Patmos-blogi

Koronaviruksen laboratorioasiayhteydet vahvistuvat entisestään

Juha Ahvio Juha Ahvio on teologian tohtori, dosentti ja Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja.
Julkaistu:

Keväällä ilmestyneen kirjani Koronavirus, globalismi ja pedon merkki (Kuva ja Sana, 2020) sivuilla 95–117 perustelen julkisiin asiantuntijalähteisiin viittaamalla näkemystä, jonka mukaan koronavirus on aiheuttanut pandemian, koska virus pääsi irti Kiinan Wuhanissa sijaitsevasta kansallisesta bioturvallisuuslaboratoriosta. Sivun 104 alaotsikon ”Koronavirus pääsi irti Wuhanin laboratoriosta” alla kirjoitan seuraavasti:

”Nyt pandemian aiheuttanut koronavirus on joko alkujaan laboratoriomanipuloitu hybridivirus tai ei ole tällainen virus. Molemmat vaihtoehdot ovat edelleen täysin mahdollisia. Jos mainitsemistani vaihtoehdoista on oikea jälkimmäinen eli se, että Wuhan-virus ei ole manipuloitu virus, niin siinä tapauksessa virus on aasianherkko-lepakoista eli hevosenkenkäyökkö-lepakoista peräisin oleva koronavirus, jota on säilytetty ja tutkittu Wuhanin biolaboratoriossa.”

”Perustelluin, luonnollisin, uskottavin ja todennäköisin selitys pandemian aiheuttaneen Wuhan-koronaviruksen alkuperälle ja pandemian liikkeellelähdölle on se, että virus pääsi irti Wuhanin laboratoriosta. Virus on päässyt irti joko huolimattomuuden tai laboratorio-onnettomuuden seurauksena ja tartuttanut koronan laboratorion työntekijöihin, jotka puolestaan ovat levittäneet taudin Wuhanin muuhun väestöön.”

Tuon kirjassa esiin, että koronavirus ei siirtynyt ihmiseen Wuhanin merieläinruokatorilta, että Wuhanin laboratoriossa on tehty lepakoihin liittyvää GoF- eli Gain of Function -virusmutaatiotutkimusta myös amerikkalaisella rahalla ja että Wuhanin bioturvallisuuslaboratorio osaltaan liittyy Kiinan biologisten aseiden kehittelyohjelmaan. Muistutan siitäkin, että Kiinan reaktiot koronaepidemian liikkeellelähtöön Wuhanissa osoittavat Kiinan olevan vastuussa epidemian muuttumisesta pandemiaksi.

Nostan esiin myös sen, että laboratoriovuoto-selitys leimattiin mediassa heti salaliittoväitteeksi siksi, koska asiaan liittyvinä niin sanottuina faktantarkistajina käytettiin henkilöitä, jotka olivat jäävejä eli joilla oli läheisiä ammatillisia suhteita Wuhanin laboratorioon. Henkilö, vaikka sinänsä pätevä tutkijakin, jolla on selvä eturistiriita kyseessä, ei toki mielellään halua lähteä avaamaan sinänsä täysin mahdollisia selitysvaihtoehtoja, jos seurauksena saattaa hyvinkin olla hänen itsensä julkinen liittäminen kyseenalaisiin ja maailmalla seurauksillaan hirvittävää tuhoa aiheuttaneisiin virustutkimushankeisiin. Tällöin tehokas puolustautumistapa on pysäyttää alkuunsa ja kieltää kaikenlainen laboratoriotutkimus- ja vuotoselityspohdinta leimaamalla tällainen salaliittoteoretisoinniksi.

Sivulla 101 esitän, alaotsikon mukaisesti, oleellisen kysymyksen: ”Onko nyt pandemian aiheuttanut koronavirus laboratoriomanipuloitu?” Vastaan seuraavasti:

”Avainkysymys on seuraava. Onko nyt pandemian aiheuttanut SARS-CoV-2 -koronavirus eli COVID-19 vastaavan kaltainen laboratoriossa manipuloitu hybridivirus kuin viisi vuotta sitten aikaansaatu ja Wuhanissakin säilytetty SARS-koronavirushybridi? Hilotin vastaa edellä viitatussa artikkelissaan, että kysymykseen ei ole yksiselitteisen selkeää vastausta. Virallinen, poliittisesti korrekti ja monien tutkijoidenkin tukema kanta on se, että SARS-Cov-2 -virus ei anna aihetta olettaa, että se olisi laboratoriomanipuloitu virus. Selvää tämä ei kuitenkaan ole.”

Kirjan sivuilla 101–104 esittelen asiantuntijaperusteluineen sekä näkemyksen, jonka mukaan virus ei ole manipuloitu, että näkemyksen, jonka mukaan virus voi olla manipuloitu.

Kirjassani totean, että molemmat vaihtoehdot ovat mahdollisia. Nyt syksyllä 2020 on mielenkiintoista havaita, että kuluneen kesän aikana koronaviruksen alkuperän ja pandemian liikkeellelähdön kiinalaiset laboratorioasiayhteydet ovat vahvistuneet entisestään.

Kannattaa lukea huolellisesti kaksi erittäin kattavin lähdeviittein varustettua Independent Science News -artikkelia, joiden kirjoittajat ovat virologian ja genetiikan asiantuntijat, tohtorit Jonathan Latham ja Allison Wilson:

”The Case Is Building That COVID-19 Had a Lab Origin”, 2.6.2020.

“A Proposed Origin for SARS-CoV-2 and the COVID-19 Pandemic”, 15.7.2020.

Ensiksi viitatussa artikkelissa todetaan seuraavasti:

”Prompted by this proximity, various researchers and news media, prominently the Washington Post, and with much more data Newsweek, have drawn up a prima facie case that a laboratory origin is a strong possibility (Zhan et al., 2020; Piplani et al., 2020). That is, one of the two labs in Wuhan that has worked on coronaviruses accidentally let a natural virus escape; or, the lab was genetically engineering (or otherwise manipulating) a Sars-CoV-2-like virus which then escaped.”

Koronaviruksen laboratorioasiayhteydellinen alkuperä on “vahvasti mahdollinen”. Latham ja Allison muistuttavat, että viruksen – joko Wuhanissa säilytetyn ja tutkitun tai GoF-manipuloidun ja tutkitun – karkaaminen laboratoriosta on täysin mahdollista ottaen lukuun sen, että näin on joka tapauksessa tapahtunut jo useita kertoja aiemminkin. Näin on käynyt esimerkiksi vuonna 1977 venäläisessä tai mahdollisesti kiinalaisessa laboratoriossa, josta rokotekehittelyn yhteydessä karkasi H1N1-influenssavirus. SARS-koronavirus on dokumentoidusti karannut kuusi kertaa tutkimuslaboratoriosta vuoden 2003 epidemian jälkeen. Näistä karkaamisista neljä on tapahtunut kiinalaislaboratorioissa. Juuri tällaisten tapausten vuoksi USA:ssa kohdistettiin vuonna 2014 vahvaa arvostelua GoF-tutkimuksia kohtaan, jolloin näiden rahoitus jäädytettiin väliaikaisesti.

Latham ja Allison pitävät mahdollisena myös sitä vaihtoehtoa, että nyt pandemian aiheuttaneen koronaviruksen alkuperään liittyy virusmanipulaatiota. Joka tapauksessa heidän mukaansa:

”The leading hypothesis is a lab outbreak. For all these reasons, a lab escape is by far the leading hypothesis to explain the origins of Sars-CoV-2 and the COVID-19 pandemic.”

Laboratoriovuotoselitys on todennäköisin selitys. Latham ja Allison katsovat, että tämä vaihtoehto pitäisi ehdottomasti tutkia ja selvittää perusteellisesti. Mutta ongelmana on, että Kiina ei ole tähän halukas ja käytännössä kaikki muut toimijat, jotka tällaisen selvityksen kykenisivät tekemään, ovat eturistiriitatilanteessa ja jäävejä selvittämään Wuhanin laboratorion projekteja, koska ovat tavalla tai toisella itse olleet näissä projekteissa mukana joko osallisina, rahoittajina tai neuvonantajina.

Suurin osa Wuhanin tutkimuksiin sijoitetuista amerikkalaisten veronmaksajien rahoista on kanavoitu Kiinaan EcoHealth Alliance -organisaation kautta. Organisaation presidentti Peter Daszak puolestaan on väkevästi leimannut kaikki laboratorioalkuperäselitykset salaliittoteorioiden lietsomiseksi. Muut selvityksen tekemiseen pätevät tahot kuten WHO, US CDC, FAO, US NIH ja the Gates Foundation, ovat kaikki olleet mukana tukemassa tai muuten osallisina EcoHealth Alliancen Wuhan-projekteissa.

Jos koronaviruspandemia on todella saanut alkunsa Wuhanin kiinalaislaboratorion virustutkimushankkeista, joutuvat Kiinan lisäksi kaikki edellä mainitut tahot itse tutkinnan kohteiksi ja vastuullisiksi. Juuri tästä syystä mikään edellä mainituista tahoista ei ole lainkaan halukas ottamaan vakavasti eikä selvittämään perusteellisesti laboratoriovuotoselityksen mahdollista todenperäisyyttä. Tällainen haluttomuus on toki merkille pantavaa ja varsin oireellista.

Yllä viitatuista Lathamin ja Allisonin artikkeleista jälkimmäisessä nostetaan esiin myös se vaihtoehto, että koronavirus saattaa olla peräisin jo vuonna 2012 Kiinan Moijangin kaivoksessa työskennelleistä ja sairastuneista kaivosmiehistä. Lepakkojen ulosteiden kanssa kaivoksessa tekemisissä olleet kuusi kaivosmiestä sairastuivat huhtikuussa 2012 tappavaan virussairauteen, jonka oireet vastaavat tämänhetkisen koronaviruksen aiheuttamia oireita. Näistä kaivosmiehistä, joissa virus ehti poikkeusoloissa adaptoitua ihmiseen, otetut virusnäytteet päätyivät Wuhaniin edelleen tutkittaviksi. Näiden tutkimusten yhteydessä virus pääsi karkuun Wuhanista aiheuttaen tämänhetkisen epidemian. Latham ja Allison kirjoittavat tästä vaihtoehdosta:

”This neglect is surprising because their provenance is more than interesting. BtCoV/4991 and RaTG13 were collected from a mineshaft in Yunnan province, China, in 2012/2013 by researchers from the lab of Zheng-li Shi at the Wuhan Institute of Virology (WIV). Very shortly before, in the spring of 2012, six miners working in the mine had contracted a mysterious illness and three of them had died (Wu et al., 2014). The specifics of this mystery disease have been virtually forgotten; however, they are described in a Chinese Master’s thesis written in 2013 by a doctor who supervised their treatment…”

“We do not propose a specifically genetically engineered or biowarfare origin for the virus but the theory does propose an essential causative role in the pandemic for scientific research carried out by the laboratory of Zheng-li Shi at the WIV; thus also explaining Wuhan as the location of the epicentre…”

“Thus, one of the miners, most likely patient 3, or patient 4 (whose thymus was removed), was effectively patient zero of the COVID-19 epidemic. In this scenario, COVID-19 is not an engineered virus; but, equally, if it had not been taken to Wuhan and no further molecular research had been performed or planned for it then the virus would have died out from natural causes, rather than escaped to initiate the COVID-19 pandemic.”

Tämänkin selitysvaihtoehdon mukaan Wuhanin laboratoriossa koronavirukselle tehdyt lisätutkimukset – vaikka ei olisi kyse varsinaisesta virusmanipulaatiostakaan – ja niiden yhteydessä tapahtunut virusvuoto ovat avainasemassa tämänhetkisen koronaviruspandemian liikkeellelähdön selityksessä.

AsiaNews -julkaisusta on puolestaan luettavissa 4.8.2020 päivätty Bernardo Cervelleran artikkeli “Prof Tritto: COVID-19 was created in the Wuhan laboratory and is now in the hands of the Chinese military”. Samaa asiaa käsittelee Steven Mosherin 10.8.2020 päivätty LifeSiteNews -artikkeli “Renowned European scientist: COVID-19 was engineered in China lab, effective vaccine ‘unlikely’”.

Cervellera ja Mosher uutisoivat italialaisen professori Joseph Tritton tuoreesta kirjasta Cina COVID 19. La Chimera che ha cambiato il Mondo (Edizioni Cantagalli, 2020). Myös Tritton mukaan pandemian aikaansaaneen koronaviruksen alkuperä liittyy siihen GoF -virustutkimukseen, jota kiinalaiset harjoittivat Wuhanissa ranskalaisten ja amerikkalaisten rahallisella ja tieteellisteknisellä tuella. Alkujaan kiinalaisten tavoitteena oli kehittää rokote SARS-virusta vastaan käyttämällä hyväksi HI-viruksesta peräisin olevaa geneettistä materiaalia. Rokotetutkimuksen ja GoF-manipulaation edistyessä koronavirusmanipulaation sotilaallisen soveltamisen mahdollisuudet nousivat esiin, jolloin Wuhanin tutkimukset liitettiin osaltaan myös Kiinan asevoimien biologisten aseiden kehittelyohjelmaan. Näin katsoo professori Tritto viruksen laboratoriosta vuotamisen taustoja selostaessaan.

Joka tapauksessa, lopputuloksen kannalta tarkasteltuna, on siten kuin Koronavirus-kirjani sivujen 112–117 alaotsikoissa totean: ”Kommunisti-Kiina on välittömimmin vastuussa koronapandemiasta” ja ”Kiina salli kiinalaisen koronaepidemian leviämisen pandemiaksi”.

Nämä johtopäätökset vahvistaa myös 19.8.2020 päivätty Daily Caller -artikkeli ”Wuhan Officials Hid Coronavirus Info From World As Virus Rapidly Spread: Report”.

Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.

Lue ohjeet kommentoinnille

Kommentit (5)

Kommentoi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

 1. Erkki Hänninen

  Olen jyrkkä antikommunisti, mutta mielestäni tämä tri Ahvion texti on tosi paksua foliohattutuubaa. Valitan, tällä kertaa en komppaa. Jumalan antama terve järki estää sen. Siunausta ja hyvää syksyä kuitenkin…

 2. IlkkaT.O.

  Kirjan luettuani voi todeta Juha Ahvion perusteellisen ja merkittävän panoksen realistiseen ja totuudelliseen otteeseen Kiinan Wuhanin koronapandemian syntysyitä ja seurauksia selvitellessään. Käyttämissään lähdejulkaisuissa ei ole olematonta salaliittospekulointia. Ahvio on koonnut kattavan tietopaketin aiheesta.
  Sekulaari media antaa tällä hetkellä niin sekavan ja asiasta selkeimmät johtopäätökset karttavan kuvan, että Ahvion kirja on tältä osin harvinaisen ajankohtainen ja suositeltava selvitys todellisuudesta ja taustoista koronapandemian ja globalististen hankkeiden kohdalla. Esim. presidentti Trumpin korona-ajan toiminta on ollut lievästi sanoen valheellista globalisminarratiivia FakeNews Yle:n ja ja HS:n puolelta: kerta toisensa jälkeen niiden mielestä Trump on vain epäonnistunut eli ”pravdaa”, jota suomalaisille on syötetty niiden toimesta ilta toisensa jälkeen. Miksi siltä unohtui kertoa esim. Obaman hallinnon tukitaaloista näihin hengenvaarallisiin virustutkimuksiin Wuhanissa, joista nyt on sitten saatu kv. tason ”näytteet”. Trump oli se, joka katkaisi tämän rahoituksen.
  Hengellisessä katsannossa on koronapandemia varoituksena siitä, mitä on odotettavissa; asiat kehittyvät nopeasti Raamatun ilmoittamiin eskatologisiin mittasuhteisiin. Uskovien ylöstempaus, Jeesuksen toinen tulemus ja 1000-v. valtakunnan perustaminen ovat lähellä, sielunvihollisella on kiire saada tuhotuksi kaiken sen mikä sille sallitaan, Kirjoitusten mukaan.
  JK. Miksi Yhdysvaltain demokraattien vaalishow’ssa on keskitytty ainoastaan Trumpin henkilöön kohdistuvaan järjettömään kritiikkiin? Mikä pelottaa? Demokraatit ovat syyllistyneet, sitten Yhdysvaltain sisällissodan, maansa törkeimmän kahtiajaon aikaansaajaksi.

 3. Aleksander

  Se lähtikö koronavirus liikkeelle eläintorilta vai laboratoriosta,niin mitå lisäarvoa tällainen spekulointi tuo itse ongelmaan,joka on maailmanlaajuinen? Kysymys on politikoinnista.Koska virus lähti liikkeelle kommunistisesta Kiinasta,niin Ahvion on helppo kritisoida sitä,koska hän on antikommunisti.Mikäli virus olisi lähtenyt liikkeelle esim. Yhdysvalloista,niin se olisi vihervasemmiston propagandaa.Antikommunismi on ok,mutta Ahviolla se on patologista.

 4. FrankW

  Kiitos tohtori Ahviolle avartavasta kirjoituksesta. Ja niinpä on monta pohdiskelijaa Suomessakin keväällä leimattu salaliitto-hassuttelijaksi. Ja presidentti Trumpia amerikkalainen media oli syytellyt rasistiksi:”china-virus” ,ilmoitti Trump pian. Ja Suomen valtamedia mukana mieliä muokkaamassa. Mutta, uutinen oli ennakoitavissa.Ehkäpä Kiinasta päin löytyisi myös tehokas ratkaisu?

 5. Cissa

  Kiitos, dosentti Ahvio, vaivannäöstäsi ja maailmanlaajan pandemiavitsauksen juurten valkaisemisesta muidenkin ihmisten tarkempaan tutkintaan! Vakavaa, mutta siltikin; Totuus tekee vapaaksi..joskus myös terveeksi! Ymmärrys lisääntyy…