Israelin lain soveltaminen osaan Länsirannasta ei estä rauhansopimusta

Israelin odotetaan soveltavan siviililainsäädäntöään noin puoleen Juudean ja Samarian C-alueesta (Länsiranta), jota se hallinnoi Palestiinan vapautusjärjestön (PLO) kanssa 25 vuotta sitten tehdyn vallanjakosopimuksen nojalla. Alueella C asuu lähes puoli miljoonaa israelilaista palestiinalaisvähemmistön rinnalla.

Israel ja Lähi-Itä

53 vuoden jälkeen sotilashallinto päättyy ja asukkaiden tarpeet täytetään paremmin tavallisessa siviilihallinnossa. Asukkaat eivät enää tule kuulumaan vanhentuneiden sääntöjen piiriin, jotka ovat peräisin ottomaanien ja brittiläisen mandaatin ajalta sekä Jordanian lajeista ja sotilashallinnon säännöistä. Tämä sekoitus on sotkenut kanssakäymistä jopa yksinkertaisimmissa asioissa.

Vastustajat toteavat, että kansainvälinen oikeus kieltää liittämisen ja se perustellaan toisen valtion suvereenin alueen valloituksella. Nämä kriitikot olettavat PLO:n olevan valtio, vaikka se ei täytä mitään kansainvälisen oikeuden edellytyksiä ja yrittävät sivuuttaa sen historiallisen tosiasian, että Kansainliitto nimesi Länsirannan juutalaisten kotimaaksi.

Vastustajat teeskentelevät, että PLO sai suvereenin oikeuden Länsirantaan Jordanian laittomassa valloituksessa ja liittäessä alueen vuonna 1948. Lisäksi he tulkitsevat väärin Israelin siviililain soveltamisen C alueeseen yrityksenä liittää toiselle maalle kuuluva alue itseensä.

Palestiinan valtio ja rauhansopimus ovat edelleen mahdollisia, mutta eivät väistämättömiä riippumatta siitä soveltaako Israel lakiaan C alueella tai ei. Palestiinalaisten on hylättävä maksimalistiset vaatimuksensa  ja 11-vuotinen neuvottelujen boikotointi. Heidän on lopetettava terrorismin rahoittaminen, hyväksyttävä juutalaisten oikeus valtioonsa ja valmistauduttava koviin kompromisseihin.

Jos palestiinalaiset ovat tähän valmiita, he kohtaavat Israelin, joka on valmis rauhaan, sekä Yhdysvaltain hallinnon, joka on innokas välittäjä ”vuosisadan sopimuksessa”.

Avi Bell on kirjailija, oikeustieteen professori San Diegon ja Bar-Ilan yliopistossa sekä vanhempi jäsen Kohelet Policy Forumissa Jerusalemissa.

Lähde: Newsweek 22.6.2020: Palestinians and Israelis Will Both Gain From Israeli Sovereignty Over West Bank