Patmos-blogi

Pitääkö Trumpin kannattajat tutkia, tuomita ja uudelleenkouluttaa?

Juha Ahvio Juha Ahvio on teologian tohtori, dosentti ja Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja.
Julkaistu:

Esitän otsikossa vakavan kysymyksen: Pitääkö Trumpin kannattajat tutkia, tuomita ja uudelleenkouluttaa? Vaikka USA:n presidentinvaalien todellisen tuloksen selvittäminen on edelleen auki ja kesken, valmistautuvat Joe Bidenin kannattajat jo vallanvaihdon ja Trumpin hallinnon päättymisen jälkeisiä tilanteita varten. Tällaiseen Bidenin kannattajien valmistautumiseen lukeutuu myös sen pohtiminen, mitä tulee tehdä paitsi Trumpille itselleen myös hänen hallinnossaan mukana olleille ja laajemmassa määrin kaikille niille pitkälti yli seitsemällekymmenelle miljoonalle amerikkalaiselle, jotka kannattavat ja tukevat Trump-henkistä MAGA-konservatismia.

Varsin vakavasti merkille pantavaa on se, että Bidenin kannattajien ja ylipäänsä USA:n niin sanotusti tiedostavan vasemmiston keskuudesta on täysin avoimesti, julkisesti ja totisenvakavasti esitetty, että Trumpin kannattajat täytyy tutkia, tuomita ja kouluttaa uudelleen yhteiskuntakelpoisiksi. Näin siksi, koska he ovat, Trumpin politiikkaa tukemalla, syyllistyneet vakavaan rikokseen ja moraalittomuuteen, joiden myötä he ovat menettäneet yhteiskuntakelpoisuutensa.

Missä ja miten tällaista umpitotalitaarista rankaisuhaaveilua on esitetty?

Huippukorkeatasoisena eliittiyliopistona pidetyn Harvardin yliopiston opiskelijat ovat esittäneet, että nyt täytyy menetellä edellä kuvatulla tavalla. Harvardin yliopiston opiskelijat ovat pitäneet esillä avointa kirjettä, jossa vaativat, että Harvardin yliopiston on vastedes kieltäydyttävä hyväksymästä henkilökuntaansa, luennoitsijoiksi ja puhujiksi henkilöitä, jotka ovat palvelleet Trumpin hallinnossa ilman, että nämä henkilöt vedetään vastuuseen, heidät tutkitaan, heiltä vaaditaan irtisanoutumista harhautumistaan ja kääntymistä pois kaikesta Trump-henkisestä. Ilman tällaista julkista itsekritiikkiä ja parannuksentekoa heillä ei pidä olla mitään asiaa Harvardin yliopistoon. Eikä oikeastaan paljon muuallekaan, mikäli näistä Harvard-totalitaristeista riippuu.

Tästä opiskelijoiden vaatimuslistasta kertoo esimerkiksi Harvardin yliopiston julkaisu The Harvard Crimson 19.11.2020 päivätyssä artikkelissaan “Open Letter Calls on Harvard to Develop ‘Accountability Guidelines’ on Hiring Former Trump Administration Officials” .

Opiskelijoiden avoimen kirjeen mukaan Trump kannattajineen ovat ”polkeneet jalkoihinsa vapaiden ja rehellisten vaalien” sekä ”rauhanomaisen vallanvaihdon periaatteet” ja ovat ”ilmaisseet täydellistä piittaamattomuutta totuudesta”. Kirjeen mukaan Harvard syyllistyy itse ”demokratian periaatteiden kumoamiseen” mikäli ei nyt perusta järjestelmää, joka vetää julkiseen vastuuseen kaikki Harvardin kampukselle pyrkivät Trump-henkiset vaikuttajat. Tämä vaatimus vastuuseen vetämisestä ei koske vain Trumpin hallinnossa aktiivisesti mukana olleita, vaan myös kaikkia ”yhteistoimintahenkilöitä”, jotka vain ehkä passiivisestikin ovat hyväksyneet Trump-konservatiivisen ”hyökkäyksen totuutta ja demokratian perusperiaatteita vastaan”.

Nämä totalitaariseen poliittiseen korrektiuteen perustuvat rankaisuvaateet on esitetty, kuten asiaan kuuluu, sananvapauden ja totuuden puolustamisen nimessä. Ja tukien sellaista presidenttiehdokasta, jonka puolue ja vaalikoneisto ovat juuri panneet toimeen USA:n historian vilpillisimpiin lukeutuvat vaalit ääntenlaskupetoksineen. Harvardin ”tiedostavien” opiskelijoiden avoimen kirjeen sisältö on näiltä perusteluosiltaan täyttä psykologispsykiatrista projektiota, jolla tarkoitetaan defenssimekanismia, joka heijastaa omat mielensisällöt ja taipumukset toisiin ihmisiin eli oman itsen ulkopuoliseen todellisuuteen.

Harvardin opiskelija-aktivistien kanssa samantyylisiä vaatimuksia ovat esittäneet somessa muutkin vasemmistovaikuttajat, kuten esimerkiksi kalifornialainen demokraattivaikuttaja David Atkins, kuten ilmenee Ken Webster Jr:n 23.11.2020 päivätystä KPRC Radio -sivuston The Pursuit of Happiness -blogin artikkelista ”Leftist Plan for Trump Supporters: Re-education Camps, Ban on Talk Radio” .

Artikkelista ilmenee, että vasemmistovaikuttajat vaativat 75:n miljoonan konservatiivin uudelleenkouluttamista uudelleenkoulutusleireillä, ”uudelleenohjelmoimista”, ja konservatiivisen puheradion kieltämistä.

Huomaa, millaisissa tunnelmissa tällaiset vasemmistolaiset elävät. Heidän mukaansa Trumpin jälkeinen aika USA:ssa vastaa toisen maailmansodan ja Hitlerin jälkeistä aikaa Saksassa, keisarillisen Japanin antautumisen jälkeistä aikaa Japanissa ja niin sanotun rekonstruktion aikaa sisällissodan jälkeisissä Washingtonin liittohallituksen joukkojen miehittämissä etelävaltioissa.

Mutta ennen kaikkea merkille pantavaa on, että uudelleenkoulutus- ja aivopesuvaateita esittävät nimenomaan Harvardin älykköopiskelijat, ja vielä Free Speech -sananvapauteen vedoten!

Harvardin yliopisto on valtavilla lukukausimaksuilla niin sanotusti maailman korkeatasoisinta akateemista sivistystä tarjoava ja tulevia eliittivaikuttajia hautova USA:n vanhin ja aikanaan vuonna 1636 vankasti raamatullisen kristillisen reformoidun uskon totuuden varaan perustettu korkeakoulu. Tämän eliittiyliopiston tiedostavat aktivistiopiskelijat haluavat nyt, kun olettavat Joe-sedän – viittaa siis Bidenin setään, ei siihen toiseen USA:n eliitin keskuudessa 1930–40-luvuilla leppoisan arvostavasti Joe-setänä tunnettuun henkilöön eli Uncle Joe -Staliniin – päätyvän valkoiseen taloon, perustaa uudelleenkoulutus- ja rehabilitaatiojärjestelmän Trumpin hallinnon jäsenille ja hänen kannattajilleen.

Näistä konservatiivisista Trump-kannattajista monet jakavat edelleen sen kristillisen uskon ja siihen nojaavan käsityksen totuudesta, johon viittaa myös Harvardin yliopiston vanha Veritas-tunnus, jonka avoimeksi viholliseksi tämän päivän Harvard itse puolestaan on paradoksaalisesti kulttuurimarxilaisine radikaaliaineksineen päätynyt.

Esikuvanaan edellä kuvatun kaltaiset radikaaliainekset näyttävät pitävän toisen maailmansodan jälkeen Saksassa toteutettua denatsifikaatio-ohjelmaa, jolla saksalaiset piti aivopestämän pois natsismista, siis sen jälkeen, kun natsijohto oli ensin tuomittu Nürnbergin oikeudenkäynnissä. Amerikkalaisten organisoimassa denatsifikaatiohankkeessa olivat keskeisellä tavalla mukana Frankfurtin koulukunnan kulttuurimarxisti-intellektuellit Franz Neumann ja Herbert Marcuse, jotka tuolloin työskentelivät CIA:n edeltäjän OSS:n leivissä. Tästä aihepiiristä voi lukea teoksesta  Franz Neumann, Herbert Marcuse, Otto Kirchheimer, Secret Reports on Nazi Germany: The Frankfurt School Contribution to the War Effort, edited by Raffaele Laudani (Princeton University Press, 2013).

Nyt edellä viitatut Harvardin hautomat kansakunnan toivot sekä muut tiedostavat ja BLM-woke-henkiset älyn jättiläiset haluavat leikkiä ja elää uudelleen tämän natsisminmurskaamisen kokemuksen. Näille aineksille tämä tarkoittaa Trump-hitlerin ja hänen kätyriensä vanhurskasta tuomitsemista ja amerikkalaisten konservatiivien koko joukon aivopesemistä lopullisesti pois kaikesta ”epäedistyksellisestä” tieteenvastaisuudesta ja ”taantumuksellisesta” deplorables-surkimusmitättömyydestä sekä menneen maailman kristilliseen uskoon ja arvoasenteisiin takertumisesta, kuten Barack Obama ja Hillary Clinton näitä peruskonservatiiveja ja heidän arvomaailmaansa herjaavan halveksivasti luonnehtivat ja vihanimittelivät.

Edellä kuvatun kaltaiset totalitaariset vaatimukset ovat varsin vakavia, kuten ilmenee Craig Bannisterin 20.11.2020 päivätystä CNSNews-sivuston artikkelista ”Dershowitz: Harvard Students Who ‘Want to Set Up Reeducation Camps and Moral Rehabilitation Centers…Have an Enemy in Me’” .

Harvard-eliittiopiskelijoiden hankkeessa on tosi kysymyksessä. Tämän osoittaa se, että jopa liberaali- ja demokraattitaustainen juutalainen huippujuristi ja Harvardin oikeustieteellisen tiedekunnan emeritusprofessori Alan Dershowitz, joka on kuitenkin tinkimätön konstitutionalisti ja tältä osin perinteisen Amerikan puolustaja, on noussut huolestuneena Harvard-opiskelijoiden hanketta vastaan ja varoittaa siitä sekä ilmoittaa vastustavansa sitä kaikella juridisella pätevyydellään ja arvovallallaan.

Mutta tällaista seuraa, kun eliitti on aivopessyt itse itsensäkin uskomaan omaan harhaiseen ja sairaalloiseen Trump on Hitler -propagandaansa. Eliitti ja sen vaikuttama akateeminen nuoriso ovat uskoneet omat iskulauseensa, joita ovat neljä vuotta päivittäin itselleen ja koko muulle maailmalle hokeneet. Nyt he sitten aikovat myös toimia omien uskomustensa mukaisesti. Loogistahan tällainen sinänsä on. Mutta ongelma, todella suuri ongelma, on toki siinä, että Trump on Hitler -uskomuksen premissit ovat pahasti valheelliset ja järjettömät, vallitsevien asiaintilojen vastaiset, epätodet.

Merkille pantavaa onkin, että tällainen järjettömyys ja premissien harhaisuus ei lainkaan häiritse edellä kuvatun kaltaisia Harvard-älykköjä eikä heidän hengenheimolaisiaan somessa ja muualla. Tällainen asiaintila toki osoittaa paljonkin heidän aatteellisuutensa ja ideologisuutensa perusluonteesta. Kuten tuore tutkimus osoittaa, vasemmistolaisilla opiskelijoilla on vahva totalitaarinen ja toisinajattelun kokonaan pois sulkeva asennoitumistaipumus, suomalaisessakin yliopistomaailmassa.

Mutta se, mikä on varsin mielenkiintoista ja mikä samalla siirtää katseemme USA:sta koti-Suomeemme, on seuraava tosiasia.

Lähestulkoon sitä samaa, jota olen edellä USA:n yhteydessä käsitellyt, on jo esitetty meillä Suomessakin. Näin on menetellyt Yrjö Rautio Helsingin Sanomien 20.11.2020 päivätyssä kolumnissaan ”Trumpin käytös vetää häpeään myös hänen suomalaiset ihailijansa”. Kolumnin ingressin mukaan ”Miestä, joka yrittää henkilökohtaisen etunsa vuoksi tuhota maansa demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen, ei voi kohdella liian ankarasti, kirjoittaa Yrjö Rautio kolumnissaan”.

Siis Yrjö Rautio, SKDL-kommunisti ja Kansan Uutisten entinen päätoimittaja ja nykyisin ”vastuullisenliberaalissa” ja EU-globalismihenkisessä Hesarissa arvokkaasti viihtyvä punavihreä vaikuttaja, ilmoittaa ykskantaan kaikkien Trumpin kannattajien olevan yhtä syyllisiä kuin Trump itsekin hänen kauheuksiinsa, jotka edellä viitatussa Raution kolumnissa vertautuvat suoraan Hitlerin ja Stalinin kauheuksiin.

Yrjö Rautio voi, kuten hän Hesarin 14.8.2020 päivätyssä ”Tekoja isänmaan eteen pystyvät tekemään vain ne, jotka kykenevät yhteistyöhön muiden poliittisten voimien kanssa” artikkelissan menettelee, esittää itsensä entisenä enemmistökommunistina ja stalinismin paheksujana, vähemmistökommunistien taistolaisuutta paheksuneena. Rautio voi siis esiintyä niin sanottuna hyvänä kommunistina, eurokommunistina, ja nyt vankasti EU-arvoja puolustavana henkilönä.

Raution kolumnista kannattaa noteerata seuraavat lainaukset:

”Häpeään joutuvat myös Trumpin ihailijat ja tukijat ympäri maailmaa, myös Suomessa. Täällä he ovat enimmäkseen perussuomalaisia ja oikeistokristittyjä…Mutta onko vastuuta myös Trumpin ulkomaisilla tukijoilla ja ihailijoilla, kuten suomalaisilla oikeistopopulisteilla? On. Oliko suomalainenkin natsi osasyyllinen natsi-Saksassa tai suomalainen stalinisti Neuvostoliitossa tehtyihin rikoksiin ihmisyyttä vastaan? Oli. Myös hurraava yleisö on aina osasyyllinen pahuuden suuressa näytelmässä.”

No niin, tässä se nyt kuultiin, arvovaltaisen ankarasti lausuttu moraalinen tuomio. Natseihin rinnastettavissa olevat ja Trump-hitleriä sympatisoivat oikeistokristityt ovat syyllisiä, Suomessakin. Ankaran tuomion on pakko olla pätevä ja kohteeseensa osuva, koska vastuullinen valtamedia-Hesari näin väkevästi julistaa, vanhurskaan ja eettisesti ylevän kommunistikolumnistinsa lausumana.

Asian ydin on seuraava. Sitä, mitä USA:n isolla globalistisella rahalla voidellut vasemmistoainekset suunnittelevat tekevänsä poliittisille, aatteellisille ja uskonnollisille vastustajilleen Joe Bidenin päädyttyä niin sanotuksi presidentiksi, siitä samasta heidän suomalaisetkin aatetoverinsa haaveilevat täällä.

Rikokset, syyllisyys, rangaistukset, itsekritiikki, uudelleenkoulutus, aivopesu. Nämä käsitteet ovat läsnä suomalaisessakin diskurssiavaruudessa.

Kansallismielinen konservatismi, klassinen kristinusko ja kristillinen arvokonservatismi pois, ja tilalle Joe Bidenin Build Back Better, demokraattien Green New Deal, EU-komission CDU-”konservatiivisen” Ursula von der Leyenin väkevästi ajama European Green Deal ja Davos-rahaparonien The Great Reset -uudelleenasetusohjelma. Nämä ovat yleismaailmallisia hankkeita, jotka vaikuttavat yhtä hyvin USA:ssa kuin EU:ssa ja siten meillä Suomessakin. Siksi todellakin kannattaa seurata, mitä USA:ssa tapahtuu, koska me olemme hyvinkin listalla seuraavien joukossa.

Jos asia ei vielä edellä olevan kappaleen lukemisella selvinnyt, väännän ihan rautalangasta, millainen sisäinen logiikka näillä keskinäisriippuvilla asioilla nykymaailmassa on. Lainaan tähän piakkoin ilmestyvän uuden kirjani Black Lives Matter, vale valkoisesta Jeesuksesta ja Elokapina (Kuva ja Sana, 2020) esipuhetta, jossa kirjoitan seuraavasti.

Paul Gottfried on juutalaistaustainen amerikkalainen professori, paleokonservatiivinen yhteiskuntafilosofi ja historioitsija. USA:n niin kutsutun vanhan oikeiston perinteestä ammentava Gottfried lukeutuu amerikkalaisten konservatiiviajattelijoiden raskaaseen sarjaan. Hän toimii myös Marion Maréchalin ja Thibaut Monnierin Ranskan Lyoniin perustamassa Institut de sciences sociales, économiques et politiques -instituutissa.

Gottfried tuntee perusteellisesti ja syvällisesti sekä amerikkalaisen että eurooppalaisen marxismin ja kulttuurimarxismin aatteet. Hänen merkittävimpiin teoksiinsa lukeutuu The Strange Death of Marxism: The European Left in the New Millennium (University of Missouri Press, 2005). Tässä kirjassaan Gottfried muistuttaa siitä, että Neuvostoliiton historian päättymisen jälkeinen 2000-luvun eurooppalainen vasemmistoaate on saanut paljon vaikutteita USA:sta. Eurooppalainen vasemmisto on ikään kuin amerikkalaistanut monikulttuurisuusaatteen ja niin sanotun antifasismin yhdistävän jälkimarxilaisen aatteensa.

Gottfriedin näkemys osuu oikeaan. Tämän olemme saaneet havaita Suomessakin kuluneena vuonna 2020. Suomalainen vasemmistoliberalismi omaksuu agendalleen USA:n aatetoveriensa kärkiteemat sitä mukaa kuin ne USA:ssa esiin nostetaan. Näin tapahtuu sekä maallisen regimentin että hengellisen regimentin asioissa.

Kun vuonna 2013 perustettu Black Lives Matter -radikaaliliike aktivoitiin kesällä 2020 Amerikan kaupunkien kaduille mellakoimaan, ilmaantuivat BLM-vallankumousteemat myös suomalaisen ”tiedostavan” aineksen asialistalle. Rakenteellisen rasismin, valkoisen syyllisyyden, etenkin valkoisen kristillisen syyllisyyden, ja kriittisen rotuteorian velvoittavuuden teemoihin havahduttiin tuota pikaa meilläkin.

BLM-liikkeen kumousteemojen otsikoihin nousun myötä saivat vapautuksen teologian kannattajat jälleen lisää kaikupohjaa klassisen kristillisyyden täysin hylkääville yhteiskunnallisaatteellisille radikaaliuskomuksilleen erilaisissa kirkollisissa ja kristillisissä piireissä.

Punavihreän globalistisen aatteen kansainvälinen keskinäisriippuvuus on ilmennyt seuraavastikin. Siinä missä USA:n vasemmistoliberaalin agendan ajamisen keihäänkärjeksi lanseerattu demokraattipoliitikko Joe Biden julistaa pandemia- ja ilmastonmuutossosialistista Build Back Better -ohjelmaansa, siinä EU-komissio ajaa European Green Deal -ohjelmaansa velkaelpymispaketteineen ja Davos-eliitti The Great Reset -totalitaarista Suurta uudelleenasetusohjelmaansa. Samaan Ison rahan rahoittamaan korona- ja ilmastoradikalismiin sekä terveystotalitarismiin on sitoutunut Suomen punavihreä hallitus.

Tästä syystä suomalaisten ja etenkin suomalaisten kristittyjen tulee olla selvillä siitä, mistä näissä keskinäisriippuvissa ja samanaikaisesti eri puolilla maailmaa ajettavissa teemoissa on todellisuudessa kyse. Näiden teemojen todellisuudet koskettavat meitä sekä vastuullisina isänmaallisina kansalaisina että raamatulliseen kristilliseen uskoon sitoutuneina kristittyinä.

Näin totean pian ilmestyvän kirjani esipuheessa.

Juha Ahvion uusin kirja: Black Lives Matter, Vale valkoisesta Jeesuksesta ja Elokapina
Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.

Lue ohjeet kommentoinnille

Kommentit (14)

Kommentoi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

 1. Johannes

  Miksi kymmenet republikaanien hallitsemat oikeusasteet eikä korkein oikeus ole linjanneet Trumpin mukaisesti, jos todisteita vaalivilpistä kerran on? Miksi Ahvio ja monet kommentoijat täällä löytävät todisteita, mutta oikeusistunnoissa näitä ei ole näyttää?

 2. Tekla

  Jatka samaan malliin, Juha Ahvio!

  Parhaimmillaan nämä kolumnit ovat radiosta kuunneltuna, näin olen aina toiminutkin.

  Tässä uusimmassa kolumnissa Ahvio väläytti taas sitä taitoa miksi hän on Patmoksen suosituimpia hahmoja. Jonkunverran tässä jäätiin jankkaamaan paikalleen samaa kohtaa, johtuneekohan se siitä, että radiolähetyksen tulee olla aina suunnilleen saman mittainen? Pieni ajalla pelaaminen ei kuitenkaan haittaa. Aivan pienestä lähdettiin liikkeelle, ja matkan varrelta löytyi aina vaan tanakampaa todistusta. Olin alussa vähän huolissani löytyykö joidenkin kasvottomien opiskelijoiden mielipiteistä tarpeeksi villoja, mutta viihdyttävästi päästiin maaliin! Lopun huipennus, jossa siteerattiin omaa tekstiä oli upea finaali!

  Jatkakaa ehdottomasti samaan malliin! Kaipaan monien tavoin lisää poliittisia ohjelmia ja muutenkin nykymenon kommentointia, sitähän nykyajassa riittää!

  Mukavaa Joulun aikaa teille kaikille!

 3. Janne

  Ahvio: ”Joe Biden julistaa pandemia- ja ilmastonmuutossosialistista Build Back Better -ohjelmaansa”

  Sosialistista? Miten se on sosialistista?

  ”Samaan Ison rahan rahoittamaan korona- ja ilmastoradikalismiin sekä terveystotalitarismiin on sitoutunut Suomen punavihreä hallitus.”

  Mitä on koronaradikalismi? Ainakin Suomessa on radikaalisesti turvallisempaa kuin monessa muussa maassa. Olisiko Suomen hallituksen pitänyt olla Ruotsin ja Usan linjoilla niin että täälläkin olisi paljon enemmän kuolleita ja sairaita?

 4. E Heikkinen

  Toivon todella Ilkka TO:n kanssa , että tämä nykyinen vihervasemmisto mädätys saisi kuoliniskun ja vielä saisimme kokea vapaan yhteiskunnan ilmapiiriä .
  Olisi ihan hauska tietää nykypäivän kommentaattoreiden ikähaitari ja se kuinka paljon se kantoihin ja mielipiteisiin vaikuttaa ?
  Tarkoitan sitä, että jos ei ole nähnyt ja kokenut 60-80 luvun aikaa tai edes sen aikaiseen historiaan ei ole perehtynyt , niin luulen että nukupäivän ”nuoriso ” ei kykene uskomaan, eikä sitä myöten tajuamaan sitä mikä nyt on meneillään koko maailmanlaajuisesti.
  Aivan liian heppoisesti kaikki vakava analysointi (jota mm Ahvio tekee) ohitetaan ”salaliittoteoriahörhöilynä”, ja eletään kuplassa joka on syntynyt nyky valtamedian ”vastuullisena journalismina” kutsutun ”ainoan oikean tiedon (pravdan) vaikutuksesta.
  Sen voimalla ihmiset on saatu uskomaan, että tämä maailma juuri nyt on hyvien rehellisten ja oikeiden ihmisten hallinnassa. Ei mitään hätää , salaliitot ja muut taustaväittämät , niitähän ei ole vaan kaikki on avointa , muutoin kuin tarpeen vaatiessa vetäistään äärioikeistonatsikortti jolla leimataan jokainen joka yrittää tätä kuplaharmoniaa häiritsemään( ja tietenkin se että Trump on absoluuttinen pahuus , ja biden ultrahyvä ja ”demokraattileiri on absoluuttinen hyvä).
  Tosiasia on että , tämän kuplan puhkeamisen estämiseen tehdään tänään hartijavoimin töitä , aina karkeisiin rikoksiin asti .

  Tämä ei ole mikään mielikuvitusleikki, mistä Ahvio kirjoittaa. Sen kyllä itsekin olen havainnut. Ja on kumma, kuka asioita seuraava ei havaitsisi?
  Tänään tapahtuu todella kummallisia asioita . Älyttömiä pimahtaneita lakialoitteita ajetaan ja jos jonkinlaista älyvapaata ajatuskuvioita viritellään joilla ei ole mitään kiinteää konkretiaa, tavallisia ihmisiä, jotka ei noihin leikkeihin mukaan lähde vainotaan ja viedään oikeuteen jos minkäkinlaisilla pimahtaneilla perusteilla?
  Ja tämä kaikki tulee jatkumaan yhä suuremmalla volyymilla , jos tuo ”demokraatti”-leiri saa lisää valtaa . Ja se vaikuttaa suoraan myös suomessa.

  Ihmettelen suuresti kristittyjä, jotka eivät punnitse tosiasioita keskenään ja voivat esim .sanoa kannattavansa Bideniä?
  Tosiasiahan on silloin myös että kristitty silloin antaa tukensa Bidenin ja ”demokraatti” puolueen ajamille Jumalan säätämysten vastaisille lakihankkeille(aborttivapaus,LGBT yms) ja menettelytavoille.
  Israelin oikeuksien polkemisiin ja Israelin vihollisten tukemiseen .
  Ja ylipäätään vihervasemmistolaisen ateistiselle jumalattomuudelle kaikissa muodoissaan , kristinuskon kriminalisointiin ja uskovien vainoon.

  Onko tämä uskomatonta nyky kuplaihmiselle ?
  Näyttää olevan.
  Tämmöinen yhteiskunta kuitenkin oli tuossa aivan rajan takana muutama vuosikymmen sitten, joka manipuloi yksipuoleisella propagandallaan suomalaisiakin kommunistiyhteiskunnan ihanuudesta joka virallisesti meilläkin oli poliittiskorrektisesti totta ja sen epäilijät leimattiin hörhöiksi, ihan niinkuin tänäänkin glopaalin punaviher uusmarksismin , (mitenvain halutaan nykyhegemióniaa kutsua) epäilijöitä ja sen karkeiden ilmiöiden , totuuden siitä ja sen tavoitteista puhujia tänään.
  Eräs nyt ”huvittava” esimerkki oli silloisesta suomesta . Romanian (kommunistinen digtatuuri) vankiloissa vuosikausia uskonsa tähden viruneen ja länteen päässeen pastori Righard Wurmbrandin suomenvierailun kertueella häntä ei päästetty moniinkirkkoihin puhumaan kun kirkoissakin oli vankka usko siihen että kommunistiyhteisunnassa ei ole toisinajattelijoiden ja varsinkaan uskovien vainoja.

  Nyt kuplan puhjettua tuo toiminta esittäytyy naurettavana teeskentelynä ja tosiallinen syy oli poliittinen korrektius , pelko kommunistileirin ärsyttämisestä.
  Ja sitämyöten se oli moraalisesti ja eettisesti tuomittava raukkamainen teko niitä lukemattomissa hirvittävissä vainoissa ja kidutuksissa kärsiville kommunistimaiden toisinajattelijoita ja vainottuja kristittyjä kohtaan.

  Ja näitä samantyylisiä ”rähmällään ”-esimerkkejä lienee vaikka kuinka paljon sen aikaisesta ajasta.
  Historia näyttää jälleen toistavan itseään. Siksi kehoitan itsekutakin ottamaan asioista selvää, suhtautumaan kriittisesti yleisesti toitotettuihin” totuuksiin” joita valtamedia melle tahtoo niin mielellään syöttää .
  Parasta on pitäytyä raamattuun ja sen lisäksi todella rukoilla ja pyytää Jumalalta viisautta tämän hullunmyllyn keskellä.
  Ja kannattaa varoa esittämästä varomattomasti mielipiteitä heppoisin perustein , niin myöhemmin ei tarvitse hävetä .
  Sekin on hyvä piirre ihmisessä , jos hän huomaa olleensa harkitsematon mielipiteiden esittämisessään, että osaa myöntää virheensä ja oikaista. Liian paljon on niitä jotka puskee eteenpäin välitämättä totuudesta , kunhanvain kulkee virran mukana .

 5. FrankW

  Kiitos tohtori Ahviolle erittäin tärkeistä analyyseistä ja yksityiskohtiin perehtymisestä näissä asioissa.
  On todella naurettavaa, mutta myös surkeaa ja ahdistavaa nähdä kristillisiin arvoihin pohjaavaa yhteiskuntaamme aikaisemman kommunistisuutensa avulla kaatamaan pyrkivää lehtimiestä,nyt ”puhtaana pulmusena” suuren rahan valtamedian sivuilla jatkavan työtään -pääasia kunhan saadaan kansallisvaltion ja kristinusko alas muiden muassa.
  Taannoin oli Suomessa yliopiston opiskelija kyseenalaistanut tiedeyliopistossa, tiedeyliopiston epätieteellisen hataran väittämän että mies voi synnyttää. Seurauksena oli vihan purkaus yliopiston taholta ja uhka opiskelun keskeyttämisestä.Se siitä objektiivisuudesta ja ”keskustelusta”. Tuo Harvardin opiskelijoiden käytös tuo mieleen myös jonkun Kiinan kommunistisen kulttuurivallankumouksen -pelottavaa ja surullista on, että nuoria käytetään hyödyllisinä idiootteina ja tuhlataan heidän resurssejaan poliittisten manipulaatio-hallitsijioien tarkoituksiin.
  Miten on Trumpin vika (täällä palstalla näkyy), jos amerikkalaisia on riehunut massoittainjo kesäkuussa kaduilla pärskimässä,ryöstelemässä, mieltä ilmaisemassa? Tuhansin ja tuhansin? Suomeenkin palasi ikään kuin kesän jälkeen korona, tässä ollaan!Onko se sitten Marinin hallituksen vika,mene ja tiedä-jos kerran aina kulloinenkin hallinta vastuussa? Mutta riskiryhmään kaikilla elämän alueillaan kuuluva mahdollinen uusi presidentti sen hoitelee USAssa sitten!?Trumpistien ja kristittyjen ja muiden muuta mieltä olevien poliittisella uudelleen kouluttamisella ja kiristämisellä sekin sitten hoituu?

  • Hanne

   No… huomautan vaan, ettö kyllä valtion – siis myös presidentin USA:ssa – pitäisi kansalaisia kehottaa esim. käyttämään maskeja ja näyttää itse esimerkkiä… olla kannustamassa rajoituksiin niin, että epidemian leviäminen saataisiin talttumaan. USA:ssa epidemia leviää vauhdilla.

 6. 68

  Oikein hyvä Ahvio.. Hyvä että joku viel uskaltaa kirjoittaa tosiasioita. Monellakanavalla sensuuri on jo iskenyt. Valtamedia on aivan punavihreää. Ja tarkoitus onkin sekoittaa ihmisten päät. Suuri osa kristityistäkin näkyy olevan tottunut pehmokulttuuriin eikä ymmärretä että tulevaisuudessa tilanne pahenee tämän kulttuurimarxisminvaikutuksesta. Nyt jo huomaa kuinka media ’dissaa’ ja pilkkaa aidosti kristittyjä. Luoja meitä auttakoon.

 7. IlkkaT.O.

  Ahvion esittämään kysymykseen vastaan: Ei tarvitse.
  Presidentti Trumpin valinta jatkokaudelle tietää myös muutoksen kysymyksenasetteluun: Kuinka saada Yhdysvaltain kansakunnan parhaaksi hoidettua punaviher-globalistisen demokraattileirin katukäsikassaroiden toiminta hillittyä nopeasti. ”Demokraatit”, lietsoessaan kaikentasoista ja -kattavaa vastakkainasettelua keinoista välittämättä joutuvat johtajiensa laittomuuksien tuomioiden jälkeen sellaiseen kriisiin, ettei se siitä nouse ennenkuin antikristuksen vallan alla. Väkevä hengellinen herätys koetaan voimakkaasti ennen sitä.
  On siis yksinkertaisesti USA:n kansakunnan etu saada vaalisotku selvitetyksi perinpohjin. Murhanhimoinen vastustus painuu mekkaloiden maan alle, noustakseen osaansa myöhemmin.
  Hypoteettiseltä kannalta Ahvion kysymyksen jälkeen tulisi esittää ”uudelleenkoulutuksesta” selvinneiden lukumäärä. Sitä tietenkin edeltäisi kansakunnan täydellinen moraalinen, historiallinen, taloudellinen, kulttuurinen ja uskonnollinen romahdus sosialistisen totalitarismin globalistisessa, rautaisessa, verta-valuvassa kourassa, jonka kulminaatiopiste aloitukselle olisi Biden/Harrisin vilpillinen vaalivoitto. Yhdysvallat lakkaisi olemasta muussa mielessä kuin vain Jumalan lopullisten tuomioiden kohteena. synteidensä tähden. Jumala ei sanaansa kiellä.
  Rukouksessamme muistamme vaalituloksen esiintuloa täydessä totuudellisuudessa ja oikeudellisuudessa, tähän mennessähän eivät edes tarkastuslaskelmat ole toteutuneet ilman vilppiä esim. MI, PA, WI ja GA:n kohdalla. Odottelemme siis rukoillen, että osavaltioiden Korkeimpien oikeuksien ja Scotus’n päätösten jälkeen valitsijamiehet antavat äänensä, kuten kuuluu terveen demokratian ja USA:n perustuslain mukaan vaalien todelliselle voittajalle, Trumpin hyväksi selvällä marginaalilla.

 8. Vaikeat ajat ovat vasta edessä

  Vaikka Yhdysvalloissa on vain kaksi poliittista puoluetta ja republikaanit ovat ilman muuta lähempänä kristittyä maailmankatsomustani, niin jenkkinä olisin jättänyt äänestämättä näissä presidentinvaaleissa tai äänestänyt Bideniä.

  Trump on oman edun ajaja, kiusaaja ja rasisti. Minkäänlaista empatian kykyä en ole hänessä havainnut, päinvastoin pelkkää pilkkaa esim. vähemmistojä ja vammaisia kohtaan. Hän myös valehtelee täysin häikäilemättömästi eikä koskaan korjaa sanomisiaan tai kadu vääriä tekojaan. Miksi ihmeessä nämä vaalipetos-väitteetkään olisivat totta, kun edes mitään kunnollisia todisteita ei ole asiaan esittää? Trumpin luotettavuus kun on jo täysi nolla. Kyse on vain siitä, että narsisti ei pysty myöntämään hävinneensä. Miksi ihmeessä sitten niin monet kristityt ovat niin sinisilmäisiä Trumpin suhteen? Ehkä asia johtuu siitä, että nykyään kaikki koetaan niin mustavalkoisesti joka asiassa. On vain oikea ja väärä, ja tämä vääristää käsityksiä.

  Itse koen että kääntymys on tapahtunut USA:ssa jo aikoja sitten, ja he kuten koko muu maailma kulkee kohti Ilmestyskirjan näkyjä – ja vauhdilla. Turha tässä on enää räpiköidä Yhdysvaltain politiikan ja konservatismin puolesta.
  Ahvion kirjoituksen kuvaama mielipidesensurointi on jo arkipäivää, ja myös täällä Suomessa. Pelkkä Raamatun mukainen kirjoitus sodomiasta johtaa jo käräjille.

 9. Hanne

  Eiköhän tässä ole kysymys ”puolen” valinnasta – sitä uskoo mitä haluaa ja valitsee uskoa. Mitään todisteita massiivisesta vaalivilpistä ei ole oikeuslaitoksiin esitetty. Jos niitä todisteita oikeasti on, niin ne pitäisi silloin olla jo tuööut julki. Miksi vaötamedia olisi jotenkin epäluotettavampi kuim Trumpin tviitit ?
  Koronaepidemia jyllää … eikös sitäkin pitäisi Amerikassa jo suitsia rajoituksin sen sijaan että taistellaan ”tuulimyllyjä” vastaan vallasta.

 10. Hannu

  Näköjään sitä osataan puolin jos toisinkin mennä ihan ääriajatteluun, mitä vastustajalle pitäisi tehdä. Siinä mielessä kritiikki myös Trumpin vastustajia kohtaan on ihan paikallaan. Kuitenkin toisaalta edelleen kirjoitellaan juttua USA:n vaalien ”vilpillisyydestä” ja ettei muka Biden olisi vaalien voittaja ja kaikenlaisia sepitelmiä salaliitoista kirjoitellaan.

  • Hanne

   Aivan. Koronaan kuolee suurin joukoin ihmisiä Amerikassa varsinkin – toimeen tartuttava.

  • Kerttu

   hannulle: Et selvästikään ole seurannut tilannetta muualta kuin mahdollisesti kotimaan valtamediasta.
   Huijausta oli kaikilla tasoilla, se oli massiivista, järjestelmällistä ja suunniteltua. Mahdollisesti jopa miljoonia ääniä tekaistiin tai varastettiin niissä viidessä kaupungissa, jotka ratkaisivat vaalit. Biden pärjäsi Hillarya ja Obamaa huonommin kaikkialla maassa paitsi juuri niillä viidellä alueella joilla pystyi flippaamaan vaalit. Tämä on vaalimatemaattisesti mahdotonta.
   Todistusaineistoa on valtavasti ja lisää kertyy koko ajan, todistajia on sadoittain ja lisää tulee koko ajan.
   Valtamedia on jankuttanut päivästä 1 alkaen että on salaliittoteoria valittaa huijaamisesta ja ettei todisteita ole, vaikka todisteita on koko ajan ollut ja on koko ajan enemmän.

  • Markku Cann

   Uudelleenkoulutus on vähän hassu sana tässä yhteydessä? Miten kouluttamattoman voi uudelleenkouluttaa?

   Amerikkalaisen peruskoulutuksen onneton taso esimerkiksi Euroopan maihin verrattuna on kyllä iso ongelma, ja se näkyy tällä tavoin jo yhteiskunnallisestikin.