Patmos-blogi

Raamatullinen profetia – Profetian Sanan huippukokouksessa analysoitiin ajan menoa ja meininkejä osa 2

Leo Meller Leo Meller on Radio Patmoksen päätoimittaja, Patmos Lähetyssäätiön perustaja ja eläkkeellä oleva toiminnanjohtaja (1971-2010).
Julkaistu:

Luottamuksessa ja yhteisessä työnäky-yhteydessä osanottajat pohdiskelivat ja etsivät syvää ohjausta Herralta lähetysradion ja sen kaltaisten sähköisten medioitten tietä ja tulevaisuutta hahmoteltaessa maailmassa, jossa jumalankielteisyys ja raamatullisen fundamentalismin viha on eksyttämässä kansat. Alkaessamme tutkia sähköisen medialähetyksen tulevaisuutta tarvitsemme perusymmärryksen raamatullisesta profetiasta. Valitettavasti monet ovat menettäneet luottamuksensa raamatulliseen profetiaan väärien, prameiden ja pinnallisten tulkintojen vuoksi. Älä sinä milloinkaan anna jonkin hyvän asian väärinkäytön kääntää sinua pois siitä, mikä on hyvää. Seuraavissa kappaleissa katkelmia fundamentalistisen luterilaisuuden edustajan luennosta. Puhuja toimii radiopastorina.

OLEN itse nähnyt kaikkia Hengen lahjoja käytettävän väärin tavalla tai toisella. Mutta se ei ole saanut minua halveksimaan Hengen lahjoja. Se vain tekee minut varovaisemmaksi niiden käyttämisessä.

Sama pätee raamatulliseen profetiaan.

Tarvitsemme profetiaa, koska ilman sitä kompastumme pimeässä.

Meidän on vain yksinkertaisesti oltava varovaisia siinä, miten sitä sovellamme.

Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niinkuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne. Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä; sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. (2. Piet. 1:19–21).

Emme viittaa profetoinnin lahjaan, vaikka sillä onkin oma paikkansa Pyhän Hengen täyttämässä ja käyttämässä palveluelämässämme. Olemme nostaneet tutkistelumme ja puheemme aiheeksi Raamatussa itsessään olevan profeetallisen viestinnän taivaasta, aiheena kansojen tulevat kohtalot.

”Profeetallinen sana” tarkoittaa Raamattuun kirjoitettuja profetioita, joista sanotaan: ”…otatte siitä vaarin (noudatatte sitä), niinkuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta”.

Meillä ei ole varaa halveksia profeetallisia pyhiä kirjoituksia, koska Pietari sanoo, että ne ovat pimeässä paikassa loistava lamppu.

Maailma, jossa elämme tänään, on epäilemättä pimeä paikka. Lisäksi se on muuttumassa entistäkin synkemmäksi. Tarvitsemme valoa, joka opastaa meidät pimeyden läpi. Ja valo, jonka Jumala on antanut, on Raamatun profeetallinen ilmoitus.

On mahdollista olla ihmeellisesti pelastettu ja hyvä kristitty, ja vaeltaa silti pimeässä, koska emme ole käyttäneet hyväksemme profeetallisten kirjoitusten valoa. Kun kävelemme pimeässä, kompastelemme esineisiin, joihin meidän ei tarvitsisi törmäillä. Ilman selkeää ymmärrystä profeetallisesta sanasta, emme todellakaan tiedä, mihin olemme menossa, emmekä ymmärrä sitä, mitä ympärillämme olevassa maailmassa tapahtuu. Siksi, erityisesti näinä päivinä, profeetallinen sana on äärimmäisen tärkeä.

Pietari jatkaa sanomalla, että meidän on noudatettava sitä siihen saakka,”kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne” (2. Piet. 1:19).

Tämä ei viittaa Jeesuksen saapumiseen, Hänen toiseen tulemiseensa, paluuseensa maaplaneetalle.

Kun aamutähti loistaa sydämissämme, se on Pyhän Hengen työnä, kokemuksena, pikemminkin sisäistä, subjektiivista, henkilökohtaista. Luonnollisessa maailmassa aamutähti edeltää välittömästi auringon nousua. Tiedätkö, mitä aamutähti sydämissämme tekee? Se kertoo meille, että Jeesus on tulossa takaisin, mikä antaa meille toivoa pimeyden keskelle ja tulevaisuuteen.

Ellet ole milloinkaan ollut innoissasi Herran paluusta, se ei ilmeisesti ole merkinnyt sinulle kovinkaan paljon.

Ainoa ja viimeinen toivo

Jeesuksen paluu on ihmiskunnan ainoa toivo. Mikään muu ei voi koskaan vastata kaikkiin ihmiskunnan epätoivoisiin tarpeisiin.

Kun ihmiset puhuvat Hänen paluustaan ”pelkkänä harhaluulona”, älä usko sitä! Herran paluu on todellinen. Mielestäni on epärealistista odottaa vain inhimillistä ratkaisua ihmiskunnan ongelmiin.

Mielestäni on täysin epärealistista esimerkiksi odottaa, että poliitikot ratkaisisivat ihmiskunnan ongelmat. He ovat yrittäneet pitkään, ja näyttää siltä, että sotku sen kun pahenee.

Ihmisen aikaansaamat ratkaisut maailman ongelmiin ovat humanistista opetusta, joka nykyään toimii kristinuskon vastaisena voimana maailman hallituksissa. Me tarvitsemme profetiaa tänään enemmän kuin koskaan, koska, kuten Pietari jatkaa, se ei ole peräisin ihmisistä, vaan se tulee Jumalalta.

Raamatullisen profetian ymmärtämiseen on olemassa kaksi avainta.

5. Moos. 29:29:ssä Mooses sanoi Israelin kansalle:

”Se, mikä on salassa, se on Herran, meidän Jumalamme; mutta mikä on ilmoitettu, se on meitä ja meidän lapsiamme varten ikuisesti, että me pitäisimme kaikki tämän lain sanat.”

Mooseksen mukaan on kahdenlaisia asioita – salaisia asioita ja asioita, jotka on paljastettu.

Salaiset asiat kuuluvat Jumalalle, eikä kukaan voi ymmärtää niitä.

Paljastetut asiat ovat sellaista, johon meidän tulee reagoida.

Pääasiallinen syy siihen, että ihmiset ajautuvat väärille raiteille profetian tutkimuksessaan, on se, että he yrittävät ymmärtää salaisia asioita (jotka kuuluvat Jumalalle) eivätkä kuitenkaan noudata ilmoitettuja asioita (jotka kuuluvat meille).

Puhuessani profetiasta joku kysyy lähes aina: ”Kannatatko ’ennen, puolivälissä vai jälkeen’ näkemystä?” He tarkoittavat ”suurta ahdistusta edeltävää”, ”suuren ahdistuksen puolivälissä” tai ”suuren ahdistuksen jälkeen” tapahtuvaa Jeesuksen paluuta. Vastaan aina: ”En tiedä!” En häpeä sitä, etten tiedä.

Hämmennystä syntyy, kun ihmiset haluavat tietää asioita, joita ei voida tietää. Tämän taustalla on ylpeys, joka on vaarallisin kaikista motiiveista. Jos meille on paljastettu totuus ja jos noudatamme sitä, niin Jumala antaa meille lisää. Jos emme taas tottele sitä, Hän ei anna meille enempää.

Saatat pyytää: ”Jumala, näytä minulle, mitä seuraavaksi tapahtuu.” Mutta Hän saattaa vastata: ”Et ole toiminut sen mukaan, mitä olen jo näyttänyt sinulle. Miksi näyttäisin sinulle enempää?”

Avaimia ymmärryksen avaamiseen

Ensimmäinen avain raamatullisen profetian tehokkaaseen käyttöön on tietää ne asiat, jotka Jumala haluaa meidän ymmärtävän, eikä häiritä Häntä asioilla, joita Hän ei halua meidän ymmärtävän.

Toinen avain on, paljastipa Jumala sinulle sitten aivan mitä tahansa, toimia sen mukaan ja totella sitä. Mielestäni yksi selkeä raamatullisen profetian paljastus sisältyy Matt. 24:14:ään:

”Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.”

Milloin loppu tulee?

Kun tämä valtakunnan evankeliumi on saarnattu kaikkialla maailmassa todistukseksi kaikille kansakunnille.

Kenen tehtävä tämä on?

Meidän.

Jos emme kamppaile tämän ilmoituksen toteuttamiseksi, niin miksi Jumalan pitäisi kertoa meille tämän enempää? Jos kuitenkin alamme työskennellä tämän ilmoituksen täyttämiseksi ja omistaudumme sille millä tahansa tavalla, joka on tarkoituksenmukaista valtakunnan evankeliumin välittämiseksi kaikille kansakunnille, meidät tulee yllättämään se, mitä Jumala meille seuraavaksi näyttää.

Ja kerraten sanottuna: Jos emme ole reagoineet meille paljastettuihin asioihin, miksi Hänen pitäisi näyttää meille jotakin enemmän?

Lopun ajan tapahtumat

Tarkastelemme nyt tiettyjä yleislausumia siitä, millaisia tapahtumia on meneillään aikakautemme lähestyessä loppuaan.

Henkilökohtainen mielipiteeni on, että todella elämme lähellä tämän aikakauden loppua. En haluaisi asettaa päivämääriä, mutta voisin uskoa, että seuraavien 50 vuoden aikana kaikki se, mitä Raamattuun on kirjoitettu, saattaa hyvinkin olla jo tapahtunut.

Kun nykyinen aikakausi lähestyy loppuaan sekä vanhurskaus että jumalattomuus alkavat lisääntyä.

Vanhurskaus kukoistaa, samoin jumalattomuus.

Valo loistaa, mutta myös pimeys on suuri.

Meidän on sopeuduttava tähän vastakkainasetteluun.

Tarkastellessamme tiettyjä aikakauden lopun piirteitä esille nousee kolme erityisen merkityksellistä raamatunkohtaa.

Ensimmäinen niistä on Jesaja 60, jossa Herra puhuu kansalleen. Hän sanoo:

Nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee, ja Herran kunnia koittaa sinun ylitsesi. Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta sinun ylitsesi koittaa Herra, ja sinun ylläsi näkyy hänen kunniansa. Kansat vaeltavat sinun valkeuttasi kohti, kuninkaat sinun koitteesi kirkkautta kohti. (Jes. 60:1–3).

Tämä on lupaus Jumalan kansalle aikakauden lopussa. Jumalan kirkkaus loistaa päällemme keskellä synkkää pimeyttä, joka ympäröi meitä joka puolelta ja kattaa kaikki kansat. Silloin ne, joilla on uskallus totuuteen, tulevat ulos pimeydestä Jumalan kansan luokse ja alkavat etsiä valoa. Älä kuitenkaan odota pimeyden loppuvan. Se jatkuu ja syvenee. Mutta vastaavasti valo kirkastuu.

Valoon ja pimeyteen liittyy ihana tosiasia, joka juontaa juurensa luomiseen. Missä tahansa valo kohtaa pimeyden, valo voittaa. Muista siis, että jos olemme valo ja olemme valossa, voitamme.

Toinen merkittävä kohta on vertaus vehnästä ja lusteesta, joka löytyy jakeista Matt. 13:24–30. Tämä vertaus kertoo maanviljelijästä, joka kylvi hyviä siemeniä peltoonsa. Sitten yöllä vihollinen tuli ja kylvi joukkoon lustetta (rikkaruohoja), joka ilmeisesti näytti vehnältä. Mutta vehnän ja lusteen välillä oli yksi suuri ero: luste ei tuottanut hedelmää. Luste ei tuottanut mitään omistamisen arvoista.

Palvelijat kysyivät isännältä: ”Tahdotko, että menemme ja kokoamme sen?” Maanviljelijä sanoi: ”En, ettette lustetta kootessanne nyhtäisi sen mukana nisuakin. Antakaa molempien kasvaa yhdessä elonleikkuuseen asti.”

Kyseistä vertausta tulkitessaan Jeesus sanoi: ”Elonaika on maailman loppu” (jae 39). Hän kertoo meille, että aikakauden lopussa enkelit tulevat esiin ja kitkevät jumalattomat pois vanhurskaiden keskuudesta.

Muista, että aikakauden loppuun saakka vehnä ja luste kasvavat rinnakkain. Seurakunta puhdistetaan kokonaan vasta aikakauden lopussa. Ja silloinkaan me emme erota vehnää lusteesta. Sen tekevät enkelit.

Tässä vertauksessa ei puhuta pakanamaailmasta, vaan tunnustavasta kristikunnasta. Tässä tilanteessa sekä vehnä että luste kasvavat vierekkäin. Jos haluat olla varma, että olet vehnää etkä lustetta, tarkista tuottamasi hedelmät, koska ero piilee niissä.

Kolmas huomionarvoinen kohta

Tämä on kirjoitettuna meitä varten Ilmestyskirjan luvussa 22, lähellä Raamatun sulkeutumista, josta löydämme ensin Jumalan enkelin antaman lausunnon ja sitten itsensä Jeesuksen sanat:

Ja hän [ilmoituksen tuonut enkeli] sanoi minulle: ”Älä lukitse tämän kirjan profetian sanoja; sillä aika on lähellä. Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen, saastukoon edelleen, ja joka on vanhurskas, tehköön edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen”. (Ilm. 22:10–11).

Tämä on merkittävä Jumalalta tuleva enkelin välittämä lausuma. Itse asiassa Jumala sanoo: ”Jos haluat olla epävanhurskas, jatka samaa rataa. Sinulla ei ole kauan aikaa, joten elä. Jos haluat olla saastainen, ole vieläkin saastaisempi. Mutta jos olet vanhurskas, ole vieläkin vanhurskaampi. Jos olet pyhä, ole vieläkin pyhempi, koska tässä tiet eroavat toisistaan.”

Seuraavassa jakeessa puhuu itse Jeesus ja sanoo:

”Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan.” (Jae 12).

Tämä julistus lausutaan juuri ennen Herran paluuta. Jumalattomat ja vanhurskaat ovat vierekkäin – jumalattomat muuttuvat entistäkin jumalattomammiksi ja vanhurskaat entistäkin vanhurskaammiksi.

Hengellisessä maailmassa emme voi pysyä paikoillamme. Menemme joko eteen- tai taaksepäin. Sananlaskuissa sanotaan: ”Mutta vanhurskasten polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka (Sananl. 4:18). Vanhurskaus ei ole paikoillaanoloa; pikemminkin se on tie, jota meidän on kuljettava.

Jos kuljemme vanhurskauden tiellä, valo kirkastuu päivä päivältä. Mutta jos elämme tänään eilisen valossa, muutumme pikkuhiljaa luopioiksi ja erkaannumme vanhurskauden polulta.

Kuinka reagoida

Synkkiin aikoihin liittyvien profetioiden keskellä Jeesus tarjoaa meille kauniita lohdutuksen sanoja Luuk. 21:25–28:ssa, jossa Hän puhuu aikakauden lopusta:

”Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat. Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät. Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella. Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä.”

Jeesus sanoi, että koko maapallo järkkyy. Miten reagoit kaikkiin näihin lupauksiin erilaisista myllerryksistä ja konflikteista? Masennutko ja menetät rohkeutesi? Vai sanotko: ”Ylistäkää Jumalaa, lunastuksemme on lähellä”?

Vastauksesi kertoo, missä sydämesi on.

SEURAAVASSA ELI TÄMÄN AINEISTON KOLMANNESSA OSASSA KÄSITELLÄÄN PROFETOIDUN LÄPIMURRON SYNNYTYSTUSKIA.

Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.

Lue ohjeet kommentoinnille

Kommentit (0)

Kommentoi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *