valtakuntansa Israelille ja kaikille maailman kansoille siunaten kaikkia. (Jes. 2:1–4, Jes. 11:6–12, Room. 11:11–15, 25–29, Matt. 23:37–39)
 2. Tunnustamme, että ”kaikki Israel”, joka pelastuu tulevaisuudessa, koostuu niistä maan päällä elävistä juutalaisista, jotka uskovat Jeesukseen Messiaana Hänen palatessaan – siksi uskollisella evankeliumin julistuksella juutalaisten keskuudessa, tuota päivää silmällä pitäen, on suuri merkitys kaikille Jeesus Messiaan seuraajille. (Sak. 12:10–13:1, Room. 1:16, Room. 10:1, Room. 11:25–29)

Kieltämiset

Teologiset:

 1. Kiellämme, että Jumala olisi hylännyt juutalaiset ikuisesti, koska juutalaiset valtaosin hylkäsivät Jeesuksen Messiaana – päinvastoin, Jumala on uskollisesti säilyttänyt jäännöksen viimeisten 2 000 vuoden aikana ja vetää tänään suurempia määriä juutalaisia uskomaan Jeshuaan kuin koskaan aikaisemmin. (Room. 11:1–5, Room. 11:25–29, Hes. 37:1–14)
 2. Kiellämme, että Jumala olisi ikuisissa suunnitelmissaan korvannut Israelin kirkolla – päinvastoin, Raamatun Jumala on sekä lupausten antaja että lupausten pitäjä. (Room. 11:29, Ilm. 21:10–14)
 3. Kiellämme ajatuksen siitä, että juutalaisia koskeva virheellinen teologia olisi vailla seurauksia – päinvastoin, se pitkäaikainen malli, jossa teologit poistavat etnisen Israelin Jumalan suunnitelmasta, on johtanut siihen, että vihamielinen antisemitismi on saanut aikaan suurta vahinkoa juutalaiselle kansalle ja estänyt evankeliumin julistamista juutalaisille, mistä kirkon tulisi tehdä parannus. (Room. 11:17–24, 28–29, 15:25–27)
 4. Kiellämme, etteivät muslimit reagoisi evankeliumiin – päinvastoin, evankeliumi on Jumalan voima pelastukseksi kaikille, jotka uskovat, ja me iloitsemme siitä suuresta määrästä muslimeja, jotka ovat viime aikoina alkaneet uskoa Jeesus Messiaaseen. (Room. 1:16, Jooel 2:32, Joh. 3:16)
 5. Kiellämme, että lähetyskäsky voitaisiin täyttää Lähi-idässä ilman maailmanlaajuista rukousliikettä, sillä alueella käytävä fyysinen ja hengellinen sodankäynti selvästi vaatii Jeesuksen seuraajia olemaan ”rukouksessa kestävät”. (Luuk. 11:2, Room. 12:12, Ef. 6:10–18)

Eettiset:

 1. Kiellämme, että vihamielisyys palestiinalaisia tai muita Lähi-idän kansoja kohtaan olisi sopivaa samanaikaisesti, kun Israelille osoitetaan rakkautta ja tukea. (Matt. 19:19, Matt. 5:43–45, Luuk. 6:27–28, Joh. 15:12–13, Ef. 6:10­–20)
 2. Kiellämme, että kirkko voisi tehokkaasti todistaa Jeesuksesta Lähi-idässä osoittamatta myötätuntoa köyhiä, haavoittuvia ja kärsiviä kohtaan – päinvastoin, Jeesus käskee kirkkoa huolehtimaan leskistä, orvoista, vangeista, fyysisesti heikoista ja köyhistä. (Matt. 9:35–36, Mark. 6:33–44, Mark. 8:1–21, Matt. 25:31–46, Luuk. 10:25–37, Jaak. 1:27–2:26)
 3. Kiellämme kaikki yritykset pakottaa juutalainen tai muslimi seuraamaan Jeesusta Messiaana ja Herrana – päinvastoin, jokaisella ihmisellä on Jumalan antama oikeus uskonnonvapauteen, ja näin ollen hänen tulee saada tehdä oma päätöksensä, ottaako Jeesus vastaan vai hylätä Hänet Messiaana, ilman pelottelua. (Apt. 26:28–29, Ilm. 22:17, Joh. 1:12)
 4. Kiellämme, että juutalaisten ja arabiuskovien välinen hengellinen ykseys ja yhteys on mahdotonta Lähi-idän poliittisten haasteiden ja teologisten erojen vuoksi – päinvastoin, ykseytemme juontaa juurensa ja perustuu yhteiseen uskollisuuteemme Messiasta kohtaan. (Joh. 13:34–35, Joh. 17:20–23, Luuk. 1:37, Room. 12:18, Fil. 4:1–7, Fil. 4:13)
 5. Kiellämme, että Jumalan Israelia kohtaan tuntema rakkaus ja Hänen Israelille laatimansa jatkuva suunnitelma edellyttäisivät kritiikitöntä ja varauksetonta yhtymistä kaikkiin nykyisen Israelin valtion harjoittamiin poliittisiin toimiin – päinvastoin, kirkon on ”totuutta noudatettava rakkaudessa”. (Ef. 4:15, Sananl. 3:3, Kol. 4:6)
 6. Kiellämme, että Jumalan rakkauden tunnustaminen palestiinalaisia, syyrialaisia, jordanialaisia, egyptiläisiä, iranilaisia ja muita Lähi-idän kansoja kohtaan edellyttäisi kritiikitöntä ja varauksetonta suostumista kaikkeen heidän hallitustensa harjoittamaan politiikkaan – päinvastoin, kirkon on ”totuutta noudatettava rakkaudessa”. (Ef. 4:15, Sananl. 3:3, Kol. 4:6)
 7. Kiellämme, että itsemurhaiskujen tai terroritekojen tunnustaminen sankarillisiksi teoiksi soveltuisi Jeesuksen seuraajille – päinvastoin, terrorismin tukeminen on moraalitonta ja haitallista aidon rauhan, oikeudenmukaisuuden ja sovinnon saavuttamiseksi alueella. (Ps. 34:14, 33:5, Jes. 61:8, Room. 12:17, 2. Piet. 3:9)
 8. Kiellämme, että kestävä rauha Israelissa ja Lähi-idässä olisi mahdollista ilman, että Rauhanruhtinas hallitsee valtaistuimellaan; tämä ei kuitenkaan kumoa Jeesukseen uskovien arvoa eikä heidän vastuutaan tavoitella rauhaa rukouksessa ja teoissa tänään. (Room. 12:18–19, Hebr. 12:14, Jes. 9:6–7, Kol. 3:14–15)

Lähde: Alliance For The Peace of Jerusalem – Statement on Israel, Nations and the Gospel

Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.

Lue ohjeet kommentoinnille

Kommentit (1)

Kommentoi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

 1. Jussi

  Asia vaan on niin näissä piireissä että jos olet pro-israel olet palestiinaa vastaan. Israelin valtion (huom. ei juutalaisten) palestiinalaisia kohtaan harjoittama väkivalta ja sorto saa tälläkin palstalla lähes varauksettoman hyväksynnän. Jos patmos osoittaisi enemmän tukea myös palestiinalaisille voisi yleinen mielipide kääntyä positiivisemmaksi. Niin kauan kuin kristityt harjoittavat rasismia ja puhuvat sen oikeutuksen puolesta ei-uskovat katsovat kieroon.