Patmos-blogi

Koronarokotuksista

Juha Ahvio Juha Ahvio on teologian tohtori, dosentti ja Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja.
Julkaistu:

Ensimmäiset koronarokotteet saapuvat pian Suomeen. Britanniassa rokotukset ovat jo alkaneet. Koronarokotukset ovat herättäneet laajaa keskustelua niin maailmalla kuin meillä Suomessa. Miten suhtautua koronarokotuksiin ja miten arvioida niiden tarpeellisuutta? Näitä kysymyksiä voidaan tarkastella seuraavista lähtökohdista.

 1. Mitä rokotteita Suomeen on tulossa?

Alaotsikon kysymystä valaisee Ylen 4.12.2020 päivätty artikkeli ”Suomi odottaa kuumeisesti ensimmäistä koronarokotetta – lue uusimmat tiedot sen turvallisuudesta ja tehokkuudesta”. Artikkelin ingressin mukaan ”Biontech-Pfizerin kehittämää rokotetta on tutkittu laajasti aikuisilla, mutta lasten kohdalla tarvitaan lisätutkimuksia”.

Ensimmäiseksi Suomeen tuleva rokote on todennäköisesti BionTech-Pfizerin RNA-rokote. Kyseessä on uudella ja ennen soveltamattomalla teknologialla toimiva rokote. RNA päästetään solun sisälle antamaan koodi solulle, jotta se osaa tuottaa viruksen tiettyä osaa immuunivasteen synnyttämiseksi. Edellä viitatun Ylen artikkelin mukaan tähän rokotteeseen liittyvä tutkimustieto on kuitenkin varsin puutteellinen, etenkin lasten osalta, kuten myös pitkäaikaisriskien osalta.

Artikkelin mukaan THL:llä ei vielä ole rokotteen viimeisen vaiheen tarkempia tutkimustuloksia. Rokotteen valmistanut lääkeyhtiö on toimittanut nämä tiedot sekä USA:n että Euroopan lääkeviranomaiselle. Julkisessa tiedeyhteisökäytössä tämä tutkimustulostieto ei kuitenkaan vielä ole.

Rokotetta ja sen toimivuutta koskeva tieto on sekä laadullisesti että määrällisesti suppeaa ja rajallista. Tämä on väistämätön asiaintila tässä vaiheessa, koska rokote on kehitetty suurella kiireellä. Näin ollen on varsin perusteltua kysyä jo lähtökohtaisesti: Onko tutkimustulosten ja niiden perusteellisen analysoinnin näkökulmasta keskeneräistä rokotetta syytä ottaa laajamittaiseen käyttöön?

Jos saavat myyntiluvan, Suomeen tulevat myös sellaisten lääkeyhtiöiden kuten AstraZenecan, Sanofi-GSK:n, Johnson & Johnsonin, CureVacin ja Modernan koronarokotteet.

Selvää on joka tapauksessa tässä vaiheessa, kuten Ylen 5.12.2020 päivätty artikkeli ”Ensimmäiset koronarokotteet saataneen Suomeen ennen vuodenvaihdetta – Paluuta normaaliin ei silti ole vielä näköpiirissä, sanoo THL:n Taneli Puumalainen” tuo esiin, että rokotteiden tulosta huolimatta yhteiskunnat eivät palaa normaalitilaan. Saman on todennut WHO, kuten käy ilmi Iltasanomien 16.11.2020 päivätystä artikkelista ”WHO:n pääjohtaja varoittaa: Pelkkä rokote ei lopeta koronaviruspandemiaa”. Erilaiset poikkeusolot, yhteiskuntien sulkemiset ja maskinkäyttövelvoitteet jatkuvat rokotuksista huolimatta.

1.1. Rokotuspakkoa ei ole eikä saa olla

Helsingin Sanomien 4.12.2020 julkaistun artikkelin ”HS-gallup: Suomalaisista 56 prosenttia valmiita ottamaan koronarokotteen – perussuomalaisten ja vihreiden kannattajat rokotusvastaisimpia” ingressin mukaan:

”Kantaansa empiviä on vielä paljon. Vanhempi väestö haluaa nopeasti rokotteen, nuoremmat eivät. Perussuomalaisia kannattavat suhtautuvat rokotteeseen selvästi negatiivisemmin kuin muiden puolueiden kannattajat”.

Suomalaisilla on erilaisia näkemyksiä koronarokotuksen ottamisen tarpeellisuudesta. Tällainen asiaintila on sellaisenaan ymmärrettävä ja hyvä. Tärkeitä näkökulmia nousee esiin Helsingin Sanomien 6.12.2020 päivätyssä artikkelissa ”Sairaanhoitaja Mikko Weckström aikoo ottaa koronarokotteen ensimmäisten joukossa – ’Enemmän huolettaa, antaako se tarpeeksi suojaa’”, jonka ingressin mukaan ”Hoitoala suhtautuu uuteen koronavirusrokotteeseen muita myönteisemmin, uskovat alan ammatti- ja etujärjestöt.”

Ensimmäisten joukossa rokotteen saavat hoitohenkilökuntaan lukeutuvat. Erittäin tärkeä ja oleellinen linjaus on esillä seuraavassa lainauksessa edellä viitatusta artikkelista:

”Rokotteen ottaminen tulee olemaan vapaaehtoista, eikä myöskään hoitoalan henkilöstöä tulla velvoittamaan rokotteen ottamiseen”.

Juuri näin tulee ollakin. Kaikenlainen – suora ja epäsuora – rokotepakko täytyy torjua. Rokotteen ottamisen täytyy perustua vapaaehtoisuuteen, eikä rokotteesta kieltäytymistä saa sanktioittaa mitenkään. Tästä on pidettävä tinkimättä kiinni yhtä hyvin hoitoalan ammatillisissa asiayhteyksissä kuin yhteiskunnassa muutoinkin.

Yllä viitatussa artikkelissa THL:n ylilääkäri katsoo asianmukaisesti ja hyvin, että ”Rokotteen haitoista on oltava valmiita puhumaan avoimesti”. Näin tulee olla. Nyt ja jatkossakin. Myös itse koronan luonteesta ja todellisesta vaarallisuusasteesta on oltava valmiita keskustelemaan kriittisesti. Arvio koronaviruksen todellisesta luonteesta – ja alkuperästä sekä alkuperäisestä koostumuksesta, joista kumpaakaan ei edelleenkään ole julkisen kiistattomasti selvitetty – vaikuttaa oleellisesti rokotuksenottamisratkaisuun. Kriittisten näkökulmien on saatava tulla asianmukaisesti ja julkisesti esiin. Jos näin ei tapahdu, on kyse vapaaseen yhteiskuntaan kuulumattomasta tarkoitushakuisesta totalitarismista.

1.2. Rokotuskriittisyys tulee ottaa vakavasti

Ylen 7.12.2020 päivätyssä artikkelissa ”Meitä ette rokota” tarkastellaan erityyppistä rokotusvastaisuutta. Artikkelin ingressin mukaan: ”Osa suomalaisista pelkää koronarokotetta enemmän kuin itse virusta. Selvitimme miksi”. Artikkelissa tuodaan asianmukaisesti esiin, että rokotusvastaisuus yleensä ja koronarokotusvastaisuus erityisesti eivät suinkaan pelkisty niin sanotuilla salaliittoteorioilla perusteluun. Monen rokotuksiin ja varsinkin koronarokotuksiin kriittisesti suhtautuvan näkemys perustuu järkiperäisesti ja empiirisellä näytöllä perusteltujen haittavaikutusten todellisuuden esiin nostamiseen.

Täysin riippumatta siitä, mikä on oma henkilökohtainen näkemyksemme ja rokotusmenettelysuosituksemme, tulee rokotuskriittiset näkökulmat ottaa vakavasti ja niille tulee suoda julkinen olemassaolon oikeutus osana moniarvoista keskusteluavaruutta.

THL:n erikoistutkija Jonas Sivelä nostaa esiin asiallisia näkökulmia 5.12.2020 päivätyssä HS-Vieraskynä-artikkelissaan ”Salaliittoteorioiden keskellä tarvitaan suhteellisuudentajua”, jonka ingressin mukaan ”Rokotevastaisuus on syytä ottaa vakavasti, mutta sitä käsiteltäessä on syytä välttää liioittelua ja kärjistyksiä”. Erikoistutkija Sivelä myöntää realistisesti, että niin sanotut:

”Salaliittoteoriat voivat pitää myös paikkansa. Maailmassa on myös tapahtunut vääryyksiä ja vehkeilty kulisseissa. Tämä ei silti tarkoita, että epäily salaliitosta olisi aina aiheellinen”.

Juuri näin on asianlaita. Joskus – ei siis aina, mutta, todellakin, joskus – myös niin sanottu salaliittoteoria voi olla tosi ja perusteltu. Tosiasiadokumentaatio, evidenssi, ratkaisee sen, onko tällainen teoria tosi ja perusteltu, ei poliittisesti korrekti psykopatologinen motiiviarvailu.

 1. Iso kysymys: Onko koronarokotus syytä ottaa?

2.1. Aiheeseen liittyvää aiemmin todettua

Mitä olen todennut korona ja rokotukset -aiheesta kirjassani Koronavirus, globalismi ja pedon merkki (Kuva ja Sana, 2020)? Sivuilla 43–44 dokumentoin Britannian entisen pääministerin Gordon Brownin 26.3.2020 The Guardian -laatulehdessä esittämän vaatimuksen maailmanhallituksen muodostamisesta ja sille kuuluvasta tehtävästä kehittää koronarokote ja organisoida sen laajamittainen käyttöönotto. Sivuilla 61–67 käsittelen Rockefelleria, Gatesia, niin kutsutun rokotediplomatian historiaa 1900-luvulla, rokotekehittelyä ja näihin asiayhteyksiin liittyvää väestökontrollieetosta. Sivuilla 123–128 käsittelen Gatesia, hänen jo pitkään harjoittamaansa ja rahoittamaansa rokoteaktivismia ja tähän liittyvää taloudellista hyötymistä.

Pane merkille, että kirjani sivulla 127 totean selkeästi, että myös Gatesin rokotteet saattavat sinänsä olla aidosti hyödyllisiäkin, mutta että hänen julkisesti kannattamaansa väestökontrolliulottuvuutta ei myöskään voi jättää noteeraamatta hänen rokoteaktivisminsa tarkoitusperiä arvioitaessa. Edellä mainituilla kirjani sivuilla esitetyt toteamukset perustuvat julkiseen tosiasiadokumentaatioon.

Kirjani teologisen ja raamatunselityksellisen osan sivuilla 187–194 perustelen, että mikrosiru, rokotteen yhteydessä tai ei, ei sinänsä ole klassisen kristillisen eskatologian mukainen antikristillinen pedon merkki. Sivulla 194 kirjoitan:

”Johtopäätös on seuraava. Jos edellä esitetty klassisen kristillinen käsitys antikristuksesta, hänen tuntomerkeistään ja niihin liittyvästä pedon merkistä pitää paikkansa, tämänhetkinen koronavirus, siihen mahdollisesti kehitettävä rokote ja sen mukana mahdollisesti injektoitava mikrosiru – on tällaisten hankkeiden tämänhetkinen olettaminen sitten perusteltua tekniseltä ja lähdekriittiseltä kannalta tarkasteltuna tai ei ole – eivät voi suoraan eivätkä välittömästi liittyä Ilmestyskirjan mainitsemaan pedon merkkiin.”

Kirjani sivuilla 203 ja 205–206 kirjoitan seuraavasti:

”Pelkkä mikrosiru sellaisenaan ei voi olla pedon merkki. Rokote sinänsä on hyvä ja terveellinen lääketieteellinen keksintö. On syytä toivoa, että koronaakin vastaan saadaan kehitetyksi hyvä, tehokas ja luotettava rokote. Mikrosiru- ja rokoteasioissa ei kuitenkaan kaivata sen enempää hölmöä hyväuskoisuutta kuin irrationaalista hysteriaakaan. On syytä todeta, että globaalin valtiojohtoisesti toteutettavat ja ison rahan lääkefirmojen mahdollistamat pakkorokotuskampanjat ja tällaisten kohteiksi velvoittamiset ovat erittäin ongelmallisia. Varsinkin tilanteessa, jossa koronavirukseen itseensä ja viruksen käyttäytymiseen liittyy monia lääketieteellisiä kysymysmerkkejä ja jossa rokotekehittelylle on ollut varsin niukalti aikaa. Näiltä osin tämänhetkistä tilannetta on syytä tarkastella realistisen kriittisesti.”

”Kaikenlainen ihmisen totalitaarinen yksityinen ja yhteiskunnallinen massakontrollointi tulee torjua. Tapahtui tämä kontrollointi mikrosirun avulla tai ei ja olipa mikrosiru pedon merkki tai ei ollut. Totalitaarista kontrollointia tulee vastustaa. Ihmiseen istutettu mikrosiru – rokotteessa tai ei – orjuuttaa ihmisen. Muista, että myös ruumiisi on osa sinua, sen kontrollia ei saa luovuttaa muille eli orjanomistajille. Kaikki tällaiset kontrollihankkeet on torjuttava. Yksilönvapautta ja ruumiillista koskemattomuutta on puolustettava.”

2.2. Miten arvioida koronarokotteen ottamisen suositeltavuutta?

Jeffrey Barrows ja Jonathan Imboldy tarkastelevat koronarokotuskysymystä teologisen etiikan kannalta artikkelissaan ”Is Receiving the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine Ethical?” ThePublicDiscourse -julkaisussa 15.11.2020. Teologisen etiikan kannalta katsottuna koronarokotteen voi ottaa, jos (a) sen ottaminen todella suojelee omaa terveyttä ja tämän myötä lähimmäisiä hengenvaaralliselta taudilta, ja jos (b) rokotteen valmistaminen ja tuotanto eivät nojaudu abortoitujen sikiöiden solulinjojen käyttöön.

Jälkimmäisen – yhtä hyvin traditionalistisen ja konservatiivisen katolisen kuin tunnustuksellisen protestanttisenkin luonnonoikeusetiikan näkökulmasta oleellisen – ehdon kannalta valaisevasti aihetta tarkastellaan MyCatholicDoctor -sivuston 1.12.2020 päivätyssä artikkelissa ”The Catholic Answer to Vaccines”.

Yllä viitatun artikkelin mukaan BionTech-Pfizerin RNA-rokotetta kehitettäessä ei käytetty abortoitujen sikiöiden soluja eikä kudosta. Rokotetta testattaessa käytettiin HEK-293 solulinjaa, joka on alkujaan, vuodelta 1973, peräisin abortoidulta sikiöltä. Tällaisia solulinjoja ei tarvita rokotteen tämänpäiväisessä tuotannossa. Modernan mRNA-1273-rokotetta kehitettäessä ja testattaessa käytettiin abortoitujen sikiöiden solulinjoja. Rokotteen tuotanto ei tarvitse abortoituja sikiösolulinjoja.

AstraZenecan AZD1222-rokote tarvitsee tuotantoonsa HEK-293 aborttisolulinjaa. Tätä käytettiin myös rokotteen kehittelyssä ja testaamisessa. Johnson & Johnsonin JNJ-78436735-rokote tarvitsee tuotantoonsa PER.c6 aborttisolulinjaa. Tämä solulinja on peräisin vuonna 1985 abortoidulta sikiöltä. Sanofi-GSK:n COVAX-rokote ei ole yhteydessä abortoituihin sikiöihin eikä niiden solulinjoihin. Rokotteen kehittelyssä on käytetty hyönteissoluja. CureVacin rokote ei tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen mukaan perustu abortoitujen sikiöiden solulinjoihin. Täysin selvää tämä ei kuitenkaan ole, kuten ilmenee Leah Hickmanin artikkelista ”What pro-lifers should know about COVID-19 vaccines” World -julkaisussa 30.11.2020.

Lääketieteellisten ongelmien kannalta katsottuna koronarokotekysymys on haastava. Maayan Jaffe-Hoffman toteaa artikkelissaan ”Hadassah research head raises questions about mRNA vaccine safety” The Jerusalem Post -julkaisussa 1.12.2020, että BionTech-Pfizerin ja Modernan rokotteiden tehosta, riskeistä ja sivuvaikutuksista ei ole kovin paljon eikä pitkäaikaisesti tietoa. Artikkelissa muistutetaan myös siitä, että RNA-rokotteet ovat joka tapauksessa mekanismiltaan täysin uusia ja aiemmin ihmisillä kokeilemattomia. Tähän tosiasiaan nähden rokotteiden erittäin lyhyt kehittely- ja testausaika muodostaa suuren ongelman.

Joitain muitakin ongelmia, jotka liittyvät koronarokotteisiin, on kuitenkin jo tiedossa. Dorothy Cummings McLean tuo esiin artikkelissaan ”Pfizer COVID jab warning: No breastfeeding, avoid pregnancy for 2 months, unknown fertility impacts” LifeSiteNews -sivustolla 4.12.2020, että RNA-rokotteiden vaikutuksesta naisten hedelmällisyyteen ei tiedetä riittävästi ja että rokotetta tulisi välttää raskauden tai sen mahdollisuuden ja rintaruokinnan aikana. Artikkelin englanninkielisen ingressin mukaan: “A safety instructions document published by the UK government states ’For women of childbearing age, pregnancy should be excluded before vaccination’”. Näitä samoja ongelmia tarkastelee myös Claire Chretien artikkelissaan “5 questions about the coronavirus vaccine that should scare everyone” LifeSiteNews -julkaisussa 5.12.2020.

Patrick Delaney viittaa 4.12.2020 päivätyssä LifeSiteNews -artikkelissaan “Doctors petition EU to stop all COVID vaccine studies due to grave risks” vetoomukseen, jonka tohtorit Michael Yeadon ja Wolfgang Wodarg ovat esittäneet Euroopan lääkeviranomaiselle EMA:lle koronarokotustestausten keskeyttämiseksi niihin liittyvien turvallisuusongelmien vuoksi. Yeadon on entinen Pfizer-johtaja ja johtava tutkija ja Wodarg saksalainen lääkäri. Heidän mukaansa rokotteisiin liittyy seuraavia riskejä ja vaaroja: Rokotteet aiheuttavat naisten hedelmättömyyttä, altistavat myöhemmin entistä pahemmin virusten vaikutukselle ja aiheuttavat vakavia allergisia reaktioita. Rokotteiden pitkäaikaisvaikutusten riski on suuri ja käytännössä tuntematon.

 1. Onko koronarokotus siis syytä ottaa?

Millaisia johtopäätöksiä kaiken edellä esitetyn nojalla on perusteltua tehdä? Jokaisen täytyy ratkaista koronarokotteen ottamiskysymys itse ja täysin vapaaehtoisesti. Sellainen rokote, jonka valmistaminen ja tuotanto eivät perustu aborttisikiöiden solulinjoihin, on sinänsä otettavissa, eettiseltä kannalta tarkasteltuna. On kuitenkin myös tarkasteltava nyt tarjolla olevien nopeasti kehitettyjen rokotteiden aitoja ja todellisia lääketieteellisiä riskejä, jotka on otettava vakavasti. Rokote ei missään tapauksessa saa olla ongelmallisempi kuin oletettu koronauhka. On syytä harkita tarkkaan ja ilman minkäänlaista painostusta, ottaako nyt koronarokotteen.

Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.

Lue ohjeet kommentoinnille

Kommentit (11)

Kommentoi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

 1. Matte

  Välillä tuntuu, että Juha Ahvio on ainut järjen ääni patmoksella. Sanon EI rokotteelle, syrjinnälle, häirinnälle, uhkailulle ja painostukselle sekä passille.

 2. Veli Martikainen

  Miten minä turvaan Jumalaan?
  Kun Jumala antoi lain ja käskyt, niin Hän sanoi: opeta nämä sanat lapsillesi niinettä hekin taas opettaisivat tuleville sukupolville. Psalmin kirjoittaja sanoo tutkivansa Jumalan lakia yöt ja päivät.
  Herra lupaa, että kun pysyt laissani ja säädyissäni et sairastu. Juudan ja Israelin kansaa kansaa kun kohtasi onnettomuus, totesivat: Herralta tämä on tullut. Olemme olleet ukottomia ja hyljänneet lain. Salomo totesi, joka korvansa kääntää pois lain kuulosta , hänen rukouksensakin on kauhistus
  Kun Jahsua Lunastajani tuli niin hän sanoi: en ole tullut lakia enkä profeettoja kumoamaan vaan täyttämään ne. Niinpä laki ja profeettojen kautta luvatut rangaistukset ja siunaukset ovat voimassa tänäänkin. Tämäkin rutto on tullut Herralta. Jumalan seurakunta on hajonnut uskoon kelpaamattomiksi eriseuroiksi ja lahkoiksi. Jahsua Lunastajani sanoi lähtiessään; kun palaan, löytänenkö uskoa maanpäältä. Eipä taida löytyä.

  Veli Martikainen

 3. Aikki

  Kun on turva Jumalassa turvassa on paremmassa. Olen jo 70 vuotias, minun uskova isäni antanut rokottaa minua lapsena. Olen hyvin rokotevastainen, ja aina vaan rokotevastaisemmaksi olen tullut, kun olen nähnyt jatkuvan puheen koronasta ja siihen kehitetystä rokotteesta. Rokotevastaiset eivät hyödy mitään vastustaessaan rokotetta, mutta rokotetta valmistavat hyötyvät, jos mahdollisemman moni koronalla peloteltu sen ottaa. Se että uskovat suosittelevat rokotetta, ja sanovat rokotevastaista informaatiota esiin tuovat lääkärit ja laboratoriossa työskentelevät salaliittoteoriaa levittäväksi tuntuu oudolta. Jokainen saa olla mitä mieltä haluaa rokotteesta , mutta minä uskon Jeesuksen sanomaan : älä pelkää olen kanssasi loppuun asti. PS. Haluaisin tietää, missä kohtaa Raamatussa puhutaan rokotteista tai niiden ottamisesta.

  • Hanne

   No, pitää ymmärtää Raamatun olevan kirjoitettu paljon ennen rokotteiden keksimistä 😉 … eihän siellä toki puhuta hammasharjan käytöstä tai ylipäätään nykyajan terveydenhoitoon liittyvistä asioista. Kyllä Jumala on antanut ihmisille järhen ja viisauden kehittää parantamiseen liittyviä hoitoja – kyllä syöpäsairaskin käy hoidoussa vaikka Raamatussa niitä hpitoja ei tunneta. Järjen käyttö Jumalan lahjana on hyödyllistä 😉

 4. Mummukainen

  Tällä kertaa Ahvion tapa käsitellä tätä asiaa, on mielestäni turhan ”dramatiikkahakuinen”. Itselleni 2x riskiryhmäläisenä, jonka korona on lähes tuominnut kotona oloon ja yksinäisyyteen kohta vuodeksi, rokotteen otto mikäli sen saan, on päivänselvää. Kun on terve ja nuori on helppo kapinoida, kun tilanne on toinen, niin on näköalakin. Toivon itse, että suomessa saadaan ainakin 75% kansasta rokotettua, niin että jonkinasteinen ”laumasuoja” on mahdollinen ja normaaliin paluu voi alkaa.

 5. Piikille

  Itse ainakin jonotan ilomielin ottamaan rokotteen heti kun se on mahdollista. Riskiryhmään kuuluvana ei ole paljon vaihtoehtoja. Olisi myöhäistä haikailla sen perään enää teho-osastolla maatessaan. Täytyy muistaa, että Herra vaikuttaa myös lääketieteen kautta, ja uusi rokote on suuri siunaus koko ihmiskunnalle. Ilman sitä emme voita tätä virusta.

  • eeva

   Nyt on jo jonkin aikaa kulunut Ahvion artikkelista ja mietin miten hän nyt ehkä juttunsa kirjoittaisi? Pieni oikaisu oli paikallaan käännöksestä maailmanhallitsijoista. Tuollainen lyhyt muutos merkitsee lukijalle paljonkin. Tiedämme kuitenkin, että uusi maailmanjärjestys on meneillään, mutta miten se liittyy nyt koronarokotteisiin onkin eri juttu. Olen pahoillani miten kristikansasta osa on ihan pihalla näiden eri variaatioiden keskellä. Jos ei tiedä totuutta on vaarallista spekuloida toisten terveydellä. Olettamukset kylvävät siemeniä mielen peltoon. Miksi juuri kristillisyyden kohdalla on sekavuutta edelleen tässä asiassa? Jeesus on Hyvä Paimen. Onko Hän sekoittamassa omiaan? Raamattu ja järki eivät ole vastakohtia. Otin rokotteen ja odotan kohta saavani toisen. Miksi pelottelemme toisiamme? Eikö Jeesus osaa puhua niin selvästi että ymmärrämme totuuden? Hän on voittanut maailman ja ohjaa laumaansa joka hetki kohti Isän kotia.

 6. Hilkka Hietanen

  Kiitos asiallisesta, tietoon perustuvasta kirjoituksestasi!

  Asiantuntijat (lääkärit) ovat kirjoittaneet artikkeleita, RNA-virukseen (covid19) ei voi tehdä rokotetta, koska kyseinen virus muuntautuu jatkuvasti.
  ”… mitä, nyt kuitenkin rokotteita, vaikka vuosia jatkuneita testauksia EI ole tehty” ??

  Olen eläkeläinen/sairaanhoitaja, en minkään ”firman” RNA-rokotetta ota.

 7. Lauri Rahkonen

  Tietääkseni siltä osin kuin joidenkin rokotteiden kehitystyössä on käytetty vuosikymmeniä sitten abortoiduista sikiöistä peräisin olevia solulinjoja, kyseisiä abortteja ei kuitenkaan ole tehty rokotteiden kehitystä varten vaan muista syistä. Jos on valitettavaa, että abortteihin on kyseisissä tapauksissa aikoinaan päädytty, on huono asia saatu käännettyä osin hyväksi, jos niistä on silti saatu paljon elämän säilymistä aikaiseksi. Nyt olisi enemmän ihmisten elämän puolesta ottaa rokotus kuin kieltäytyä siitä.

  Ahvion viittaamassa The Guardianin artikkelissa kerrotaan, että Yhdistyneen Kuningaskunnan entinen pääministeri Gordon Brown on pitänyt tarpeellisena kansainvälistä työryhmää koordinoimaan toimia covid-19-pandemian aiheuttamasta terveydellisestä ja taloudellisesta kriisistä selviytymiseen. Siitä esiintyy artikkelissa myös ilmaisu ”väliaikainen maailmanlaajuinen hallintomuoto” (engl. temporary form of global government). Maailmanhallitusta, jolle siirrettäisiin itsenäisten valtioiden valtiovalta, en artikkelista Brownin ehdottamana löytänyt.

  Bill Gates on todennut rokotuskattavuuden lisäämiseen auttavan hillitsemään väestönkasvua välillisesti. Jos rokotukset mahdollistavat sen, että lapset selviävät suuremmalla todennäköisyydellä elossa aikuisiksi asti kuin ilman rokotuksia, ollaan halukkaampia pienempään lapsilukuun. Bill Gates on kirjoittanut aiheesta esimerkiksi Bill ja Melinda Gatesin säätiön vuoden 2009 vuosikirjeessä.

 8. Cissa

  Vakavasti Amen, ja kiitos täsmäajoitetusta panoksestasi taas ihmisyyden ja Elämän puolesta!

  Herra meitä jokaista luotuaan armahtakoon!

  Jeesuksen uhriveri on -uskossa vastaanotettuna, negatiivisista sivuvaikutteista vapaa ja PARAS ”KORONAROKOTE”.

  se kylläkin, uskollisessa juoksussa, Sanalle kuuliaisena KRUUNAA ihmisen TAIVASKELPOISEKSI.

  Tuosta Kruunusta on kuitenkin luovuttava; se heitetään perille päästyä – VALTAISTUIMEN ETEEN👼

  Tämä ”rokote” kannattaa ehdottomasti ottaa, se on saatavana Jeesuksen (Vapahtajan) Nimen eteen nöyrtyville. (snl.3:34 Raamatunk.33)

  Rauhaisaa ja tervettä Joulua!

  • Pekka

   En ole ottanut rokotetta enkä ota. Rokotepakko pitää tulla, että otan rokotteen.