Patmos-blogi

Pelastakaa Lapset -järjestön harhaanjohtava raportti palestiinalaislasten kohtelusta

Pasi Turunen Pasi Turunen (TM) on toimittaja, raamatunopettaja ja Patmos Lähetyssäätiön toiminnanjohtaja.
Julkaistu:

Kansainvälinen Pelastakaa Lapset -järjestö julkaisi hiljattain raportin, jossa Israelia syytettiin palestiinalaislasten kohtelusta pidätysoloissa ja sen vaikutuksista lapsiin. Suomen Pelastakaa Lapset otsikoi tiedotteensa raportista verkkosivuillaan: Palestiinalaislapsia uhkaa epäinhimillinen kohtelu israelilaisissa vankiloissa (29.10.2020). Ingressissä Israelin armeijaa syytetään lasten pahoinpitelystä ja jopa viikkokausia kestävästä eristyksestä. Raportin sanotaan perustuvan yli 470 alaikäisenä vangitun lapsen ja nuoren haastatteluihin. 

Pelastakaa Lapset -järjestö tekee eittämättä paljon korvaamattoman hyvää ja arvokasta työtä lasten hyväksi niin maailmalla kuin Suomessa. Lähempi tutustuminen nyt julkaistuun raporttiin paljastaa kuitenkin vakavia puutteita ja tendenssimäisyyttä asioiden käsittelyssä.

Sellainen ei ole omiaan hälventämään viime aikoina esiin noussutta laajempaa epäluuloisuutta useiden eri kansalaisjärjestöjen Israel-vastaisesta agendasta ja politisoitumisesta. Tämä ei myöskään ole ensimmäinen kerta, kun Pelastakaa Lapset kohdistaa huomionsa Israeliin.

Kansainvälisten kansalaisjärjestöjen toimintaa seuraava NGO Monitor on tehnyt selvityksen nyt julkaistusta raportista ja kiinnittänyt huomiota sen moniin puutteisiin. Seuraavat huomiot perustuvat NGO Monitorin tekemään raportin esitarkastukseen otsikolla Save The Childrens misleading report on detention of palestinians (NGO Monitor, 28.10.2020).

Raportin puutteita ovat:

Väärä ja vanhentunut “konteksti”: Osio, jonka väitetään olevan ”Yleiskatsaus Israelin armeijan pidätysjärjestelmästä” (Overview of the Israeli military detention system), perustuu erittäin harhaanjohtaviin ja vanhentuneisiin arvioihin siitä, miten Israelin sotilastuomioistuimet käsittelevät palestiinalaislapsia, joita epäillään osallisuudesta terrorismiin ja muihin rikoksiin. Siinä ei oteta huomioon niitä merkittäviä muutoksia, joita Israel on viimeisten viiden vuoden aikana tehnyt, erityisesti alaikäisten kohteluun liittyen, yhdessä ja yhteistyössä kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa. Erityisen huomionarvoista on, että Pelastakaa Lapset -järjestö toistaa Unicefin vuonna 2013 julkaiseman täysin epäluotettavaksi osoitetun raportin väitteitä (katso erikseen artikkelia The Origins of ‘No Way to Treat a Child’: Analyzing UNICEF’s Report on Palestinian Minors), joka osoittaa perusteellisesti, kuinka UNICEF on vääristellyt asioita ja osoittaa siten Pelastakaa lapset -järjestön väitteet perättömiksi.

Alaikäisten palestiinalaisten osuutta väkivaltaan ja terrorismiin vähätellään karkeasti:  Israelin sotilastuomioistuimissa käsitellään vain sellaisten alaikäisten tapauksia, joissa epäillään heidän osallisuuttaan väkivaltarikoksiin, kuten murhaan, murhan yritykseen tai vakavaan pahoinpitelyyn. Monet näistä “lapsista” ovat vanhempia teini-ikäisiä (16–18-vuotiaita), joita terroristiryhmät ja palestiinalaishallinto ovat yllyttäneet tällaisiin väkivaltaisiin tekoihin. Pelastakaa Lapset ­­jättää tämän elintärkeän kontekstin huomiota herättävällä tavalla täysin pimentoon. Pelastakaa Lapset väittää myös, että se ei pyri vähättelemään kivien heittämisen “mahdollista vakavuutta”, ja sitten kuitenkin tekee juuri niin. Sen sijaan, että kivien heittelemisestä johtuvia kuolemia ja merkittäviä vammoja korostettaisiin, Pelastakaa Lapset viittaa vanhentuneeseen tutkimukseen (2012), voidakseen väittää että “kivenheitosta johtuvien fyysisten vammojen esiintyvyys ja vakavuus on hyvin alhainen” ja että “Tämä on otettava huomioon arvioitaessa sitä, voidaanko lasten pidätysaikana kokemaa kohtelua pitää suhteettomana.”

Palestiinalaisten väkivaltaan yllyttämisen sivuuttaminen: Pelastakaa Lapset jättää täysin huomiotta kaikkein tärkeimmät palestiinalaisten alaikäisten väkivaltaa aiheuttavat tekijät: palestiinalaisten tiedotusvälineiden, oppikirjojen sekä poliittisten ja uskonnollisten johtajien vihanlietsonnan sekä epäinhimillistävän kulttuurin, väkivallan ja Israelin suhteiden normalisoimisen vastustamisen. Raportissa mainitaan ohimenevästi ilmiönä “Palestiinalaisen yhteiskunnan (ja toisinaan laajemman kansainvälisen yhteisön) osoittama ’sankarillisuuden ihannointi’” ja että “Suurin osa lapsista, joita konsultoimme (87 %) ilmoitti tuntevansa olevansa Palestiinan aatteen sankareita”.  Tästä kirjoitetaan kuitenkin vain lasten psykologisen kokemuksen yhteydessä; Tätä yllytystä ei pidetä väkivallan kulttuuria edistävänä tekijänä, joka uhkaa lapsia jo kauan ennen heidän vangitsemistaan. Tässä yhteydessä on tärkeää huomata, että Pelastakaa Lapset on itse tehnyt yhteistyötä sellaisten palestiinalaisten instituutioiden kanssa, jotka yllyttävät lapsia väkivaltaan.  Vuonna 2018 Pelastakaa Lapset ja Ruotsin hallitus  toteuttivat hankkeen islamilaiseen Jihadiin sidoksissa olevan Dar al Hudan lastentarhan kanssa Gazassa.  Vuonna 2018 Dar al Hudan  valmistujaisseremoniassa taistelijaksi pukeutuneet lapset esittivät israelilaisten palkkamurhan ja kidnappauksen. Simulaatioon kuului kehittyneitä varusteita, kuten drooneja, vartalokameroita, maastopukuja, luotiliiviejä ja tarkka-ampujan naamiointia.  Lapsilla oli islamilainen Jihad -järjestön päähuivit.

Epäselvä ja hämmentävä ”Kansainvälisoikeudellinen konteksti”: Pelastakaa Lapset -järjestön mielipiteestä riippumatta Israel on kansainvälisoikeudellisesti velvoitettu tutkimaan alaikäisten palestiinalaisten tapaukset sotilastuomioistuimissa. Jotta väkivaltaisiin rikoksiin syyllistyneet palestiinalaiset alaikäiset voitaisiin tuomita siviilioikeudessa, Israelin olisi annektoitava Länsiranta osaksi valtioaluettaan. Pelastakaa Lapset -järjestön mielestä tällainen alueliitos olisi kuitenkin “laiton”, “kohtalokas isku palestiinalaisten kahden valtion ratkaisulle” ja “katastrofaalinen monille palestiinalaislapsille”. Vastaus alaikäisten palestiinalaisten väkivaltaan, mukaan lukien terroriteot ja murhat, ei ole pyyhkiä näiden väkivaltatekojen uhreja olemattomiin tai vapauttaa alaikäisiä tekijöitä vastuusta, kuten Pelastakaa Lapset -järjestö esittää: “Pelastakaa Lapset katsoo, ettei ketään lasta pitäisi asettaa syytteeseen sotilastuomioistuimessa.”

Tilastollisen merkittävyyden ja tosiasioiden varmistamisen puute: Vaikka julkaisu esitetään tutkimusraporttina, kirjoittajat myöntävät, ettäPelastakaa Lapset tunnustaa, että kyseessä ei ole tilastollisesti merkittävä tai edustava otos. Koska raportissa esitellään tarkoituksellisesti lasten kokemuksia heidän omasta näkökulmastaan, on myös tärkeää huomioida, että Pelastakaa Lapset ei ole riippumattomasti varmistanut heidän kertomustensa todenperäisyyttä” (lihavointi lisätty). Ei siis ole yllättävää, että ”Useimmat tässä raportissa haastatellut lapset väittävät olevansa syyttömiä.”

Tunteet, ei tosiasioihin perustuva analyysi: Kaikki edellä mainittu osoittaa, että Pelastakaa Lapset on laatinut tunteikkaan raportin, joka perustuu yksipuolisesti asianosaisten omiin (lapset, palestiinalaishallinnon virkamiehet, Israelin vastaiset kansalaisjärjestöt) lausuntoihin. Tätä korostavat kaikki julkaisussa esitetyt lasten piirustukset. Jos se vaikka antaisikin hetkellisen täsmällisen tilannekuvan siitä, miltä entisistä palestiinalaisista lapsivangeista tuntuu, se ei silti riittäisi ennalta päätettyjen ja järjettömien poliittis-oikeudellisten toimintasuositusten pohjaksi.

Israel – kansalaisjärjestöjen sokea piste

Kuten alussa totesin, Pelastakaa Lapset tekee tärkeää ja arvokasta työtä. Tämän tendenssimäisen raportin julkaisemisen ei tule antaa himmentää järjestön muutoin kunnioitettavaa työtä niin maailman lasten kuin suomalaislasten hyväksi. On silti murheellista, että Israel-vastaisesta aktivismista on tullut monien perinteikkäiden kansalaisjärjestöjen sokea piste.

Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.

Lue ohjeet kommentoinnille

Kommentit (1)

Kommentoi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  1. maija salo

    Miksi vihataan juutalaisia…tai Israilia….ja annetaan vääräätietoa….sitä mietin jatkuvasti.Rukoilen kuitenkin rauhaa Israiliin ja Jerusalemiin.