Patmos-blogi

Päivi Räsänen: Olen valmis jatkamaan sanan- ja uskonnonvapauden puolustamista myös korkeammissa oikeusasteissa.

Vieraskynä Patmosblogi julkaisee vierailevien kirjoittajien mielenkiintoisia tekstejä Vieraskynä -palstan nimikkeellä. Kaikki kirjoittajat vastaavat itse tekstinsä sisällöstä.
Julkaistu:

Olen tänään saanut tiedon, että syyttäjä valittaa hovioikeuteen Raamattukäräjien päätöksestä kaikkien syytekohtien osalta. Syyttäjän ratkaisu valittaa Helsingin käräjäoikeuden vapauttavasta päätöksestä antaa mahdollisuuden saada sanan- ja uskonnonvapautta turvaava ennakkopäätös aina korkeimmasta oikeudesta.

Iloitsen myös siitä, että keskustelu Raamatusta edelleen jatkuu. Olen osaltani valmis puolustamaan sanan- ja uskonnonvapautta kaikissa tarvittavissa oikeusasteissa, tarvittaessa jopa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa.

Osaltani tämä esitutkinta- ja oikeusprosessi on jatkunut jo lähes kolme vuotta ja jatkuu nyt siis mahdollisesti jopa vuosiksi eteenpäin. Koko prosessin aikana raskainta ovat olleet syyttäjän väärät todistukset lausunnoistani. Olisi helpompaa puolustaa omia mielipiteitään kuin puolustautua totuutta vastaamattomia tulkintoja vastaan.

Käräjäoikeus totesi päätöksessään useista syyttäjän suuhuni laittamista väitteistä, että sellaisia ei syytteenalaisista teksteistäni löydy. Valituksessaan syyttäjä pyrkii osoittamaan, että lausumistani välittyy syyttäjän omaan tulkintaan perustuva viesti.

Syyttäjä vetoaa siihen, että lausumiani on tulkittava ”objektiivisesti”, vastoin sitä, mitä olen tosiasiassa sanonut. Syyttäjä on julkisuudessa todennut, että ei tulkinnassaan liiku ”totuus-epätotuus”-ulottuvuudella.

Syyttäjä edelleen väittää, että pamflettini mukaan mielestäni ”kaikki homoseksuaalit ovat ja heitä tulee pitää muita ihmisiä alempiarvoina”, vaikka en ole koskaan näin sanonut, en näin ajattele ja päinvastoin pamfletissa totean seuraavat näkemykseni: ”Kristillisen ihmiskäsityksen mukaan jokainen ihminen on seksuaalisesta suuntautumisestaan riippumatta tasavertainen ja yhtä arvokas.” Ja ” Perusoikeuksissamme aivan oikein kielletään ihmisten syrjiminen muun muassa seksuaalisen taipumuksen vuoksi, mutta tämä ei edellytä poikkeavien suhteiden nostamista avioliiton asemaan.”

Käräjäoikeus löysi muitakin syyttäjän totuudenvastaisia väitteitä teksteistäni, kuten että olisin sanonut homoseksuaaleja lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön taipuviksi, geneettisesti rappeutuneiksi tai että he eivät olisi Jumalan luotuja kuten heteroseksuaalit. Näin en ole koskaan sanonut, tarkoittanut enkä näin ajattele.

Syyttäjä on myös tulkinnut väärin lausuntojani teologisista käsitteistä. Hän väittää raamattusitaatin sisältäneen twiittini käsitteitä ”synti ja häpeä” ihmisiä alempiarvoistaviksi. Synnistä puhuminen ei ole kenenkään solvaamista vaan kertoo tilastamme Jumalan edessä. Jos Raamatun opetus synnistä tehtäisiin laittomaksi, samalla turhennettaisiin koko kristinuskon ydinsanoma armosta, Jeesuksen uhrikuolemasta, jolla hän sovitti kaikki synnit.

Oikeusperiaatteiden ja perustuslain mukaan rangaistus voidaan tuomita vain nimenomaisesti laissa rangaistavaksi määritellystä teosta.  Luotan edelleen siihen, että oikeuslaitoksemme tulkintaperiaate liikkuu ”totuus” -ulottuvuudella. Samalla rohkaisen muitakin käyttämään näitä perusoikeuksia.

PÄIVI RÄSÄNEN (Tiedote 29.4.2022)

Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.

Lue ohjeet kommentoinnille

Kommentit (5)

Kommentoi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

 1. Esa J.

  Rouva Räsänen, joudutte nyt selittämään sen, että miksi olette tehnyt raamatusta aseen.

 2. julkinensana

  Lakimies Ben Zyskowicz on entinen eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, joka toimii myös perustuslakituomioistuimena. Zyskowicz on ottanut kantaa Verkkouutisten BenTV:ssä käräjäoikeuden antamaan päätökseen liittyen Päivi Räsäsen saamaan vapauttavaan päätökseen.

  Verkkouutiset kirjoittaa 2.4.2022, mikä on myös ilmaiseksi luettavissa Verkkouutisten sivustolta:

  ”Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz katsoo, että Eduskunnan oikeusasiamiehen olisi aiheellista tutkia, onko kansanedustaja Päivi Räsäsen jutun syyttäjä toiminut virkavelvollisuuksien mukaisesti. Räsänen sai tällä viikolla käräjäoikeudelta vapauttavan ratkaisun, jonka perusteluista selvisi myös että jotkin syyttäjän esittämät väitteet hänen lausunnoistaan eivät pitäneet paikkaansa. Syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan hylättiin.

  Ben Zyskowicz: Oikeusasiamiehen olisi aiheellista tutkia valtionsyyttäjän toimet

  Zyskowiczin mukaan käräjäoikeudelta on kova väite, että syyttäjäosapuoli olisi vääristellyt Päivi Räsäsen sanomisia. Hänen mukaansa kyse ei ole todisteista tai lain tulkinnasta, vaan siitä että oikeuden mukaan syytteet eivät olleet totta.

  – Kyllä nyt sanon, että syyttäjälaitoksen uskottavuuden ja oikeusvaltion kannalta olisi tärkeää, jotta saataisiin selvyys siihen onko syyttäjä tässä suhteessa toiminut lain mukaisesti, niin jonkun pitäisi nyt kannella mielestäni eduskunnan oikeusasiamiehelle, joka saa ratkaista että onko syyttäjäpuoli tässä tilanteessa ja tässä asiassa, ja näin syytteessä kirjoittaessaan, onko se toiminut virkavelvollisuuksiensa mukaisesti. Tällaista kantelua sinne toivon, Zyskowicz sanoo Verkkouutisten BenTV:ssa.

  Myös rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen on ihmettellyt syyttäjän toimintatapaa oikeusprosessissa. Tolvasen mukaan on aika harvinaista että tuomioistuin toteaa, että syyte ei vastaa sitä, mitä joku on lausunut.”

 3. kopiokone

  Rikosoikeuden professori Kimmo Nuotion mukaan hovioikeus tuskin muuttaa vapauttavaa päätöstä, koska käräjäoikeus perusteli niin hyvin päätöksensä.

  Turun Sanomat 31.3.2022:

  ”Helsingin yliopiston rikosoikeuden professorin Kimmo Nuotion mielestä käräjäoikeus perusteli hyvin päätöksensä hylätä kansanedustaja Päivi Räsästä (kd) kohtaan esitetyt syytteet.

  Räsänen oli oikeuden päätöksen mukaan esittänyt loukkaavia lausuntoja homoista, mutta lausunnot eivät suoranaisesti olleet uhkaavia. Ne eivät menneet niin pitkälle, että olisivat olleet vaarallisia yhtä kansanryhmää kohtaan.

  Toinen tärkeä perustelu oli, että Räsäsen lausunnot olivat kiinteässä yhteydessä hänen vakaumukseensa eli ne esitettiin uskonnollisessa kontekstissa. Uskonnollista asioista pitää voida puhua vapaasti.

  Nuotio muistuttaa, että kiihottaminen kansanryhmää kohtaan on vakavin sananvapausrikoksista. Sanavapaus on kuitenkin niin tärkeä oikeus, että sen puitteissa voi esittää kärjekkäitä, joskus jopa loukkaavia lausuntoja.

  Käräjäoikeuden päätöksen muuttuminen hovioikeudessa olisi Nuotiolle yllätys.

  – Sanoisin, että tämä on hyvin perusteltu. On vaikea nähdä mitä uutta hovista olisi saatavilla, Nuotio sanoo.”

 4. julkinensana

  Tässä on muutama poiminta Iltalehden nettiuutisesta 21.8.2021, joka on ilmaiseksi luettavissa netistä:

  ”Varatuomari kanteli syyttäjistä Päivi Räsäsen tapauksessa: ”Ei ole laillista ottaa yhtä henkilöä varoittavaksi esimerkiksi”

  Varatuomari Esko Nurmisen mielestä ei ole laillista ottaa Päivi Räsästä varoittavaksi ennakkotapaukseksi ja jättää muut tapaukset poliisitutkinnan ja syytteiden ulkopuolelle.

  Kanteluiden keskeinen kysymys on ollut, että onko valtakunnansyyttäjä syyllistynyt toiminnallaan uskonnonvapauden ja sananvapauden rajoittamiseen tai sen yritykseen. Tällaisiin kanteluihin oikeuskansleri ei ole ottanut kantaa rikosprosessin kesken ollessa.

  Varatuomari Esko Nurminen Espoosta on nyt jättänyt kantelun oikeuskanslerille, jossa hän lähestyy asiaa toisesta tulosuunnasta. Kantelun kohteena ovat valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen, valtionsyyttäjä Anu Mantila ja aluesyyttäjä Maija Päivinen. Nurminen kysyy kantelussaan, ovatko syyttäjät noudattaneet Räsäsen tapauksessa yhdenvertaisuutta lain edessä vai ovatko he syyllistyneet syrjintään viranomaisina.

  Nurminen nostaa kantelussaan esiin Ylen Ajankohtaisen Kakkosen islam-illan 29. lokakuuta 2013. Siinä nousi esiin islamin suhtautuminen homoseksuaalisuuteen. Ohjelmassa Helsingissä imaamina toimiva Abbas Bahmanpour totesi, että islam suhtautuu homoseksuaalisuuteen moraalisena paheena ja rangaistus siitä on kuolemantuomio, mikäli homoseksuaaliselle aktille on vähintään neljä todistajaa.

  Poliisin mukaan Bahmanpourin oli sallittua esittää lausumansa osana yhteiskunnallista ja poliittista keskustelua. Valtakunnansyyttäjän taholta on marraskuussa 2020 ilmoitettu, ettei hänellä ole syytä arvioida edellä kuvattua poliisin tekemää päätöstä toisin. Nurmisen kantelun mukaan yhdenvertaisuus asiassa toteutuu joko niin, että Bahmanpourin lausunnon esitutkintaa jatketaan ja häntä epäillään rikoksesta tai sitten luovutaan syytteistä Räsäsen osalta.

  Toiseksi varatuomari Nurminen nostaa kantelussaan esiin vanhat julkaisut, joissa on vahvoja kannanottoja homoseksuaalisuutta vastaan, mutta julkaisut ovat yhä yleisön saatavilla, eikä niistä ole aloitettu poliisitutkintaa.

  – Edes viranomaisten omia tietovarastoja ei ole siivottu näistä. Esimerkiksi yhden syytteen pohjana oleva Räsäsen pamfletti ja siinä mainittu Asser Stenbäckin kirja ovat saatavissa muun muassa Kansalliskirjastossa. Katolisen kirkon katekismus on yleisön saatavilla internetissä ja siellä on vastaavia kantoja homoseksuaalisuuteen kuin Räsäsen pamfletissa.

  – Herää perustellusti kysymys, kohdellaanko Räsästä lain vaatimalla tavalla yhdenvertaisesti, Nurminen toteaa.

  Kolmanneksi varatuomari Nurminen nostaa esiin Räsäsen saaman syytteen, joka juontuu kansanedustajan Twitter-, Instagram- ja Facebook-tileillään julkaisemasta viestistä. Siinä hän kirjoittaa homoseksuaalisuuden olevan häpeä ja synti.

  – Vastaavalla tavalla homoseksuaalisia tekoja ovat synniksi sanoneet monien kirkkokuntien edustajat esimerkiksi Kirkko ja kaupunki -lehden haastattelussa vuonna 2017. Herää kysymys, kohdellaanko Räsästä yhdenvertaisesti.

  – Laillista ei ole ottaa yhtä henkilöä mallitapaukseksi – varoittavaksi ennakkotapaukseksi tai koettelemaan lain tulkintaa – ja tietoisena muista tapauksista jättää ne saattamatta poliisitutkintaan ja syytteeseen, varatuomari Nurminen toteaa.”

  • Filos

   Eu-Baabelissa on kapinan henki Jumalaa vastaan. Siitä tässä Räsäsenkin tapauksessa on pohjimmiltaan kysymys. Hyökkäys kristinuskoa ja kristittyjä vastaan. Voimia ja siunausta Päiville tuleviin päiviin!