Patmos-blogi

Koronavirus, globalismi ja pedon merkki

Juha Ahvio Juha Ahvio on teologian tohtori, dosentti ja Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja.
Julkaistu:

Uusin kirjani Koronavirus, globalismi ja pedon merkki (Kuva ja Sana, 2020) ilmestyy pian. Kirjan esipuheessa kirjoitan seuraavasti.

Koronavirus, globalismi ja pedon merkki -kirjassa tarjoan perustellun ja kokonaisvaltaisen ison kuvan koronaviruspandemian laajemmista asiayhteyksistä. Lähden liikkeelle siitä, että koronaviruksen leviäminen ja tähän reagointi on väistämättä haastanut niin sanotun globalisaation ja globalismin perustavia edellytyksiä. Näitä on viime vuosien valtavirtaisessa julkisuudessa pidetty itsestään selvinä ja muuttumattomina todellisuuksina.

Nyt koronavirus kuitenkin on, joidenkin mielestä yllättäen, haastanut monet poliittisesti korrektilla tavalla itsestään selvät uskomukset. Koronavirus on osoittanut, että kansalliskonservatiiviset käsitykset ovat sittenkin varsin realistisia ja elämän suojelemisen kannalta parempia kuin avointen rajojen globalismia edustavat liberaaliuskomukset.

Yllä olevan perusteltuani etenen sen osoittamiseen, että globalismiin sitoutuneet eivät kuitenkaan lainkaan halua luopua omista uskomuksistaan eivätkä niiden voimallisesta edistämisestä. Tuon esiin sen, että globalistit pyrkivät, kärsimistään takaiskuista huolimatta, käyttämään hyväkseen koronaviruspandemian tarjoamia mahdollisuuksia oman maailmankatsomuksensa ja esimerkiksi sen mukaisen valvontateknologian soveltamisen maailmanlaajaksi edistämiseksi. Muistutan, että globalistisilla hankkeilla on pitkä ja täysin julkinen historiansa, jonka tunteminen valottaa hyödyllisellä tavalla tämän päivän koronapandemiaa ja siihen liittyviä erilaisia seikkoja.

Korostan sitä, että edellä mainittu koronaviruspandemian varjolla tapahtuva globalistinen vastaisku tapahtuu nimenomaan kommunistisen Kiinan johdolla. Kommunistinen Kiina sekä sen teknologistaloudellisen ja sotilaallisen voiman huima kasvu viime vuosikymmeninä on globaali tekijä, jota ei voi jättää ottamatta lukuun.

Niin kutsutuilla läntisillä globalisteilla on omat maailmanlaajat tulevaisuudenvisionsa maailmanhallituksineen. Mutta niin on myös kommunistisella ja yhä enemmän teknofuturistisella Kiinallakin. Itse asiassa Kiinan globalistinen visio on omintakeisesti kiinalainen ja vieläpä varhaisempaa perua kuin läntiset globalismin versiot.

Harva ymmärtää tai on huomannut panna merkille, että sekä läntiset globalistit että kommunistiset kiinalaiset globalistit ovat pitkään toimineet eri tasoisessa yhteistyössä eri aloilla. Tämä tosiasia on sitäkin merkityksellisempi, kun on osoittautunut, että tämänhetkisen koronapandemian tausta on sekä kiinalainen että globalistinen.

Perustelen kirjassani, että koronavirus pääsi irti Kiinan viruslaboratoriosta Wuhanissa. Tämä näkemys on nyttemmin kaiken aikaa vahvistunut, kun sekä USA:n että niin kutsuttujen Five Eyes -valtioiden eli USA:n, Kanadan, Ison-Britannian, Australian ja Uuden-Seelannin tiedustelupalvelut ovat päätyneet pitämään virusvuotoa varteen otettavana ja vakavan mahdollisena selityksenä koronapandemian liikkeellelähdölle.

Korostan, että laboratoriovuotoselityksellä ei ole ollut eikä ole mitään tekemistä minkäänlaisten salaliittoteorioiden kanssa. Tämän osoittaa jo sekin, että kyseinen selitys on nyttemmin noussut esiin yhä vahvemmin valtavirtamediassakin – joka vielä joitakin viikkoja sitten leimasi vuotoselityksen kategorisesti salaliittoväitteeksi – asiallisten vaihtoehtojen joukkoon lukeutuvana mahdollisuutena.

Ylipäätään en ole tässä kirjassa kiinnostunut minkäänlaisista salaisista liitoista enkä sellaisiin liittyvistä teorioista. Yhtä hyvin Kiinan globalistiset hegemoniapyrkimykset kuin Trilateraalista komissiota edustavien läntisten globalistien ideologia, tavoitteenasettelut väestökontrollihankkeineen ja taloudellispoliittinen kyky ja vaikutusvalta toteuttaa pyrkimyksiään ovat täysin julkisesti dokumentoitavissa ja keskusteltavissa.

Kommunistinen Kiina, trilateralistit, globalistimiljardöörit tai transhumanistit teknofuturistisine tekoälyvisioineen eivät – joidenkin mielestä onneksi, toisten mielestä harmillisesti – vertaudu millään tavalla niin kutsuttuihin liskoihmisiin. Se liskoihmissalaliittogenre, johon esimerkiksi viitataan sinänsä mielenkiintoisessa Ylen 5.4.2020 päivätyssä ”Kaiken takana ovat taas liskoihmiset – Miksi korona kiehtoo salaliittoteoreetikoita ja miksi villeimpiinkin salaliittoihin uskotaan?” -artikkelissa, ei liity mitenkään tämän kirjan mielenmaisemaan eikä aihepiiriin.

Kuten todettu, joiltakin saan tämän liittymättömyyden perusteella kiitosta, joiltakin toisilta nuhteita näkökyvyn ja uskalluksen puutteesta.

Niin tai näin, kirjaani kannattaa arvioida juuri niiden perusteiden ja lähdeviitteiden pohjalta, joita itse esitän, ei sen mukaan, mitä jotkut toiset joissakin muissa asiayhteyksissä nyt käsillä oleviin teemoihin liittävät. Artikkeli- ja kirjallisuusviitteeni eivät ole millään tavalla salaisia, vaan julkisia ja kenen hyvänsä tarkistettavissa olevia.

Joka tapauksessa on niin, että tämänhetkisen koronapandemian tausta on sekä kiinalainen että globalistinen. Koronapandemian synty liittyy niin kutsuttuun Gain of Function -virustutkimukseen, jota on harjoitettu niin USA:ssa kuin Kiinassa ja Euroopassa. Tämän kaltaisella tutkimuksella on asiayhteytensä teknofuturismiin yleensä kuten 5G- ja 6G-teknologian kehittämiseen sekä transhumanismiin.

On selvää, että kun siirrytään käsittelemään teknofuturistisia teemoja ja transhumanistista utopismia, on otettava tarkasteluun myös ihmiskäsitys ja historianfilosofiset näkökulmat. Joissakin kristillisissä piireissä koronaviruspandemia on kirvoittanut suurta mielenkiintoa Raamatun Ilmestyskirjassa mainittua pedon merkkiä kohtaan erilaisine mikrosirupohdintoineen. Tästä syystä on perusteltua ottaa kantaa näihin asioihin siitä näkökulmasta, joka avautuu kristillisen eskatologian eli viimeisiä tapahtumia käsittelevän dogmatiikan pääkohdan mukaisista antikristusta ja pedon merkkiä koskevista linjauksista.

Käsittelen kirjani loppupuolella kristillistä ihmiskäsitystä, hyvän ja pahan ongelmatiikkaa sekä raamatullisen historianfilosofian ja pelastushistorian suuria raamattuteologisia linjauksia.

Viimeisessä luvussa esitän sen kristillisen perusnäkemyksen eskatologisten tapahtumien pääkohdista, antikristuksesta ja pedon merkistä, joka paitsi edustaa omaa henkilökohtaista näkemystäni myös valtavirtaisen augustinolaista ymmärrystä eskatologiasta, Ilmestyskirjan luvun 20 mukaan jäsennettynä.

Esittämäni eskatologiset päälinjat ja käsitys antikristuksesta ovat olleet valtavirtaisia kristillisen teologian näkemyksiä kirkkoisä Augustinuksen linjauksista keskiajalle Tuomas Akvinolaisen näkemyksiin asti.

Niidenkin kirkkoisien, jotka elivät ennen Augustinusta ja joiden käsitys tuhatvuotisesta valtakunnasta poikkesi Augustinuksen käsityksestä, ymmärrys antikristuksesta oli pitkälti samanlainen kuin tässä kirjassa esittämäni. Esitettyä näkemystä antikristuksesta voidaan näin ollen pitää valtavirtaisen klassisena ja historiallisena kristillisenä näkemyksenä. Näkemys edustaa varsin perinteistä ja yleiskristillistä tulkintavaihtoehtoa antikristuksesta ja pedon merkistä.

Tarkoitukseni ei kirjani viimeisessä luvussa ole tarjota kaikenkattavaa eskatologian esitystä eikä ottaa sen paremmin puolustelevaa kuin kriittistäkään kantaa erilaisiin eskatologisiin koulukuntiin ja niiden raamatuntulkinnallisiin vahvuuksiin tai heikkouksiin.

Raamattua Jumalan erehtymättömänä Sanana pitävän kristikunnan keskuudessa esiintyvien erilaisten koulukuntien edustajat pyrkivät vilpittömästi olemaan uskollisia Jumalan Sanan arvovaltaiselle opetukselle eskatologisia kysymyksiä tarkasteltaessa. Tätä pyrkimystä on syytä kunnioittaa.

Kirjani viimeistä lukua lukiessa voi samalla lukea ja tarkastella sitä, mitä sanovat antikristuksesta ja pedon merkistä esimerkiksi tohtori Siegbert W. Becker Kaukainen voittolaulu: Ilmestyskirjan selitys -teoksessaan (Concordia, 1999) ja tohtori Mark Hitchcock teoksissaan Antikristus (Kuva ja Sana, 2012) ja Eurot pois – Siru tulee (Kuva ja Sana, 2012). Lukemalla näitä teoksia rinnakkain sen kanssa, mitä itse kirjoitan kirjani viimeisessä luvussa, käy ilmi seuraavaa.

Koulukuntien välillä on joitakin tulkinnallisia ja eskatologiseen kronologiaan liittyviä eroja. Mutta pääkohdissa, joista keskeisin on luovuttamaton totuus Herran Jeesuksen Kristuksen historiallisesta ja ruumiillisesta toisesta tulemuksesta tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, vallitsee horjumaton ja veljellinen yksimielisyys kaikkialla siellä, missä uskotaan konservatiivisesti Raamattuun Jumalan erehtymättömänä Sanana ja Apostoliseen uskontunnustukseen kristillisenä perustunnustuksena.

Koronavirus, globalismi ja pedon merkki on hankittavissa Kuvan ja Sanan verkkokaupasta.

Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.

Lue ohjeet kommentoinnille

Kommentit (4)

Kommentoi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

 1. Liina

  Ilkka on oikeassa. Ja valitettavasti näistä tiedemiesmäisistä teksteistä usein puuttuu se suurin, yksinkertaisesti hengellä avautuva totuus, sekä rakkaus, hengen suurin hedelmä. Puheet yhden miehen antikristuksesta ovat naurettavia ja historiankin valossa systeemi palautuu Roomaan ja Konstantinuksen kirkkoon – jesuiitat, nwo jne.

 2. IlkkaT.O.

  Ahvio esittänee varmastikin perustellut näkemykset pandemian ja globalistien sen syy-seuraussuhteista kehittelemien väärien johtopäätösten agendoista, jolla kokonaiskuva muutetaan globalismi-myönteiseksi, kaikkea kansallisvaltio-idean arvokonservatismia ja totuudellista arvokristillistä näkemystä vastaan.
  Kiina, WHO, YK ovat yhdistäneet pandemiaa koskevan punavihreän globalismin taustavoimat, Kiinalle globaalin poliittisen ja taloudellisen hegemonian saavuttaminen kaikin – tarvittaessa ja usein – valheen keinoin on keskeinen dogmi, YK:n sairas Agenda2030 tunnetaan, EU on jo alistunut pelkästään verbaaliseen uikutteluun Kiinan Kommunistisen puolueen edessä. Valtavirta-FakeNews iskee haisevilla torahampaillaan kiinni jokaiseen Trumpin näkemykseen niitä kielipuolisesti vääntäen. Vrt. esim. youtubesta hänen puheitaan..Fakenews Finlandian uutisointi keskittyy myös presidentti Bolsonaron arvosteluun.; kumpikaan kristityistä presidenteistä ei kumartele poliittisen korrektiuden alttarilla. Kulttuurimarxilainen globalismi marssitetaan esiin kaikessa tässä..
  Mielenkiintoa herättää S.W. Beckerin luterilainen tulkinta/käsitys lopunajoista, jossa mielestäni on tulkittu joitakin selkeitä Raamatun ilmoitukseen sisältyviä käsitteitä “kiliastsina”, esim:
  – 144000 valittua, 12000 “kaikista “Israelin heimon sukukunnista”; Becker: kyseessä on vertauskuva kaikista uskovista. Kommentti: Kuinka voi olla, kun puhe on nimenomaisesti “Israel”- ja “sukukunta”-käsitteiden alla, lisäksi tarkka lukumäärä, ja erityisesti, koska Ilmestyskirja mainitsee heille taivaallisen valintavaatimuksen: “Niitä, jotka eivät ole saastuttaneet itseään naisten kanssa; vaan ovat kuin neitsyet” (Ilm.14:4)
  – 1000v. valtakunta; Becker: vert.kuv. käsittää koko uskovien olemassaolon ajan, hyljäten samalla ajatuksen uskovien hallintavallasta 1000v. valtakunnassa, samoin väittäen Saatanan olevan sidotun tuona mainittuna aikana. Kommentti:
  Jes.2, luku, Tim.2:12, Ilm.20:4 “..hallitsevat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta”, Ilm.5:10 “tulevat hallitsemaan maanpäällä. Jes. 2. luku kertoo “aikojen lopussa”… “pakanakansain virtaavan sinne”, “tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle..että Hän opettais meille teitänsä..” .Eli selviää, kuinka pyhät hallitsevat Kristuksen kanssa pakanakansoja 1000v. ajan.
  Tärkein kaikille Jeesukseen uskoville: Taivaallinen Isämme tuntee meidät Poikansa Jeesuksen sovitustyön kautta omiksi lapsikseen, jotka perivät Taivasten valtakunnan.

 3. Jukka K. Piironen

  Kuuntelin radiosta pastori Jukka Norvannon raamatunopetussarjaa. Norvanto sanoi että linnoitusten jumala, jota antikristus kunnioittaa on paholainen. Antikristus sortuu siihen paholaisen kumartamiseen, josta Jeesus kieltäytyi. Vanhaan aikaan kaupunkien suojana oli linnoitus ja jos vihollinen valloitti linnoituksen, niin sen suojassa olleelle kaupungillekin kävi huonosti. Jokaisella valtakunnalla on paholaisen asettama enkelihallitsija, joka ajaa paholaisen asiaa ihmisten keskuudessa. Koska nämä langenneet enkeliruhtinaat ovat kukin omanlaisiaan persoonallisuuksia, niin myös heidän hallitsemissaan valtakunnissa ovat omat erikoispiirteensä. Siksi maailman valtakunnat ovat erilaisia ja usein sotatilassa toisiaan vastaan. Vallasta ja reviireistä taistellaan keskenään. Lisäksi tapahtumat maanpäällä ovat myös heijastuksia henkivaltojen yhteenotoista taivaan avaruuksissa, jossa demonit kohtaavat Jumalan puolella olevia enkeleitä. Antikristus hallitsee ihmisiä rahan ja varallisuuden avulla, jota kohtaan ihmiset ovat heikkoja. Paholainen on rutiköyhä tyhjätasku, joka ei todellisuudessa omista mitään. Hän on myös vapaalla jalalla oleva rikollinen, jolla on edessään pitkä vankilatuomio. Vankeusrangaistus astuu voimaan Jeesuksen tullessa, joten paholaisella ei ole enää mitään menetettävää ja siksi hän tekee nyt hirmutekoja maan päällä.

  Dan. 11:38 Mutta sen sijaan hän kunnioittaa linnoitusten jumalaa. Sitä jumalaa, jota hänen isänsä eivät tunteneet, hän kunnioittaa kullalla ja hopealla, kalliilla kivillä ja muilla kalleuksilla. 39 Ja tätä hän tekee vahvoille linnoituksille hän vieraine jumalineen. Niille, jotka hän omikseen tuntee, hän osoittaa suurta kunniaa ja panee heidät monien hallitsijaksi ja jakaa heille maata palkaksi.

  Luuk. 4:5 Ja perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat. 6 ja sanoi hänelle: Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon.7 Jos sinä siis kumarrut minun eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun. 8 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: “Kirjoitettu on: Sinun pitää kumartaman Herraa, sinun Jumalaasi, ja häntä ainoata palveleman.

 4. FrankW

  Kiitos tohtori Juha Ahviolle selkeästä johdannosta uuden kirjansa sisältöihin.Sille on tilausta.
  Ja tietenkään, kenenkään ei ole pakko olla samaa mieltä tohtori Ahvion kanssa kaikesta tai ei mistään, sekä saa ilman muuta kirjoittaa vaikka omat kirjansa jokainen. Lisäksi voi myös asiallisesti perustella omat erilaiset tai samanlaiset näkökantansa. Ehkäpä tässäkin blogin komentointiosiossa saataisiin aiheesta asiallista pohdintaa,kaikenlaisen sättimisen sijaan.-Kiitos vielä tohtori Ahviolle jaksamisesta tärkeän ja mielenkiintoisen ajattelun herättämisen työn parissa.Uskon, että kirjan tuottamaan ajatusten heräämiseen on vakavaa syytä.-Ja ei, en ole aina samaa mieltä Ahvion teksteistä,mutta ne ovat oivallisia ja mukavia jo tiedemiehen persoonallisella tyylillään. Ja suurta iloa tuottavat pätevät lähdeaineistot johon hän ammattimiehenä perustaa omat oivalluksensa, sekä tarjoaa myös lukijalle lisäpolun asioiden selvittämiseksi.Faktaa faktana. -Kirjaa odotellessa!