Patmos-blogi

Tisha B’Av – Jerusalemin kahden temppelin tuho ja toivo kolmannesta

Pasi Turunen Pasi Turunen (TM) on toimittaja, raamatunopettaja ja Patmos Lähetyssäätiön toiminnanjohtaja.
Julkaistu:

Tisha B’Av, eli Av kuukauden 9. päivää pidetään juutalaisen kalenterin surullisimpana päivänä. Juutalaisen tradition mukaan kyseisenä päivänä tapahtui viisi onnettomuutta, joiden johdosta juutalaiset paastoavat Av kuukauden 9.päivänä. Gregoriaanisen kalenterimme mukaan Tisha B’Av -vietto alkaa tänä vuonna heinäkuun 17. päivänä lauantai-iltana ja päättyy sunnuntai-iltana 18. heinäkuuta. Ajan saatossa on viiden joukkoon liitetty muitakin muistettavia historian tragedioita (osa liittyy holokaustiin), kuin perinteestä nousevat viisi. Niistä kaksi huomiota herättävintä ja raamatunlukijalle tuttua koskevat Jerusalemin ensimmäisen ja toisen temppelin hävitystä.

Sekä kuningas Salomon rakentaman ensimmäisen temppelin tuho Nebukadnessarin toimesta 586 eKr., mikä johti Baabelin pakkosiirtolaisuuteen, sekä Esran ja Nehemian johtaman pakkosiirtolaisuudesta paluun jälkeen rakennetun toisen temppelin (jonka Herodes laajensi ja saattoi päätökseen) tuho roomalaisten valloittajien toimesta vuonna 70 jKr. tapahtui samana Av kuukauden 9. päivänä.

Löysin YouTubesta näistä dramaattisista tapahtumista joukon erittäin mielenkiintoisia ja hyvin toteutettuja videoita, jotka kertovat lyhyesti, mutta vavahduttavalla tavalla kahden temppelin noususta ja tuhosta ja merkityksestä. Niitä katsellessa voi ymmärtää miten dramaattisesta asioista juutalaisen kansan Tisha B’Av -päivässä on kyse. Löydät videot blogini lopusta.

Temppelin hävitys, kansan hajaannus ja paluu maalleen

Ennen kuin katselet videot muutama ajatus Jumalan sanan kautta.

Niin kuin vanhan testamentin profeetat ennustivat Jerusalemin valtauksen, ensimmäisen temppelin tuhon, maastakarkotuksen ja paluun pakkosiirtolaisuudesta, samoin Herra Jeesus ennusti Jerusalemin ja sen toisen temppelin tuhon sekä näiden tapahtumien seurauksena kansojen sekaan vankeuteen ja diasporaan joutuneen kansan paluun myötä tapahtuvan Jerusalemin uudistumisen.

”…he kaatuvat miekan terään ja heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan, ja Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät …”.  (Luuk. 21:5–24).

Pieni, mutta merkittävä sana “kunnes” viittaa selvästi tällaiseen käänteeseen, jossa kaupunkia ja sen asukkaita kohdannut onnettomuus väistyy.

Mihin tahansa Jeesuksen mainitsema Jerusalemin tallaamisen ja pakanoiden aikakauden päättyminen  sijoitetaankaan, se tulisi tapahtumaan vasta Jeesuksen lausumien sanojen ja niissä mainittujen tapahtumien jälkeen. Jeesus ei puhunut jostain mikä oli jo tapahtunut, vaan hänestä katsoen tulevista tapahtumista.

Ensin Jerusalem ja temppeli tuhotaan (21:6,20), Jerusalemin asukkaat viedään vankeuteen kansojen sekaan (21:24) ja kaiken hävityksen seurauksena kaupunki lakkaa olemasta juutalaisten kansallisen elämän keskus ja pääkaupunki. Vaikea välttyä siltä vaikutelmalta, että tässä on kyse roomalaisten vuonna 70 jKr. toteuttamasta Jerusalemin valtauksesta.

Sen johdosta  Jerusalem jäi näissä merkeissä pakanakansojen tallattavaksi siihen asti ”kunnes” tapahtuu jokin historiallinen käänne (vaikea ymmärtää sanan “kunnes” merkitystä muulla tavoin) niin vankeuteen joutuneen kansan kohtalossa kuin kaupunginkin statuksen suhteen. Jotta kaupunki ei enää olisi pakanakansojen tallattavana olisi vankeuteen joutuneen kansan palattava ja ennallistettava kaupungin rooli ja merkitys kansalle kutakuinkin sellaiseksi, mikä sillä oli ennen sitä kohdannutta katastrovfa.

Tällaista käännettä on vaikea löytää historiasta ainakaan ennen vuotta 1947-48, jolloin juutalaisten palatessa sankoin joukoin historiallisille synnyinsijoillensa omaan maahansa juutalaisvaltio jälleen perustettiin ja Jerusalemista tuli jälleen maan kansallisen elämän merkittävä keskus ja pääkaupunki.

Herra on omiensa pyhäkkö

Mielenkiintoisen historiallisen vastaavuuden kahden Tisha B’Av viettoon liittyvän temppelien tuhoutumisen ja sen jälkeisen kansallisen elämän elpymisen välillä löydämme profeetta Hesekielin kirjan luvusta 11 jakeista 16–17, joissa profeetta puhuu viitaten Baabelin pakkosiirtolaisuuden ja sieltä palaamisen väliseen aikaan:

”Sano sen tähden: Näin sanoo Herra, Herra: Koska minä olen vienyt heidät kauas pakanain sekaan ja hajottanut heidät muihin maihin, olen minä ollut heille pyhäkkönä vähän aikaa niissä maissa, joihin he ovat joutuneet. Sano sen tähden: Näin sanoo Herra, Herra: Minä kokoan teidät kansojen seasta ja kerään teidät maista, joihin teidät on hajotettu, ja annan teille Israelin maan.”  (-33 käännös)

Näissä sanoissa, kuten Jeesuksenkin puheessa, näkyy hajaannukseen joutumisen jälkeinen paluu. Taustalla on Jerusalemin ja temppelin tuho sitä ennen. Hajaannuksen ja takaisin kokoamisen välisenä aikana Herra itse lupaa olla pyhäkkönä omilleen. (Jostain syystä -92 käännös on hävittänyt alkukielen viittauksen ”pyhäkköön”).

Puhuessaan Jerusalemissa temppelialueella, Jeesus puolestaan sanoi: ”Hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen kolmessa päivässä.” (Joh. 2:18). Kuulijat ymmärsivät tämän väärin ja käyttivät sitä Jeesusta ja hänen opetuslapsiaan vastaan (Matt. 26:61; 27:40; Apt. 6:13–14).

Johanneksen mukaan Jeesus kuitenkin viittasi tässä ylösnousemukseensa kolmantena päivänä ja puhui ” ruumiinsa temppelistä”. Kuolleista nousemisensa jälkeen hänen opetuslapsensa muistivat tämän tapauksen pyhäkössä ja ”uskoivat Raamatun ja sen sanan, jonka Jeesus oli puhunut.” (2:19–20).

Kohti 1000-vuotista valtakuntaa

Nyt eletään hengellisesti aikaa, josta Jeesus sanoi, että Jumalan palveleminen ei ole keskittynyt Samarian vuorille taikka paikkaan Jerusalemissa. Sen sijaan Jumalaa rukoillaan ”hengessä ja totuudessa” (Joh. 4:20–21). Roomalaisten hävitettyä Jerusalemin temppelin vuonna 70 A.D. ylösnoussut Herra itse on pyhäkkönä omilleen kaikkialla. Herran pelastava mielisuosio löydetään Jeesuksessa, ei Jerusalemin temppelirakennuksessa.

Kuitenkin juutalaisen kansan historiallinen paluu maallensa ja sen myötä meidän päivinämme profeetallisesti elpynyt juutalainen kansankoti ennakoivat tulossa olevia aikoja, jolloin Jerusalemilla on jälleen merkitystä. Uskonnolliset juutalaiset eivät myöskään ole luopuneet unelmasta uuden temppelin rakentamiseksi ja monia valmisteluja tehdään parhaillaan siinä toivossa, että temppelin rakentamisesta voisi tulla totta. Paluu maahan ja kaipuu temppelin rakentamiseksi kuuluvat juutalaisessa uskonnollisessa eetoksessa yhteen.

Kolmannen temppelin rakentaminen vaikuttaa tällä hetkellä kaukaa haetulta mahdollisuudelta, joka alueen tilanteen valossa inhimillisesti ajateltuna herättäisi varmasti enemmän levottomuutta kuin loisi rauhaa. Mutta samalla on syytä muistaa, että yhtä lailla kaukaa haetun mahdottomalta vaikutti  lähes pari tuhatta vuotta ajatus juutalaisvaltion jälleenperustamisesta. Moni oli absoluutisen varma, ettei sellaista enää koskaan nähtäisi. Kunnes siitä yhtäkkiä kaikkien epäilijöidenkin katsellessa tuli totta. Kaikki on mahdollista Israelin Jumalalle.

Rauhaa ei tuokaan uusi temppeli, vaan äkisti temppeliinsä tuleva Herra (Mal. 3:1).  Kun Herra Jeesus tulee takaisin, hän palaa taivaasta pyhiensä kanssa Jerusalemiin perustaakseen 1000-vuotisen valtakunnan maan päälle. Sen alkaessa ja sen aikana on Jerusalemissa, jonne Jeesus palaa, ja josta käsin hän juutalaisen kansan profeettojen lupaamana ja kirkastettuna messiaskuninkaana hallitsee 1000-vuotisessa valtakunnassa,  – niin uskon kirjoitusten perusteella – rakennettuna myös uusi 3. temppeli.

Mitä tahansa odotuksia tai pelkoja sellaiseen mahdollisuuteen nyt sisältyy, Jeesuksen myötä se tulee muodostamaan tuolloin messiaan rauhan valtakunnan maanpäällisen valtakeskuksen. Pakanakansat tulevat sinne Hänen eteensä vuosittain viettämään juhlaa omassa maassansa turvassa asuvan lunastetun juutalaisen kansan kanssa, jonka Herra on koonnut kaikista kansoista (Sak. 14:3–11, 16–21; Room. 11:15, 25–31).

Silloin ei kukaan enää vuodesta toiseen vietä surujuhlaa kahden tuhotun temppelin johdosta, vaan iloitsee kolmannesta temppelistä ja messiaskuningas Jeesuksesta, joka Daavidin valtaistuimella on koko maan ja maanpiirin kuningas. Jeesuksen myötä vallitsee 1000-vuotta kestävä rauha ja Israelin naapureina nyt vihollisuudessa elävät kansat elävät kaikki rauhassa Israelin kanssa (Jes. 19:23-25).

Johdatus alussa mainitsemiini videoihin

Katsoja saa parhaan käsityksen katsoessaan alla olevat videot siinä järjestyksessä, jossa olen ne loppuun sijoittanut. Valitettavasti videot ovat vain englanninkielellä, paitsi numero #3, joka ei edellytä kielitaitoa. Kannattaa kaikesta huolimatta katsoa nämä videot vaikka kieltä ei osaisi, sillä ne ovat visuaalisesti hyvin havainnollisia.

(1) Tisha B’Av vuonna 586 eKr. Ensimmäisen temppelin tuho ja Baabelin pakkosiirtolaisuus.

(2) Kooreksen määräys ja paluu pakkosiirtolaisuudesta.

Raamatussakin mainittu persian kuingas Kyyroksen / Kooreksen antama määräys on löydetty. Määräys teki mahdolliseksi pakkosiirtolaisten paluun Esran ja Nehemian johdolla.

(3) Jerusalemin temppeli Jeesuksen aikana.

Tämä lyhyt 3D mallinnettu sukellus Jeesuksen ajan temppeliin palauttaa mieleen opetuslasten ihmetyksen “Opettaja, katso millaiset kivet ja millaiset rakennukset!” (Mark. 13:1) ja Vapahtajan puhuttelevan vastauksen: “Sinä näet nämä suuret rakennukset, Niistä ei ole jäävä kiveä kiven päälle maahan jaottamatta.” (13:2). Videon katseleminen ei edellytä kielitaitoa.

(4) Jerusalemin temppeli – Herodeksen suurprojekti. 

(5) Tisha B’Av vuonna 70 jKr. – Toisen temppelin liekehtivä tuho

(6) Keisari Tituksen riemukaari Roomassa vuonna 70 sekä 1947

Kenties puhuttelevin näistä videoista on tämä, joka kytkee vuoden 70 tapahtumat vuoteen 1947. Vuonna 70 jKr. Jerusalemin hävityksen jälkeen roomalaiset valloittajat kuljettivat nöyryytetyt juutalaiset vankinsa ja ryöstösaaliinaan saamansa temppelin aarteet, kuten menoran, juhlakulkueessa riemukaaren alta sisään Rooman kaupunkiin. Vuonna 1947 YK:n äänestäessä Lähi-itään perustettavasta juutalaisvaltiosta Rooman ylirabbi kutsui Roomassa asuvan juutalaisyhteisön kulkemaan kanssaan samaisen riemukaaren alta päinvastaiseen suuntaan!

 

Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.

Lue ohjeet kommentoinnille

Kommentit (16)

Kommentoi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

 1. Reijo

  Ne juutalaiset,jotka uhraavat eläinuhreja kolmannessa temppelissä(mikäli se yleensä on oikea raamatuntulkinta),ovat vielä Vanhassa lakiliitossa,eivätkä ole ottaneet Messiasta Jeesusta vastaan Vapahtajanaan.Siksi heidän eläinuhrinsa ei syntejä poista.Sitten kun Herra Jeesus Kristus Messias saapuu,ja he tunnustavat Hänet Herrakseen ja Vapahtajakseen,niin eläinuhrit loppuvat kuin seinään.Halleluja,Aamen.

  • Kirjoitusten mukaan

   Reijo kirjoitti: -Sitten kun Herra Jeesus Kristus Messias saapuu,ja he tunnustavat Hänet Herrakseen ja Vapahtajakseen,niin eläinuhrit loppuvat kuin seinään.

   Raamatussa ei sanota missään, että Jeesus tuli lakkauttamaan lain tai edes lopettamaan uhraamisen. Jeesus ei koskaan kieltänyt uhraamista.

   Danielin kirja kertoo, että kun Antikristus menee Jumalan temppeliin 3,5 vuoden määräajaksi, Antikristus lakkauttaa uhraamisen, koska Antikristus vastustaa Herran lakia. Antikristuksen tunnistaakin siitä, että hän ei noudata Herran lakia eikä enää uhraa.

   Dan 7:25 Uhmaten hän puhuu Korkeinta vastaan, tuhoaa Korkeimman pyhiä ja pyrkii muuttamaan juhla-ajat ja lain. Korkeimman pyhät annetaan hänen armoilleen ajaksi, kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi.

   Dan 9:27 Ja hän tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi, ja puoleksi vuosiviikoksi hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin; ja hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän ylitse.”

   UT ilmoittaa selvästi, että Jerusalemin alkuseurakunta ja myös Paavalikin uhrasivat lain säätämät uhrit temppelissä apostolien johdon ja valvonnan alla, mikä tapahtui uuden liiton aikana. Uhratessaan temppelissä he eivät olleet enää vanhassa liitossa. Paavalikin sanoi, ettei ollut rikkonut mitään juutalaisten lakia eikä temppeliä vastaan, eikä hän ollut todellakaan lain alla eikä myöskään vanhassa liitossa. Lue kommenttini alapuolelta 18.7.2021 kello 09:01, jossa olen viitannut moniin Apostolien tekojen kohtiin osoittaakseni tämän asian.

   Tämä asia voi aiheuttaa monille kristityille hämmennystä, koska nykyään seurakunnissa ei juurikaan opeteta VT:ia eikä selitetä oikein, miten alkuseurakunta harjoitti kristinuskoa. Tällä hetkellä ei ole Jerusalemissa temppeliä, joten temppelipalvelu on monille kristityille vieras asia muutenkin. Kaikki kuitenkin löytyy mm. Apostolien tekojen kirjasta, kuten esim. nämä:

   Ap.t 21:26 Paavali otti miehet mukaansa ja puhdistautui seuraavana päivänä heidän kanssaan. Sitten hän meni temppeliin ja ilmoitti, milloin heidän puhdistumisaikansa päättyisi ja kunkin puolesta suoritettaisiin uhri.

   Ap.t 24:17 “Oltuani vuosikausia poissa tulin nyt tuomaan kansalleni rahalahjaa ja toimittamaan uhreja.
   18 Juuri näissä tehtävissä minä temppelissä olin, kun eräät Aasiasta tulleet juutalaiset tapasivat minut. Olin puhdistautunut, väkeä ei ollut koolla eikä mellakasta tietoakaan.

   Raamatussa kuitenkin profetoidaan, että Herran Jeesuksen palattua hän ottaa vastaan temppelissään uhrit. Herra Jeesus on silloin sekä ylipappi että kuningas. Ylipapin tehtävä liittyykin uhreihin ja ylipappi Jeesus Kristus on omalla ruumiillaan ja verellään antanut kertakaikkisen syntien sovituksen. Muut uhrit ovat esikuvia ja yhteys Kristuksen uhriin, joita toimitetaan Kristuksen antaman uhrin muistoksi. Jeesus itse sanoi, ettei VT:n profetiat kumoudu vaan ne tulevat toteutumaan kaikki.

   Matt 5:17 “Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan.
   18 Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut.

   Mal 3:1 — Minä lähetän sanansaattajani raivaamaan edelläni tietä. Ja aivan äkkiä tulee temppeliinsä Valtias, jota te odotatte, ja Liiton enkeli, jota te kaipaatte. Hän saapuu, sanoo Herra Sebaot.
   2 Kuka voi kestää sen päivän, jolloin hän tulee, kuka voi seistä horjumatta, kun hän ilmestyy? Sillä hän on kuin ahjon hehku, hän puhdistaa kuin vahvin lipeä.
   3 Silloin Herra toimii kuin metallinsulattaja ja hopeankiillottaja. Hän puhdistaa leeviläiset, ja he tulevat puhtaiksi kuin kulta ja hopea, joista kuona on poltettu pois. He uhraavat jälleen Herralle virheettömät uhrit, säädösten mukaan.
   4 Juudan ja Jerusalemin uhrilahjat ovat Herralle mieleen, niin kuin ne olivat entisinä aikoina, jo kauan sitten.

   Jes 2:2 Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne.
   3 Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: “Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana”.

   • IlkkaT.O.

    “Kirjoitusten mukaan”: Raamatussa ei missään sanota, että Jeesus tuli lakkauttamaan lain tai edes lopettamaan uhraamisen: Jeesus ei koskaan kieltänyt uhraamista.
    Jeesus sanoi olevansa lain loppu, lain täyteys; Hän ei tarkoittanut, että laista katoaisi kirjainkaan. Tässä kohdin on huomattava ero Messiaaseen Jeesukseen uskovan juutalaisen ja pakanuudesta Jeesuksen vanhurskauteen armon saaneen välillä. Lain kirjain ei sido meitä pakanuudesta uskoontulleita, elämme lain täyteydessä Pyhän Hengen vuodatuksen armotalouskaudessa, PyhänHengen, totuuden Hengen johdattamina. Apostolit kävivät asiasta kiivaan ja perinpohjaisen väittelyn, jonka lopputulos on luettavissa Apt. 15. luvussa, joka kertoo yksiselitteisesti pakanuudesta kääntyneiden osan. Efe. 2. luvun erottava väliseinä tulee puretuksi Jeesuksessa Kristuksessa, 1. ylösotossa ovat Jeesukseen uskovat juutalaiset kuin pakanuudesta Jeesuksen omaksi Vapahtajakseen ottaneet yhdessä. Muiden, vielä pelastukseen tulevien aika on tempauksen ja Jeesuksen 2. tulemuksen välisen ahdistuksen/vihan aikana. Sitten on vielä huomattava ne, jotka eivät lähde saatanan kelkaan hänen villitessään kansoja 1000v:n ajanjakson lopulla ja saavan lopullisen tuhonsa viimeisellä tuomiolla kaikkien niiden kanssa, jotka eivät Jeesusta ottaneet vastaan Vapahtajanaan ja Lunastajanaan.

 2. IlkkaT.O.

  Aikaisemmin mainitsemani syntien tähden uhraaminen 1000v. valtakunnan temppelissä ei poista Jeesuksen kertakaikkista ja täydellistä uhria niiden edestä, jotka jo kerran olivat 1. ylösotossa, he ovat puhtaat ja toimivat Kristuksen kanssa hallitsijoina 1000v. valtakunnan ajan (Ilm.20:6). Siellä tulee olemaan myös kansoja, jotka tulevat Jumalan kunniaksi palvomaan häntä vuosittain Jerusalemiin. Jos eivät tule, Jumala pidättää heiltä sateen.
  Esim. Baruch Korman LoveIsrael-opetussarjassa selittää noiden 1000v. vk:n ihmisten osalta asiaa ymmärrettävästi.

  • kirjoitusten mukaan

   Ilkka T.O: -Aikaisemmin mainitsemani syntien tähden uhraaminen 1000v. valtakunnan temppelissä ei poista Jeesuksen kertakaikkista ja täydellistä uhria

   Eivät poista, koska jokainen uhri on esikuva ja yhteys Kristuksen uhriin, kuten on ehtoollinenkin. Pääsiäiskaritsa on kuva Golgatan uhrista. Karitsa paistettiin kokonaisena luita rikkomatta ristinmallisessa kehikossa nuotion vieressä, jolloin karitsa muodosti kuvan ristiinnaulitusta ihmisestä. Suuren sovitustenpäivän uhrit ovat olleet myös esikuvia Golgatan tapahtumista. Koko uhrijärjestelmän tarkoitus on ollut valmistaa ihmiskuntaa siihen, että Jumala tulee ihmiseksi ja sovittaa Golgatalla maailman synnit. Sovituksen jälkeen uhraamista voi verrata muistoaterioihin, joka on yhteys Kristuksen uhriin. Ehtoollinen on myös ruoka- ja juomauhri, joka nautitaan Kristuksen sovitustyön muistoksi.

   1 Kor 10:16 Eikö malja, jonka me siunaamme, ole yhteys Kristuksen vereen? Ja eikö leipä, jonka me murramme, ole yhteys Kristuksen ruumiiseen?
   17 Leipä on yksi, ja niin mekin olemme yksi ruumis, vaikka meitä on monta, sillä tulemme kaikki osallisiksi tuosta yhdestä leivästä.
   18 Ajatelkaa Israelin kansaa! Eivätkö papit, jotka syövät uhrilihaa, joudu läheiseen yhteyteen alttarin kanssa?

   Joh 1:29 Seuraavana päivänä Johannes näki, että Jeesus oli tulossa hänen luokseen. Johannes sanoi: “Katsokaa: Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!

   Sak 3:8 Näin sanoo Herra: “Kuule, Joosua, ylipappi! Sinä ja papit, jotka kokoontuvat sinun johdollasi, olette ennusmerkkinä siitä, että minä lähetän palvelijani. Hän on Uusi Verso.
   9 Näettekö kiven, jonka olen pannut Joosuan eteen? Siinä yhdessä kivessä on seitsemän silmää! — Katsokaa, minä kaiverran siihen kirjoitukseni, sanoo Herra Sebaot. Yhdessä hetkessä minä otan pois tämän maan synnin.

   Jes 53:4 Ja kuitenkin: hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta, luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan,
   5 vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha, hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet.
   6 Me harhailimme eksyneinä kuin lampaat, jokainen meistä kääntyi omalle tielleen. Mutta Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen.
   7 Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen, ei hän suutansa avannut. Kuin karitsa, jota teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä, ei hänkään suutansa avannut.
   8 Hänet vangittiin, tuomittiin ja vietiin pois — kuka hänen kansastaan siitä välitti? Hänet syöstiin pois elävien maasta, hänet lyötiin hengiltä kansansa rikkomusten tähden.
   9 Hänet oli määrä haudata jumalattomien joukkoon. Rikkaan haudassa hän sai leposijansa. Koskaan hän ei ollut harjoittanut vääryyttä, eikä petos ollut noussut hänen huulilleen.
   10 Herra näki hyväksi, että hänet ruhjottiin, että hänet lävistettiin. Mutta kun hän antoi itsensä sovitusuhriksi, hän saa nähdä sukunsa jatkuvan, hän elää kauan, ja Herran tahto täyttyy hänen kauttaan.

   • IlkkaT.O.

    “kirjoitusten mukaan”: Koko uhrijärjestelmän tarkoitus on ollut varmistaa ihmiskuntaa siihen, että Jumala tulee ihmiseksi ja sovittaa Golgatalla maailman synnit.
    Kyllä, 1000v. Vk:ssa ne, jotka siellä ovat 1. ylösoton (tempauksen) johdosta (omistaen jo ylösnousemusruumiin) tulleiden lisäksi eli 1. ylösoton ja Jeesuksen tulemuksen välisenä ahdistuksen/vihan aikana parannuksen tehneet, (juutalaisia: “Hoosianna, siunattu on hän, joka tulee Herran nimeen”+ pakanuudesta marttyyriuden kautta) mutta joilla ei ole vielä ylösnousemusruumista (ei siis koske jo 1. ylösnousemuksessa olleita) uhraavat siellä tekemiensä syntiensä tähden siksi, että uhraaminen osoittaa ja muistuttaa nyt uhritoimitusta tekeviä taaksepäin Jeesuksen täydellisen uhriin (VL:n aikana eteenpäin tulevaan). Jeesus Kuninkaana hallitsee 1000v. VK.ssa “rautaisella valtikalla”: toteutuu Jes.2. luvun ennustus: “Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, (Jerusalemin geograafiset muutokset lopunajan valtavan maanjäristyksen seurauksena?) ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne. Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että Hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa, sillä Siionista on lähtevä laki, Jersusalemista Herran sana. Ja Hän tuomitsee pakanakansojen kesken, säätää oikeutta monille kansoille”. Siionista lähtee laki: Tooran opetus on voimassa (silti vapaaehtoista, mutta noudattamatta jättämisestä on seurauksensa).

 3. IlkkaT.O.

  Jos ns. “kolmannella temppelillä” tarkoitetaan ortodoksijuutalaisten jo etukäteen sen rakentamiseksi ja siihen tarvittavia esineitä, niin mikä on se pyhäkkö, johon “hävityksen kauhistus” (kauhistus joka tuottaa suurta hävitystä) on jalkansa asettava? Oletan, että Jeesus Kristus ei samaa rakennusta käytä. seitsemän vuot. Ahdistuksen/vihan ajalle on määrätty suuri maanjäristys juuri ennen Jeesuksen tuloa Jerusalemiin (mm. Öljymäki halkeaa kahtia). Miten 3. Temppelirakennus voi sen kestää, koska Siionin vuori nousee korkeimmaksi?
  Hesekielin temppelin mittakaava on luokkaa suurempi, sen tulisi kuitenkin sijaita Jerusalemissa. NKJV Study Biblessa on havainnekuva siitä; siellä tapahtuisi 1000v.-valtakunnan aikana uhraaminen syntien tähden yksilöiden ja kansakuntien puolesta, että ne saisivat luvatun siunauksen sateen. Näissä mietteissä..

  • aikain merkit

   Sakarjan kirjan luvun 6 mukaan Verso Jeesus Kristus rakentaa temppelinsä itselleen. Rakentajat tulevat kaukaa (ulkomailta), joten kolmatta temppeliä ei rakenna ortodoksijuutalaiset. Myös juutalaiset lainopettajat opettavat yleisesti, että Messias rakentaa itse temppelinsä. Tältä osin Temppeli-instituutin hanke ei ole sen opetuksen mukaista, mikä johtuu siitä, että juutalaisuus on jakaantunut useisiin erilaisiin lahkoihin, joilla on erilainen käsitys lopun ajan taphtumista.

   Hesekielin mukaan temppeliin pääsyn ehto on mm. sydämen ympärileikkaus, mistä Paavalikin puhui Roomalaiskirjeen luvussa 2. On selvää, ettei ortodoksijuutalaiset rakenna ja toimita uhrejaan kolmannessa temppelissä, koska heiltä puuttuu sydämen ympärileikkaus uskon puutteen takia.

   Paavali ja Daniel profetoivat 3,5 vuoden määräajasta, jolloin Antikristus saa mennä temppeliin, mikä on Jumalan lähettämä voimallinen eksytys niille, jotka rakastivat vääryyttä ja valhetta. Määräajan päätyttyä Herra Jeesus raivaa Antikristuksen temppelistään pois. Temppelin puhdistamisen jälkeen Herra Jeesus menee itse temppeliinsä takaisin. Tämän tapahtuman esikuvana on ollut Antiokhos Epifaneksen aika Jerusalemin temppelissä, jolloin helleenit saastuttivat temppelin uhraamalla siellä sikoja Juppiterille. Lopulta temppeli puhdistettiin ja vihittiin uudelleen käyttöön.

 4. Erkki Hänninen

  Jeesuksen veriuhri riittää koko ihmiskunnalle. Uskon kautta sekä juutalaisille että pakanoille. Jerusalemiin ei tarvita enää mitään uskonnollista kosherteurastamoa, eli ns. temppeliä, jossa tapetaan eläinrääkkäyksellisesti viattomia eläimiä.

  • N.N.

   Temppelin palvelus perustuu nimenomaan Jumalan käskyyn, joten kyseessä ei ole mikään turhake. Jumalan mielestä temppeli on pyhä huone ja temppelin palvelus on vanhurskasta. Ilmestyskirja profetoi uuden liiton lopun ajoista ja Jumalan temppelistä, jolloin Antikristus tulee herjaamaan Jumalan temppeliä, koska Antikristus vastustaa Jumalaa.

   “Sitten minulle annettiin mittakeppi, joka oli kuin sauva, ja minulle sanottiin: “Mene mittaamaan Jumalan temppeli ja alttari ja laske ne, jotka siellä rukoilevat.” (Ilm 11:1)

   “Ja sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille annettiin valta tehdä sitä neljäkymmentä kaksi kuukautta. Ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkatakseen hänen nimeänsä ja hänen majaansa, niitä, jotka taivaassa asuvat.” (Ilm 13:5,6)

  • aikain merkit

   Uhraamista ei voi verrata eläinrääkkäykseen. Ihmiset syövät paljonkin liharuokia ja lihan valmistaminen ei eroa uhraamisesta teurastamisen osalta. Sitä paitsi iso osa uhreista annettiin ruuaksi leeviläisille papeille. Ihminen voi syödä hyvällä omalla tunnolla kaikkea sitä, mitä Jumala on antanut ihmiselle ruuaksi.

 5. Reijo

  On myös esitetty sellaista näkemystä,että kolmannessa temppelissä tultaisiin uhraamaan eläinuhreja.Mutta sehän sotii täysin Uuden liiton kirjainta ja henkeä vastaan.Miksi siellä uhrattaisiin eläinuhreja kun Herra Jeesus Kristus on uhrannut itsensä ja vuodattanut kalliin sovintoverensä koko ihmiskunnan puolesta tehden eläinten uhraamisen tarpeettomaksi.Eläinuhrit kuuluivat Vanhaan liittoon.

  • Kirjoitusten mukaan

   Kristinusko oli alkuseurakunnan aikana juutalaisuutta, joka uskoi Jeesuksen olevan Messias. Itse asiassa UT ilmoittaa selvästi, että Jerusalemin alkuseurakunta ja myös Paavalikin uhrasivat lain säätämät uhrit temppelissä apostolien johdon ja valvonnan alla, mikä tapahtui uuden liiton aikana. Apostolit jopa kehottivat Paavalia uhraamaan, koska hän oli antanut Mooseksen lain mukaisen nasiirilupauksen, mihin Paavali suostui. Paavalin lisäksi oli muitakin kristittyjä antanut nasiirilupauksen ja he menivät uhraamaan. Jeesus vaati aina uhrien toimittamista lain mukaisesti eikä edes ylösnousemuksensa jälkeen kieltänyt uhraamista.

   Mark 1:43 Jeesus lähetti hänet pois ja varoitti häntä ankarasti:
   44 “Katso, ettet puhu tästä kenellekään mitään. Mene vain näyttämään itsesi papille ja anna puhdistumisestasi se uhri, jonka Mooses on määrännyt, todisteeksi heille.”

   Ap.t 2:42 Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat.

   46 Joka päivä he uskollisesti kokoontuivat temppeliin, ja kodeissaan he yhdessä mursivat leipää ja aterioivat riemullisin ja vilpittömin mielin.

   Ap.t 21:23 “Tee neuvomme mukaan: Täällä on neljä miestä, jotka ovat antaneet uhrilupauksen.
   24 Ota heidät mukaasi, puhdistaudu yhdessä heidän kanssaan ja maksa heidän puolestaan, että he voivat leikkauttaa tukkansa. Siitä kaikki ymmärtävät, että sinusta levitetyissä puheissa ei ole mitään perää vaan sinäkin pidät kiinni laista ja elät sen mukaisesti.

   Ap.t 25:8 Paavali kiisti ne sanoen: “Mitään väärää en ole tehnyt, en juutalaisten lakia, en temppeliä enkä keisaria vastaan.”

   Ap.t 21:26 Paavali otti miehet mukaansa ja puhdistautui seuraavana päivänä heidän kanssaan. Sitten hän meni temppeliin ja ilmoitti, milloin heidän puhdistumisaikansa päättyisi ja kunkin puolesta suoritettaisiin uhri.

   Ap.t 24:14 Mutta sen minä sinulle tunnustan, että kuljen sitä tietä, jota he sanovat lahkoksi, ja näin palvelen isieni Jumalaa: kaiken sen, mitä laissa ja profeettojen kirjoissa sanotaan, minä uskon,

   17 “Oltuani vuosikausia poissa tulin nyt tuomaan kansalleni rahalahjaa ja toimittamaan uhreja.
   18 Juuri näissä tehtävissä minä temppelissä olin, kun eräät Aasiasta tulleet juutalaiset tapasivat minut. Olin puhdistautunut, väkeä ei ollut koolla eikä mellakasta tietoakaan.

   Tosin tällä kertaa Paavali vangittiin hieman ennen uhraamista, mutta muut kristityt saattoivat toimittaa uhrinsa apostolien kehotuksen mukaisesti. Uhraaminen lakkasi vasta vuonna 70 jaa., koska silloin temppeli tuhoutui. Lain mukaan ei saa uhrata ilman leeviläisiä pappeja eikä muualla kuin Jerusalemin temppelissä.

   Uhraaminen koskee vain ympärileikattuja kristittyjä. Laissa ei ole käskyä ympärileikata ulkomailla asuvia pakanoita, koska se koskee vain Abrahamin jälkeläisiä ja heidän perheensä jäseniä. Temppeliuhrien toimittaminen ei siis ole pelastuskysymys, mutta usko on.

   Kristinuskon mukaan syntien sovitus tulee Kristuksen uhrin kautta, joka on kertakaikkinen syntien sovitus. Kaikki muut uhrit ovat esikuvia ja yhteys Kristuksen uhriin. Sen takia kolmannessa temppelissä toimitetaan uhreja, koska ne ovat ehtoolliseen verrattavissa olevia uhreja ja muistoaterioita. Ehtoollinenkin on ruoka- ja juomauhri, joka nautitaan Kristuksen antaman uhrin muistoksi. Malakian kirja profetoi, että Herra Jeesus tulee ottamaan vastaan uhreja tultuaan temppeliin, jolloin uhrataan, kuten uhrattiin jo kauan sitten.

   1 Kor 10:16 Eikö malja, jonka me siunaamme, ole yhteys Kristuksen vereen? Ja eikö leipä, jonka me murramme, ole yhteys Kristuksen ruumiiseen?
   17 Leipä on yksi, ja niin mekin olemme yksi ruumis, vaikka meitä on monta, sillä tulemme kaikki osallisiksi tuosta yhdestä leivästä.
   18 Ajatelkaa Israelin kansaa! Eivätkö papit, jotka syövät uhrilihaa, joudu läheiseen yhteyteen alttarin kanssa?

   Mal 3:1 — Minä lähetän sanansaattajani raivaamaan edelläni tietä. Ja aivan äkkiä tulee temppeliinsä Valtias, jota te odotatte, ja Liiton enkeli, jota te kaipaatte. Hän saapuu, sanoo Herra Sebaot.
   2 Kuka voi kestää sen päivän, jolloin hän tulee, kuka voi seistä horjumatta, kun hän ilmestyy? Sillä hän on kuin ahjon hehku, hän puhdistaa kuin vahvin lipeä.
   3 Silloin Herra toimii kuin metallinsulattaja ja hopeankiillottaja. Hän puhdistaa leeviläiset, ja he tulevat puhtaiksi kuin kulta ja hopea, joista kuona on poltettu pois. He uhraavat jälleen Herralle virheettömät uhrit, säädösten mukaan.
   4 Juudan ja Jerusalemin uhrilahjat ovat Herralle mieleen, niin kuin ne olivat entisinä aikoina, jo kauan sitten.

 6. Tuomo Kälviä

  Mikä on se Jerusalemissa oleva temppeli, johon tuo joka vaatii itseään jumalaksi yli kaiken kutsuttavakai astuu? -Patmoksen erään toisen jo puoli vuosisataa toimineen opettajan mukaan, kolmas temppeli on jo valmis koottavaksi. Negevissä on jo koulutettu/koulutetaan pappeja kirjaimellisiksi asiansa osaajiksi. Temppelin välineet ja vaatetukset ja muu irtaimisto on jo valmiina.Jopa juuri oikeanlainen hieho on jalostettu uhrattavaksi.Enää puuttuu vain lupa temppelin kokoamiseen, joka sitten valmistuisi pystyyn paikalleen muutamissa viikossa, parissa kuukaudessa pystyyn ja vanhatestamentillisen mallin mukaiset toimitukset voisivat alkaa. Tästä puhuu myös toimittaja, Israel-opettaja Pekka Sartola.

 7. Anna

  Ihan hämmästyin luettuani kirjoittamasi tekstin, hämmästynyt siitä, mitä ihmisen ajatuksiin nousee, ajankohtaisiakin. Olen tällä viikolla ajatuksissani ja töitä tehdessä laulaen useasti muistellut laulua Jerusalem Jerusalem, kaupunki ylhäinen.

  Jorma Hynnisen laulamana pääsee hyvin melodiasta ja sanoista mukaan, löytyy YouTubesta.

 8. ajan merkit

  Pasi kirjoitti: -Kolmannen temppelin rakentaminen vaikuttaa tällä hetkellä kaukaa haetulta mahdollisuudelta, joka alueen tilanteen valossa inhimillisesti ajateltuna herättäisi varmasti enemmän levottomuutta kuin loisi rauhaa.

  Sakarjan kirjan luku 6 kertoo, miten Verso Jeesus Kristus tulee rakentamaan itselleen temppelin. Tämä profetia viittaa nimenomaan kolmannen temppelin rakentamiseen ja siten hyppää yli Serubabbelin temppelin, jonka Serubabbel rakensi Joosuan kanssa.

  Ylipappi Joosua, alkutekstissä Jehoshua, oli esikuva ylipapista, joka sai myös kuninkaan kruunun päänsä päälle sen ennusmerkkinä, että Messias Jehoshua on temppelissään sekä ylipappi että kuningas. Jehoshua/Jeshua on Jeesuksen hebrealainen nimi.

  Mielenkiintoista Sakarjan profetiassa on maininta, että temppelin rakentajat tulevat kaukaa tai joidenkin käännösten mukaan ulkomailta. Tämä tarkoittaa sitä, ettei ortodoksijuutalaiset eikä Jerusalemin Temppeli-instituutti rakenna temppeliä, vaikka heillä on tarvekalut jo valmistettuna. Temppeli-instituutti ei myöskään ole edes varautunut rakentamaan Hesekielin kirjassa kuvattua temppeliä vaan Salomon temppelin kopion, joten heidän hankkeensa ei voi toteuttaa Raamatun profetioita.

  Hajottakaa tämä temppeli, niin Jeesus rakentaa sen kolmessa päivässä. Opetuslapset tulkitsivat asiaa niin, että se tarkoittaisi hänen ylösnousemustaan, mutta ei ole mitenkään poissuljettua, että se olisi typologia kolmannen temppelin nousemisesta kolmessa päivässä Temppelivuorelle, kun puuseppä Jeesus Kristus taitavana talonrakentajana johtaa hänen taivaallisia talonrakentajia.

  Kaikki viittaa siihen, että temppeli tulee Jerusalemiin suurella voimalla ja nopeasti kolmessa päivässä. Kyse ei ole siis jostain poliittisesta kompromissista vaan se talo vain tulee sinne.

  Milloin tämä tapahtuu? Eräät raamatuntutkijat ovat kiinnittäneet huomiota, ettei Danielin profetia 70 vuosiviikosta toteutunut viimeisen vuosiviikon osalta Jeesuksen ensimmäisessä tulemuksessa, ja heidän mielestä se toteutuisi kokonaan vasta Jeesuksen toisessa tulemuksessa. Suleiman Suuri antoi käskyn jälleenrakentaa Jerusalemin kaupunki noin 1539 jaa. Siitä 69 vuosiviikkoa on noin 2022-2024. Danielin profetian mukaan temppeli on toiminnassa koko viimeisen vuosiviikon aikana ja Antikristuksen aika on jälkimmäinen puolisko.

  Dan 9:27 Ja hän tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi, ja puoleksi vuosiviikoksi hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin; ja hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän ylitse.”

  Ilm 11:1 Sitten minulle annettiin mittakeppi, joka oli kuin sauva, ja minulle sanottiin: “Mene mittaamaan Jumalan temppeli ja alttari ja laske ne, jotka siellä rukoilevat.
  2 Temppelin ulompaa esipihaa älä kuitenkaan lue mukaan, jätä se mittaamatta, sillä se on annettu vieraiden kansojen haltuun. Ne polkevat pyhää kaupunkia neljänkymmenenkahden kuukauden ajan.