Patmos-blogi

Miksi Jeesus tulisi juuri meidän sukupolvemme aikana

Jouko Koistinen Patmos Lähetyssäätiön hallituksen jäsen rovasti Jouko Koistinen työskenteli kaksikymmentä seitsemän vuotta vankeinhoidossa vankilapastorina, ensin Pelson vankilassa ja sittemmin Kuopiossa, josta työstä hän jäi eläkkeelle vuonna 2020.
Julkaistu:

Kristikunta on odottanut Jeesuksen takaisin tuloa alkuseurakunnasta lähtien. Kuitenkin Jeesuksen takaisin tulo on viipynyt jo kaksituhatta vuotta. Tänä päivänä kuitenkin monet uskovat Jeesuksen antaman lupauksen täyttyvän meidän aikanamme. Miksi sitten Jeesus tulisi juuri meidän aikanamme? Miksi hän ei ole tullut jo vuosisatojen aikana ennen meitä tai miksi hän ei voisi tulla vasta monen sukupolven päästä meidän jälkeemme. Raamattu antaa meille joitakin vastauksia näihin kysymyksiin.

Miksi juuri meidän sukupolvemme olisi se sukupolvi, jolloin Jeesus tulee takaisin. Eikö jokainen kristillinen sukupolvi ole ajatellut niin! Jopa alkuseurakunnassa Jeesuksen takaisin tulon odotus oli vahva ja monet uskoivatkin, että Jeesus tulisi takaisin jo heidän aikanaan.

Vasta Pietari Toisessa kirjeessään, jonka hän kirjoitti elämänsä viimeisinä vuosina, tuo selvästi esille ajatuksen Jeesuksen takaisin tulon viipymisestä. Pietari jopa ennustaa sen kehityksen, mikä tulee tapahtumaan kristikunnassa ja seurakunnan keskuudessa lopun aikana. Pietari kirjoittaa, 2. Piet. 3:3, 4: ”Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan ja sanovat: ´Missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt niin kuin se on ollut luomakunnan alusta`.”

Pietarille myös ilmoitettiin, että tähän kaikkeen saattaisi kulua aikaa jopa tuhansia vuosia. Siksi hän jakeessa kahdeksan sanoo: ”Mutta tämä yksi älköön olko teiltä, rakkaani, salassa, että ´yksi päivä on Herran silmissä niin kuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niin kuin yksi päivä`.”

Kuinka totta tuo Pietarin ennustus onkaan tänä päivänä. Monien seurakuntalaisten keskuudessa alkaa olla sellaista ilmapiiriä, että Jeesuksen takaisin tulosta ei oikein kärsitä edes puhua. Alkuseurakunnan harras pyyntö ”Tule Herra Jeesus” ei ole enää huulilla, vaan mieluumminkin toive: ”Älä tule ihan vielä, että ennättäisimme nauttia tästä maailmasta mahdollisimman paljon!”

Mutta sitten tuo aivan tarpeellinen kysymys. Miksi Jeesuksen pitäisi tulla juuri meidän sukupolvemme aikana, koska ovathan Hänen tulemustaan yhtä innokkaasti odottaneet monet kymmenet sukupolvet ennen meitä!

Meidän sukupolvemme on kuitenkin se, jonka aikana eräs Raamatun tärkeä profetian merkki on toteutunut. Tuon profetian täyttyminen on ollut niin merkittävä, että ennen sitä Jeesuksen takaisin tulo ei yksinkertaisesti ole ollut mahdollista. Ja tuo merkkihän on ollut tietysti Israelin valtion syntyminen, joka toteutui vuonna 1948. Raamatun profeetallinen ilmoitus antaa selvästi ymmärtää, että kun Jeesus tulee toisen kerran tänne maailmaan, silloin Israelin valtakunta on olemassa ja Jerusalem tulee olemaan sen merkittävin kaupunki ja jumalanpalveluksen paikka. Jopa juutalaisten temppelin olemassaolo Jerusalemissa ilmoitetaan selvästi.

Joku jää ehkä kysymään, miksi sitten jo alkuseurakunta odotti innokkaasti Jeesuksen toista tulemusta. No, syy oli yksinkertaisesti se, että nuo ehdothan olivat täyttyneinä alkuseurakunnan aikana. Israel oli kansakuntana olemassa, Jerusalem heidän pääkaupunkinaan ja temppeli oli heidän jumalanpalveluksensa keskus. Jerusalemin temppelin tuhohan tapahtui vasta varsinaisen apostolisen ajan jälkeen vuonna 70, ja juutalaiset karkotettiin roomalaisten toimesta Jerusalemista vuoden 130 tienoilla. Siis vasta näiden tapahtumien jälkeen ei enää ollut israelilaisilla omaa maata, eikä Jerusalem ollut heidän pääkaupunkinsa, eikä siellä juutalaisten temppeliä. Siitä lähtien, liki kaksituhatta vuotta, ovat puuttuneet nämä tärkeät profeetalliset merkit, jotka tekevät Jeesuksen toisen tulemisen mahdolliseksi.

No, miksi emme sitten saman tien voisi otaksua, että Jeesuksen tulo viipyy, ja myös tulevaisuudessa monet, monet sukupolvet tulevat odottamaan Hänen toista tulemustaan. Jeesus kuitenkin sanoi: ”Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus, kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä”, Matt. 24: 32. Viikunapuu on yleensä ymmärretty Israelin vertauskuvaksi. Eli meidän aikanamme tuo viikunapuu on uudestaan vironnut eloon ja lehdet puhjenneet kasvamaan. Siksi voimme uskoa, että meidän ajallamme on tärkeä asema kristikunnan kaksituhatta vuotta kestäneessä historiassa, liittyen myös Jeesuksen takaisin tuloon. Kesä on todellakin lähellä, vaikkakaan sen tarkemmin meidän ei ole tarvis aikamääreitä arvailla.

Samalla haluan ottaa tiettyä rajanvetoa toiseen suuntaan. Tarkoitan tällä sitä, että usein kuulee sanottavan, että Jeesus voi tulla takaisin millä hetkellä tahansa, vaikka ensi yönä. Oman Raamatun tulkintani mukaan tuo väite perustuu kuitenkin virheelliseen menestysteologian mukanaan tuomaan Raamatun tulkintaan. Tuossa tulkinnassa tempauksen eli uskovien poisottamisen katsotaan tapahtuvan, ennen kuin mitkään lopunajan ahdistukset alkavat, eivätkä uskovat näin ollen joutuisi kokemaan mitään vainoa ja ahdistusta. Mutta tämä on mielestäni virheellinen Raamatun tulkinta. Uskallan väittää, että vielä on tiettyjä Raamatun profetioita täyttymättä, joiden tulee täyttyä ennen kuin Jeesus tulee omansa noutamaan eli ns. tempaus tapahtuu.

Jeesushan sanoo selvästi, että kun lopunajan synnytystuskat alkavat, ”silloin te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden”, Matt. 24:9. Voimme todeta, että esim. täällä länsimaissa emme ole vielä vainojen keskellä. Uskovat eivät siis ole vielä kaikkien kansojen vihattavina Jeesuksen nimen tähden. Myös Paavali antaa kaksi selvää merkkiä, jotka täytyy toteutua, ennen kuin tapahtuu uskovien tempaus pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, 2. Tess. 2:3. Luopumus on jo tosin tapahtumassa, mutta laittomuuden ihminen, kadotuksen lapsi eli antikristus ei ole vielä ilmestynyt. Myöskään lopunajan petovaltio ei ole vielä syntynyt, vaikkakin on kovaa vauhtia muotoaan ottamassa. Eli paljon on vielä asioi-ta tapahtumatta, jotka Raamatun ennustusten mukaan tulee tapahtua ennen kuin Kristus tulee omansa täältä pois noutamaan.

No, jos Jeesus tulisi vaikka ensi yönä, ei minulla olisi mitään sitä vastaan. Jos niin tapahtuisi, en osaisi muuta kuin kiitollisena huudahtaa: ”Tule Herra Jeesus!”

Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.

Lue ohjeet kommentoinnille

Kommentit (10)

Kommentoi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

 1. IlkkaT.O.

  Marttyyrius alkoi jo alkuseurakunnan aikaan ja siitä lähtien heidän lukumäänsä on suuri. Näen lopunajan marttyyriyden koskevan Kirjoituksissa ensisijaisesti viimeistä kolmen ja puolenvuoden aikaa, jolloin Saatana saa Antikristuksen kautta vallan toteuttaa kaiken sen, mihin sille lupa annetaan. Googin kohdalla on nähtävissä henkivallan toiminta alueellisesti, vrt. Dan.: ”Persian valtakunnan enkeliruhtinas seisoi vastustamassa minua” ja vielä tietyn ajan. Nykyisen ”Persian”, Iranin yllä ja sen kautta toimii tänäkin päivänä voimakas, Jumalan pelastushistoriaa vastustava voima, miellän sen Saatanan henkivallaksi. Samoin voi toimia Googin henkivalta jos Jumala sen sallii. Ja näiden Persia – nyk. Iranin tapahtumien välissä on n. 2500 vuotta.
  Jos ja kun Matt.24. luvun alku on seurakunnan aikaa niin kuvaus kertoo kiistattomasti seurakunnan ahdistuksen ajasta, joka edeltää vihan aikaa. Jae 12 kertoo laittomuuden jo olevan vallassa, joten Jeesuksen kehoitus seurakunnalle on pysyä vahvana loppuun asti. Jos ylöstempaus tapahtuisi ennen laittomuuden ajan alkua, teksti puhuu silloin israelilaisista lopuajassa. Eli ylöstempauksen ajankohta ei näinollen näkyisi suoraan tekstistä. Toisaalta, jos näkyisi, kuinka ihmiskunta sitten suhtautuisi Sanaan jos tarkoin ilmoitettaisiin tempauksen ajankohta.
  Itse lähden siitä, että pelastus Jeesuksessa Kristuksessa Sanassa on ilmoitettu kaikille tässä ja nyt niin selvästi, että ”sen voi juostessakin lukea”. Tempaus, Goog, ahdistuksen/vihan aika (3,5 v + 3,5v) -käsitteet voivat olla hyvinkin arvovaltaisina pidettyjen raamatunpettajienkin käsityksissä erilaiset. Tässä kohden ajattelen, että olennaista näille selityksille on se, että ne joka tapauksessa johdattavat etsijänsä elävän Jumalan luo, poikkeuksena opeista, jotka harhauttavat ihmisen ohi Jumalan suunnitelman ja pelastuksen. Ei siis ihme, että Jeesuksen varoitus opetuslapsilleen oli kavahtaa erityisesti eksytystä. Siunausta!

 2. IlkkaT.O.

  Kiitos, ymmärrän kyllä, että vastauksia kirjoitettaessa joutuu tilanteisiin ettei oikominen käy päinsä, kun puhtaan Raamatun tekstin selittämisestä. Olen kyllä joitakin lopunajan kirjoituksiasi lukenut ja kiistanaihetta tekemättä on meillä myös joitakin eroavia näkemyksiä; Ei kuitenkaan suoraan pelastukseen liittyen, mutta: (esim.)
  Viittauksesi liittyen valkopukuisten joukkoon (Ilm.7. luku) on merkille pantavaa se tilanne, mistä nämä valkopukuiset olivat Herran eteen pelastuneet: ”siitä suuresta ahdistuksesta..” UL:n srk vai se ja marttyyrit?
  Näen, että kaikki ylöstemmatut ja pelastuneet tulevat ”yhdessä hallitsemaan Kristuksen kanssa ne tuhannen vuotta”: eli ei ole kysymys ketä kiinnostaa homma vaan kuinka Henki johdattaa. Uskon, että 1000v.- Vk:ssa Herra itse näyttää, kuinka todellisesti johdetaan maanpiiriä Jumalan pyhyydellä, arvovallalla ja käskysanalla.
  Missä Matt. 24. luku ilmoittaa srk:n tempauksen ajankohdan? Tapahtumat sijoittuvat Israelin lopuaikaan ja Jeesuksen 2. tulemukseen.
  Itse olen pitänyt NL/Venäjää aina osallisena Googin sotaan, (btw.: magneettinen pohjoinen on siirtynyt muutaman viime vuoden aikana, osalle tutkijoistakin hämmästyttävän nopeasti Venäjän puolelle, saa nähdä, mitä merkitsee käytännössä jatkossa).
  Kiinan (”idän kuninkaat) ”belt and road” on siinä vaiheessa, että sillä on pääteasemat Euroopan taloudelliseen valtaamiseen jo Välimerellä, esim. Haifan satama! ja Pireus. Kiina-Venäjä- yhteys on looginen, Kiina-Iran- yhteys on tuoreempi, mutta vastaa raamatullisia lopunajan hahmotelmia Israelin tuhoamiseen tähtäävistä toimista.

  • Jouko Koistinen

   Itse ymmärrän, että valkopukuisten joukko kuvaa nimenomaan niitä, jotka on temmattu Kristusta vastaan. Tuleehan monet heistäkin suuresta ahdistuksesta, koska lopun aikana kaikki uskovat joutuvat vainottaviksi ja osa jopa marttyyreiksi, vrt. Matt. 24:9. Matt. 24:14 oikeastaan selvästi sanoo, missä kohtaa evankeliumien kerronnassa tapahtuu tempaus: Evankeliumi on julistettu kaikille kansoille ja pakanain täysiluku on sisälle tullut! Alkaa Israelin viimeiset seitsemän vuotta.
   Kun luemme esim. Matteuksen evankeliumin 24. lukua, meidän on hyvä muistaa, että Jeesus puhuu siinä ensiksi evankeliumin aikakaudesta (5-14), sitten Israelin viimeisistä vuosista (15-28) ja lopuksi vielä tulemuksestaan, jonka koko jäljellä oleva maailma näkee (29-31). Sen jälkeen Jeesus jatkaa vielä eskatologista opetustaan kertomalla lopunaikaan liittyvistä yleisistä periaatteista, esim. valvomisen tärkeydestä. Ja siihen liittyy mm. se, että ollaan aina valmiita, koska emme tiedä, milloin toinen otetaan ja toinen jätetään!
   Kysymykseen, ketkä hallitsevat tuhatvuotisessa valtakunnassa, annetaan kohdassa Ilm. 20:4 mielestäni selvä vastaus: ne, jotka olivat noiden viimeisten seitsemän vuoden aikana kokeneet marttyyrikuoleman. Heistähän sanotaan, että he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta. On siis kyse eri porukasta kuin ne, jotka ”muuttuivat ja temmattiin pilvissä Herraa vastaan”. Alkukielessä tässä on jopa eri verbi: muuttua/virota eloon! Ovatko he kaikki juutalaisia vai myös pakanoita, en tiedä!
   Mitä Googiin tulee, niin olen yhä vakuuttuneempi, että Venäjällä ei ole mitään tekemistä Googin kanssa. Olen käsitellyt tätä aihetta myös youtubessa videoillani. Venäjän kytkeminen Googiin juontaa juurensa 1900-luvun poliittiseen kahtiajakoon, ja vaikka Venäjä nostaa päätään yhä edelleen, en usko sillä olevan mitään tekemistä Hesekielin profetian kanssa. Mainitaanhan Goog vielä tuhatvuotisen valtakunnan jälkeenkin, eli olisiko Venäjän ja kenties Putinin haamu vielä silloinkin kummittelemassa. En oikein usko! Jos näin olisi, silloinhan toteutuisi erään poliitikon tunnettu sanonta ”Venäjä, Venäjä, Venäjä”, siis aina vain vuosituhannesta toiseen ”Venäjä, Venäjä, Venäjä!”
   Mutta se valtio, mikä Raamatusta löytyy selvästi, vaikka ei nimeltä mainitakaan, on tosiaankin Kiina, eli ”auringon noususta tulevat kuninkaat!”

 3. IlkkaT.O.

  Jouko Koistinen, mielenkiinnolla odottaisin sinun kommentoivan aikaisemmin lähettämääni, vielä julkaisemattoman tekstin kysymyksiin littyen lopunajan tapahtumiin..

  • Jouko Koistinen

   Hei!
   Kysymyksesi ovat ihan hyviä. Ne vaatisivat kuitenkin niin pitkän vastauksen, että en ole ainakaan vielä ennättänyt ryhtyä siihen. Mutta olet kenties nähnyt minun kotisivuni, jossa käsittelen kaikkia näitäkin kysymyksiä seikkaperäisesti. Kotisivuni on: http://www.joukokoistinen.fi
   Sieltä löytyy osio: Raamattuluennot > Lopunajat Raamatun ilmoituksessa
   Siunausta!

 4. IlkkaT.O.

  Ilmestyskirjan sinettien avaamisessa, pasuunoihin puhaltamisen ja maljojen vuodattamisen seurauksissa on paljon yhteneväisyyttä.
  Mielenkiintoa herättää saman aiheinen tilanne Ilmestyskirjassa kahdessa kohtaa, aikajanalla katsottuna kuitenkin selvästi eri ajankohdassa: Ilm.6:12-16 (kuudes sinetti, siis jo tässä vaiheessa!), jossa jo taivas kääritään kokoon ja 16: 17-20 (seitsemäs malja, lopullinen tuho) siinäkin Harmageddon mainittuna. Kiinnostaa näiden kahden, Raamatun mukaan erillisen tapahtuman suhde, jossa kummassakin tapahtuu myös se, mistä Pietari mainitsee Helluntaisaarnassaan (Apt.2.luku). Jo VT:ssa Joel kirjoittaa 3:15: ”aurinko ja kuu käyvät mustiksi ja tähdet kadottavat valonsa”. Edellisessä jakessa (Ilm.6:14) viitataan ”meluaviin joukkoihin ratkaisulaaksossa”, Harmageddonin taistelu?
  Toiseksi: Mikä on tilanne Ilm.kirjan hevosten ja niiden ratsastajien ja Antikristuksen toiminnan suhde tässä kohden? Viides sinetti tuo esiin jo kuolleiden marttyyrien äänen ja vatimuksen: ”milloin?”, johon he saavat myös vastauksen. Sitten, kuudenteen sinettiin sisältyy myös em. ohella ne ”valkoisiin puettu lukemattoman suuri kansanjoukko joka tulee siitä suuresta ahdingosta ”. Mikä on näiden suhde esim. 1.Tess ja 2.Tess. ilmoituksiin? Ylöstempaus vai marttyyrit, joiden piti joutua vielä surmattaviksi? Kuitenkin, pedon ilmestyminen ilmoitetaan Ilm.kirjassa vasta selvästi sinettien avaamisen jälkeen ja 144000 juutalaista miestä kuin neitsyttä valitaan lähtemään evankelioimaan koko maanpiirin saman kuudennen sinetin yhteydessä.

 5. Topias

  Kyllä vaikuttaa siltä että aikojen loppu alkaa olemaan lähellä kun tätä menoa seuraa.
  Homoutta , röyhkeyttä, pornoa, abortteja, hyväksikäyttöjä, sotia, murhaamista ja
  paljon muuta, ehkä arkipäivässä kiinnittää eniten huomiota huonot käytöstavat ja hermojen loppuminen ihmisiltä( Jumalattomat ovat kuluttaneet sielunsa loppuun).

 6. Filos

  Hei!
  Mitäköhän tänäänkin vainojen alla elävät miljoonat kristityt ajattelevat opista, että Jeesus tulee vasta vainojen/ahdistuksen ajan jälkeen?! Sanan; ”pian”, voi kuulemma kääntää; ”äkisti/viivyttelemättä”. Kun Jeesus tulee, hän tulee äkisti/yhtäkkiä, viivyttelemättä. Sopii Jeesuksen kuvaukseen; ”niin kuin salaman leimaus, joka näkyy idästä hamaan länteen”. Tästä voisi päätellä, että Jeesus tulee uskovillekin vasta vaivanajan jälkeen, tuhatvuotisen valtakunnan alussa. Hän lähettää enkelinsä, jotka kokoavat (tempaavat?) hänen valittunsa (uskovat) maan kaikilta ääriltä Jeesusta vastaan yläilmoihin ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.
  Vaikka tietäisimme, että Jeesus tulisi vasta tuhannen vuoden päästä, emme tiedä omien elinpäiviemme määrää, milloin viimeinen henkäys on kohdallamme? Silloin Jeesus tulee – tai joku muu, riippuen, onko Jeesuksen oma vai ei- itse kunkin kohdalla.

  • Filos

   Mitäköhän tänäänkin vainojen alla elävät miljoonat kristityt ajattelevat opista, että Jeesus tulee vasta vainojen/ahdistuksen ajan jälkeen?!

   Korjaus: Piti kirjoittaa, että ”ennen vainojen aikaa”!

 7. kirjoitusten mukaan

  Jouko kirjoitti: ”Myös Paavali antaa kaksi selvää merkkiä, jotka täytyy toteutua, ennen kuin tapahtuu uskovien tempaus pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, 2. Tess. 2:3. Luopumus on jo tosin tapahtumassa, mutta laittomuuden ihminen, kadotuksen lapsi eli antikristus ei ole vielä ilmestynyt.”

  Monilla on sellainen käsitys, ettei tempausta voi tapahtua ennen Antikristuksen tulemista, jolloin viitataan erityisesti Paavalin sanoinin 2. Tess 2:1-3, kuten Joukokin tekee.

  Itse asiassa Paavali ei viittaa mainituissa jakeissa tempauseen, vaan Jesajan kirjan luvussa 66 mainittuun Herran Jeesuksen tulemukseen, jolloin kaikki elossa oleva jäännös kootaan Jeesuksen luokse Jerusalemiin hakemalle heidät erilaisilla kulkuneuvoilla vieraista maista. Sakarjan kirja kertoo, ettei silloin temmata ketään tuuliin ja pilviin, vaan Jeesuksen oma jäännös pakenee Jerusalemista Öljymäen halkeamaa pitkin omilla jaloillaan. Kiinnittäkää huomioita Paavalin sanoihin ”että meidät kootaan hänen luokseen”.

  2 Tess 2:1 Otamme nyt puheeksi Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemisen ja sen, että meidät kootaan hänen luokseen. Me pyydämme, veljet,
  2 ettette heti menetä malttianne ja säikähdä, jos joku vedoten Hengen ilmoitukseen tai muka meidän puheeseemme tai kirjeeseemme väittää, että Herran päivä on jo käsillä.
  3 Älkää antako kenenkään millään tavoin johtaa itseänne harhaan. Ennen tuota päivää näet tapahtuu uskosta luopuminen ja ilmaantuu itse laittomuus ihmishahmossa, kadotuksen ihminen.

  Jäännöksen kokoaminen tapahtuu näin:

  Jes 66:15 Katso, Herra saapuu tulenlieskassa, hänen vaununsa ovat kuin pyörretuuli. Hänen vihansa purkautuu tulenhehkuna, hänen jyrinänsä liekkeinä.
  16 Niin Herra toteuttaa oikeutensa tulella, hänen miekkansa lyö ihmissukua, ja monet kaatuvat sen lävistäminä:
  17 nuo, jotka puhdistautuvat ja valmistautuvat palvontatarhojen menoihin johtajansa ympärillä, nuo, jotka syövät kaikkea iljettävää, sian lihaa, rottia — minä tunnen heidän tekonsa ja ajatuksensa, ja he kaikki saavat loppunsa, sanoo Herra.
  18 Minä saavun kokoamaan kaikki kansat ja kielet, ja kaikki tulevat ja näkevät kirkkauteni.
  19 Ja heidän keskellään minä teen ihmeen ja heidän joukostaan lähetän eloon jääneitä vieraiden kansojen luo Tarsisiin, Putiin, Ludiin, Mesekiin, Tubaliin ja Javaniin, kaukaisille saarille ja rannikoille, jotka eivät ole kuulleet minusta puhuttavan eivätkä nähneet minun kirkkauttani. Nuo, jotka lähtevät, kertovat vieraiden kansojen keskuudessa minun kirkkaudestani.
  20 He tuovat kaikki veljenne kaikkien kansojen keskeltä, lahjaksi Herralle, he tuovat heidät hevosilla ja avovaunuilla ja katetuilla vankkureilla ja muuleilla ja ratsukameleilla Jerusalemiin, minun pyhälle vuorelleni — sanoo Herra — samalla tavoin kuin israelilaiset tuovat uhrilahjana ruokaa puhtaissa astioissa Herran huoneeseen.

  Silloin ei ketään temmata tuuliin ja pilviin. Jäännös pakenee omin jaloin.

  Sak 14:3 Herra itse lähtee sotaan viholliskansoja vastaan, niin kuin hän on lähtenyt ennenkin vihollisen hyökätessä.
  4 Hän seisoo sinä päivänä Öljymäellä, joka kohoaa Jerusalemin itäpuolella. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen, toinen puoli vuoresta väistyy pohjoiseen, toinen puoli etelään, ja välille syntyy valtaisa laakso.
  5 Te pakenette vuorten välissä olevaa laaksoa pitkin, ja se ulottuu Asaliin asti. Te pakenette, niin kuin paettiin maanjäristystä Juudan kuninkaan Ussian aikana. Sitten Herra, teidän Jumalanne, tulee Jerusalemiin, ja kaikki pyhät ovat hänen mukanaan.

  Milloin sitten tempaus tapahtuu? Se tapahtuu silloin, kun Jeesus tulee kokoamaan 144000 messiaanista juutalaista ja heidän joukkoonsa liittyneitä pakanoita Jerusalemin temppeliin heti sen valmistuttua. Tämä ei ole vielä kaikkien uskovien kokoaminen yhteen, mihin Paavali viittasi 2. Tess 2 -luvussa.

  Matt 24:27 Sillä niin kuin salama leimahtaa idässä ja valaisee taivaan länteen asti, niin on oleva Ihmisen Pojan tulo.
  28 Missä on raato, sinne kokoontuvat korppikotkat.

  Ilm 1:1 Sitten minulle annettiin mittakeppi, joka oli kuin sauva, ja minulle sanottiin: ”Mene mittaamaan Jumalan temppeli ja alttari ja laske ne, jotka siellä rukoilevat.
  2 Temppelin ulompaa esipihaa älä kuitenkaan lue mukaan, jätä se mittaamatta, sillä se on annettu vieraiden kansojen haltuun. Ne polkevat pyhää kaupunkia neljänkymmenenkahden kuukauden ajan.

  14:1 Sitten näin tämän: Karitsa seisoi Siionin vuorella, ja hänen kanssaan oli sataneljäkymmentäneljätuhatta ihmistä, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen Isänsä nimi.
  2 Minä kuulin taivaasta äänen, joka oli kuin suurten vesien pauhu tai kuin ukkosen jylinä. Ääni, jonka kuulin, oli myös kuin harppujen helinää ja harpunsoittajien laulua.
  3 Valtaistuimen edessä ja neljän olennon ja vanhinten edessä laulettiin uutta laulua, jota ei voinut oppia kukaan muu kuin nuo sataneljäkymmentäneljätuhatta, jotka on ostettu maan päältä.
  4 He eivät ole tahranneet itseään naisten kanssa vaan ovat pysyneet puhtaina kuin neitsyet, ja he seuraavat Karitsaa, minne hän meneekin. Heidät on ostettu ihmisten joukosta esikoislahjaksi Jumalalle ja Karitsalle.

  Jonkin ajan päästä temppeli tyhjenee, jotta Antikristusta pidättävä tekijä poistuisi ja Antikristus pääsee temppeliin. Jeesus vie morsiusseurakuntansa viisaat neitsyet turvaan, mutta antaa tyhmät neitsyet koetteelle. Joka tekee parannuksen ja kestää 3,5 vuoden koetuksen, hän voi pelastua Jeesus tehdessä lopullisen paluun tai marttyyrikuoleman kautta, mutta moni kuolee laittomuuteensa ja joutuu kadotukseen.