Patmos-blogi

Great Reset on kuin onkin todellisuutta

Juha Ahvio Juha Ahvio on teologian tohtori, dosentti ja Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja.
Julkaistu:

Niin kutsuttu Great Reset eli suuri nollaaminen tai uudelleenasettaminen on kuin onkin todellisuutta. Tämän todellisuuden alleviivaaminen on nyt erityisen ajankohtaista kahdesta syystä.

Ensiksi. Käsittelimme Leena Metsämäen kanssa tätä aihetta tuoreeltaan 12.9.2021 päivätyssä Radio Patmoksen Ajankohtafoorumi-ohjelmasarjan jaksossa ”Nuoret globaalit johtajat ja The Great Reset”. Nostimme, lähteisiin nojaten, esiin senkin tosiasian, että hallituksemme ministereistä Annika Saarikko ja Sanna Marin kuuluvat Davosin Maailman talousfoorumin YGL-verkostoon eli Young Global Leaders -verkostoon eli Nuorten globaalien johtajien verkostoon. Tämäkin verkosto ajaa ohjelmallisesti The Great Reset -agendaa.

Toiseksi. Yhtä tuoreeltaan Yle, niin sanotusti valtavirtaisen vastuullinen julkinen tiedotusvälineemme, nosti 19.9.2021 artikkelissaan ”Marin ja Saarikko kuuluvat nuorten huippujohtajien globaaliin verkostoon, joka tukee talousjärjestelmän ’nollausta’ – professori: Sidonnaisuus olisi ollut syytä ilmoittaa” esiin juuri ne samat teemat liittyen Nuorten globaalien johtajien verkostoon ja Great Resetiin kuin mekin Ajankohtafoorumin jaksossa. Ylen artikkelin ingressi lausuu näin:

”Young Global Leaders -jäsenyys antaa nuorille johtajille mahdollisuuden verkostoitua muiden äärimmäisen menestyneiden ihmisten kanssa. Mutta jäsenyys voi altistaa myös vaikutusyrityksille.”

Edellä mainittu Ylen artikkeli kannattaa lukea ajatuksella.

Mielenkiintoista on, että Yle:n artikkeli kattavasti vahvistaa sen, mitä viikkoa aikaisemmin nostimme omassa ohjelmassamme esiin. Huomaa siis, että puhe Davosin Great Reset -agendasta ei todellakaan ole mitään salaliittoteoriapuhetta, vaan Great Reset on ankaraa todellisuutta. Myös Saarikon, Marinin ja muidenkin suomalaisten vaikuttajien osalta.

Kuuntele ensi sunnuntaina, 26.9.2021 klo 17.00, Radio Patmoksen taajuuksilta Ajankohtafoorumin jakso ”Great Reset on todellisuutta”. Siinä jaksossa käymme Leenan kanssa tarkemmin läpi sitä, mitä edellä viittaamani Ylen artikkeli tuo esiin ja miten artikkeli vahvistaa sen, mistä itse olemme aiemmin jo puhuneet.

Tuon ensi sunnuntaina lähetettävän jakson kuuntelemisen syventämiseksi kannattaa käydä Patmosplus-sivuston ohjelmakirjastossa, johon on arkistoitu aiemmat Ajankohtafoorumin jaksot. Patmosplussaan pääsee ilmaiseksi kirjautumalla, jonka jälkeen avautuu vapaa pääsy ohjelmakirjastoon, jossa voi kuunnella arkistoituja ohjelmia. Ohjelmavalikosta voi valita Ajankohtafoorumin ja sieltä minkä hyvänsä arkistoidun jakson.

Nyt käsillä olevia teemoja silmällä pitäen etenkin seuraavat ohjelmakirjaston Ajankohtafoorumin jaksot kannattaa kuunnella:

12.9.2021 päivätty ”Nuoret globaalit johtajat ja The Great Reset”.

19.11.2020 päivätty ”Suuri uudelleenasettaminen ja transhumanismi”.

7.1.2021 päivätty ”The Great Reset ja Davos 2021”.

20.4.2021 päivätty ”Kulttuurisota”, jossa käsittelemme myös talouden ja rahavallan keskittymistä ja Ison rahan säätiöiden valtaa ja voimaa.

9.5.2021 päivätty ”Rahan valta”.

1.7.2021 päivätty ”Wokeismi ja Ison rahan globalismi”, sekä myös 24.6.2021 päivätty ”Kriittinen rotuteoria”.

23.5.2021 päivätty ”Gates-säätiö ja rokotebisnes”, jossa käsittelemme Ison lääketeollisuuden, Big Pharman, roolia ja merkitystä.

Edellä mainitun Gates-aiheisen jakson yhteydessä on hyvä kuunnella myös 12.3.2018 päivätty ja pidetty luentoni ”Gender-ideologia läpivalaisussa”. Tämä löytyy Patmosplussan ohjelmakirjastosta Radiopuheet-valikosta, Juha Ahvion nimellä.

Tässä neljättä vuotta sitten pitämässäni puheessa nostan esiin gender-teollisuuden eli transgenderbisneksen ja siihen liittyvän Big Pharman oleellisen merkityksen gender-ideologian läpimurron tapahtumisen kannalta. Pane merkille, että olen nostanut tämän Big Pharma -teeman ratkaisevan merkityksen esiin jo neljättä vuotta sitten. Big Pharma, Iso lääkebisnes, ei ole teema, joka olisi nostettu esiin vasta nyt, tänä päivänä, vain jonkinlaisena keinotekoisena koronapandemiaan liittyvänä virityksenä.

Iso lääkebisnes on jo pitkään ollut vahva tekijä globaalilla näyttämöllä, siinä ja tässä asiassa. Tästähän – nykyään Big Pharman oleellista merkitystä uuden digitaalisen aikakauden läpimurtajana korostavan Davosin WEF:n Ison rahan YGL-verkostoon kuuluva – Sanna Marinkin muistutti runsaat kymmenen vuotta sitten eli 8.10.2010 päivätyssä tekstissään ”Raharikas lääketeollisuus” , kuten palautan mieliin omassa 20.5.2020 päivätyssä artikkelissani ”Se on salaliittoteoria!”.

Lue myös 16.8.2021 päivätty Ivan Wecken openDemocracy -artikkeli “Conspiracy theories aside, there is something fishy about the Great Reset”.

Tämä isompi ja laajempi tausta on syytä tuntea realistisesti, jotta osaa arvioida ja kykenee arvioimaan lääkeyhtiöiden toimintaa ja strategisia tavoitteita tänään, myös koronapandemiaan liittyen. Ja ennen kaikkea Maailman talousfoorumin WEF:n ja sen Great Reset -agendaan liittyen.

Edellä viitatun Ylen artikkelin mukaan Great Reset on seuraavaa:

”Se on hanke, jonka tavoitteena on rakentaa koko maailman yhteiskunta- ja talousjärjestelmä kestävämmäksi ja ympäristöystävällisemmäksi koronapandemian jälkeen. Schwabin keskeinen ajatus on, että maailman hallintajärjestelmät ovat rikki, koska ne eivät pysty ratkomaan pandemian ja ilmastonmuutoksen kaltaisia suuria ongelmia. Siksi Schwabin mielestä pitäisi valita uusi polku ja kaikki teollisuudenalat energiasta teknologiaan tulisi ’nollata’ ja keksiä uudelleen. Suuri nollaus perustuu kolmeen osa-alueeseen…Toiseksi taloudessa pitäisi hyödyntää laajasti uusia teknologioita, joita Maailman talousfoorumi kutsuu ’neljännen teollisen vallankumouksen’ teknologioiksi. Niitä ovat esimerkiksi tekoäly ja robotiikka, 3D-tulostus, bioteknologia sekä aivojen ja tietoisuuden toimintaan liittyvä neuroteknologia. Innovaatioita käytettäisiin muun muassa teollisuuden automatisointiin, palvelujen digitalisointiin sekä yhteiskunnallisten ja terveyteen liittyvien ongelmien ratkaisemiseen.”

Huomaa uusien teknologioiden merkityksen painottaminen Great Resetin välineinä. Etenkin bioteknologian ja neuroteknologian painotus sekä terveysalan välineellisen merkityksen painottuminen. Niin tai näin, Iso lääketeollisuus, Big Pharma, on avainasemassa Great Resetin agendan – jota termiä Ylen artikkeli käyttää eli tällainen agenda siis todella on – toteutumisen edistämisen kannalta. Tämä on merkille pantavaa ottaen lukuun sen, mitä Klaus Schwab, Maailman talousfoorumin ja Great Resetin nokkamies, on Ylen artikkelin lainaamana todennut:

’Pandemia edustaa harvinaista mutta lyhytkestoista mahdollisuutta pohtia, kuvitella uudelleen ja nollata maailmamme’. Näin Maailman talousfoorumin puheenjohtaja Klaus Schwab sanoi vuosi sitten kesällä, kun hän esitteli laajan uudistusaloitteen nimeltä The Great Reset eli vapaasti suomennettuna ’Suuri nollaus’”.

Kirjoitan vuonna 2020 ilmestyneen kirjani Black Lives Matter, vale valkoisesta Jeesuksesta ja Elokapina (Kuva ja Sana) sivuilla 140–141 seuraavasti, otsikon ”Globaalina tavoitteena The Great Reset, yhteiskuntien Suuri uudelleenasettaminen”, alla:

”Globaalina tavoitteena on The Great Reset, yhteiskuntien Suuri uudelleenasettaminen. The Great Reset on Davosissa vuosittain kokoontuvan Maailman talousfoorumin ja sen perustajan professori Klaus Schwabin lanseeraama hanke. Tätä on jo edeltävästi valmisteltu. The Great Reset tulee olemaan Maailman talousfoorumin vuoden 2021 tammikuun kokouksen pääteema. Hankkeella on Kansainvälisen valuuttarahaston ja YK:n pääsihteerin ja sosialistisen internationaalin entisen pääsihteerin António Guterresin täysi tuki. Jeanne Smits selostaa LifeSiteNews -sivuston 12.6.2020 päivätyssä uutisartikkelissaan ’Globalist elites to gather in Swiss resort town to plan post-COVID ‘Great Reset’’ sitä, mistä Suuressa uudelleenasettamisessa on kyse.”

”Kyse on globaalista arvojen, yhteiskuntien ja talouden uudelleenasettamisesta ja muuttamisesta. Kyse on vallankumouksesta, yhteyden katkaisemista menneeseen. Tarvitaan radikaalia arvojen muuttamista, uskonnollisten käsitysten muuttamista, talouden lainalaisuuksien muuttamista, ihmisten liikkumisen ja kulutustottumusten muuttamista ja teollisuuden energialähteiden muuttamista. Tarvitaan omistamisen käsitteen muuttamista. Kyse on vihreästä vallankumouksesta, maailman muuttamisesta ’paremmaksi maailmaksi’, kestävän kehityksen maailmaksi. Kyse on täsmälleen samoista tavoitteista, johon pyritään YK:n ja Joe Bidenin Build Back Better -ohjelmalla, USA:n demokraattien The Green New Deal -ohjelmalla ja EU-komission The European Green Deal -hankkeella. Samaa hanketta edistää EU:n velkataloudellinen koronaelpymispaketti.”

Saman kirjani sivuilla 145–147 kirjoitan, otsikon ”Terveystotalitarismia ei pidä hyväksyä”, alla:

”Ajatus perinteisen kristillisen uskon ja teologian mielenterveydellisestä vaarallisuudesta on nostettu julkisesti esiin meidän aikanamme. Seksuaaliradikalismia on ajettu kansanterveyden oikeutuksella. Aborttien tekeminen on ’hoitamista’ ja ’seksuaali- ja lisääntymisterveyden’ edistämistä. Sateenkaariseksuaalisuuden hyväksymistä on ajettu mielenterveyden edistämiseen vetoamalla. Gender-teollisuus on valjastanut lääketieteen edistämään gender-ideologiaa psykiatrisesti ja sitten tarjoamaan ’hoitoja’ ja lääkkeitä sukupuolidysforiasta kärsiville ihmisille. Frankfurtin kriittisen koulukunnan edustamaa kulttuurimarxismia on ylipäätään ajettu erilaisia fobioita eli psykiatrisia pelkosairaustiloja kuten homofobia, islamofobia, transfobia ’tunnistamalla’ ja niitä torjumalla.”

”Kulttuurimarxismin edustaman freudomarxilaisen vallankumousaktivismin vastustamisen ei katsota perustuvan järkeen eikä argumentteihin eikä asiallisiin mielipiteisiin, vaan sairaalloiseen pelkäämiseen ja vihaamiseen, jotka täytyy paitsi poistaa julkisesta tilasta myös hoitaa kuntoon. Kulttuurimarxilainen totalitaarinen päättely etenee seuraavasti. Koska olemme tekemisissä vakavien ja yhteiskunnallisesti vaarallisten sairauksien kanssa, ovat valtiojohtoinen pakko ja totalitaariset kontrollimenetelmät aivan välttämättömiä ja oikeutettujakin torjuntatoimenpiteitä, koska tarkoitus on kuitenkin mitä parhain, eli kansanterveyden vaaliminen.”

”Sen sijaan oikean, hyvän ja kannatettavan lääketieteen kannalta tarkasteltuna vallitseva tilanne on koronankin osalta mitä epäselvin. WHO muuttaa käsityksiään koronan luonteesta jatkuvasti ja Suomessa on edistyksellisen punavihreän esivallan keskuudessa vellonut ’maskigate’. Lääketieteellinen näyttö on hyvin ristiriitaista esimerkiksi maskien tehosta. Silti on jo kuultu vaatimuksia yhtä hyvin maskipakosta kuin pakkorokotusten oikeutuksesta.”

”Mikä on johtopäätös tästä kaikesta? Meidän ei pidä luopua yhteiskunnallisesta eikä yksityisestä vapaudestamme eikä varsinkaan kristillisestä uskonvapaudestamme keinotekoisen ’terveydenedistämispakon’ vaateiden painostuksesta huolimatta. Meidän ei pidä mennä tässäkään vipuun eikä antautua korona- ja ilmastonmuutossosialistisen totalitarismin edessä. Muista, että Pyhässä Raamatussa ei ole Psalmia 666, joka sanoo, että ’Valtio on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu…’ Sen sijaan Pyhässä Raamatussa on Psalmi 23, joka sanoo, että ’Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu’.”

Näin, edellä lainatulla tavalla, kirjoitan vuosi sitten ilmestyneessä kirjassani Black Lives Matter, vale valkoisesta Jeesuksesta ja Elokapina.

Lisävaloa näihin teemoihin saat kuuntelemalla ensi sunnuntaina, 26.9.2021 klo 17.00, Radio Patmoksen taajuuksilta Ajankohtafoorumin jakson ”Great Reset on todellisuutta”. Siinä jaksossa käyn Leena Metsämäen kanssa tarkemmin läpi sitä, mitä edellä viittaamani Ylen artikkeli tuo esiin ja miten artikkeli vahvistaa sen, mistä olemme jo aiemmin puhuneet ja mitä olen kirjoittanut liittyen Great Reset -agendaan, joka on kuin onkin mitä totisinta todellisuutta.

Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.

Lue ohjeet kommentoinnille

Kommentit (6)

Kommentoi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

 1. FrankW

  Kiitos tohtori Juha Ahviolle asiallisesta tietopaketista.Kiitos myös hyvästä ohjelmasta Viikon Ahvio,näitä muita asioita.Patmosplus.fi radiokanavalla, Patmos-radiossa.

 2. IlkkaT.O.

  Kiitos juha Ahviolle erinomaisen ajankohtaisesta blogikirjoituksesta.
  Aina ennen historian suuria muutoksia on koettu epävarmuuden ja epävakauden jakso, joka indikoi tulevaa. Rahan, politiikan, kulttuurin ja uskontojen ympärillä on alkanut kuohua, ensin hitaalla ’lämmöllä’, sitten kuohuen yli, määrrätyn/määrättyjen ihmisen tai asian toimiessa katalyyttina prosessissa. Great Resetin ’lämpö’ on päällä, aika on käsillä; se ei millään muotoa vähennä rukoustemme tarvetta ja merkitystä ihmissielujen pelastumiseksi sielunvihollisen kynsistä. On tultu, Kirjoitusten mukaan siihen aikavaruuden hetkeen, jossa ihmiskunta on tehnyt valintansa hyvän tai pahan puolesta (toinen on 1000v. valtakunnan lopulla). Sielunvihollinen, Saatana on manipuloinnin mestari, siksi sen toiminnan petollisesta luonteesta Raamattu antaa selvän varoituksen. Sen harhaanjohtamina ovat tämän katoavan maailman suuret ja kauniit tehneet kulissit suurelle huipennukselle, sille joka yllättää sellaisella tuhovoimalla lopulta heidät itsensä, jossa nämä ’suuret’ parkuvat: ”(Ja minä näin, kuinka Karitsa avasi kuudennen sinetin; ja tuli suuri maanjäristys ja aurinko meni mustaksi niinkuin karvainen säkkipuku ja kuu muuttui kokonaan kuin vereksi…ja maan kuninkaat ja ylimykset ja sotapäälliköt ja rikkaat ja väkevät ja kaikki orjat ja vapaat kätkeytyivät luoliin ja vuorten rotkoihin) ja sanoivat vuorille ja kallioille: ”Langetkaa meidän päällemme ja kätkekää meidät Hänen kasvoiltansa, joka Valtaistuimella istuu, ja Karitsan vihalta.”
  BLM ja Antifa ovat näytteensä antaneet ruohonjuuritasolla yhteiskunnallista kaaosta ’luomassa’ Great Resetin hyväksi, ja lisää tulee: ”Laittomuus saa vallan.” Eilisiltana Alfa-TV:ssa (27.09.2021) toimittaja Sanna Ukkolan haastateltavana ollut sisäministeri Maria Ohisalo totesi alkavan ’Elokapina-liikkeen’ kadunvaltaamis-aikeen kynnyksellä, ettei hän voi poliitikkona ottaa kantaa demokraattisessa valtiossa tapahtuvaan toisten osallistumisesta mielenosoituksiin. Ja vielä sisäministeri, joka on tietoisesti myös vetämässä mattoa poliisin määrärahoista ensivuoden valtion budjetin osalta!

  Rukouksemme on loppuun asti, että Herra Jeesus vielä lopunajan viime metreillä voi antaa suuren Hengen vuodatuksen maan päälle, ja moni löytää, jopa keskellä pilkkopimeyttä Jeesuksen kirkkaasti loistavaksi majakakseen tiellään kohti Taivasta.

 3. Olli Issakainen

  Salesforcen CEO miljardööri Marc Benioff on CFR:n jäsen. CFR hallitsee Yhdysvaltoja. Hän on WEF:n hallituksessa. Benioff kuuluu Vatikaanin ja Rothschildien inklusiivinen kapitalismi -porukkaan. Hän omistaa TIME-lehden. YGL-Sanna pääsi yllättäen lehden kanteen. Eli on olemassa suuryhtiöiden ja salaseurojen verkosto joka hallitsee maailmaa ja nostaa OMIAAN korkeisiin VIRKOIHIN. Verkoston PÄÄMÄÄRIÄ: maailmanhallitus, yksi maailmanvaluutta ja yksi maailmanuskonto. One World. Ihmiset SIRUTETAAN. Katso Microsoftin patentti WO2020060606A1. Vain sirutetut saavat OSTAA ja MYYDÄ, käyttää yhteiskunnan palveluja ja uutta internetiä. ROKOTUS on oltava.

  • Miimu

   Luepa paremmin tuo patentti, kyse ei ole sirusta vaan laitteesta jolla tutkitaan ihmisen aktiivisuutta, tähän voisi käydä esim. älyrannekkeet. Ihmisen sktiivisuuden mukaan annettsisi valuuttaa. Mä en löydä minkäälaista mainintaa siruista. Ja nykytekniikalla ei saada rokotteiden mukana sellaista tekniikkaa että ihmistä voitaisi seurata, siru tarvitsee virtalähteen ja noin pientä virtalähdettä ei vielä ole. Eli ihan höpöhöpö juttuja tälläkin sivustolla, pistäkää vaan enemmän foliota pään ympärille…

 4. Olli Issakainen

  Great Reset = Agenda 2030 = teknokratia = kestävä kehitys. Davos on Bilderbergin, CFR:n ja Trilateraalisen komission JULKISUUDESSA näkyvä osa. Vanguard, BlackRock, State Street ja FMR/Fidelity/Geode omistavat maailman. Nämä neljä yhtöitä ovat seuraavien tahojen omistuksessa: Rockefeller, Rothschild, Orsini, Bush, DuPont, Vanderbild ja Euroopan kuninkaalliset. Klaus Schwab on vain ROCKEFELLEREIDEN kilpimies. Great Reset on David Rockefellerin NWO uudella nimellä. Hän paljasti One World -salaliittonsa sivulla 405 omaelämäkerrassaan. Rothschildien ja Vatikaanin inklusiivinen kapitalismi on sama asia kuin SIDOSRYHMÄTALOUS eli SOSIALISMI. Rockefellerit ovat sekä KORONA- että ILMASTOVOUHOTUKSEN takana. Maailmasta halutaan luoda TRANSHUMANISTINEN TEKNOKRATIA.

 5. joona.ahopelto@luukku.com

  Blogissa viitatussa Ylen artikkelissa todetaan: ”Salaliittoteoreetikot ja osa kärkevimmistä kriitikoista väittävät, että globaali eliitti hävittää pienyritykset koronapandemian ja sulkutoimien varjolla. Radikaaleimmissa väitteissä maalataan kuvaa dystooppisen, maailmanlaajuisen valvontayhteiskunnan perustamisesta “Suuren nollauksen” kautta.

  Väitteet (huom. siis ”salaliittoväitteet”) pohjautuvat siihen, että esimerkiksi koronapassi, kansalaisille luotava digitaalinen identiteetti, keskuspankkien digivaluutat sekä esineiden internet, tekoäly ja aivojen toimintaan vaikuttavat neuroteknologiat mahdollistaisivat ihmisten kontrollin ennennäkemättömällä tavalla.”

  On se ihmeellistä. Miten kaikki edellä todetun hyvin dystopisen ja jopa transhumanistisenkin teknologian tiedostaminen ja toteaminen ihmisten kontrolloinnin mahdollistamisesta voi mennä ”salaliittojen” kategoriaan? Tietenkin jos oletus on se, että ihminen on hyvä. Mutta eikö edes Kiinan todellisuus soita hälytyskelloja?