Patmos-blogi

Pääsiäinen: Herran Jeesuksen Kristuksen kärsimys ja suvereeni voitto

Juha Ahvio Juha Ahvio on teologian tohtori, dosentti ja Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja.
Julkaistu:

Pääsiäinen on aina ollut kristikunnan suurin juhla, koska pääsiäisen tapahtumiin tiivistyvät Pyhässä Raamatussa ilmoitetun pelastushistorian ja kristologian keskeisimmät todellisuudet. Nämä todellisuudet perustuvat siihen, mitä Jumalan Pyhän Hengen inspiroima erityinen sanallinen ilmoitus, Raamattu, ilmoittaa Jeesuksen Kristuksen persoonasta ja Hänen työstään meidän puolestamme ja hyväksemme.

Raamatullisen ilmoituksen kristologiset ydintotuudet opettaa meille – kuten on opettanut suomalaisille esi-isillemme jo 1600–1700-luvuilta alkaen – nyt pääsiäisenä 2021 yhä edelleen pätevällä tavalla Upsalan arkkipiispa Olaus Svebiliuksen (1624–1700) vuodelta 1689 oleva ja vuonna 1745 suomeksi käännetty Lutherin Vähän katekismuksen yksinkertainen selitys, jonka kohtia seuraavassa lainaan Lauri Koskenniemen toimittaman ja vuonna 1995 julkaistun käännöksen mukaisesti.

Katekismusselityksensä ”Toinen uskonkohta: Jumalan Poika ja lunastus” -osassa, kohdissa 32–68, Svebilius opettaa seuraavasti.

 1. Kuka Jumalan Poika on? Jumalan Poika on jumaluuden toinen persoona, Isästä ennen aikojen alkua syntynyt, joka tuli ihmiseksi ja syntyi Neitsyt Mariasta, Miika 5:1; Jes. 7:14.
 2. Mitkä hyvät teot Jumalan Poika on tehnyt meille? Hän on lunastanut ja vapauttanut meidät kaikista synneistä, kuolemasta ja Perkeleen vallasta, 1. Joh. 1:7; Hoos. 13:14.
 3. Millä hän lunasti meidät? Ei kullalla eikä hopealla, vaan pyhällä, kalliilla verellään, 1. Piet.1:18, 19.
 4. Mitä muuta hyvää hän on vielä meille tehnyt? Hän on myös täydellisellä kuuliaisuudellaan kaikin puolin täyttänyt lain meidän puolestamme, Gal. 4:4–5; Matt. 5:17.
 5. Mikä hänen nimensä on tässä uskonkohdassa? Jeesus Kristus, 1. Kor.3:11; Hepr. 13:8.
 6. Mitä hepreankielinen sana Jeesus merkitsee? Vapahtajaa, sillä hän vapahtaa kansansa synnistä, Matt. 1:20–21.
 7. Mitä kreikankielinen sana Kristus merkitsee? Voideltua, sillä hän on ihmisluontonsa puolesta voideltu riemun öljyllä, Pyhällä Hengellä ja voimalla, Ps. 45:8; Apt. 10:38.
 8. Montako luontoa Kristuksessa on? Kaksi: jumalallinen ja inhimillinen.
 9. Onko Kristuksessa siis kaksi persoonaa? Jeesus Kristus, tosi Jumala ja tosi ihminen, on yksi persoona. Nämä kaksi luontoa ovat näet Kristuksen persoonassa niin yhtyneinä kuin ruumis ja sielu ihmisessä. Nämä Kristuksen kaksi luontoa ovat erottamattomasti yhtyneinä iankaikkisesti.
 10. Miksi Kristuksen piti olla Jumala ja ihminen? Kristuksen piti olla ihminen, että hän voisi kärsiä ja kuolla. Hänen piti olla tosi Jumala, koska pelkkä ihminen ei voinut sovittaa syntejä, ei ottaa pois Jumalan vihaa ja lain kirousta eikä voittaa kuolemaa, Perkelettä ja helvettiä, Ps. 49:8–9; Room. 8:3.
 11. Mihin toimiin eli virkoihin Jeesus on voideltu? Profeetaksi, Ylimmäiseksi papiksi ja Kuninkaaksi.
 12. Miksi häntä sanotaan Profeetaksi? Hän on ilmoittanut ja julistanut meille taivaallisen Isänsä tahdon ja suunnitelman meidän pelastukseksemme, 5. Moos. 18:18; Joh. 1:18.
 13. Miksi häntä sanotaan Ylimmäiseksi papiksi? Siksi, että hän kerran on uhrannut itsensä syntiemme sovitukseksi ja joka päivä puhuu Isälle meidän puolestamme, Hepr. 9:28; Room. 8:34.
 14. Mikä on hänen kuninkaallinen virkansa? Hän ei hallitse vain kaikkea taivaassa ja maassa, vaan erityisesti myös Siionissa, siis hänen armonsa valtakunnassa ja kristillisessä seurakunnassa. Hänellä on myös taivaallinen kirkkauden valtakuntansa, Ps. 8:7; Ps. 2:6 ja Ps. 110:1.
 15. Miksi sanot: Minä uskon, että Jeesus on minun Herrani, joka lunasti minut? Siksi, että uskon asioissa en päätä enkä arvioi oman pimeän järkeni mukaisesti, vaan yksinkertaisesti uskon ja omistan omakseni Kristuksen kaikkia koskevan lunastuksen varmasti vakuuttuneena siitä, että hän on lunastanut minutkin, saattanut Perkeleen vallasta Jumalan luo, kuolemasta elämään, synnistä vanhurskauteen, Gal. 3:11.
 16. Mitä meidän on vielä otettava huomioon Kristuksesta? Kristuksen alennus ja korottaminen.
 17. Mikä oli Kristuksen alennus? Hänen halpa tilansa, jossa hän orjan muodossa näkyi täällä maan päällä. Tähän kätkeytyneenä hän ei aina vaikuttanut siinä jumaluuden voimassa ja kirkkaudessa, jonka hän oli ihmisyytensä puolesta saanut. Näin tapahtui vain hyvin harvoin hänen tekemissään ihmeteoissa silloin, kun hän tahtoi ja näki tarpeelliseksi, Fil. 2:7; Joh. 2:11.
 18. Kuinka kauan hänen alennuksensa kesti? Hänen sikiämisestään ja syntymästään hänen helvettiin astumiseensa asti.
 19. Mikä kuuluu hänen alennuksen tilaansa? Hänen sikiämisensä sekä hänen vähäpätöisenä ja halveksittuna pidetty syntymänsä, hänen kärsimisensä, kuolemansa ja hautaamisensa, samoin myös hänen ympärileikkaamisensa, köyhyytensä, pako Egyptiin, hänen kasteensa, kiusauksensa, hänen vainoamisensa ja muu sellainen.
 20. Kenestä Kristus sikisi? Pyhästä Hengestä, hänen ihmeellisestä vaikutuksestaan Neitsyt Marian kohdussa, ilman syntiä ja ilman miestä, Luuk. 1:35; Matt. 1:20.
 21. Kenestä hän on syntynyt? Neitsyt Mariasta, joka oli neitsyt sekä ennen synnyttämistä että sen jälkeen, Luuk. 2:7.
 22. Kenen hallituskaudella häntä piinattiin ja hänet ristiinnaulittiin? Pontius Pilatuksen. Keisarillisena ja pakanallisena tuomarina hän langetti Jeesukselle kuolemantuomion. Tämä mainitaan Apostolisessa uskontunnustuksessa siksi, että vahvistettaisiin Kristuksen kärsimisen historiallinen totuus ja sen ennustuksen täyttyminen, että valtikka oli siirtynyt pois Juudalta, 1. Moos. 49:10; 1. Tim. 6:13.
 23. Mitä me tunnustamme Kristuksen kärsimisestä ja ristiinnaulitsemisesta? Hän on todellisesti sekä sielussaan että ruumiissaan kärsinyt meidän syntiemme tähden. Hän on ollut ristillä Jumalan hylkäämä ja kärsinyt meidän edestämme kirouksen ja helvetin ahdistuksen, Jes. 53:4–6; Matt. 27:46.
 24. Kuinka Jeesus kuoli? Kun hän oli kovan vaivan kärsinyt, hän antoi ristillä henkensä, hän kuoli todellisesti ja ansaitsi kuolemallaan meille elämän ja autuuden, Joh. 19:30.
 25. Miksi Kristus haudattiin? Siksi, että hänet havaittaisiin todellisesti kuolleeksi ja että hän hautaamisellaan pyhittäisi meidän hautamme lepokammioksi, Jes. 57:2.
 26. Mikä on Kristuksen korottaminen? Se tila, johon Kristus ihmisyytensä puolesta on korotettu jumaluutensa valtaistuimelle käyttämään suurta voimaansa ja kirkkauttaan Isän ja Pyhän Hengen kanssa, Ps. 68:19.
 27. Mitä Kristuksen korottamiseen kuuluu? Sen jälkeen kun Kristus oli jälleen omasta voimastaan tullut eläväksi ja sielu oli yhdistynyt ruumiiseen, hän ensiksi astui alas helvettiin, sen jälkeen nousi kuolleista, astui ylös taivaaseen, istuu nyt Isän oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, 1. Piet. 3:18; Joh. 10:18 ja Room. 14:9.
 28. Miksi Kristus astui alas helvettiin? Osoittaakseen julkisesti, että hän oli musertanut rikki käärmeen pään sekä voittanut Perkeleen ja koko helvetin voiman, Kol. 2:15; 1. Kor. 15:55 ja Hoos. 13:14.
 29. Mikä on Kristuksen ylösnousemus? Hän nousi kuolleista ja tuli haudasta elävänä, ruumis kirkastettuna.
 30. Milloin se tapahtui? Kolmantena päivänä hänen kuolemansa jälkeen. Se oli sunnuntai, jota me sanomme pääsiäispäiväksi, Luuk. 24:46; 1. Kor. 15:4.
 31. Mikä on Kristuksen taivaaseenastuminen? Neljäntenäkymmenentenä päivänä ylösnousemisensa jälkeen Kristus nousi silmin nähtävällä tavalla Öljymäeltä taivaaseen. Näin hän erottautui näkyvästä olemuksestaan ja maanpäällisestä kanssakäymisestään, Apt. 1:9; Luuk. 24:51.
 32. Onko hän siis nyt luonamme täällä maan päällä? Hän on. Näkymättömällä tavalla Jeesus on meidän kanssamme joka päivä maailman loppuun asti, Matt. 28:20.
 33. Mitä merkitsee istuminen Isän Jumalan oikealla puolella? Kristus hallitsee ihmisyytensä puolesta kaikkia luotuja taivaassa ja maassa nyt ja iankaikkisesti Isän ja Pyhän Hengen kanssa kirkkaudessa, Ps. 110:1; Ef. 1:20–21 ja Ef. 4:10.
 34. Kuinka Kristus tulee tuomiolle? Hän tulee silmin nähtävällä tavalla taivaan pilvissä suuressa voimassa ja kunniassa pyhät enkelit kanssaan tuomitsemaan kaikkia kansoja, sekä silloin elossa olevia että kaikkia kuolleita hamasta maailman alusta, Apt. 1:11; Matt. 25:31.
 35. Minkä tuomion hän siis langettaa heille? Vanhurskaille hän sanoo: ”Tulkaa tänne, te Isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti”. Mutta jumalattomille hän sanoo: ”Menkää pois minun luotani, te kirotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu Saatanalle ja hänen enkeleilleen” (Matt. 25:34, 41).
 36. Milloin tämä tapahtuu? Viimeisenä päivänä, tämän maailman saadessa loppunsa. Se aika on meiltä täydellisesti salattu, Matt. 24:36.
 37. Miksi Kristus on tehnyt meille nämä hyvät teot? Siksi, että me olisimme hänen omansa, eläisimme hänen valtakunnassaan hänen alamaisinaan ja palvelisimme häntä ikuisessa vanhurskaudessa, viattomuudessa ja autuudessa, Ef. 1:14.

Edellä lainatulla tiiviin selkeällä tavalla – klassisen kristillisesti, puhdasoppisen luterilaisesti – opettaa Svebiliuksen katekismusselitys pääsiäisen ydintotuuksista eli Herran Jeesuksen Kristuksen kärsimyksestä ja suvereenista voitosta. Näihin evankelisiin ydintotuuksiin nojaa oikea ja pelastava kristillinen usko, josta Svebilius lausuu seuraavasti, Pyhää Henkeä ja pyhittämistä käsittelevän kolmannen uskonkohdan alla sekä johdannon ensimmäisessä ja toisessa kysymyksessä:

79. Mikä on oikea usko? Oikea ja pelastava usko ei ole pelkkää tietoa Jumalasta ja hänen pyhästä sanastaan ja siihen suostumista. Se on varma luottamus ja sydämen turvautuminen Jumalaan, syntien anteeksiantamiseen ja iankaikkiseen elämään Jeesuksen Kristuksen ansion tähden, Room. 8:38–39; Hepr. 11:1

Oletko kristitty? Olen.

Mistä syystä sinua sanotaan kristityksi? Siksi, että minut on kastettu Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja olen kasteessa pukenut ylleni Kristuksen. Uskon ja tunnustan hänet Vapahtajakseni ja Pelastajakseni, Gal. 3:27; Apt. 4:12.

Siunattua pääsiäistä Herran vuonna 2021!      

Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.

Lue ohjeet kommentoinnille

Kommentit (15)

Kommentoi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

 1. IlkkaT.O.

  Taisto, aiheen käsittelyyn tarvittaisiin paljon sivuja, yritän lyhyesti. Pelastus tulee kokonaan Jumalalta uskon kautta Jeesukseen. Kerroin vain uskoontulo-kokemukseni ja sitä seuranneita uskonvaellukseen liittyneitä tapahtumia uskovaisena. Ne sisältyvät kaikki Apostoliseen uskontunnustukseen, jos joku on toista mieltä, mielellään kuulisin perustelut.
  Hyvä/huono kristitty, puhun raamatullisesti uskovaisesta ja hänen vaelluksestaan, ne arvioi lopulta Jumala itse, jolle olemme tilivelvolliset. Eli jatkuvaa valvomista tarvitaan, armosta käsin, kukaan ei voi “röyhistellä” rintaansa.
  Alkuun mainittuja asioita ei ollut tapahtunut, vaikka olin vauvana kastettu ev.lut kirkossa, ja jonka jäsen olin pitkään. En uudestisyntynyt lapsikasteessa, eihän minulla ollut silloin siihen ymmärystä eikä tietenkään kykyä ilmaista asiaa. Minulla oli lapsuudessani lapsenymmärrys, ei aikuisen, joka muuttaa asian vakavaksi, elämän ja kuoleman kysymykseksi. Missään vaiheessa kukaan ev.lut. kirkon pappi, nuorisotyöntekijä eikä muukaan ollut esittänyt minulle ratkaisevaa kysymystä: Olenko pelastunut/pelastuksessa sisällä, tunnenko Jeesuksen omakohtaisena Vapahtajana? Ei edes rippikoulussa kirkkoherra kysynyt mitään tällaista! En voi siis sanoa, olivatko he itse uskossa; minä olen nyt, heistä en tiedä. Rippikoulun ja siihen liittyvän Ehtoollisen jälkeenkään en ymmärränyt uskosta mitään, pidin niitä muotomenoina. Syntielämä piti minua vankinaan vielä pitkän aikaa.
  Kysymykset ja aiheesta keskustelut tulivat muualta, vuosia em. tapahtumien jälkeen, mutta olinkin tulossa herätykseen! Olin jo lukenut lopunaikojen raamatullisia profetioita koskevaa kirjallisuutta, ja ne todellakin puhuttelivat: niiden sanoma pelotti sydänjuuria myöten. Olin Jumalan puhuttelussa, jonka Pyhä Henki kirjan sanoman kautta vaikutti: Kirjoittaja on tunnettu uskovainen maailmanlaajuisessa palvelutyössään, ja jonka myös Meller tuntee.
  Kirjoitat: “..en ole käynyt uskovien kasteella jne..” Mainitsemasi “jne” kiinnostaa minua, mitä sillä tarkoitat? Raamatun sana on käytännöllinen: jos on pelastuksen sanoman vastaanottanut, tulee Pyhä Henki avuksi ja vahvistaa tapahtuneen “sinetillään” ihmisen sydämessä. Jos et tunne sydämessäsi olevasi uskossa, vielä ei ole liian myöhäistä: tunne monia ev.lut piirin/vapaan suunnan aikuisena uskoviksi tulleita ja niitä, jotka eivät tunnusta uskoaan ihmisten edessä eivätkä vaella jumalan sanan mukaan, vaikka kirkon jäseniä ovatkin.
  Uskovaiset ovat kaikki kertoneet, että ennen uskoontuloa he kokivat itsensä syntisiksi; syntien anteeksipyytämisen ja uskoontulon jälkeen he kokivat, että Jumala oli armahtanut heidät, olivat tulleet Jumalan lapsiksi ja uskoviksi kristityiksi Sanan ja Pyhän Hengen vaikutuksesta.
  Heb. 11:1 “Usko on lujaa luottamusta…”

  • Taisto

   Kiitos Ilkka T.O seikkaperäisistä kuvauksesta. Koska itse olen edelleen ”kasteen armon vanki”,en koe tarvetta mennä uudelleen kasteelle ja siten ehkä suorittaa mielestäni Jumalalle jotakin. Minulle riittää Jumalan pelastava armo lapsikasteen kautta. En myöskään jaksa väitellä kastekiistoista, totean vain, että pitäydyn apostolisen ajan ja sen jälkeiseen traditioon tässäkin kysymyksessä. Uskon siis eräänlaiseen predestinoituun pelastavaan rakkauteen, joka ei ole meidän hallittavissa. En siksi aina ymmärrä, mitä tarkoittaa sana ”raamatullisuus”, koska jotenkinhan meidän on osattava myös tulkita sanaa. Jos ajattelen, että Pyhä Henki kirkastaa sanaa, miksi Hän sitten antaisi eri ihmisille eri tulkintamalleja. En siksi halua ruveta kaikessa ”hengelliseksi tuomariksi”. Itselläni on rauha Luojan kanssa siten, että on ihme, jos taivaan kotiin kerran pääsen. Armossa on ihmeteltävää tänäkin pääsiäisenä.

 2. IlkkaT.O.

  “dogmatik” kirjoittaa: “…tämäkään ei riitä uskoon, jos ei ole tekoja. Jaakobin kirje löytyy UT:sta, ja sen mukaan ei ole uskoa jos ei ole lain tekoja.”
  Väärin, lain teot eivät pelasta, Jaakob ei kirjoita nimenomaisesti lain teoista, vaan UL:ssa uskon kautta Hengen voimassa vaikuttavasta Jeesuksen Kristuksen seuraamisesta kaikessa elämässämme, työssä, koulussa, vapaa-aikana. Jumalan armon kautta ymmärrämme 10 Käskyn ja Rakkauden kaksoiskäskyn olevan voimassa kaikille uskoville. Pelastus tulee Jumalalta uskon kautta Jeesuksen Kristuksen ristin sovitustyöhön, yksin armosta, ei lain teoista. Siis myös Jeesuksen seuraaminen, vaikkapa työelämässä ja seurakunnan tilaisuuksissa.
  Messiaaniset, Jeesukseen uskovat juutalaiset palvelevat Jumalaa ja Jeesusta, UL:n välimiestä uskonvanhurskaudessa, ei enää lain alaisuudessa, he noudattavat myös Jumalan juutalaiselle kansalle antamia erityisiä säädöksiä, kuten esim. sapattia. Sen merkitys lepopäivän viettona myös UL:n uskoville näkyy jo Luomiskertomuksessa ennen Lakiliittoa. Pakanuudesta kristityiksi kääntyneille apostolit lähettivät heitä koskevat ohjeet (Apt.15. luku). Aabraham ennen israelilaisille annettua VT:n lakia oli kuuliainen Jumalalle, ja toimi sen mukaan. Se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Usko vaikutti hänen tekojensa mukana. Jaakob, “Jumalan ja Herran Jeesuksen palvelija” – ei siis enää Mooseksen lakivanhurskauden, kirjoitti UL:n uskoville, myös tämän päivän, eli Jaakob ei kirjoittanut mitään lakivanhurkauden tekojen suorittamisen puolesta vaan UL:n palvelijana, Hengen lain mukaan Jeesuksen seuraamisesta. Ei usko ole poistanut elatuksen hankkimista tai muutakaan tarpeellista toimintaa. Paavali toimi esim. teltantekijänä, muttei lain alaisena. Paavali nuhteili Pietaria ulkokultaisuudesta.

 3. Erkki Hänninen

  Kiitos Juha Ahvio hyvästä opetuksesta. Hyvää ja siunattua Pääsiäistä!

 4. Pekka

  Siunattua Pääsiäistä.”Maria oli neitsyt myös Jeesuksen syntymän jälkeen”? Oliko? Ei.Kuinka hän olisi voinut olla,jos ja kun apostolit sekä epistolan kirjoittajat Jaakob ja Juuda olivat Jeesuksen velipuolia,siis Joosefin ja Marian lapsia.

 5. tosi on

  Moni on kysynyt, kuka istuu Jumalan vasemmalla puolella? Vastataan, että Pyhä Henki, jonka Jumala on lähettänyt koko maailmaan todistamaan Kristuksen täydellisestä pelastus työstä ja sanomasta. Pyhä Henki on kaikkien kansojen maapallolla opettamassa ja neuvomassa jotka tahtovat tehdä parannuksen ja katua syntejään Jeesuksen Pyhän veren kautta, jonka hän vuodatti kolkatan ristillä ja antoi lihansa (ruumiinsa) meidän täydelliseksi pelastus uhriksi. Ehtoollisella tämä syödään ja juodaan muisto ateriana. Kiitos Kristukselle koko ihmiskunnan puolesta. Ottakaamme raamatun sama todesta. Jeesus oli/toi elävän sanan, joka toteutui kirjaimellisesti Hänessä. Ääni sanoi kyyhkysen muodossa Jeesusta kastettaessa, tämä on minun rakas poikani kuulkaa Häntä. Sana tuli lihaksi ja eli meidän kanssamme. Ole Siunattu ja ota raamatun sanoma vastaan ja vakavasti niin olet pelastettu iankaikkiseen elämään. Lue jos mahdollista Mary Baxterin kirja Ilmestys Taivaasta ja Ilmestys Helvetistä. Todella vakaavaa sanomaa tämän päivän liberaali yhteiskunnalle. Siunausta Pääsiäiselle kaikille.

 6. dogmatik

  Juha Ahvio kertoo blogikirjoituksessaan:
  “Mikä on oikea usko? Oikea ja pelastava usko ei ole pelkkää tietoa Jumalasta ja hänen pyhästä sanastaan ja siihen suostumista. Se on varma luottamus ja sydämen turvautuminen Jumalaan, syntien anteeksiantamiseen ja iankaikkiseen elämään Jeesuksen Kristuksen ansion tähden, Room. 8:38–39; Hepr. 11:1”

  Usko on tätäkin, muttä tämäkään ei riitä uskoon, jos ei ole tekoja. Jaakobin kirje löytyy myös Uudesta testamentista ja sen mukaan ei ole uskoa, jos ei ole lain tekoja.

  “Näette siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella.”
  – Jaakob 2:24

  “ja minä tiedän, että hänen käskynsä antaa ikuisen elämän. Kun puhun, puhun siis niin kuin Isä on minun käskenyt puhua.”
  – Johannes 12:50

  “Ei jokainen, joka sanoo minulle: ‘Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon.”
  – Matteus 7:21

 7. basileos

  Kristus nousi kuolleista!

  Siunattua pääsiäistä!

 8. dogmatik

  Juha Ahvio kertoo blogikirjoituksessaan:
  “Mitä hepreankielinen sana Jeesus merkitsee? Vapahtajaa, sillä hän vapahtaa kansansa synnistä, Matt. 1:20–21.”

  Jeesus ei ole hepreankielinen sana vaan kreikkaa. Enkeli ei antanut käskyä antaa Jumalan Pojalle nimeä Jeesus vaan heprealaisen nimen Jeshua.

  Asian voi päätellä siitä jakeesta, mihin Juha Ahviokin viittaa Matteus 1:21:

  “Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä.”

  Enkeli perustelee pojan nimeä sillä, että “hän pelastaa”, mikä ilmaistaan hepreaksi sanalla joshia. Jumalan Pojan nimeksi tulee antaa Jeshua, sillä joshia “hän pelastaa”.

  Virke ei toimi kreikaksi, mutta toimii hepreaksi. Evankeliumeissa on myös vastaavia kohtia, joissa tulee esille se, että evankeliumit on kirjoitettu alun perin hepreaksi, mutta se asia on täysin selvää, että tapahtumat on eletty hepreaa puhuen. Apostolien tekojen kirjassakin kerrotaan, että Jeesus Kristus ilmestyessään Paavalille puhui hänelle hepreaa.

  • basileos

   Hei Dogmatik!

   Kyllä kreikkalainen muoto Iesus toimii siinä missä heprealainenkin. Sen voivat todistaa lukemattomat uskoon tulleet, jotka ovat huutaneet tuota nimeä avuksi, joko suomeksi, englanniksi tai millä tahansa muulla kielellä, allekirjoittanut mukaan lukien. Septuaginta valmistui juutalaisten toimesta kreikkaa puhuvia juutalaisia varten. He hyväksyivät Septuagintan arvovaltaisen pyhänä Jumalan sanana. Se olikin varhaisten kristittyjen Raamattu ja myös ortodoksikirkon virallinen Vanha Testamentti vielä nykyäänkin. Kreikan kieli oli yleismaailmallinen kieli tuohon aikaan, joten “pakanoita” oik. kansoja varten oli olemassa Raamattu heidän omalla kielellä. En voi olla näkemättä Jumalan johdatusta ja ennakointia jo satoja vuosia aikaisemmin Septuakintan syntymisen aikoihin. Jumala on ilmoittanut itsensä, ei ainoastaan heprean, vaan myös aramean ja kreikan kielillä. Edellä olevan perusteella on oikeutettua väittää ja uskoa, että myös kaikilla muilla kielillä, mihin ikinä Raamattua on ja tullaan vielä kääntämään on arvovaltaista Pyhää Jumalan Sanaa, joka toimii.

   Jk. Vaikka olisi täydellinen heprean- ja kreikan kielten taito, mutta jos ei siitä huolimatta tunnista Jeesusta Raamatusta, mitä se hyödyttää?!
   Siunausta!

  • Eksegetik

   “mutta se asia on täysin selvää, että tapahtumat on eletty hepreaa puhuen”

   Älähän nyt innostu liikaa. Tutkijat ovat yksimielisiä siitä, että puhekieli Palestiinassa oli tuolloin aramea. Heprea oli juutalaisten uskonnollisten oppineiden kieli. Jeesus osasi todennäköisesti aramean lisäksi koineekreikkaa. Hepreaa hän on osannut myös, koska aramea ja heprea ovat sukulaiskieliä ja vieläpä varsin läheisiä sellaisia.

   • MOT

    “Tutkijat ovat yksimielisiä siitä, että puhekieli Palestiinassa oli tuolloin aramea.”

    Tämän jakeen mukaan Israelissa puhekieli oli hebrea.

    Joh 20:16 Silloin Jeesus sanoi hänelle: “Maria.” Maria kääntyi ja sanoi: “Rabbuuni!” — se on hepreaa ja merkitsee: opettajani.

   • basileos

    Moi!
    Kirjoitat: “mutta se asia on täysin selvää, että tapahtumat on eletty hepreaa puhuen”. Sitten jatkat: Älähän nyt innostu liikaa. Tutkijat ovat yksimielisiä siitä, että puhekieli Palestiinassa oli tuolloin aramea.
    Miten tuo on sovitettavissa yhteen? Tapahtumat eletty hepreaksi, mutta puhekieli aramea? Jeesuksen yläpuolelle ristiin oli kirjoitettu hepreaksi, latinaksi ja kreikaksi “Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas”. Joh19:20. Miksei myös arameaksi, jos se oli yleinen puhekieli?
    Uuden Testamentin kirjoittamisen aikoihin lähetystyö kreikankielisessä maailmassa oli täydessä vauhdissa. Mitä järkeä olisi ollut kirjoittaa Uusi Testamentti hepreaksi, kun kohderyhmä oli kreikankielinen? Uuden Testamentin lainaukset Vanhasta Testamentista vastaa LXX:a ylivoimaisesti vs. MT. Fakta, joka osoittaa, että Uusi Testamentti kirjoitettiin alunperin kreikaksi, kreikankielistä Vanhaa Testamenttia lainaten. Tosiasia on myös se, että Uuden Testamentin käsikirjoitukset on kreikaksi.
    Voisikohan Patmoksen teologit pitää ” raamattutunteja” näistä asioista?
    Siunausta!

 9. IlkkaT.O.

  Kiitos kirjoituksesta. Olen uskovainen, siis kristitty, pelastuksen vastaanottanut Efe. 2:8 mukaan Jumalan armosta uskon kautta. Room. kirjeen 10:10 mukaisesti: sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sen jälkeen kävin UT:n mukaisella uskovien kasteella Kristukseen, pian sen jälkeen sain kokea Pyhän Hengen kasteen kun puolestani rukoiltiin eli täytyin Pyhällä Hengellä, päälleni puettiin silloin voima korkeudesta, josta merkiksi tuli/jäi kielilläpuhumisen armolahja Jumalan taivaasta.
  Näin minun ja monen uskonveljen ja -sisaren kohdalla, ja edelleen, kaikki armosta.

  • Taisto

   Ymmärränkö Ilkka T.O, että olet sikäli hyvä kristitty, että olet tehnyt paljon hyvää asian, eli pelastuksen eteen? Jos henkilö, kuten minä, ei ole käynyt uskovien kasteella jne, niin voiko sellaista kutsua edes kristityksi? DOS Ahvion mainio kirjoitus tosin antaa implisiittisesti ymmärtää myös muuta.