Patmos-blogi

Sanhedrin kutsui 70 valtiota kolmannen temppelin merkeissä järjestettäviin juhlallisuuksiin

Leo Meller Leo Meller on Radio Patmoksen päätoimittaja, Patmos Lähetyssäätiön perustaja ja eläkkeellä oleva toiminnanjohtaja (1971-2010).
Julkaistu:

TILAISUUDESSA oli määrä vihkiä kolmannessa temppelissä käyttöön otettava alttari!

Tiedoksianto oli kutsu Israelille ystävällismielisille valtioille valmistautua ottamaan osaa tulevan Jumalan temppelin toimintaan ja vastaanottaa ja kanavoida temppelistä johtuvat monitasoiset hengelliset ja ajalliset siunaukset pakanakansojen jokahetkiseen elämään.

Tällä hetkellä alttari on edelleen erillisinä lohkareina mutta valmiina kuljetettavaksi Temppelivuorelle, jonne osat varastoidaan siten, että ne voidaan lyhyellä varoitusajalla koota toimivaksi alttariksi.

Valmiissa muodossaan neliönmuotoisen alttarin sivut ovat noin kolmen metrin pituiset ja sen korkeus puolitoista metriä. Lisäksi siihen kuuluu ramppi, jota pitkin papit voivat nousta alttarille.

Päätös lohkareiden valmistamisesta ja niiden yksityiskohdista on pitkällisen tutkimuksen tulos, johon ovat osallistuneet Sanhedrinin jäsenet yhdessä Jerusalemin Temppeli-instituutin kanssa.

TAVAKSENI on tullut käytännössä jokaisella johtamallani Israelin matkalla vierailla Temppeli-instituutissa ja käyttää sen jännittävissä puitteissa useita tunteja.

Matkaryhmäni osoittavat suurta mielenkiintoa Temppeli-instituutin anteja kohtaan. Yleisesti nimenomaan alttari herättää uteliaisuutta ja nostattaa esiin kysymyksiä.

Saamieni tietojen mukaan nyt ajankohtaisen alttarin osat on valmistettu ilmalla kyllästetystä betonista. Rabbien ja muitten alan oppineitten mukaan näin rakentuva alttari hyvin sopii temppelissä käytettäviksi.

Päivittäisiä uhreja (Korban Olah Tamid) tullaan suorittamaan muinaisiin papillisiin asuihin pukeutuneena. Raamatullisen mandaatin mukaisiin asuihin pukeutunut Kohanimit (papilliseen kastiin kuuluvat Aaronin miespuoliset jälkeläiset) johtavat seremoniaa.

Alttarin tarkka, lopullinen sijainti on vielä epäselvä, koska Jerusalemin kaupunginhallitus pohtii, synnyttäisikö Temppelivuorella järjestettävä juutalainen seremonia väkivaltaisuuksia muslimien taholta.

Ongelmana on edelleen myös se, teurastaisivatko Kohanimit oikean lampaan vai tuotaisiinko liha paikalle teurastamosta. Vaikka Sanhedrin on saanut hallituksen organisaatioilta kaikki tarvittavat luvat eläinten teurastamiseen, he odottavat edelleen kaupunginhallituksen hyväksyntää seremonian tämän osan suorittamiseen.

Kummassakin tapauksessa liha paistettaisiin uudella tarkoitukseensa vihityllä alttarilla.

PAPIT suorittaisivat myös korban mincha –rituaalin, jossa viljauhrit, jotka uhrataan korban tamidin yhteydessä, uhrataan yhdessä juomauhrin (nesachim) kanssa.

Osana seremoniaa sytytetään suurikokoinen menora.

Rabbi Hillel Weiss selitti julkisuuden edustajille ja lehdistölle suoritettavan seremonian tärkeyttä.

”Juutalaisen tradition mukaan ilmestysmaja ja pappi Aaron vihittiin palvelukseen hanukan viimeisenä päivänä. On siis paikallaan, että me kutsumme kansakunnat tähän seremoniaan, koska hanukan tarkoituksena on tuoda valoa pimeyteen. Juutalaisten velvoitus on tehdä näin koko maailman valaisemiseksi”, hän sanoi ja lainasi profeetta Jesajan seuraavia sanoja: ”Liian vähäistä on sinulle, joka olet minun palvelijani, kohottaa ennalleen Jaakobin sukukunnat ja tuoda takaisin Israelin säilyneet: minä panen sinut pakanain valkeudeksi, että minulta tulisi pelastus maan ääriin asti (Jes. 49:6).”

”Juutalaiset tuotiin takaisin Israeliin siinä tarkoituksessa, että he levittäisivät valoa kansakunnille”, Rabbi Weiss kertoi. ”Oppineemme neuvoivat juutalaisia rukoilemaan joka päivä näin: ’Uusi valo loistaa Siionin ylle, ja meidän kaikkien tulisi ansaita tämä valo mahdollisimman pian.’ Tämä valo on Toora, Tooran valo, joka tulee Siionista ja paljastaa Jumalan salaisuudet.”

ISRAELIN vanhatestamentilliset uskovien juutalaisten järjestöt toimivat Sanhedrinin nimikkeen alaisuudessa jatkuvissa pyrkimyksissä muodostaa Raamattuun pohjaava kansainvälinen järjestö korvaamaan Yhdistyneet kansakunnat. Tätä varten he antoivat Nooan lain noudattajien asiaa ajavan Sanhedrinin tuomioistuimen presidentin rabbi Yoel Schwartzin tehtäväksi valmistella julistus, jossa selitetään järjestön hengellistä perustaa. Rabbi Schwartz on yksi oman aikansa arvostetuimmista Tooran tutkijoista, tuottelias kirjailija ja arvokkaan sionistisen palkinnon saaja.

Seuraavassa julkilausuman sisältämä teksti:

Israelin laulu ja maailma – Sanhedrinin julkilausuma

”Nimi Yisrael, jolla Jaakobia ja sen jälkeen kaikkia hänen jälkeläisiään kutsuttiin, viittaa Israelin kansan yhteyteen Luojan kanssa. Tätä yhteyttä vahvistetaan myös laulamalla Jumalan Laulu, joka tulee Psalmien kirjasta. Laulun korkein tarkoitus on Luojan ylistäminen.

Juuri tätä tarkoitusta varten 25. päivänä Elul-kuuta (3. syyskuuta) 2021 Sanhedrin ja Mikdash-koulutuskeskus järjestivät luomista kunnioittavan konsertin maailman kaikille kansakunnille, jotta ne voisivat esittää kiitoksensa Luojalle, yhtyä ihmiskuntana osoittamaan kiitollisuuttaan Hänen armostaan, joka täyttää koko luomakunnan. Koko luomakunnan täytyy valmistautua sitä päivää varten, jolloin Herra hallitsee Siionissa ja jolloin myös kansakunnat tekevät pyhiinvaellusmatkan Jerusalemiin osallistuakseen temppelipalvelukseen.

Oppineet opettavat meille, että maailma pysyy kolmen totuuden varassa: Tooran, temppelipalveluksen ja rakkaudellisten tekojen. Ilman temppelipalvelusta maailma on kuin kahdella jalalla seisova valtaistuin.

Olemme hyvin lähellä Israelin profeettojen ennustamaa aikaa, jolloin maailma tulee kutsumaan kaiken luonutta, koko maailman Jumalaa nimellä Israelin Jumala, koska ainoastaan Israelin kansa pysyy Hänessä ja Hänen laeissaan ja totuuksissaan.

Ihmiskunta loi kristinuskon ja islamin kaltaisia uskontoja, jotka kautta historian ovat palvelleet instrumentteina saattaakseen ihmiskunnan lähemmäksi sitä suurta päivää, jolloin jokainen tunnistaa erämaassa, Siinain vuorella – joka ei kuulu yhdellekään ihmiselle – ilmoitetun koko maailman ainoan elävän Jumalan. Meidän tulee painottaa, että tuolloin annetut kymmenen käskyä kuuluvat kaikille kansakunnille. Siihen viittasi myös profeetta Sefanja: ”Silloin minä muutan puhtaiksi kansain huulet, niin että ne kaikki rukoilevat Herran nimeä, palvelevat häntä yksimielisesti” (Sef. 3:9).

Tuohon aikaan me palvelemme yhtä Luojaa ja täytämme kaikki moraaliset velvollisuudet, jotka ihmiskunnalta vaaditaan. Asiat ovat olleet näin aina luomakunnan alusta saakka, kun hän sälytti nämä velvollisuudet Aadamin päälle, ja uudemman kerran niiden päälle, jotka poistuivat arkista vedenpaisumuksen jälkeen yhdessä Nooan ja hänen poikiensa kanssa, ja uudelleen Siinain vuorella, jossa hän antoi ihmiskunnalle seitsemän raudanlujaa sääntöä.

Nämä ovat seitsemän maailman Luojan koko ihmiskunnalle antamaa sääntöä, ja ne tunnetaan Nooan seitsemänä lakina:

Usko Jumalaan: Häneen, joka loi kaiken. Hänen lisäkseen ei ole ketään muuta, eikä kenenkään tule kääntyä Hänestä pois.

Ylistä Jumalaa (Hashem, kirjaimellisesti nimi): Kunnioita Luojaa ja oppineita, jotka tuntevat Hänen Tooransa, ja kunnioita palvontapaikkoja, joissa Tooraa opetellaan ja joissa Hänelle lausutaan rukouksia. Niitä vastaan puhuminen tai niiden kiroaminen, Jumala meitä siitä varjelkoon, on kielletty.

Älä varasta: Toisten oikeuksien, toisten omaisuuden, kunnian ja ruumiin pyhä vaaliminen on vaadittua ja toiselle kuuluvan anastaminen on kielletty.

Lait: Tuomioistuimia perustetaan oikeuden jakamista varten ja yhteiskunnan ohjaamiseksi.

Älä tapa: Älä lyhennä ihmisten elämää, mukaan lukien parantumattomasti sairaat. Myös päinvastainen on totta: pyri parantamaan kaikki sairaudet ja ylläpidä terveyttä.

Ole armelias muita olentoja kohtaan: Älä ole julma eläimille. Yksi kielletyimmistä teoista on syödä elossa olevan eläimen elimiä tai raajoja. Eläin täytyy ensin teurastaa tavalla, joka tuottaa kaikkein vähiten tuskaa, kuten katkaisemalla kaula.

Prostituution kieltäminen: Tämän mizvahin (Raamatun käsky) tarkoituksena on rakentaa aitoa, kestävää, kunnollista perhe-elämää. Aviorikoksen tekeminen naimisissa olevan naisen kanssa on ankarasti kiellettyä. Myös samaa sukupuolta olevien välinen avioliitto on kiellettyä. Myös sukupuoliyhteys eläinten kanssa ja homoseksuaalisuus on kiellettyä.

Tästä johtuen kaikilla niillä, jotka noudattavat näitä seitsemää käskyä rabbiinisen oikeusistuimen edessä, on erityisasema juutalaisuudessa. Vaikka he eivät olisi juutalaisia, he ovat päässeet täyteen kumppanuuteen Jumalan palvelemisessa.

JUMALAN omalle kansalleen antama kutsu palata takaisin hänen maahansa osoittaa, että joidenkin kansakuntien usko siihen, että Israel oli maanpakolaisuudessa rangaistukseksi, on väärä. Israel joutui maanpakolaisuuteen ainoastaan sen vuoksi, että se toimisi muille kansakunnille esimerkkinä siitä, kuinka Jumalaa tulee palvella.

YHTEENVETO: Nyt yhden ainoan, elävän, todellisen Jumalan kansan on aika palata takaisin omaan maahansa, ja täältä Jumalan valo loistaa koko maailmaan.

Kun temppeli on rakennettu uudelleen omalle paikalleen, silloin muut kansakunnat ymmärtävät, että yhden ainoan Jumalan palvonnan aika on koittanut. Tänä päivänä uskonnon kriisi kiteytyy valmistautumiseen Herran oikeaan palvontaan. Henkivallat vastustavat tätä kehitystä.

Jokaisen, joka haluaa seurata meitä, olla kumppanimme Jumalan palvelemisessa ja yhdistyä Hänen kansaansa, täytyy uskoa Siinailla ilmoitettuun Jumalaan.

Näemme Jumalan käden selvästi juutalaisvaltion ihmeessä, juutalaisvaltion, joka nousi uudelleen kaksituhatta vuotta tuhoamisensa jälkeen. Kaikkien meihin liittyvien velvollisuutena on yrittää niin paljon kuin mahdollista levittää profeettojen uskoa samalla tavoin kuin juutalaiset vartioivat ja levittivät heidän sanojaan ja estivät – Jumala meitä siitä varjelkoon – ihmisen perustamien uskontojen leviämistä. Näin tekevien täytyy myös auttaa juutalaisia noudattamaan sitä, mihin Jumala heitä käski. Jumala vaati juutalaisilta enemmän, enemmän kuin muilta kansakunnilta, koska juutalaiset tulevat palvelemaan ihmiskunnan pappeina. Eikä muiden kansakuntien tule, Jumala meitä siitä varjelkoon, yrittää saada Hänen kansaansa liittymään omiin uskontoihinsa.”

SANHEDRININ sihteeri rabbi Dov Stein kuvailee kipeää tarvetta korvata Yhdistyneet kansakunnat.

”Me elämme tällä hetkellä aikakautta, jolloin uhat ovat globaaleja eivätkä rajoitu yhteen maahan. Tämä pätee aseisiin, ympäristöongelmiin ja sosiaalisiin ongelmiin. Ratkaisujen täytyy tulla universaalien ponnistusten kautta. Yhdistyneet kansakunnat on epäonnistunut mandaatissaan kieltämällä Jumalan luojana sekä koko ihmiskunnalle tarkoitetut Nooan lait.”

Esimerkkinä tästä rabbi Stein kuvasi tuoreesti laadittua päätöslauselmaa, joka tekisi aborteista ja avustetuista itsemurhista ”universaalin ihmisoikeuden”; rabbin mukaan tämä rikkoo murhan kieltävää Nooan lakia.

”He ovat rikkoneet Siinailla annettuja ihmisyyden perusperiaatteita. Meidän täytyy kouluttaa maailma uudelleen voidaksemme puhua näistä ongelmista. Tarvitsemme universaalin organisaation, joka palaa takaisin Raamattuun ja kouluttaa uudelleen maapallon ihmiset. Tämä ei ole uskonnollinen aloite. Tämä on kansallinen aloite, johon jokainen kansakunta tuo oman erityisen näkökantansa. Kaikki kansakunnat liittyvät yhteen Jerusalemissa, siellä, missä maailma luotiin.”

Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.

Lue ohjeet kommentoinnille

Kommentit (3)

Kommentoi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

 1. Dogma

  ”Nämä ovat seitsemän maailman Luojan koko ihmiskunnalle antamaa sääntöä, ja ne tunnetaan Nooan seitsemänä lakina”

  Nooan laissa mainittuja säädöksiä löytyy eri puolilta Raamattua, mutta Raamattu ei sinänsä tunne mitään Nooan lakia. Se on juutalaisten kirjanoppineiden laatima perinnäissääntö, mikä ei perustu Raamattuun. Tähän lakiin liittyy muitakin harhaoppeja mm. siitä, miten lain käskyjä tulisi eri kansojen noudattaa. Raamatun mukaan Jumala ei tee eroa pakanoiden ja juutalaisten välillä.

 2. lähettiläs

  Ortodoksijuutalaisten Temppeli-instituutilla on ollut pitkään hanke rakentaa kolmas temppeli Jerusalemiin, mitä varten he ovat saaneet miljoonia dollareita lahjoituksia ja valmistaneet tarve-esineitä ja jopa rakennuskiviäkin temppeliä varten. Ortodoksijuutalaiset ovat valinneet ylipapin ja 70 jäsenen Suurenneuvoston Sanhedrin.

  Heidän hankkeensa ei ole kuitenkaan edennyt rakennusvaiheeseen. Kalliomoskeija seisoo Temppelivuorella ja aluetta hallinnoi Jordania valtio Israelin kanssa tekemänsä rauhansopimuksen nojalla. Kylmä totuus on, ettei ortodoksijuutalaisten temppeli-instituutin hanke johda mihinkään. He eivät saa rakentaa temppeliä eikä se ole tähän mennessä muutenkaan onnistunut.

  Temppeli-instituutilla ei ole edes aietta rakentaa Hesekielin kirjassa kuvattua temppeliä vaan vanha Salomonin temppeli, joten se ei edes täyttäisi Raamatun profetioita kolmannesta Jerusalemin temppelistä.

  Hesekielin kirjassa on eri temppelilaki kuin Mooseksen kirjassa. Hesekielin laki ei mainitse ylipappia ollenkaan. Ortodoksijuutalaiset eivät pysty tätä hyväksymään, eivätkä ymmärrä, että Hesekielin temppelissä on ylipappina Melkisedekin järjestyksen mukaan Herra Jeesus.

  Sakarjan kirjassa on profetia, että Messias rakentaa itse kolmannen temppelin. Puuseppä Jeesus Kristus varmasti osaa johtaa rakentajiaan. Monet juutalaiset odottavat Messiaan paluulta nimenomaan sitä, että hän sen temppelin rakentaa ja palauttaa voimaan Mooseksen lain kaikkialla maailmassa, kuten Messias profetiat niin kertovat.

  Joosua on hepreaksi Jeshua, joka on Jeesuksen heprealainen nimi, joten Sakarja profetoi myös Messiaan etunimen. Vesa on hepreaksi netser, joka viitaa Jeesus Nasaretilaiseen mm. jakeessa Jes 11:1.

  Sak 5:11 ja ota vastaan hopea ja kulta, tee kruunu ja pane se ylimmäisen papin Joosuan, Joosadakin pojan, päähän
  12 ja sano hänelle näin: ”Näin sanoo Herra Sebaot: Katso, mies nimeltä Vesa! Omalta pohjaltansa hän on kasvava, ja hän on rakentava Herran temppelin.
  13 Herran temppelin hän on rakentava, ja valtasuuruutta hän on kantava, ja hän on istuva ja hallitseva valtaistuimellansa; hän on oleva pappi valtaistuimellansa, ja rauhan neuvo on vallitseva niitten molempien välillä.
  14 Ja kruunu on oleva muistona Herran temppelissä Helemistä ja Tobiasta ja Jedajasta ja Sefanjan pojan suosiollisuudesta.
  15 Ja kaukana asuvaiset tulevat ja rakentavat Herran temppeliä. Ja te tulette tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut teidän tykönne. Näin on tapahtuva, jos te hartaasti kuulette Herran, teidän Jumalanne, ääntä.”

  Ilm 11:1 Sitten minulle annettiin mittakeppi, joka oli kuin sauva, ja minulle sanottiin: ”Mene mittaamaan Jumalan temppeli ja alttari ja laske ne, jotka siellä rukoilevat.
  2 Temppelin ulompaa esipihaa älä kuitenkaan lue mukaan, jätä se mittaamatta, sillä se on annettu vieraiden kansojen haltuun. Ne polkevat pyhää kaupunkia neljänkymmenenkahden kuukauden ajan.

  14:1 Sitten näin tämän: Karitsa seisoi Siionin vuorella, ja hänen kanssaan oli sataneljäkymmentäneljätuhatta ihmistä, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen Isänsä nimi.
  2 Minä kuulin taivaasta äänen, joka oli kuin suurten vesien pauhu tai kuin ukkosen jylinä. Ääni, jonka kuulin, oli myös kuin harppujen helinää ja harpunsoittajien laulua.
  3 Valtaistuimen edessä ja neljän olennon ja vanhinten edessä laulettiin uutta laulua, jota ei voinut oppia kukaan muu kuin nuo sataneljäkymmentäneljätuhatta, jotka on ostettu maan päältä.

  Jes 2:2 Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne.
  3 Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: ”Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana”.
  4 Ja hän tuomitsee pakanakansojen kesken, säätää oikeutta monille kansoille. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan.

  • Dogma

   ”Ortodoksijuutalaiset ovat valinneet ylipapin”

   Jotta ylipappi oli laillinen pappi, Sanhedrin tulisi kyetä todistamaan, että hän on sadokkilainen, joka on Leevin yksi sukuhaara. Tämä on mahdotonta, koska temppelissä olleet Israelin heimojen sukukirjat paloivat vuonna 70 jaa., kun roomalaiset tuhosivat temppelin. Sen jälkeen ei ole kyetty pitämään mitään virallisia sukuluetteloita ja diasporassa niiden pitäminen on ollut muutenkin täysin mahdotonta. Sama pätee myös siihen, jos joku nykyään elävä mies väittäisi olevansa Daavidin suvusta syntynyt Messias.

   Jeesuksen palatessa, hänen mukanaan tulevat kaikki pyhät, joiden joukossa ovat myös sadokkilaiset ja muut leeviläiset papit, joten temppeli toimii silloin täysin laillisesti.