Patmos-blogi

Vaalien siirtäminen ja koronarajoitukset

Juha Ahvio Juha Ahvio on teologian tohtori, dosentti ja Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja.
Julkaistu:

Suomen vuoden 2021 kuntavaaleja siirretään ja entistäkin tiukempia koronarajoituksia on luvassa. Kuten Helsingin Sanomat uutisoi 6.3.2021, oikeusministeriö ehdotti yllättäen ja erittäin poikkeuksellisesti kuntavaalien siirtämistä huhtikuulta kesäkuulle. Hesarin uutisen otsikko kuuluu näin ”Kuntavaalit siirtyvät kesäkuulle: Enemmistö puolueista kannattaa siirtoa, perussuomalaiset vastusti” ja ingressi näin: ”Oikeusministeriön mukaan kahdeksan puoluetta yhdeksästä kannatti siirtoa. Perussuomalaiset vastusti sitä.” Artikkelissa todetaan seuraavasti:

”Puolueet ovat yhdessä oikeusministeriön kanssa päättäneet siirtää kuntavaalit pidettäväksi kesäkuun 13. päivänä. Alun perin vaalit piti pitää 18. huhtikuuta. Koronavirustilanteen paheneminen muutti suunnitelmat. Oikeusministeriö lähetti puolueille perjantai-iltana virkamuistion, jossa esitetään kuntavaalien siirtämistä eteenpäin kesäkuun 13. päivälle. Ministeriö arvioi, että vaalien pitämiseen alkuperäisessä aikataulussa sisältyisi merkittäviä riskejä. Sen sijaan kesäkuussa riskiryhmät olisi ainakin tämänhetkisen tiedon mukaan ehditty rokottaa.”

”Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL arvioi puolueille, että epidemiatilanne voi olla suunniteltuna vaalipäivänä 18. huhtikuuta niin vakava, että se aiheuttaa tuntuvan riskin vaalien terveysturvallisuudelle. Nyt päivittäinen tapausmäärä on noin 750 tartuntaa vuorokaudessa. THL arvioi, että mikäli kasvuvauhti jatkuisi, päivittäinen tapausmäärä Suomessa voisi 18.4. olla jopa välillä 2600–11200. Vaalipäivän siirtämisen lisäksi puolueet päättivät pidentää ennakkoäänestysaikaa ja jatkaa selvitystyötä myös muista ratkaisuista, jotta koronaviruksen takia eristykseen määrätyt voisivat äänestää. Päätös vaalien siirrosta on erimielinen. Perussuomalaiset vastusti siirtoa, muut kahdeksan eduskuntapuoluetta myöntyivät siirtoon. Lopullisesti asian päättää eduskunta, jolle hallituksen on tehtävä lakiesitys vaalipäivän siirrosta.”

Artikkelissa uutisoidaan myös näin:

”Tiedotustilaisuudessa [oikeusministeri] Henriksson kertoi, että vaalit olisi edelleen mahdollista järjestää teknisesti. Tilanne kuitenkin muuttui eilen perjantaina THL:n todettua puoluesihteereille, että tautitilanne on huonontunut merkittävästi, Henriksson sanoi. ’Tämä on ollut erittäin vaikea päätös’, Henriksson sanoi. ’Mutta se on oikea päätös siinä tautitilanteessa, jossa tämä maa ja kansa tällä hetkellä on.’ Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoo HS:lle, että päätös laskee kynnystä tehdä vastaavia siirtopäätöksiä myös tulevaisuudessa. Halla-aho arvostelee jyrkin sanoin oikeusministeri Henrikssonia ja oikeusministeriötä.”

”Päätös kuntavaalien siirtämisestä vaatii lain muutoksen, jonka hallituspuolueet periaatteessa saavat eduskunnasta läpi, vaikka perussuomalaiset siirtoa vastustaisivatkin. Tällainen ratkaisu ei ole hallituspuolueidenkaan mieleen, koska se voi aiheuttaa paljon jälkipuheita esimerkiksi siitä, mitä puoluetta vaalien siirto suosii. Vihreät kertoi lauantaina tiedotteessaan, että se hyväksyy päätöksen vastentahtoisesti ja vain siksi, että vaihtoehdot ovat vielä huonompia. Vihreätkin syyttää tilanteesta oikeusministeriötä. ’On valitettavaa, että vaalijärjestelyissä ei saatu jo syksyllä liikkeelle sellaisia muutoksia, jotka turvaavat äänestysmahdollisuuden vaikeissakin pandemiatilanteissa.’ Myös vihreät vaatii julki asiantuntija-arvioita vaalien siirron perusteista. Vihreiden mukaan nyt tilanne on liian altis valeuutisille ja perättömille väitteille vaalien siirtämisen syistä. Vaalit oli tarkoitus pitää 18. huhtikuuta ja ennakkoäänestys 7.–13. huhtikuuta.”

Suomen Uutiset puolestaan toteaa 8.3.2021 artikkelissaan ”Kuntavaalien siirtoa juntattiin kulisseissa kahdella eri verukkeella” seuraavasti, ingressistään alkaen:

”Kaikki eduskuntapuolueet – perussuomalaisia lukuunottamatta – päättivät viikonloppuna alustavasti kuntavaalien siirtämisestä kahdella kuukaudella. Perussuomalaisten puoluesihteeri Simo Grönroos kertoo nyt, kuinka helmikuussa puoluesihteerien ja oikeusministeriön työryhmän kokouksissa asiat alkoivat saada outoja piirteitä: lopulta vaalien siirtämisen syyksi kelpasivat THL:n virkamiesten esittämät arvailut.”

Artikkelissa kerrotaan näin:

”Perussuomalaisten puoluesihteeri Simo Grönroos pitää kuntavaalien tähänastista siirtelyoperaatiota hyvin erikoisena – varsinkin tällä aikataululla. – On ennenkuulumatonta, että vaalit siirretään vain puolitoista kuukautta ennen vaalipäivää ja ilman että kaikki puolueet olisivat siirron kannalla. Jos johonkin demokratiassa pitää voida luottaa, on se, että vaalit pidetään ajallaan ja kansalaiset pääsevät päättämään siitä, ketkä heitä edustavat päätöksenteossa. Perussuomalaiset eivät tukeneet vaalien siirtoa, sillä niille ei ole olemassa kestäviä perusteita. – Maailmalla on järjestetty ja järjestetään koko ajan vaaleja erilaisissa koronatilanteissa, esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Espanjassa on vaalit järjestetty noin kolmin-nelinkertaisessa tartuntatilanteessa Suomeen nähden. Kestäviä perusteita ei ole esitetty siitä, miksi Suomessa vaaleja ei voitaisi järjestää, Grönroos sanoo.”

”Puoluesihteerien ja oikeusministeriön työryhmä on vuoden mittaan tarkkaillut vaalien järjestelyjä ja viranomaiset ovat tehneet mittavia toimia erityisjärjestelyjen suhteen. Grönroos huomauttaa, että puoluesihteerit ovat kommentoineet järjestelyjä ja eteen ei ole tullut esteitä, joita ei olisi saatu ylitettyä. – Helmikuun alussa oikeusministeriön virkamiehet kuitenkin esittivät vaalien siirtoa. Perusteluina vedottiin ’kokonaisarvioon’ siitä, että vaalit olisi koronatilanteen takia parempi järjestää vasta syksyllä, jolloin tilanne voisi olla parempi. Puoluesihteerit torjuivat tuolloin esityksen ja valmisteluja päätettiin jatkaa. Ministeri Anna-Maja Henriksson halusi kuitenkin vielä kokoontua helmikuun aikana tarkastelemaan tilannetta, sillä helmikuussa tuli hänen mukaansa viimeistään reagoida vaalien ajankohtaan, jos syytä olisi.”

”Grönroos kertoo, että kun työryhmä alkoi kokoontumaan pari viikkoa sitten tämän tarkastelun tiimoilta, alkoivat asiat saada omituisia piirteitä. – Syitä vaalien siirtämiseen ei ilmennyt, mutta kokouksia haluttiin silti pitää kokouksien perään, koska ei oltu valmiita tekemään päätöksiä. Toissa viikolla työryhmän saamassa muistiossa esiteltiin koronatilannetta ja tehtyjä vaalivalmisteluja. – Muistiossa lisäksi annettiin toimenpide-ehdotuksiksi se, että ensinnä vaalien järjestelemistä jatketaan ja toisena ehdotuksena esitettiin, että mikäli kuitenkin joudutaan julistamaan maa poikkeustilaan, niin tässä tapauksessa ei vaaleja voitaisi järjestää.”

”Kokouksessa Grönroos nosti esiin, että perussuomalaiset kannattaa vaalien järjestämisen jatkamista, mutta että puolue ei voi hyväksyä vaalien siirtämisen sitomista poikkeustilaan, vaan mahdollisesta siirrosta pitäisi esittää konkreettiset syyt, miksi vaaleja ei voitaisi järjestää. – Yhteisymmärrystä asiasta ei siis syntynyt ja päivä kokouksen jälkeen maa julistettiin poikkeustilaan. Viime viikolla kokouksen pohjaesityksenä oli samankaltainen linjaus, jossa esitettiin, että vaalien järjestämistä jatkettaisiin normaalisti, mutta jos maahan julistettaisiin laajoja ulkonaliikkumiskieltoja, niin vaalit jouduttaisiin siirtämään. – Vaalien siirtoa yritettiin siis kahteen otteeseen, ujuttamalla päätös siirrosta toimintasuositusten sivuhuomioksi. Jos yksimielisyys olisi asiasta saavutettu, niin poikkeustilan julistamisen jälkeen oltaisiin todettu, että puolueiden kesken on jo sovittu, että tässä tilanteessa vaalit joudutaan siirtämään. Sama tilanne olisi todennäköisesti ollut edessä ulkonaliikkumiskieltojen osalta, jos yksimielisyys oltaisiin saavutettu, Grönroos sanoo.”

”Tapahtumat saivat seuraavan käänteen viime perjantaina, kun THL:n Mika Salminen nosti kokouksen aluksi esiin huolensa siitä, että riskit ovat kasvaneet ja vaaliajankohta näyttää huonolta riskien suhteen. Tämä lausunto sai muun työryhmän kääntymään vaalien siirtämisen kannalle. – Kummaksuin itse sitä, että Salminen oli viikkoa aiemmin todennut kokouksessa, että tartuntamäärät nousisivat seuraavien viikkojen aikana, koska uusien koronatoimien vaikutukset tulisivat viiveellä ja että vaalit voitaisiin tästä huolimatta järjestää. Kuinka näin ollen tilanne oli viikossa voinut muuttua niin dramaattisesti, kun jo aiempi lähtöoletus oli se, että tartunnat nousevat muutaman viikon – ja tämän lisäksi maallikon silmään viikon tartuntalukujen kehitys ei edes näyttänyt erityisen jyrkältä. Totesin kokouksessa lisäksi, että pelkkä toteaminen siitä, että ’riskit kasvavat’ ei riitä päätöksenteon tueksi, vaan tarvittaisiin lukuja ja mustaa valkoisella.”

”Kokous keskeytettiin ja THL laati iltapäivän kokoukseen kirjallisen selvityksen, jossa tuotiin esiin tartuntamäärien voivan liikkua huhtikuussa 2 600 ja 11 200 tartunnan välillä. Grönroosin mukaan arvio oli maalattu isolla pensselillä eikä se antanut uskottavaa lisätietoa päätöksenteon tueksi. – Nostin esiin, että jopa THL:n lukujen korkeimman kauhuskenaarion tilanteessa on järjestetty onnistuneesti vaaleja ja kysyin virkamiehiltä sitä, miksi ulkomailla oltiin pahemmissa tilanteissa voitu pitää vaaleja ja voidaan pitää vaaleja, mutta Suomessa ei voitaisi. En kuitenkaan saanut mitään vastausta.”

”Muut puolueet taas tukivat yksi toisensa jälkeen vaalien siirtoa ja perustivat kantansa lähinnä Salmisen arvioon riskien kasvamisesta ja lauantain jatkokokouksessa auktoriteetiksi nostettiin myös THL:n Markku Tervahauta, joka esitti Ykkösaamussa, että ’kesäkuu on huhtikuuta parempi ajankohta vaaleille’. – Vedin yhteen, että perussuomalaisten kanta oli edelleen se, että vaalien järjestämiselle ei ollut esteitä. Vaaleja oli järjestetty ja vaaleja oli tulossa pahemmissa koronatilanteissa olevissa maissa, missä Suomi oli.”

Avainkysymykseksi onkin nyt muodostunut, kuten Suomen Uutisten artikkeli väliotsikossaan kysyy, että järjestetäänkö vaaleja edes kesäkuussa? Edellä lainaamani artikkeli päättyy seuraavasti:

”Grönroosin yhteenveto tapahtuneesta on, että vaalien siirtämiselle ei ole kestäviä perusteita. – Vaaleja yritettiin siirtää pariin otteeseen vaivihkaa yrittämällä sitoa siirto ensin poikkeustilaan ja sitten ulkonaliikkumiskieltoihin. Kokouksia vaalien järjestämisestä pidettiin kokouksien perään, ihan kuin sen odottamiseksi, että syy vaalien siirtämiseen löytyisi. Lopulta THL:n edustajien varsin ylimalkaiset lausunnot siitä, että ’riskit kasvaneet’ ja kuinka kesäkuu olisi huhtikuuta parempi ajankohta, näyttivät olevan painavimpia argumentteja siirron puolesta, joihin muut puolueet tarttuivat.”

”Perussuomalaisten puoluesihteeri toteaa, että vaalien siirtäminen näin lähellä vaalipäivää ja ilman yhteisymmärrystä on monessakin mielessä ongelmallista. – Se madaltaa kynnystä seuraaviin siirtoihin ja jo nyt spekuloidaan sillä, tullaanko vaaleja järjestämään kesäkuussakaan, jos koronatilanne on sellainen tai tällainen. Vaalien siirto luo rajattoman spekulaation siirron todellisista syistä ja siitä kuka asiasta hyötyy, kuka häviää, ja ketkä tiesivät etukäteen? Tällainen spekulaatio on ymmärrettävä, sillä jos vaaleja lähdetään siirtämään heppoisin perustein vaalien alla, niin tämä avaa rajattomat mahdollisuudet väärinkäytöksille. Vuonna 1973 presidentti Urho Kekkosen toimikautta pidennettiin eduskunnan säätämällä poikkeuslailla, joka on myöhemmin noussut suomettumisen ajan symboliksi. – Aika näyttää, miten tämä vaalien siirtäminen nähdään tulevaisuudessa ja minkälaisia seurauksia sillä on suomalaiselle demokratialle.”

Näin siis Suomen Uutiset 6.3.2021.

On syytä panna merkille, että edellä esitetyt kriittiset näkemykset kuntavaalien siirrosta ja siirtämisen erikoisista ja epämääräisistä perusteista eivät ole vain perussuomalaisten omaa valitusta. Sen lisäksi, että myös vihreiden keskuudesta on kuultu kriittisiä ääniä, on vaalien siirtämisen erikoisuus todettu muuallakin. Ilta-Sanomien Iiro-Matti Niemisen 6.3.2021 päivätty artikkeli, jonka otsikko on ”Tutkija: Tämän takia kuntavaalien siirto avaa nyt tilaa epäilyille poliittisesta motiivista – korona-ajan toistaiseksi suurin epäonnistuminen Suomessa”, viittaa Tampereen yliopiston tutkijatohtori Johanna Vuorelmaan, jonka mukaan nyt tapahtunut vaalien siirto on ongelmallinen tapaus. Artikkelissa todetaan seuraavasti:

”Puolueet eivät olleet yksimielisiä vaalien siirrosta, mikä avaa tutkijan mukaan tilaa spekulaatioille ja epäilyille siirron poliittisesta motiivista. Tampereen yliopiston tutkijatohtori Johanna Vuorelma katsoo, että ajautuminen kuntavaalien siirtoon on korona-ajan tähän asti suurin epäonnistuminen Suomessa. Hänen mukaansa Suomi on tähän saakka pärjännyt koronakriisin hoidossa varsin hyvin vertailussa muihin Euroopan maihin. – Mutta tässä asiassa Suomelle kyllä tuli iso epäonnistuminen, Vuorelma sanoo. Vuorelma nostaa esiin, että Euroopassa korona-aikana tapahtuneet vaalien siirrot painottuvat viime keväälle, mutta sen jälkeen suurin osa vaaleista on järjestetty ajallaan. – Viime keväänä ei ollut varautumisaikaa. Nyt on ollut vuosi aikaa miettiä, mitä kaikkia terveysturvallisuutta vahvistavia toimia on mahdollista tehdä ja viedä läpi tarvittavat oikeudelliset muutokset. Se olisi ollut tietenkin mahdollista myös Suomessa, mutta jostain syystä tähän ei ole kuitenkaan ryhdytty.”

”Vuorelma pitää merkittävänä, että oppositiopuolue perussuomalaiset vastusti vaalien siirtoa. Hänen mielestään vaalien siirron kaltaiselle päätökselle pitäisi löytyä yksimielisyys puoluekentältä. – Nyt sitä ei löytynyt, mikä avaa aika paljon tilaa erilaisille spekulaatioille ja epäilyille poliittisesti motivoituneesta siirrosta. – Tässä on mielestäni aidosti riski olemassa, että tällainen tulkinta lähtee laajemmin leviämään ja uskotaan, että tässä ovat muut kuin terveysturvallisuuteen kytkeytyvät syyt taustalla.”

Vaalien siirtoa on Suomessa nyt kommentoitu muun muassa yllä lainatuilla tavoilla. Siirrossa on kieltämättä erikoisia ja selvästi poliittisia piirteitä. Siirto on Suomen poliittisen historian valossa poikkeuksellisen epäyksimielinen, ajoitukseltaan keinotekoinen, perustuu täysin teoreettisiin ja spekulatiivisiin koronatartuntalukuarvioihin ja perusteisiin, joiden väljä soveltaminen saattaa kyseenalaiseksi vaalien järjestämisen ajallaan jatkossakin. Joidenkin arvioiden mukaan, kuten tuoreesti pääministeri Sanna Marinkin on pitänyt mahdollisena, koronatilanne erilaisine poikkeusjärjestelyineen saattaa kestää vuosia.

Muista sekin, että kun USA:ssa presidentti Donald Trump nosti esiin vuoden 2020 vaalien siirtämisen mahdollisuuden Amerikan koronatilanteeseen ja äänestysprosessin turvallisuuden takaamiseen vedoten, pidettiin tätä silkkana vehkeily- ja vallankaappaushankkeena! Eli siis, entä nyt Suomessa, vastaavassa tilanteessa kun olemme: Onko täälläkin nyt vaalien siirrossa kyse oikeusvaltion ja demokratian perusteita horjuttavasta pyrkimyksestä, kun perussuomalaisten vahvan kannatusnousun ajankohtana siirretäänkin vaalit? Ja huomaa sekin, että samoin kuin USA:ssa vastaavassa tilanteessa 2020, nyt meilläkin spekuloidaan uusien äänestysmenetelmien käyttöönotolla, ja ennakkoäänestysaikaakin on jo pidennetty.

Huolestuttavaa on myös se, että samainen hallitus, joka nyt siirsi vaalit, valmistelee entistä tiukempia koronarajoituksia. Varsinkin mahdollisesti määrättävät ulkonaliikkumiskiellot ovat herättäneet vakavaa keskustelua, kuten käy ilmi esimerkiksi Iltalehden 9.3.2021 päivätystä Lauri Nurmen artikkelista ”Näkökulma: Hiljaisuus särkee korvia, kun hallitus valmistelee liikkumisrajoituksia, joita olisi mahdotonta valvoa” ja Helsingin Sanomien 9.3.2021 päivätystä artikkelista ”Onko Helsingin ja Vantaan koronatilanne todella jo niin paha, että tänne tarvitaan ulkonaliikkumiskielto?” . Armeijankin marssittamisesta kaduille kansalaisten liikkumista valvomaan ja ihmisiä kuulustelemaan on jo ollut konkreettista puhetta hallituksen keskuudessa.

Mistä on loppuviimeiseksi kyse?

Helsingin Sanomat lainasi 11.3.2021 Muut lehdet -palstallaan selkeän valaisevasti Ilkka-Pohjalaista otsikolla ”Sputnik-rokote on ollut Venäjälle poliittinen voitto”, seuraavasti:

Ilkka-Pohjalaisen mukaan Venäjällä kehitetty Sputnik-rokote saattaa olla tehokas keino koronavirusta vastaan, mutta siitä on tullut maalle myös vallankäytön väline. ’Alun perin venäläisten yritys kehittää rokote otettiin länsimaissa vastaan ivallisella asenteella. Rokote kuitenkin valmistui nopeasti ja se on myös vertaisarvioitu brittiläisessä arvostetussa Lancet-tiedelehdessä, joka totesi sen tehokkaaksi.’ ’Suomessakin on nostettu esiin ajatus, että hankkisimme Sputnikia tai sen valmistamiseen liittyvää osaamista.’ ’Kun tällainen ajatus nostetaan esiin, tapakulttuuri edellyttää sanomaan, että koronan tukahduttamisessa ei ole kyse politiikasta. Näin on sanonut esimerkiksi pääministeri Sanna Marin. Ja jos Suomi toteaa Sputnikin turvalliseksi ja tehokkaaksi, ei sen hylkäämiselle ole syitä.’ ’Mutta koronan tukahduttaminen on poliittinen asia siinä missä kaikki muukin on poliittista.’”

En itse ota tällä lainauksella tässä nyt mitään kantaa Sputnik-rokotteeseen enkä muihinkaan rokotteisiin sinänsä. En ota tällä kantaa koronarokotteiden keskinäiseen paremmuuteen enkä huonommuuteen. En käske enkä kiellä sen tai sen koronarokotteen ottamista. Mitä koronarokotteisiin tai niiden ottamiseen tai ottamattomuuteen sinänsä tulee, niin ajattele ja ratkaise itse.

Mutta sen sijaan korostan lainauksella tässä sitä, että kaikki koronatoimet, koronan tukahduttamistoimet, ovat poliittinen asia kuten kaikki muukin on pitkälti poliittista. Koronatoimet vaalien siirtämisineen ja rokotteineen kaikkineen, eivät ole pelkästään lähimmäisenrakkautta, kansanterveyden edistämistä eivätkä turvallisuutta ja suojelua edistäviä toimia, vaan valitettavasti ja ennen kaikkea myös kovaa politiikkaa.

Uusilla kovilla koronatoimilla ulkonaliikkumiskieltoineen kaikkineen Sanna Marinin hallitus harjoittaa kovaa politiikkaa, varsinkin talouspolitiikkaa, siihen suuntaan, jonka Marin ja hallitus katsovat itseään velvoittavaksi. Mikä tämä suunta on?

Lue Suomen Uutisten 10.3.2021 päivätty artikkeli ”Taloustieteen dosentti Malisen mukaan pääministeri Marin ei piittaa demokratiasta: Ei halua elpymisvälineelle kansanäänestystä, eikä anna kunnollisia vastauksia kansanedustajille” ja kuuntele Tuomas Malisen näkemyksiä Heikelä & Koskelo -sarjan 10.3.2021 päivätyn osan 174 Youtube-videossa ”Tuomas Malisen testamentti: Ulkomailta ohjattu Marin?”

Marinin ja johtamansa Suomen hallituksen suunnan, etenkin talouspoliittisen suunnan, näyttävät YK:n Agenda 2030 ja Davosin Great Reset.

Koska näin on, se tarkoittaa sitä, että tähän suuntaan täytyy tulla muutos. Davosin tie on Suomen tuhon tie. Suomalaisten on herättävä. Sekä isänmaallisina kansalaisina että raamatullisina kristittyinä, kuten uusimmassa kirjassani perustelen.

Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.

Lue ohjeet kommentoinnille

Kommentit (9)

Kommentoi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

 1. Johan

  Kiinnostava nähdä miten hiljaista Patmoksen puolella on ollut esimerkisi korona passia koskien! Kuitenkin se on aika vakava asia vapauden kannalta! Vapaus kutistuu koko ajan eikä montaa kristillistä ääntä kuule jotka kyseenalaitavat minne olemme menossa! Vapaus liikkua ja kokontuna on ollut ja on vaarassa koko ajan.

 2. EH

  En halua Marinia tai muitakaan valtakoneiston edustajia ihmisenä halveerata. En todella pidä semmoisesta. Ihmisenä hekin ovat yhtä arvokkaita kuin kaikki muutkin.
  Kritisointi kuitenkin heidän virka-asemassaan minun ymmärrykseni mukaan kuitenkin täytyy olla asiaankuuluvaa silloin kun se on perustellusti aiheellista!

  Olen hyvin skeptinen , enkä aiheetta.
  Esim. Marin on sanonut 11.3 .2021 Eduskunnan kyselytunnilla ”Meillä on ollut koko ajan Euroopan tiukin rajakontrolli tämän pandemian aikana”.
  Kuitenkin Tilastotiedot ja uutiset kertovat täysin päinvastaista ?

  Miten voi olla mahdollista, että pääministeri saa valehdella ? Suomessa ei todellakaan ole tiukin ,.
  Voiko mistään tiukkuudesta puhuakaan , kun suomella ei ole ollenkaan kolmea asiaa joihin eri euroopan maita verrattiin:
  -ennen maahantuloa vaadittava koronatestitulos.
  -koronatesti myöhemmin maahantultua
  -karanteeni maahansaapumisen jälkeen.

  Ja Hesari:
  ”Suomi ei vieläkään vaadi matkailijoilta negatiivista korona­testiä, vaikka useimmat Euroopan maat niin tekevät ”.

  (linkkejä tänne ei voi laittaa)

  Sitä minä vaan, että pitäisi kai pääministerin tietää tämmöinen asia , ja jos ei tiedä niin ei mene laukomaan tuommoista ,mikä ei pidä paikkaansa!

  Ja sitä minä vaan, että kun tämmöistä on tämä valtapoliitikkojen puhumiset ja tekemiset ja niiden välinen huutava ristiriita , miten tälläisiin poliitikkoihin voi yleensäkään missään asiassa luottaa??
  En minä ainakaan!
  Ja tämä esimerkki on vain yksi monista muista , ihan viime aikoina .
  Jos ei valehdella , niin sitten asiallisia vastauksia ei yksinkertaisesti anneta asiallisiin kysymyksiin , kuten meneillään olevassa EU:n ”elvytys”raha -asiassa !

  Tälläinen vie täysin uskottavuuden poliittiseen järjestelmäämme!
  Mitä kaiken takana onkaan, niin ei ainakaan sitä, mitä yritetään esittää ?

 3. Mervi

  Saksassakin pidettiin juuri osavaltiovaalit eikä ollut mitään ongelmaa. Saksa sentään on paljon väkirikkampi tiheämmin asuttu maa. Ja koronatilannekin on huonompi kuin Suomessa. Vaalit oltaisiin voitu ihan hyvin järjestää mutta Kepun ja Vassareiden liian pienet ehdokasmäärät vaativat vaalien siirtoa, että saavat enemmän ehdokkaita.

 4. Taisto

  Jos olen oikein ymmärtänyt, vain Perussuomalaiset kannattivat vaalien pitämistä huhtikuussa. Pitääkö tästä siis vetää johtopäätökset kirjoittajien/ kirjoittajan puolueuskollisuudesta? Myös USA:ssa monet republikaanit eivät todellakaan olleet mitenkään yksimielisiä vaalien siirtämisestä. Vaikka en halua sotkea puoluepolitiikkaa tähän, on Suomen koronahoitamisen tilanne taloudellisesti ja sosiaalisen resilienssin näkökulmasta varsin hyvää ihan eurooppalaisessa vertailussa? Myös kysymys siitä, että onko Suomessa ollut oikeasti joitain ”hurskaita aikakausia” , joita monet edelleenkin tuntuvat haikailevan, mitenkään relevantti? Omat ”raamatulliset ” ja eettiset haasteet olivat niilläkin aikakausilta. Mitä tulee moraaliin, onko se aina sidottu kiinteästi joihinkin hermeneuttisesti haastaviin uskon dogmeihin, eli oliko jossain menneisyydessä selkeä aikakausi, jolloin moraali oli ”puhtaampaa” ja nyt on sitten menty rajan kohti tuhoa?

 5. EH

  Valtiovallan puudeli ilmoittaa ilmoitusluonteisesti:

  ””Ylen haastattelussa Marin sanoi Suomen kuntavaalien siirrosta näin:

  “Kuntavaalien siirto yllätti
  Päätös kuntavaalien siirrosta kesäkuulle tuli Marinille yllätyksenä.

  – Puoluesihteerit ja puolueet olivat pitkään eri kannalla, mutta ymmärrän kyllä hyvin sen muutoksen mikä vaalityöryhmässä tehtiin,….. ””

  Näin helppoa se on kun on vallassa ”oikeat ”?

  Marin on P-ä-ä-m-i-n-i-s-t-e-r.i! J a vänelle päätös tulee yllätyksenä?

  Ei puhettakaan ”demokratian vaarantamisesta”, epäilyä ”vaalitappion pelosta” Yms. Kun jos kyseessä olisi persuhallitus joka tuommoisen tempun olisi tehnyt!
  Päinvastoin tässäkin syytös kyllä löytyy , ja kohde myös , ja kas kummaa , nyt ääni kuuluu kellossa , ” ””Kaikenlaista spekulaatiota siirron mahdollisista poliittisista motiiveista on pidetty vastuuttomana puheena –”””

  Hyväuskoisuus tälläiseen viattomaan tarinaan on monilla vahva !

  Kun on vähän seurannut näitä kuvioita tässä niin minulla ei ole minkäänlaista uskoa siihen että tämä juttu olisi mikään yllätys kenellekkään näille!

  Kyllä siellä takana on juonimisia , tosin onko niistä mitään apua tulevaan tappioon .

  Mutta aikaa se antaa vihervasemmistiglopalisteille kaivaa käyttöön kaikki mahdolliset likaisimmatkin keinot .Rasvata ja valjastaa verorahoitteinen vallan puudelimedia (jota myös konservatiivitkin joutuu rahoittamaan) äärimmilleen aivopesemään kansaa , että osaavat äänestää ”oikein”.

 6. Mikko Saarni

  Kuntavaalien siirtäminen ei välttämättä ollut Marinin tai edes hallituksen aktiivisesti ajama asia. Hallituksella ei muutenkaan Suomessa ole mitään absoluuttista valtaa, vaan sitä rajoittaa mm. Suomen julkisen hallinnon rakenne ja sen toimivaltasäännöt, joiden mukaan ratkaisut esim rajatarkastuksista kuuluvat paikallisille viranomaisille. Poikkeustilavaltuuksien käyttöä taas rajoittavat mm. kansainvälisesti verraten tiukasti tulkitut perusoikeudet, jotka asettavat reunaehtoja esim liikkumisrajoitusten asettamiselle ja toteutukselle ja kestolle.

  Vertailu USA:n presidentinvaalien siirtämiskysymykseen on mielenkiintoinen, mutta ei täysin osuva mm. sen vuoksi, että USA:ssa Trumpin leirin kritiikin kohteena oli erityisesti postiäänten käyttäminen. Postiäänestyshän suosii selvästi demokraatteja, ja siksi Trump pyrki estämään sen ja horjuttamaan postiäänestyksen legitimiteettiä.

  Ylen haastattelussa Marin sanoi Suomen kuntavaalien siirrosta näin:

  ”Kuntavaalien siirto yllätti
  Päätös kuntavaalien siirrosta kesäkuulle tuli Marinille yllätyksenä.

  – Puoluesihteerit ja puolueet olivat pitkään eri kannalla, mutta ymmärrän kyllä hyvin sen muutoksen mikä vaalityöryhmässä tehtiin, koska brittimuunnos on vaarallinen ja vakava ja tilanne on pahentunut nopeasti.

  Päätös oli kuitenkin hänen mukaansa oikea.”

  – Katson, että tämä oli vastuullinen ja oikea päätös tässä ajassa, mutta päätös oli erilainen kuin kanta oli siihen asti ollut.”

  yt. Saarni

 7. IlkkaT.O.

  Hallituksen usko THL:n ennustamiin koronalukuihin vertautuu hyvin pääministerimme Pirkanmaan puolueteltan vaalimeininkiin ennen Eduskuntavaaleja 2019. Silloinhan puolueen teltalla luetiin auroja, ennustettiin tarot-korteista ja vieläpä taikuri livenä. Jännää, silti tuokin vaikuttaa melkein uskottavammalta politiikanteolta kuin nykyisen hallituksen määrätietoinen vihersosialistisen globalisti-eurooppalaisen provinssin rakentaminen Suomesta.
  Suomea pakkososialisoidaan kovaa vauhtia, korona palvelee sitä agendaa tuhoisan tehokkaasti. Vaalien siirtäminen heijastaa surullista ja traagista vallankäyttöä – ilman arvovaltaa, halveksien terveen demokratian periaatteita enemmän kuin mikään edellinen hallitus. Hallitukseltamme puuttuu täydellisesti valtiomiesmäinen kunnioittava käytös, ikään kuin se olisi ”menneen huru-ukkopoliitikkosukupolven” jäänne.
  Sekulaarin tieteen väärät tulkinnat tosiasioista ”asiantuntijoineen” julistavat valtavirta-FakeNews Ylessä ja HS:ssa median puolelta täysin kritiikittömästi hallituksen toimien tukemista.
  Tällä kyytiä nälkä ja kurjuus kohtaavat enemmistöä suomalaisista, eikä edes mene kauan. Synti rehottaa moraalin alasajon myötä, joka näyttäisi olevan yksi hallituksen tavoitteista, kaikki raamatulliset hyveet ovatkin yht’äkkiä pahoja, ihmisiä kohtaan ”turvattoman tilan” luovia ajatuksia. Esimerkkeja on liiankin kanssa.
  Kaikki on saatu näyttämään ”oikeansuuntaiselta” ottamalla holtittomasti velkaa. Mistään korotoimien epäonnnistumisista hallituksen ministerit ja korkeat virkamiehet eivät ole ottaneet muuta vastuuta kuin korkeintaam ”poliittista”, eli mitään muutosta ei menneestä tarvitse oppia, sama tahti jatkuu. Karmean epäonnistumisen puolesta kertoo korutonta kieltä pienyritystoiminnan tila Suomessa juuri nyt, etelästä pohjoisen matkailukeskuksiin ja raja-kauppoihin. Kansamme on pieni, sen resurssit ovat rajalliset; onko hallituksemme sadankomiteoineen juuri tämän nähnyt nyt ”sopivaksi” hetkeksi viedä ”agendansa ” päätökseen?
  Suomi on hallituksemme kuristusotteessa pahemmassa jamassa taloudellisesti, hengellisesti ja polittisesti kuin koskaan sitten sotien. Ja silloin sentään kansan yksimielisyys oli kantavana voimavarana, nykyinen hallitus käyttää harjoittamaansa ”divide et impera” politiikkaansa juuri vastakkaiseen suuntaan.
  Ei tietysti ole tapahtunut Jumalan sitä sallimatta, sillä sellaiset johtajat kuin kansa.
  Rukouksemme tulisi muistuttaa Herraa nöyrällä sydämenasenteella esivaltamme puolesta, että se ymmärtäisi toimia Jumalan tahdon mukaisesti.
  Uskon, että kansamme vielä suurelta osin nöyrtyy, kun seinä, jota tämä hallituksemme lakeijoineen rakentaa, tulee vielä vastaan. Se tulee olemaan syvän itkun ja murheen aikaa,ennen kuin Herra tulee vastaan kansaamme ja saamme komkea herätyksen ajan.

 8. EH

  Niin selvä temppu tuo on ! Ja tyypilliseksi tavaksi on tullut se, että mistä tämä vihervas glopalistileiri ovat hanakasti konservatiiveja olleet epäilemässä ja moraalisoimassa , juuri siihen he itse lankeavat! Niin amerikassa, euroopassa -nyt suomessa.
  Samat puhuvat päät ja mediat muuttavat puheitaan kuin yö vaihtuisi päiväksi , riippuu siitä kummasta leiristä on kysymys so räikeää kaksois-standardia!
  Ja on aika hurjaa ollut seurata somekeskusteluja , joissa nyt sitten tuomitaan ja arvostellaan peus-suomalaisten ja vähän muidenkin aiheellista spekulointia vaalien siirron todellisesta syystä , joka näyttäytyy ilmeisenä, ja se ei ole korona!

  Jotkut on kääntäneet ylösalaisin koko asetelman, ikäänkuin vaaleja voitaisiin siirrellä tuosta noin vaan miten vain , ja sitä ei saisi ihmetellä saatikka vaatia todellisia vastauksia , nythän ne perusteet on selvästi heikot!?
  Eli siis kysyjät leimataan , vaikka perusteiden ontumisen vuoksi päätös ja päätöksistä vastaavat pitäisi asettaa läpivalaisuun rehellisesti!

  On kuitenkin tämän selvän kaksois-standirdisoinnin valossa selvää, että tilanne olisi täsmälleen päinvastainen, jos olisi persuhallitus tälläisen päätöksen takana ! Ja jopa niinkin että olisi pätevät perustelut !

  Tuolla amerikassa tuo näyttää olevan arkipäivää, hiukan seurattua sitäkin ja sieltä ilmeisesti malli on otettu.
  Juuri katsoin videon , jonka Trumpin lakimies esitti Trumppia vastaan nostetussa oikeuden käynnistä Capitol Hillin tapahtumista.
  Trumppia syytettiin kannattajiensa yllyttämisestä väkivaltaisuuksiin ja mellakointiin, jota on hyvin vaikea puolustaa pelkällä taistelu termillä , mikä ei merkitse väkivaltaan yllyttämistä ellei siihen liitetä siihen suuntaan selventävää tekstiä lisää. Taisteleminen voi olla myös rauhanomaista ja lakien mukaista.
  Niin tuossa videossa oli otettu kooste lukuisista demokraattipuolueen johtohahmoista , viihdetaiteilijoista yms. jotka ihan selkokielisesti uhkailivat ja yllyttiväyt väkivaltaan Trumppia ja kannattajia kohtaan, monissa eri yhteyksissä.
  Se taisi olla tarpeeksi, että syyttäjien leirissäkin tuli pisto omaantuntoon ja syyte kuivui siihen.

  Tästä on tullut tapakulttuuria jota ei monet näytä tunnistavan itsessään ja leirissään , vai onko siellä ajattelu ”tarkoitus pyhittää keinot” kun konservatiiveista on luotu niin iljettävä narratiivi kaiken pahan ruumiillistumana kaiken median yms aivopesulla.
  Tuosta muurista mikään ei tunnu menevän läpi. Mistä tahansa mistä voi syyttää , niin varmasti se tehdään, absurdimaisimmistakin asioista!
  Kyllähän tietenkin vikaa on jokaisessa ja jokaisessa leirissä, se on selvää.
  Mutta tämä nykyinen meininki ei ole enää millään tavalla tervettä , eikä millään demokraattisilla arvoilla ole tämmöisen toisen puolen demonisoimisella mitään tekemistä!
  Anteeksi huono ulosanti, mutta halusin nyt kirjottaa miltä tavallisesta jo vanhemmasta tupaukosta tämä näyttää ja tuntuu. Ei tämmöistä , näin äärimmäisyyksiin mennyttä julkista valehtelua , tekopyhää farisealaisuutta ole sentään näin julkeassa mittakaavassa mielestäni ollut ennen. Ainahan sitä jonkun verran on ollut mutta nykyisin ei osata enää edes hävetä saatikka myöntää virheitään joka on kaikkien nähtävillä!

  Tämä kummallinen ilmiö , on

 9. Olli Issakainen

  1973 poikkeuslakia vastustivat isänmaalliset demokratiaa arvostavat ihmiset kuten Georg C. Ehrnrooth. Ajan ilmapiirissä heidät leimattiin fasisteiksi! Jo nyt on selvää että koronan vastaiset toimet aiheuttavat enemmän haittaa kuin hyötyä. Lisäksi viikko ulkonaliikkumiskieltoa maksaa miljardin pääkaupunkiseudun kaupoille. Koronatilastoja on liioiteltu jopa kymmenkertaisesti. Sanna ottaa ohjeet YK:lta ja Davosista ynnä Brysselistä. Elina Lepomäestä tuli innokas liittovaltion kannattaja hänen käytyään globalistien Bilderberg-kokouksessa. Koronan varjolla on käynnissä transhumanismia kannattavien teknokraattien vallankaappaus. Teknokratiassa politiikka ohitetaan kokonaan. Asiantuntijat ovat vallassa. Italia on jo lähellä teknokraattien valtaa. Mario Draghi on entinen Goldman Sachs -pankkiiri. Länsimaiseen demokratiaan kuuluvat vaalit ja sananvapaus. Tarjolla on kuitenkin nyt uuskommunistinen teknokratia sirutuksineen. Tähän ei kuitenkaan ole pakko alistua. Suomi tulee kokemaan hengellisen herätyksen ja päättäjät vaihtuvat. Itse olin tänään jakamassa traktaatteja Turussa.