Patmos-blogi

Osoittaako faktantarkistus Trumpin valehtelijaksi?

Juha Ahvio Juha Ahvio on teologian tohtori, dosentti ja Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja.
Julkaistu:

Viimeisen neljän vuoden ajan on otsikoissa ja valtavirtaisessa keskusteluavaruudessa ollut jatkuvasti esillä väittämä ja hokema siitä, että USA:n presidentti Donald Trump harjoittaa jatkuvaa valehtelua. Valtavirtamedia ruokkii jatkuvalla syötöllä ja varsin fanaattiseen sävyyn uskomusta ja kertomusta siitä, että niin sanottu faktantarkistus on toistuvasti osoittanut, että Trump valehtelee eli puhuu jatkuvasti epätotuutta.

Tämä kertomus ja siihen uskominen muodostavat Trump-vihamielisyyden kivijalan monien sellaisten kohdalla, jotka katsovat olevansa perustellun oikeutettuja pitäessään Trumpia erityisen moraalittomana, valheellisena ja pahana henkilönä ja siten täysin sopimattomana presidentiksi. Tämän kivijalan kivijalka on puolestaan luja ja vilpitön luottamus niin sanottuina faktantarkastajina esiintyvien väittämiin.

Erityisesti monet kristityt niin USA:ssa kuin meillä Suomessakin vetoavat mielellään ”Trump on patologinen valehtelija” -uskomukseen Trump-vihamielisyyttään ilmaistessaan ja Trumpin edustamaa konservatiivista politiikkaa vastustaessaan. Juuri tämä Trumpiin liitetty ja lujasti uskottu valheellisuusominaisuus on omiaan tekemään Trumpista erityisen moraalittoman poliittisen toimijan nimenomaan kristillisen etiikan näkökulmasta tarkasteltuna.

”Faktantarkistus on osoittanut Trumpin valehtelijaksi” -uskomus istuu niin syvällä monen uskovaisenkin tajunnassa, että he kokevat olevansa sen nojalla jopa velvoitettuja uskomaan myös sen narratiivin eli kertomuksen, jonka mukaan Trumpia ja hänen edustamaansa konservatiivista yhteiskuntanäkemystä hysteerisesti vihaava USA:n radikaalivasemmisto poliittisine vallankumouspyrkimyksineen edustaa kristilliseen etiikkaan istuvaa näkemyksellisyyttä ja toimintaa.

Monen uskovaisen päättely etenee, joltisenkin epäloogisesti, seuraavasti: Koska viimeistään faktantarkistus on osoittanut, että Trump valehtelee jatkuvasti, on Trumpin arvokonservatiivinen ja perinteisen kristillisyyden asemaa yhteiskunnassa puolustava politiikka pahaa, joten perinteistä kristillisyyttä vihaavan ja radikaaliin vallankumoukseen pyrkivän äärivasemmistolaisen politiikan täytyy puolestaan olla jotenkin hyvää ja kannatettavaa.

Nostan lajityypilliseksi esimerkiksi ylläkuvatun kaltaisesta kristillisestä päättelystä 30.7.2020 päivätyn erittäin Trump-kriittisen artikkelin Seurakuntalainen-julkaisusta. Artikkeli on otsikoitu seuraavasti: ”Kristiina Helenius seuraa koronan ja mielenosoitusten kurittamaa Yhdysvaltoja: Miksi BLM-liike vetää mustien oikeuksia eikä kirkko ja uskovat?”

Kyseisessä artikkelissa esiin nousevia näkemyksiä BLM-liikkeestä voi, laajemman kokonaiskuvan saamiseksi, verrata niihin dokumentoituihin perusteluihin, joita tarjoan artikkeleissani ”Black Lives Matter -rasistinen väkivaltamellakointi” 5.6.2020 sekä ”Black Lives Matter ja orjuuden historia” 13.6.2020 ja joita tarjoaa Pasi Turunen artikkeleissaan ”Miksi en kannata Black Lives Matter -liikettä?” 21.7.2020 sekä ”Black Lives Matter -liikkeen yhteys Israel-vastaiseen BDS -liikkeeseen” 6.8.2020.

Nyt tarkastelen vain yhtä yllä viitatussa Seurakuntalaisen 30.7. julkaistussa artikkelissa esitettyä uskomusväitettä, joka ilmenee seuraavasta lainauksesta:

”Trumpin kannatus pysyy kannattajajoukoissa vankkana. Miksi se kannattaa kritiikittömästi häntä?

Presidentti Trump jakaa paitsi Yhdysvaltain kansaa, myös kristityt Suomessa ovat asemansa valinneet. Sillä ei tunnu olevan merkitystä, mikäli Trump on jäänyt kiinni valheista tai antanut harhaanjohtavaa tietoa. Pahimmassa tapauksessa tämä on näkynyt korona-pandemian aikana vaarallisina pidettyjen hoitokeinojen ehdottamisina. Virkakautensa alusta Trump on lehden mukaan päästänyt suustaan keskimäärin 15 valhetta tai väärää väitettä päivän aikana, minkä mahdollistaa myös hänen erittäin runsas päiväkohtainen tviittailu. Trumpin on todettu valehdelleen tai olleen harhaanjohtava virkauransa aikana peräti 18 000 kertaa korona-pandemian alkuun eli maaliskuuhun 2020 mennessä.”

Artikkelissa on lainatussa tekstikohdassa asianmukainen viitelinkki, jonka on tarkoitus dokumentoida esitetty väite Trumpin patologisen valehtelun todellisuudesta. Huomaa kuitenkin, että minkä hyvänsä artikkelin esittämien tilastoväitteiden pätevyys on aina yhtä vahva kuin niiden tueksi esitettyjen viitteiden pätevyys. Mihin siis Seurakuntalaisen artikkelissa viitataan?

Viitattu artikkeli on vasemmistoliberaalin ja demokraatteja tukevan The Washington Post -lehden 14.4.2020 päivätty Fact Checker -artikkeli ”President Trump made 18000 false or misleading claims in 1170 days”, jonka on kirjoittanut niin sanotun faktantarkistamisen kärkinimi Glenn Kessler, joka kuuluu, monen muun amerikkalaisen mediaeliittivaikuttajan tapaan, muun muassa Council on Foreign Relations -globalistiaivoriiheen.

Kessleriltä on ilmestynyt kesäkuussa tuore vaalikirja Donald Trump and His Assault on Truth (Scribner, 2020) eli Donald Trump ja hänen hyökkäyksensä totuutta vastaan. Kirja on kirjoitettu karkottamaan äänestäjiä Trumpin riveistä. Kirja on vahvaa poliittista vaikuttamista. Kuten Tim Graham toteaa 11.6.2020 päivätyssä PA Pundits -artikkelissaan ”The ’Fact Checkers’ And The Big Lie”, Kessler väittää kirjassaan Trumpin olevan tyrannin ja uhkaavan paitsi totuuden käsitettä myös demokratiaa.

Kessler siis markkinoi väkevästi demokraattien pelikirjan mukaista tämänhetkistä vaalitaktiikkaa, jonka mukaan tulee kylvää epäilyjä siitä, että Trump ei tule luopumaan vallasta, vaikka häviäisikin vaalit. Tällainen epäilyksenkylvö on varsin tekopyhää demokraateilta ja heidän mediavaikuttajiltaan ottaen lukuun sen tosiasian, että demokraatit itse ovat asettaneet järjestelmällisesti tavalla tai toisella kyseenalaisiksi kaikki republikaaniehdokkaiden presidentinvaalivoitot vuoden 1968 Richard Nixonin voitosta alkaen, lukuun ottamatta vuotta 1984, jolloin republikaani Ronald Reagan voitti toisen kauden täysin suvereenisti voittamalla 49 osavaltiota puolelleen.

Todellinen avainkysymys nyt marraskuussa 2020 onkin se, että tulevatko demokraatit hyväksymään Donald Trumpin toisen vaalivoiton? Demokraatithan eivät ole hyväksyneet Trumpin valintaa ensimmäiselläkään kerralla 2016. Pane merkille myös se, että demokraatit ovat pakkoliikkeenomaisesti pelanneet ”republikaanipresidenttiehdokas/presidentti on diktaattori ja Hitler” -hysteriakorttia käytännössä joka kerran vuodesta 1964, jolloin demokraattien harjoittama Hitler/natsismi -leimojen sylkeminen aloitettiin kohdistamalla tällainen herjaaminen konservatiiviseen ja isänsä puolelta juutalaistaustaiseen republikaaniehdokas Barry Goldwateriin.

Glenn Kesslerin ja Washington Postin Trump-vastaisella tilastoinnilla ja ”faktantarkistamisella” on siten laajemmat ideologiset, historialliset ja taktiset asiayhteytensä. Nämä kaikki asiayhteydet vaikuttavat vahvasti siihen, miten Kessler ja kaltaisensa määrittelevät ne ”valhe”- ja ”epätotuus” -kriteerinsä, joita soveltavat Trumpin lausumia tulkitessaan.

Kuten Tim Graham tuo edellä viitatussa artikkelissaan esiin, Kessler-tyylisen ”faktantarkistamisen” mukaan kaikki Trumpin persoonalliseen puhe- ja esiintymistyyliin ja verbaaliseen ilmaisuun liittyvät retoriset ominaisuudet tulkitaan valheellisuutta ilmaiseviksi täysin riippumatta siitä, kuinka oikeaan osuvia Trumpin väitteet asiasisällölliseltä substanssiltaan ovat. Trumpilta vaaditaan erikoisen tarkkoja ja täsmällisiä muotoiluja, muilta ei niinkään.

Graham muistuttaa artikkelissaan, että kun Barack Obama ja Joe Biden kerskuivat, ettei heidän hallintojensa aikana ilmennyt minkäänlaisia perusteita minkäänlaisille skandaaleille, totesi Glenn Kessler vuonna 2017, että tällaiset liioittelu- ja rehvasteluväitteet on syytä jättää arvioimatta, koska skandaalit ovat aina katsojan silmässä eikä niitä voida objektiivisesti määritellä. Sitä, millaisia skandaalien perusteita Obaman kausilta todellisuudessa löytyy, käsittelen 15.5.2020 lähetetyssä Radio Patmoksen Viikon Ahvio -ohjelman jaksossa ”USA:ssa kehittyy vakava obamagate”.

Pane siis merkille, että Obama, Biden ja muut ”poliittisesti korrektit” poliitikot saavat Glenn Kessler -tyyppisiltä ”faktantarkistajilta” aina eri kohtelun kuin Trump ja heihin sovelletaan yllättäen erilaisia eli paljon lievempiä ja joustavampia kriteereitä ja määritelmiä kuin Trumpin kohdalla. Totuuden käsite onkin episteemisesti täysin erilainen Obamaa ja Bideniä arvioitaessa kuin Trumpia arvioitaessa.

Tämä totuuden käsitteen sisällön joustava vaihtelu on ilmeisesti sitä vanhurskasta totuuden kunnioittamista, joka maistuu monelle uskovaisellekin ja jonka perusteella he antavat ymmärtää itse itselleen, että vasemmistoliberaalit demokraatit ovat paljon eettisempiä kuin Trump, joka vaikuttaa poikkeuksellisen epäeettiseltä ja valheelliselta. Totta kai vaikuttaa, koska häneen sovelletaan täysin erilaisia ”faktantarkistuksellisia” kriteereitä kuin kehenkään muuhun.

Kessler-tyyppinen faktantarkistus ei ole puolueetonta eikä objektiivista tarkistavaa toteamista eikä mitenkään pyhän eettistäkään, vaan raakaa poliittista vaikuttamista ja ideologista lobbaamista pelissä, jossa näköjään kaikki keinot ovat sallittuja. Näin näemmä kannattaakin menetellä, sillä vaikutuksen kohteina on paljon niin sanottuja hyväntahtoisia hölmöjä, jotka ottavat ilolla vastaan heihin kohdistetun ideologisen manipulaation varsinkin silloin, kun se voidaan kuorruttaa ”vanhurskaan eettisyyden” tunnelmalla ja hyvesignaloinnilla.

Kannattaa lukea 29.4.2019 päivätty Steve Goldsteinin Marketwatch-artikkeli ”Washington Post’s 10000 Trump untruths is about 25% fake news”. Goldstein tarjoaa artikkelissaan useita konkreettisia esimerkkejä siitä tekniikasta, jolla Kessler saa Trumpin asiasisällöllisesti todenperäiset lausumat näyttämään epätotuudelliselta valheellisuudelta. Goldstein joutuu toteamaan, että ainakin joka neljäs Washington Postin ”Trump valehteli” -esimerkeistä on suoranaista valeuutisointia.

Ymmärrä tämä, että niin sanottu faktantarkistaminen sellaisena kuin sitä nyt Trumpin kohdalla on harjoitettu liittyneenä kauhistumiseen ”totuuden jälkeiseen aikaan siirtymisestä” on ideologista aktivismia. Täytyy olla jotain mätää siinä, kun postmodernissa älyllisyydessään absoluuttiset totuusväitteet hylännyt ja totuuden käsitteen silkaksi patriarkaalisfasistiseksi vallantahdoksi julistanut läntinen vasemmistoliberaali eliitti muuttui yhtäkkiä, Trumpin tultua valituksi Yhdysvaltojen presidentiksi, muuttumattoman totuuden pyhyydestä mustasukkaisesti huolissaan olevaksi moraalinvartijaeliitiksi.

Palaneen käry on aistittavissa erittäin selvästi.

Mistä on kysymys? Se selviää lukemalla Sharyl Attkissonin 4.8.2020 päivätty RealClearInvestigations -artikkeli ”Investigative Issues: The Troubling Fact Is That Media Fact-Checkers Tend to Lean Left”. Faktantarkistajillakin on rahoittajansa ja ylläpitäjänsä.

Onko todellinen tosiasioiden tarkistaminen jotenkin vakuuttavan perustellusti ja lajityypillisen yksiselitteisesti osoittanut presidentti Trumpin olevan patologinen valehtelija? Ei ole.

Sen sijaan lukuisat vasemmistoliberaalit faktantarkistajat, joita vasemmistoliberaali media mielellään hyödyntää ja joita globalistisen vasemmistoliberaali Iso Raha rahoittaa ja pitää yllä, ovat kyllä äänekkäästi tuoneet esiin inhonsa ja vihansa Trumpin edustamaa konservatiivista arvomaailmaa ja politiikkaa kohtaan.

Tällainen perusteeton inho ja viha tuskin tarvitsee aisankannattajikseen kristittyjä uskovaisia, joiden luulisi olevan halukkaita sitoutumaan Todelliseen Totuuteen.

Sen, mistä USA:n meneillään olevissa BLM-mellakoissa ja tämänsyksyisessä presidentinvaaliasetelmassa on kyse kristillisestä näkökulmasta tarkasteltuna, tuovat selkeän osuvasti esiin kaksi seuraavaa artikkelia, jotka on päivätty 2.8.2020 ja 5.8.2020:

“Portland Protesters Burn Bibles, American Flag Outside Federal Courthouse”

“Phil Robertson: ‘Satanic Mob’ of Democrats Led by ‘Monster’ Joe Biden Want to ‘Get Rid of Jesus’”

Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.

Lue ohjeet kommentoinnille

Kommentit (11)

Kommentoi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

 1. Mitä Trump TEHNYT

  “Ikävää ihmistä?” ihmetyttävät jotkin seikat. Sille että tietyt amerikkalaisen äänestysoikeden omaavat ihmiset ovat äänestäneet ja varmaan tulevissakin vaaleissa äänestävät Trumpia, löytynee selitystä Risto Huvilan blogista 10.02.2020 (seurakuntalainen.fi), jossa R.H. hieman selvittää niitä hallinnollisia toimia, joitaTrump on presidenttinä TEHNYT.
  (Se, ovatko Trumpin tuollaiset toimet vain vaalitaktiikkaa hänen toisen kautensa mahdollistamiseksi, selvinnee, mikäli hänet toistamiseen presidentiksi valitaan.)

 2. Ikävä ihminen?

  Minua ihmetyttää se, että te Trumpin vakaumukselliset tukijat – kumma kyllä teitä Suomessakin on? – ette suostu ottamaan kantaa ihan yksinkertaisiin asioihin. Kyllä minusta olisi etenkin blogin otsikon jälkeen aiheellista pohtia sitä, ovatko kaikki jutut trumpin valehtelemisesta tosiaankin vain valeuutisia. Onko asia niin? Voidaanko toistuvat Trumpin virheelliset väittämät tosiaankin kuitata vain hänen vastustajiensa tietoisena harhaanjohtamisena? tuon tyyppinen poliitikon ja suurvallan johtajan toimintako on hyvää? Niinkö?

  FrankW: pohjautuvatko sinun väittämäsi faktoihin ja onko sinulla esittää niiden tueksi taustatietoa? PUOLUEETONTA taustatietoa?

  Erkki Hänninen: kaikki Trumpin toimetko ovat todellakin vain pikku juttu ja hänen hyvät puolensa korvaavat ne? Olisitko sinä tyytyväinen, jos Suomessakin poliittiset johtajat toimisivat noin?

  Sari: kun Trumpin arvostelusta varsin suuri osa pohjautuu esimerkiksi ihan hänen omiin tviitteihinsä, niin MIKÄ niissä arvosteluissa on pielessä? Oletko siis tosiaankin sitä mieltä, että kaikki Trumpin puuhat ja sanomiset ovat vain väärin tulkittuja? “Israelin siunaaminenko” hyvittää kaikki hänen toimensa aina ja ikuisesti?

 3. Samaa mieltä

  Ei voi olla kuin samaa mieltä Sarin kanssa.

 4. FrankW

  Kaikella kunnioituksella Joe Bidenia kohtaan. Hän on tilanteessa iäkäs ja geriatristen ongelmien vaivaama ehdokas , joka on vetäytynyt pyydettäessä jatkuvasti vaalikeskusteluista ja väitteistä Trumpin kanssa. -Ei ihme, sillä miespolo lukee valmiita keskusteluja ja puheita, ei siis pysty improvisoimaan ja vastaamaan suoraan.Hän takeltelee, puhe katkeaa, aihe karkaa, yksin puhuessaan ja sitten hän koettaa peittää sitä.Surullista. Suomi media ei näytä näitä, vaan USA ja maailma on molemmin puolin täynnä tuota esimerkkiä Bidenistä.Katsokaa itse.Kyse ei ole Suomen median valehtelusta (Biden änkyttää luonnostaan yms.mukamas?). Ja jostakin Turun yliopiston tutkijattaresta,joka selittää Bideniä terveeksi!-Dementia?Surullista.Joe Biden on Demokraattien mallinukke, joka olisi ollut ehkä tarkoitus presidenttinä ja sairaana siirtää syrjään ja esim.mahdollinen henkilöoletettu Michelle Trump (kaikella kunnioituksella, sitähän nimeähän he kai halusivat ja Obama kutsuu häntä vaimoaan “my Michael” netissä usein). Tai joku muu.Demokraattien eräs pomo Nancy Pelosi sanoi kummallisesti viime kevätalvena tyyliin jo, että “joka tapauksessa Trump ei tule olemaan presidentti marraskuussa”? -Aloitettiinko USAn pienoissisällissota, jotta Trump ei voittaisi, kun huomattiin Bidenin mahdollinen dementoitumimen? Sekä saatiin katumellakointien huudossa ja “präiskeessä” koronaa liikkeelle paremmin? Tämä on huolestuttava maa kuin mitä se huolestuttaa. Jos USA on sekaisin, Venäjä ja Kiina alkavat liikkua. Siinä ei omia sääntöjä rikkova alkava liittovaltio EU auta. Ja kuka ja millainen on USAn presidentti viimeistään neljän vuoden kuluttua? Entä koko USA, ja maailma?-Apu tulee Ylhäältä!

 5. Erkki Hänninen

  Joskus on elämässä valittava ns. pienemmän riesan tie. ( Luutnantti Koskela Tuntemattomassa sotilaassa.) En pidä Donald Trumpia minään pyhänä pulmusena. En tiedä edes sitä, että onko hän ns. uudestisyntynyt kristitty. Minulla ei ole valtuuksia eikä substanssia tätä arvioida. Kuitenkin Donald Trump on ollut tähän asti paras mahdollinen presidentti Yhdysvalloille. Demokraattien ehdokas Joe Biden on valehtelija ja kannattaa murhaamista eli aborttia. Ja muutakin moraalittomuutta. Jos olisin USAn kansalainen, niin äänestäisin Donald Trumpia presidentiksi. BLM-huliganismi on vain vahvistanut tätä vakaumustani. Demokraatit ovat pitkälti epäamerikkalaisia viherkommunisteja. USA tarvitsee tolkun pesidentin, ja hän on Donald Trump. God Bless America Forever! Amen.

 6. Ikävä ihminen?

  Minä haluaisin kysyä sekä Ahviolta että teiltä muilta kommentoijilta: ONKO Trump teidän mielestänne sitten tilanteessa, jossa hän EI valehtele?`Ovatko KAIKKI ne tilanteet, joissa hän on ilmiselvästi valehdellut vain valeuutista?

  Lisäksi haluaisin kysyä teiltä tätä: ONKO Trump teidän mielestänne sen kaltainen presidentti kuin haluaisitte Suomeenkin? Onko presidentin velvollisuus teistä yhdistää kansaa vai repiä sitä entistä enemmän kahtaalle? Onko Trump teidän mielestänne toiminut siten kuin mitä presidentin pitää toimia?

  Onko ylipäätään ottaen niin, että se riittää, kun Trump tekee joitakin “oikeita” asioita? “Siunaa Israelia”? Vastustaa abortteja? Muilla asioilla ja hänen ilmiselvillä ongelmillaan ei merkitystä ole?

  • Sari

   Yhdysvaltalaisessa kulttuurissa, jossa loanheittoa vaalikampanjoissa on harrastettu vuosikymmeniä, Trumpin karkeahKosto sanomiset eivät olisi itselleni mikään syy jättää häntä äänestämättä. Pääasia on, että hän pitänyt vaalilupauksiaan paremmin kuin aiemmat presidentit ja ennen kaikkea se, että presidentti Trump on oikeasti todellinen Israelin ystävä.

   En Suomessakaan äänestä Israelin tai juutalaisten vihaajia, sillä sellaiset päättäjät tuovat koko maalle kirouksen. Israeliin suhtautuminen ei todellakaan ole vain yksi pikku juttu.

   Lisäksi kun seuraa suoraan itse Trumpin ja valkoisen huoneen tiedotteita ja lehdistötilaisuuksia alusta loppuun, saa hyvin erilaisen kuvan presidentistä, jonka tekemisistä usein nostetaan joko täysin toissijainen asia tai kohistaan asiayhteydestä irrotetusta sanomisesta ja/tai tuomitaan asiasta, joka on tai on ollut sallittua muille valtaapitäville ja entisille presidenteille.

   • Sari

    Pahoittelen, etten huomannut ajoissa älypuhelimeni automaattikorjausta, jossa sanaan ”karkeahkot” automaatti sotki koston. Jos olisin Trump mokastani tehtäisiin somessa kiertävä irvailuvideo. Yksi esimerkki: Ylekin vaivautui taas uutisoimaan tällaisen irvailuvideon olemassaolosta, joka oli tehty Trumpin äännettyä Thaimaan väärällä tavalla.

    Joskus mediat ovat itse pilkanneet Trumpin sanamuotoja, joskus jopa silloin, kun ilmaisu onkin ollut asiantuntijakielessä oikein – esimErkkiä kohu Suomen metsien ”haravoinnista” metsäpalojen torjunnassa. Aina suomalainen käännösuutisointi ei mene ihan kuin Strömsössä.

 7. Pauliina

  Miksi ihmeessä kristityn pitäisi valita, kumpaa puolta kannattaa, demokraatteja (ml. BLM-liike) vai republikaaneja (Trump ja kumppanit)? Ne ovat saman kolikon kaksi eri puolta; tämä on suurta teatteria. Herätkää todellisuuteen! Koko maailma on pahan vallassa. Näin sanoi apostoli Johannes jo 2000 vuotta sitten. Ainakin minä valvovana kristittynä olen vain ja ainoastaan Herran Jeesuksen puolella.

 8. IlkkaT.O.

  Totuudelliseen faktantarkistukseen perustuva – ei siis nykyinen, valtavirta-FakeNews’n vasemmistopoliittinen – osoittaa väitteen paikkansapitämättömyyden. FakeNews’n, lue: päämediavaikuttajat Suomessakin, Yle ja HS, eivät myöskään poikkea USA:n globalistieliitin FarLeft-rahoittaman vasemmisto-/liberaalidemokraattien median linjalta.
  Presidentti Donald J. Trump on heille kuin maskotti, joka edustaa heille mennyttä aikaa. He eivät voi, hölmöyttään, olla enää pahemmin väärässä. Ja tulevat kokemaan sen vaaleissa, ja toistamiseen olla hyväksymättä vaalitulosta.
  Juha Ahvion erinomaisen kirjoituksen viittauksessa mainittu Kristiina Helenius valehtelee kirjoituksessaan monta kertaa, tietoisesti ja kyvyttömyyttään erottaa Ylen entisenä toimittajana oikeaa väärästä. Presidentti Trumpilla oli ja on edelleen erittäin vahva agenda, MAGA, joka on suurta myrkkyä tervettä demokratiaa absurdiuden kliimaksissa vastustavalle liberaali/vasemmistodemokraateille. Helenius ei ymmärrä, että juuri demokraattien enemmistö kannattaa näitä mellakoinniksi ja kapinaksi yltyneitä “mielenosoituksia”, joilla ei ole mitään tekemistä raamatullisten ihmisoikeuksien kanssa. Miksi kirkon ja uskovien pitäisi puolustaa väkivaltaista BLM:n nimissä tapahtuva mellakointia, kristillisiin kirkkoihin ja mm. juutalaisiin pienyrityksiin kohdistunutta tuhoamista? Pitäisi olla selvää, mutta kun demokraatit ovat julistaneet kaikki keinot sallivan Trumpin ja hallintonsa edustamien konservatiiviskristillisten arvojen perustalta lähtevien toimien vastustamisen, on sen kannattama Fakenews järkyttävällä panoksellaan heittämässä öljyä liekkeihin mm. BLM:a suitsuttamalla.

  Sama näkyy Suomessakin, ja mikä pahinta, ns. kristittyjenkin piiristä kuuluu Ahvion mainitsemia huolestuttavia äänenpainoja totuutta ja sen puolustajia vastaan. Jeesus, VT:n profeetat ja apostolit varoittivat monta kertaa olla kuulematta valheenpuhujia, UL:n aikakautena antikristillisistä sanomista, kirjeistä ja puheista. Samoin antisemitismi ja antisionismi lisääntyvät huimasti (mm. BDS) Raamatun ilmoituksen mukaisesti lopunajassamme.
  Demokraateilla on suuri hätä, heidän pelkonsa konkretisoituvat entistä syvemmin presidentinvaaleissa. Yhdysvaltain huonoimman presidentin kautta aikain, Barrack Hussein Obaman aikana toimitettujen 30 000 giljotiitin terät ovatkin ruostumassa, samoin tuntemattomille seudulle vedetyt rautatiet. Check Fact. ALM.

 9. Sari

  On erittäin mielenkiintoista nähdä, miten USAn vaaleissa tulee käymään. Jos Trump edelleen voittaa (kuten varsin hyvin voi käydä), on se vielä suurempi hämmästyksen aihe sekä meidän että USAn vasemmistoon kallellaan olevaan valtamediaan luottavien parissa.

  He, jotka ovat nielleet (vasemmistolaisen) valtamedian sanoman sellaisenaan ja haluavat uskoa Trumpin olevan valehtelija (tai mitä muuta tahansa negatiivista), eivät lue ajatuksella puoluettomampia lähteitä. He eivät varsinkaan seuraa oikeistolaisina pitämiään medioita kuin korkeintaan pintapuolisesti. Jos Trump voittaa, se tulee demokraattien kannattajille järkytyksenä ja yllätyksenä kuin salama kirkkaalta taivaalta. He eivät taaskaan tule mitenkään käsittämään, miten se pystyi tapahtumaan.

  Valtamedia ja nyt myös sosiaalinen media (Twitter ja Facebook ainakin) on ennennäkemättömällä tavalla varustettu Trumpin vastaiseen propagandaan, mustamaalaava aivopesu on järjestelmällistä ja valtaisan massiivista, jopa paljon suurempaa kuin ennen viime vaaleja, joista se on asteittain kasvanut kasvamistaan. Saa nähdä, näkeekö riittävän suuri osa kansaa sen läpi.