Patmos-blogi

Uusi maailmanjärjestys: Mitä käsite oikeasti tarkoittaa?

Juha Ahvio Juha Ahvio on teologian tohtori, dosentti ja Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja.
Julkaistu:

Tässä artikkelissa tarkastelen käsitettä, joka tuon tuostakin eri yhteyksissä mainitaan, mutta jonka sisällöstä monet ovat kuitenkin täysin tietämättömiä ja jota vähintään yhtä monet pitävät täysin asiattomana salaliittoterminä, jolla ei pidä olla mitään sijaa missään asiallisessa keskustelussa. Viittaan uuden maailmanjärjestyksen käsitteeseen. Mitä tämä käsite oikeasti tarkoittaa ja miksi etenkin kristityn tulee olla asianmukaisesti selvillä tämän käsitteen todellisesta sisällöstä, yhtä hyvin raamatullisena uskovaisena kuin isänmaallisena kansalaisenakin?

Vastaukset näihin kysymyksiin alkavat avautua ja kirkastua, kun tarkastelemme sitä, mitä paavi Franciscus, ainakin muodollisella tasolla maailman suurimman kristillisen kirkkokunnan hengellinen ja maallinen johtomies, julistaa Italiassa ilmestyneessä uudessa kirjassaan.

Paavin uusi kirja on italiankieliseltä nimeltään Dio e il mondo che verra (Edizione Piemme-LEV, 2021), suomeksi Jumala ja tuleva maailma. Tästä paavin kirjasta tarjoaa käännetyn otteen 13.3.2021 päivätty englanninkielinen Vatican News -artikkeli ”Pope Francis: ‘We must save lives, not build weapons to destroy them’”, jonka ingressi kuuluu seuraavasti: “A new book entitled ‘God and the World to Come’ hits bookstores on Tuesday, in which Pope Francis grants a book-length interview to Italian journalist Domenico Agasso (Edizione Piemme-LEV). We publish here an excerpt translated from the original Italian.” Paavin kirja muodostuu siis pitkästä haastattelusta, jonka italialainen journalisti Domenico Agasso on paavin kanssa tehnyt.

Viitatun Vatican News -artikkelin mukaan paavi katsoo uudessa kirjassaan, että maailma ei tule enää koskaan olemaan entisensä koronapandemian jälkeen ja että ihmiskunnan pelastumisen tie kulkee kokonaan uuden kehitysmallin luomisen kautta. Paavin mukaan me voimme ”parantaa epäoikeudenmukaisuuden rakentamalla uusi maailmanjärjestys, a new world order”.

Tällainen uusi maailmanjärjestys tarkoittaa paavin mukaan kestävään kehitykseen sitoutumista, vihreää käännettä taloudessa ja radikaalia politiikkaa. Ennen kaikkea tämän kaiken pitää toteutua yleisinhimillisen veljeyden tunnuksen alla. Ihmiskunnan pitää yhdistyä veljeydessä, ”United in fraternity”, joka luo internationalistisen harmonian. Poliittisen toiminnan tulee kummuta tästä harmoniasta. Koronakriisin täytyy muuttaa meidät. Poliittinen itsekkyys kuten kansallismielisyys, protektionismi ja eristäytyneisyys on hylättävä uudessa pandemianjälkeisessä maailmassa. Näin julistaa paavi uudessa kirjassaan ja sitoutuu, sananmukaisesti ja avoimesti, uuden maailmanjärjestyksen rakentamisen välttämättömyyteen.

Roomalaiskatolinen kommentaattori Michael Haynes arvioi paavin linjauksia 15.3.2021 päivätyssä LifeSiteNews -artikkelissaan “Pope calls for ‘new world order,’ says ‘wasting’ COVID crisis would be worse than pandemic” seuraavasti. Haynes toteaa, että paavi samaistaa teologisen pelastumisen käsitteen uuden maailmanjärjestyksen rakentamisen kanssa ja uuden maailmanjärjestyksen mukaisen globalistisen politiikan harjoittamisen kanssa. Haynes muistuttaa, että paavi käytti julistuksessaan jo joulukuussa 2020 Build Back Better -iskulausetta, jolla tarkoitetaan globalistisen politiikan kokonaisuutta ja joka on ollut myös Joe Bidenin virallinen iskulause.

Haynes toteaa aivan oikein, että paavin julistus vastaa Klaus Schwabin ja Davosin Maailman talousfoorumin Great Reset -agendaa punavihreine ilmasto- ja koronasosialismeineen ja koko talousjärjestelmän muuttamisvaateineen. Paavikin julistaa terveyskärjellä: Nyt on pakko, pandemian aiheuttamaa ”kriisiä ei saa jättää käyttämättä hyväksi”, kuten paavi suoraan toteaa. Saman on todennut myös George Soros, kuten dokumentoin 2.5.2020 päivätyssä Patmos-blogissani ”Se on salaliittoteoria!”.

Paavin uusi kirja julistaa samoja aatteita kuin hänen 3.10.2020 päivätty ensyklikansa eli opetuksellinen kiertokirjeensä Fratelli tutti, Kaikkien veljeys, joka on paavi Franciscuksen kolmas kiertokirje. Fratelli tutti perustuu paavin yhdessä suurimaami Ahmed al-Tayyebin kanssa vuonna 2019 allekirjoittamaan julistukseen kaikkien ihmisten veljeydestä, johon uskonnolliset erot eivät saa vaikuttaa. Fratelli tutti julistaa, ja näin ollen paavin uusi kirjakin julistaa, vahvasti 1790-luvun Ranskan vallankumouksen ajalla lanseerattua ja globaalin maailmantasavallan ideaalia ilmaisevaa Vapaus, veljeys ja tasa-arvo! -vapaamuurari-iskulausetta.

Kuten ilmenee traditionalistisen katolisen ChurchMilitant -sivuston 4.11.2020 päivätystä artikkelista ”Italy’s Freemasons Celebrate ‘Fratelli Tutti’”, myös Italian vapaamuurarit ovat ylistäneet paavin linjauksia ja tunnistavat niissä itselleen tutun vapaamuurarillisen eetoksen. Italian Grand Orient -looshien Erasmus-julkaisun lokakuun 2020 numerossa katsotaan, että paavin opetus on linjassa vapaamuurarillisen opetuksen ja vision kanssa. Tämän tosiasian osoittaa myös saksalainen katolinen pappi Frank Unterhalt 13.10.2020 päivätyssä kriittisessä Priesterkreis Communio veritatis -artikkelissaan ”Ein Dokument im Modus der Freimaurer”.

Tällaisista lähtökohdista ammentava paavi julistaa nyt uudessa kirjassaan uuden maailmanjärjestyksen tarpeellisuutta. Uusi maailmanjärjestys -termi tarkoittaa paavin käyttämänä selkeästi vapaamuurarillisen maailmanveljeyden, rajattomuuden ja maailmantasavallan ideaa sekä ”jumaluus löytyy jokaisen ihmisen sisimmästä” -henkistä liberaaliteologista ja esoteerista näkemystä kaikkien uskontojen yhteisestä ytimestä. Uudella maailmanjärjestyksellä tarkoitetaan edellä viitattujen ideaalien ja näkemysten mukaista globalistisen yhdentynyttä keskinäisriippuvaa maailmaa, paitsi ekumeenissynkretistisine ja esoteerisine uskonnollisine ulottuvuuksineen myös vastaavine poliittistaloudellisine uusine ja vallankumouksellisine ulottuvuuksineen.

Uusi maailmanjärjestys on käsite ja termi, joka ei suinkaan ole syntynyt missään internetin syövereissä eikä reaalimaailmasta vaarallisesti vieraantuneiden ja psykologisesti epätasapainoisten salaliittoteoriafriikkien ”altaan syvässä päässä”, eikä mihinkään ”kaninkoloon putoamisen” seurauksenakaan. Uuden maailmanjärjestyksen käsite ei tietenkään ole minkään parin kolmen viime vuoden aikana otsikoihin nousseen QAnon:in keksintöä, koska uusi maailmanjärjestys -termi ja käsite on jo ollut vuosikymmeniä täysin avoimesti julkisessa käytössä kansainvälisen maailmanpolitiikan isojen nimien retoriikassa, kuten edellä esitetty paavi-asiayhteyskin osaltaan osoittaa. Tämä selkeä tosiasia käy ilmi vaikkapa vain silmäilemällä englanninkielisen Wikipedian ”New world order (politics)” -artikkelia lähdeviitteineen. Tämän yhteenvetoartikkelin pohjalta voidaan tiivistää seuraavasti.

Uusi maailmanjärjestys -termiä tai sisällöllisesti vastaavia muunnelmia aletiin käyttää 1900-luvun alussa ensimmäisen maailmansodan loppupuolella ja sodan loputtua, varsinkin vuoden 1919 Pariisin rauhankonferenssin ja USA:n presidentti Woodrow Wilsonin lanseeraaman Kansainliitto-hankkeen asiayhteyksissä. Uudella maailmanjärjestyksellä tarkoitettiin uutta keskinäisriippuvaa internationalistista ja oletetusti vakauden ja rauhan turvaavaa tasapainojärjestelmää, joka olisi perustunut Kansainliiton kaltaisen maailmanhallitusaihion perustukselle.

Uudella maailmanjärjestyksellä tarkoitetaan niin sanotusti liberaalia taloudellista globalisaatiota, kansallisvaltiojärjestelmästä pois siirtymistä, pyrkimystä maailmanhallituksen muodostamiseen sekä kaikkien sellaisten kulttuurillisten muutosten edistämistä, jotka ovat omiaan rikkomaan perinteisiä rakenteita ja luomaan painetta kohti uudenlaista järjestelmää.

Merkille pantavaa on, että tällaisen globalistisen ja maailmanhallituksen alaisuudessa organisoidun sekä käytännössä varsin sosialistisen uuden maailmanjärjestyksen suuntaviivat esitteli Fabian Socialism -taustasta ammentava H. G. Wells kirjoissaan The Open Conspiracy vuodelta 1928 ja The New World Order vuodelta 1940. H. G. Wells tunnetaan etenkin tieteiskirjailijana, mutta nämä kaksi teosta eivät ole tieteiskirjallisuutta, vaan Wellsin vahvaa poliittista lobbausta maailmanhallitustulevaisuuden ja sitä edustavan uuden maailmanjärjestyksen puolesta.

Marraskuussa 1940 USA:n presidentti Franklin D. Roosevelt käytti uusi maailmanjärjestys -termiä puheessaan, jossa hän luotasi sitä tulevaa uutta rauhan maailmaa, jollainen USA:n ja Britannian on luotava silloin käynnissä olleen toisen maailmansodan voitokkaan päättymisen jälkeen. Tässä puheessaan Roosevelt viittasi USA:n Suuren sinetin latinankieliseen Novus ordo seclorum -tekstiin, joka tarkoittaa kaaoksen jälkeen nousevaa uutta maailmanjärjestystä ja jolla on myös esoteerinen asiayhteytensä sekä esikristilliseen aikaan juurtuva runollisfilosofinen uskonnollinen taustansa. YK eli Yhdistyneet kansakunnat rakennettiin toisen maailmansodan jälkeen Rooseveltin puheessaan ilmaiseman vision pohjalta.

1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa, kun niin sanottu kylmä sota oli päättynyt, uusi maailmanjärjestys -termiä käyttivät julkisissa puheissaan yhtä hyvin Intian pääministeri Rajiv Gandhi kuin NATO:n pääsihteeri Manfred Wörner. Erityisen painokkaasti uusi maailmanjärjestys -termiä käyttivät tuolloin Neuvostoliiton viimeinen johtaja Mihail Gorbatshov ja USA:n presidentti George H. W. Bush. Heidän linjauksissaan korostuivat nimenomaan idän ja lännen yhdentymistä ajavat ulottuvuudet kuten myös Euroopan EU-yhdentymiseen liittyvät ulottuvuudet. Näin siis Wikipedian aihetta käsittelevän artikkelin mukaan.

Lisäesimerkkejä tarjoavat seuraavatkin. Vuonna 1992 ilmestyi seuraava artikkeli: Biden, Joseph R Jr., “How I Learned to Love the New World Order”, Wall Street Journal. (Eastern edition). New York, N.Y.: Apr 23, 1992. pg. A13, jossa Joe Biden selostaa, miten hän päätyi uuden maailmanjärjestyksen kannattajaksi. Media- ja NGO-vaikuttaja Nathan Gardels puolestaan selosti artikkelissan “East Beats West: Transforming Cultural Values Into Economic Gains” Washington Postissa 5.1.1992, miksi uusi maailmanjärjestys on erityisen sovelias toteutumaan Aasian ja etenkin Kiinan johdolla.

Kirjani Sananvapaus uhattuna Suomessa (Kuva ja Sana, 2018), sivuilla 63–66, alaotsikon ”Globalistinen rahaeliitti ohjaa maailmaa kohti utopiatulevaisuutta”, alla, kirjoitan Helsingin Sanomien vahvasta miehestä Aatos Erkosta ja uutta maailmanjärjestystä rakentavasta globalistivaikuttajaeliitistä. Kirjoitan seuraavasti, sen pohjalta, mitä käy ilmi Lauri Karénin Aatos Erkon itsensä valtuuttamana kirjoittamasta Erkon virallisesta elämäkerrasta, joka valmistui vuonna 2005 ja ilmestyi Otavan kustantamana vuonna 2018 nimellä Aatos Erkko: Yksityinen valtiomies. Lainaan oman kirjani tekstiä:

”Inhimillisestä näkökulmasta tarkasteltuna todellinen valta – kaiken näennäismuodollisen ja pinnallisen vallan vastakohtana – tässä maailmassa on Aatos Erkon ja George Sorosin kaltaisilla globalistisilla rahaeliittivaikuttajilla. Näillä on omat suljetut ja kulissien takaiset piirinsä ja nämä haluavat ohjata ihmiskuntaa ja sen kulttuureita kaikilla tasoilla kohti sellaista teknokraattista ja teknofuturistisen ’vihreää’ tulevaisuusnäkyä, joka edellyttää avointen rajojen ja historiallishengellisistä juuristaan irti revittyjen ja siten helpommin hallittavissa olevien yksilömassojen maailmaa ja jota hallitsee keskitetysti tämän rahaeliitin edustajista muodostettu maailmanhallitus. Tällaisten kulissien takaisiksi ihmiskunnan hyväntekijöiksi itse itsensä kokevien rahaeliittivaikuttajien utopistisen tulevaisuusnäyn toteutumisen kannalta on oleellista, että heidän ohjaamansa aivoriihet ja valtamedia rakentavat ja luovat todellisuuden ja tiedon eli muokkaavat ihmismassojen ajatusmaailman juuri sellaiseksi kuin tämän tulevaisuusnäyn kannalta on otollista. Sivulla 164 Karén kirjoittaa ohjelmallisen paljastavasti:

’Heinäkuussa 1973 amerikkalaisen liberalismin johtava merkkimies David Rockefeller perusti maailman poliittisen, taloudellisen ja kulttuurielämän edustajien kokoajaksi ns. Trilateraalikomission analysoimaan arvovaltaisena viisasten kerhona mahdollisimman korkealla asiantuntemustasolla ensin Yhdysvaltain, Euroopan ja Japanin kehittämistä. Trilateral sai sittemmin seurakseen muita samantapaisia ’arvovaltaisten kansalaisten’ kokemuksia ja näkemyksiä kokoavia ryhmittymiä, joista ei yleensä julkisuudessa mainita. Ne täydentävät yhä itse itseään porrastettuina rakennelmina aina sen mukaan missä todellista asiantuntemusta ja näkemystä tuntuu löytyvän poliittisten päättäjien ja elinten evästämiseksi tulevaisuuden harmonista ohjailua varten.’

”Lauri Karénin ja hänen kauttaan Aatos Erkon oman arvovaltaisen todistuksen mukaan inhorealistinen tosiasia on todellakin se, että globalistinen rahaeliitti pyrkii, päämäärähakuisen suunnitelmallisesti ja kulttuurin kaikilla tasoilla, ’ohjailemaan harmonisesti’ koko maailman ja ihmiskunnan tulevaisuutta. Karénin viittaama ’amerikkalainen liberalismi’ -termi tarkoittaa asiayhteydessään nimenomaan ohjelmallisen konservatisminvastaista vasemmistolaista eli niin sanottua edistyksellistä, progressiivista, ideologiaa, jollaisen edistämistä esimerkiksi Rockefellerit ovat kaikella rahavaltansa suomalla voimalla USA:ssa ja maailmalla organisaatioidensa ja säätiöidensä välityksellä ajaneet. Tällöin on selvää, että trilateralistihenkinen globalistinen rahaeliitti ’ohjailee harmonisesti’ maailmaa kohti vasemmistototalitaarista utopiatulevaisuutta. Karénin mukaan, sivuilla 164–165, 1990–2000-luvun alun maailmanpolitiikan ajallisessa asiayhteydessä:

’Jos jonkun henkilötietojen lopussa esiintyy sellaisia mystisiä nimiä ja kirjainsarjoja kuin CSIS, Trilateral Commission eli TC, Brookings, CFR, Bil, RIIA ja koko joukko muita, niin voi olla varma siitä, että asianomainen kuuluu sellaiseen maailman eliittiin, jolla on enemmän vaikutusvaltaa kuin millään muodollisella valtiolliseen hierarkiaan kuuluvalla koneistolla. Niiden puitteissa vilahtelee paljon samoja nimiä, Henry Kissinger, Robert McNamara, Donald Rumsfeld, Nelson ja David Rockefeller, lordi Carrington, Rupert Murdoch, Bill Clinton, Giovanni Agnelli, Helmut Kohl, Paul A. Volcker, Zbigniew Brzezinski, Dean Rush, Willy Brandt, Mihail Gorbatsov…Kuten myös Aatos Erkko…’

”Aatos Erkko poimittiin Suomesta ensimmäisenä tällaisiin sisäpiireihin…Tällaiseen yläluokkaan pääseminen edellyttää oman lahjakkuuden ja kansainvälisen elämän tuntemuksen lisäksi kuitenkin myös yhtä varsin konkreettista tekijää. Rahaa ja valmiutta käyttää sitä…Kaikki suuret kulissien takaisessa hiljaisuudessa toimivat kansainväliset yhteistyöverkostot eri kokoonpanoissaan – Rooman klubi, Trilateral, Bilderberg ja muut – toimivat säätiö-, yritys- ja yksityisen rahoituksen varassa.”

”Varsin kuvaavasti ja paljastavasti Karén toteaa, että Erkko ’poimittiin’ ja ’pääsi’ yllä kuvatun kulissien takaisen ja aatteeltaan vasemmistoliberaalin globalistisen rahaeliitin sisäpiirien jäsenyyteen.”

”Avoimen selkeän ja kattavan kuvan siitä, kuinka laajalti, ratkaisevan merkittävällä tavalla ja päämäärätietoisesti yksityinen säätiörahoitus on mahdollistanut toisen maailmansodan jälkeisen vasemmistoliberaalin internationalistisen ja keskinäisriippuvan maailmanjärjestyksen rakentamisen, saa Ford Foundation -säätiön presidentin Darren Walkerin artikkelista ”Old Money, New Order: American Philanthropies and the Defense of Liberal Democracy” CFR:n Foreign Affairs -julkaisun marras- ja joulukuun numeron 2018 sivuilla 158–166.”

”Walker viittaa artikkelissaan siihen, että Ford Foundation -säätiön kaltaisten ison rahan vaikuttajien ja heidän tulevaisuusvisionsa näkökulmasta populistinen kansallismielisyys on häiritsevän torjuttava uhka. Viittaapa Walker epäsuorasti siihenkin erikoiseen todellisuuteen, että näillä ison rahan säätiöillä ja niiden hankkeilla on 1900-luvun historian aikana ollut myönteinen suhde Neuvostoliittoon ja kommunismiin. Marxismilla ja kapitalisminvastaisella vasemmistoradikalismilla on silläkin oma tärkeä roolinsa globalistisen rahayläluokan tulevaisuusnäyn toteuttamisen edistäjänä.”

”Näiden globalististen sisäpiirien aatetta ja utopistista tulevaisuusvisiota Erkko aikanaan ajoi medioidensa ja varsinkin Helsingin Sanomien avulla ja tämän vision mukaista globalistista aatetta ja sen mukaista käsitystä ’todellisuudesta’ ja ’luotettavasta’ ja ’vastuullisesta’ tiedosta, informaatiosta, uutisista ja journalismista Helsingin Sanomat ja muut vastaavat valtamediat yhä edelleen ja entistäkin ohjelmallisemmin ajavat.”

Yllä olevalla tavalla kirjoitan Sananvapaus-kirjassani. Korostan painokkaasti, että lainaan kirjassani nimenomaan Aatos Erkon itse henkilökohtaisesti hyväksymää Lauri Karénin tekstiä, jossa avoimesti mainitaan ja nostetaan esiin globalistiset ”sisäpiirit” ja niiden yhteistyöorganisaatiot ja näiden ison rahan voimalla harjoittama tarkoitushakuinen ja tavoitetietoinen vaikuttaminen ja maailman kehityksen ”harmoninen” ohjailu. Erkko taatusti tiesi, missä oli mukana ja Karén yhtä taatusti Erkon valtuuttamana tiesi, mistä kirjoitti ja miksi halusi kirjoittaa näistä asioista kuten kirjassaan kirjoittaa.

Edellä esitettyjen lainausten yhteydessä mainitaan Bilderberg-ryhmä. Siitä, kuinka kattavasta ja arvovaltaisesta verkostosta on kyse, saat havainnollisen käsityksen lukemalla esimerkiksi Ashley Lutzin artikkelin ”This Chart Shows The Bilderberg Group’s Connection To Everything In The World” Business Insider -sivustolta, 12.6.2012 päivätysti. Tutki myös tarkkaan artikkelin yhteydessä olevaa kaaviota Bilderberg-verkostosta. Taloudellista ja poliittista voimaa löytyy. Mutta ennen kaikkea pane merkille seuraava. Lainauksissa myös mainittu Foreign Affairs on maailman arvovaltaisimpia julkaisuja, jota julkaisee CFR, joka sekin esiintyy edellä lainaussa tekstissä. Mikä on CFR?

CFR eli Council on Foreign Relations, USA:n ulkosuhteiden neuvosto, on Wall Streetin yksityisten pankki- ja rahavaikuttajien sekä angloamerikkalaisten suuryritysten ja sotateollisen kompleksin etua ja maailmankatsomusta ajava aivoriihi ja hallinnointiorganisaatio, joka on perustettu vuonna 1921. CFR on, niin ikään edellä esitetyissä Erkko-lainauksissa mainitun ja 1919 perustetun brittiläisen RIIA:n eli Royal Institute of International Affairs -organisaation eli Chatham Housen amerikkalainen rinnakkaistoimija.

RIIA ja CFR perustettiin Pariisin rauhanneuvottelujen asiayhteydessä 1919 edistämään Kansainliitto-henkistä maailmanhallintoa ja sen mukaista uutta maailmanjärjestystä. Kun Yhdysvaltojen kongressi aluksi torjui suunnitellun USA:n mukaantulon Kansainliittoon, perustettiin CFR ajamaan vähittäistä internationalismin läpimurtoa USA:ssa.

CFR/RIIA-akseli on angloamerikkalaisen globalistisen uuden maailmanjärjestyksen rakentamisen aivoriihi sekä voimakeskus, USA:n varjohallitus, The Deep State. Toisen maailmansodan aikainen USA:n tiedustelupalvelu OSS oli käytännössä CFR:n tiedustelujaosto, jonka perustalle muodostettiin 1947 keskustiedustelupalvelu CIA, nyt muodollisen virallisesti liittovaltion virastona. CFR:n keskuudesta ovat olleet valtavirtaisesti peräisin USA:n presidenttien asiantuntijat ja neuvonantajat koko toisen maailmansodan jälkeisestä ajasta alkaen, jolloin uutta maailmanjärjestystä on rakennettu Bretton Woodsin talousjärjestelmän sekä YK:n, IMF:n ja Maailmanpankin välityksellä. USA:n nykyinen Bidenin hallinto on poikkeuksellisen vahvasti CFR-vaikuttajien otteessa, kun taas Trumpin hallinnossa näitä vaikuttajia oli poikkeuksellisen vähän.

Uuden maailmanjärjestyksen rakentamisen taloudellisena ja rahapoliittisena voimakeskuksena ovat olleet ja ovat USA:n The Federal Reserve -keskuspankki ja Lontoon City, jonka rahaparonien sivukonttori USA:n The Fed on. Kaiken edellä mainitun historiallisen taustan muodostavat Cecil Rhodesin ja Alfred Milnerin 1900-luvun alussa perustamat angloamerikkalaisglobalistista visiota edistävät Round Table -eliittiryhmät sekä koko angloamerikkalaisen eliittivaikuttajakerman riveihinsä koonnut vuonna 1902 perustettu The Pilgrims Society, jonka suojelijana toimii Englannin kuninkaallinen hallitsija, nyt siis Englannin kuningatar.

Täyteen vauhtiin uuden maailmanjärjestyksen rakentaminen pääsi toisen maailmansodan jälkeen, kylmän sodan asetelmien avittamana, ja varsinkin 1990-luvulta eli Neuvostoliiton hajoamisesta eteenpäin. Juuri nyt uusi maailmanjärjestys rakentuu toisaalta teknofuturistisen Kiinan johdolla ja toisaalta niin sanotusti läntisen globalistieliitin lanseeraaman transhumanistishenkisen Great Reset -ilmasto- ja koronasosialismin myötä. Tällaisia rakennushankkeita ja pyrkimyksiä uusi maailmanjärjestys -termi ja käsite oikeasti tarkoittaa.

Pidä kuitenkin mielessä myös seuraava todellisuus, josta kirjoitan Koronavirus, globalismi ja pedon merkki -kirjani (Kuva ja Sana, 2. p. 2021) sivuilla 128 ja 204:

”On itsestään selvää, että ’läntiset’ miljardöörit ja muut rahaparonit haluavat peluuttaa Kiinaa oman pussinsa hyväksi. Yhtä itsestään selvää on kuitenkin sekin, että kiinalaiset kommunistit haluavat puolestaan peluuttaa ’läntisiä’ teknoglobalisteja oman kiinalaisen pussinsa hyväksi. Ei ole lainkaan selvää, kumpi osapuoli niin sanotusti heiluttaa tahtipuikkoa…Globalistieliitin edustajat ovat kuitenkin toisinaan ristiriidassa keskenään. Kiina pelaa omaan globalistiseen pussiinsa, läntiset globalistiset rahaparonit omaansa. Yhteisiä intressejä taatusti on, mutta on myös keskinäisiä jännitteitä. Läntisten eliittivaikuttajien omassa keskuudessakin.”

Kuten sen eiliset ja tänäiset ajajat selkeästi antavat ymmärtää, uusi maailmanjärjestys, jos toteutuu ajajiensa mielen mukaisesti, tarkoittaa paitsi kansallisvaltioiden lakkauttamista myös uutta järjestystä ja sisältöä kristinuskolle. Tämän vuoksi uuteen maailmanjärjestykseen – jossa on sekä poliittisyhteiskunnalliset että uskonnolliset ulottuvuutensa – liittyvien kysymysten on syytä kiinnostaa myös raamatullisia kristittyjä.

Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.

Lue ohjeet kommentoinnille

Kommentit (21)

Kommentoi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

 1. Aarno

  Uusi maailmanjärjestys: Stubb ja Putin käyttävät Uusi aikakausi nimikettä – helpompi ? Bilderberg järjestöön suuntaudutaan (ellei enää vapaamuurareihin niinkään).

 2. Simo

  Hyvää ja selkeää tekstiä. Erinomaista, että tätäkin pidetään esillä.

 3. ET

  Hyvä kirjoitus! Onneksi joku uskaltaa puhua näistä. Ev.lut kirkot ovat häpeämättömön hiljaa ja helluntai srk yrittää vaientaa tämän tiedon vetoamalla että vaan evankeliumista saa puhua tai höpöttää kielillä ilman selitystä – ikäänkuin politiikka tai maailman tilanne ei olisi linjassa profetioiden kanssa, sillä tämähän kerrottu Raamatussa.

 4. Topias

  Nykyisen paavin kasvoista näkee että hän ei ole mielestäni uskova, häneen iskee välillä
  harmaus. Hyvä verrata nykyistä paavia Johannes Paavali 2:seen.

 5. IlkkaT.O.

  Globalistien käsissä ”vallan vahtikoiran” merkitys on saanut ne lopulliset pravdamaiset ominaisuudet myös länsimaissa, jotka sille kelpaavat poliittisen teatterinsa esityspaikaksi. Vastustajiaan, etupäässä Trumpiin kohdistuen sen moraalittomuus on sille uusi normi: Trumpin väitettiin WP:n mukaan vaatineen Ga:n vaalitutkijaa ”etsimään” puuttuvat 11800 ääntä, joka tekisi ko. henkilöstä sankarin, muutoin vois kyseessä olla joap rikos; nyt, vasta 3 kk tapahtuneen jälkeen tuotiin WP:n oikaisu asiaan: Trump ei ollutkaan puhunut mitään sellaista, jonka esitettiin tapahtuneen. Missä Ylen oikaisu? Tosiasiassa vahingon annettiin tapahtua, sitten vasta ”oikaisu”. FakeNews on nimensä ansainnut sille ominaisella tavallaan. MOT.

  Seuraamisen arvoista oli myös Biden/ulkomin. Blinkenin toimet Alaskan kokouksessa, jossa Blinken pyysi USA:n puolesta jopa anteeksi Kiinalta!!? Meksiko/USA rajalla on jo täysi kaaos, sisään otetaan kaikkialta maailmasta saapuvia ihmisiä, joiden korona-tartunnat ovat yli 7-kertaisia USA:n omaan väkeen verrattuna. Sitä saa mitä tilaa.
  Kotimaan politiikassa ”kotimaisen terrorismin” asetus syyllistää jo kaikkia Trumpin kannattajia, ”Equality Law” tulee tekemään lopun Jumalan sanan täyden evankeliumin saarnamisesta ja opettamisesta. Kaikki edellä mainittu vain kahdessa kuukaudessa. Miten Herra tulee asiaan vastaamaan?

 6. Olli Issakainen

  Globalistien suunnitelma alkaa nyt näyttää selvältä. Koronahysterian tarkoitus on pelotella ihmiset siirtymään kokonaan toisentyyppiseen yhteiskuntaan. Ihmiset dehumanisoidaan digitaaliseksi omaisuudeksi. Persoonallinen data tullaan sitomaan uuteen digivaluuttaan. Globaali ID-systeemi syntyy. Geenimanipuloinnilla on keskeinen asema. Koko ihmiskunta tullaan digitalisoimaan. Bill Gates vaatii globaalia digitaalista sertifikaattia kaikille. ID2020. Gatesin suunnitelma lienee rokottaa koko ihmiskunta mRNA-geeniterapialla. Hän edustaa NWO:n lääketieteellistä siipeä. Muut ovat taloudellinen, sosiaalinen ja uskonnollinen. Siirrytään pois käteisestä. Blockchain-teknologiaan perustuva digivaluutta korvaa käteisen. Hyperinflaation jälkeen velat annetaan anteeksi jos liityt uuteen systeemiin. Gates saa ideansa WEF:ltä ja Rockefellereiden säätiöiltä. Big Banks, Big Tech, Big Pharma, Big Government, YK ja WEF käyttävät koronakriisiä uudenlaisen viherutopian rakentamiseen.

 7. Anna

  ”a new world order”
  Paavin mukaan kestävään kehitykseen sitoutumista, vihreää käännettä taloudessa.
  Nyt on kaksi kertaa tv1:llä tullut ko.vihreää energiaa käsittelevä dokumentti.. Ulkolinja: Likaista vihreää energiaa, akkujen valmistamisen ruma kääntöpuoli. Ohjelma käsittelee maametallien louhimista ja maita, joista niitä louhitaan ja siellä sivutuotteena syntyviä ongelmia. Näitä maametalleja tarvitaan akkutuotannossa.
  Ohjelma on nähtävissä Yle areenassa uusimmissa dokumenteissa. Ajatuksia ravisteleva dokumentti hiilineutraaliuteen pyrkimisestä.

 8. Bux

  Nyt teksti ei lunasta otsikon lupausta: en tullut hullua hurskaammaksi tai siis ymmärrä edelleenkään miten Juha Ahvio ymmärtää uuden maailman järjestyksen käsitteen, vai onko se edes käsite Ahviolle eikä pelkkä sana.

 9. Olli Issakainen

  Great Reset ei ole yksin Schwabin idea. Sitä on suunniteltu finanssieliitin toimesta jo pitkään. Nyt valtava finanssiverkosto on ryhtynyt sanoista tekoihin. Avainkäsite on ESG. Investointeja kohdistetaan vihreään energiaan. Koko maailman taloudellinen rakenne tullaan muuttamaan pois fossiilisista polttoaineista. Great Resetin takana on YK:n Agenda 2030, jonka takaa taas löytyy BIS-pohjainen keskuspankkijärjestelmä. Global Sustainable Governance on päivän sana. Mm. varainhoitaja BlackRock on mukana hankkeessa. Nollapäästöt on tavoite. Uudelleenjärjestelyn johdossa on entinen BoE-keskuspankkiiri Mark Carney (WEF, Bilderberg, Inclusive Capitalism). PCAF perustuu Pariisin ilmastosopimukselle ja siinä on mukana mm. Morgan Stanley. BIS:n FSB on luonut Michael Bloombergin johtaman elimen TCFD johon kuuluvat BlackRock ja JPMorgan Chase. Kaiken kaikkiaan näissä finanssieliitin luomissa kestävän kehityksen systeemeissä ovat mukana myös Rockefeller Capital, Vanguard, State Street, Fidelity, Carlyle Group, Bank of America ja Al Goren Generation Investment.

 10. Pekka

  ”Koronasosialismi” ? En ole kuullutkaan,että koronavirus on sosialistinen.Onko virus omaksunut jonkun poliittisen mielipiteen? Mitä on sitten koronakapitalismi? Kysyykö koronavirus tarttuessaan ihmiseen,oletko sosialisti vai kapitalisti ? Ihan oikeasti.Kyllä se koronavirus riehuisi,vaikka meillä olisi oikeistohallitus ja Yhdysvalloissa republikaani presidenttinä.

 11. Olli Issakainen

  Paavin innoittamana toimii Lynn de Rothschildin alulle panema organisaatio Inclusive Capitalism with Vatican. Inklusiivinen kapitalismi tarkoittaa käytännössä vihersosialismia. Maailman mahtavimmat yhtiöt ja yritysjohtajat, joilla useilla on Bilderberg-tausta, ovat mukana tässä hankkeessa. Tutut globalistiyhtiöt DuPont, Bank of America, Merck, Allianz, Mastercard, Salesforce (Mark Benioff), kaiken omistava State Street, BP, Visa, Johnson & Johnson ja Estee Lauder. Johtoon kuuluvat mm. BoE:n entinen johtaja ja nykyinen YK:n ilmastolähettiläs Mark Carney ja OECD:n Angel Gurria. Edustettuina ovat luonnollisesti myös Rockefeller Foundation ja Ford Foundation. Samat tutut henkilöt, yritykset ja säätiöt toistuvat kun Great Reset -hanketta ja uutta maailmanjärjestystä tutkitaan. David Rockefellerin kehuma kansainvälinen salaliitto on 100% varmasti olemassa.

 12. Anna

  Kansallisvaltioista…
  Miten kansallismielisyys ja isänmaallisuus liittyy raamatulliseen kristillisyyteen?
  Itselleni tulee ainakin seuraavat raamatun paikat mieleen.

  5 Moos. 32. Mooseksen virsi. Mooses kehoittaa vielä kansaa noudattamaan lakia ja saa käskyn nousta Nebon vuorelle katselemaan luvattua maata.
  ”8 Kun Korkein jakoi perinnöt kansoille, kun hän erotteli ihmisten lapset, silloin hän määräsi kansojen rajat israelilaisten luvun mukaan.”

  Apt. 17:24-27 Paavali puhuu Areiopagilla ateenalaisille.
  ”24 Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä,
  25 eikä häntä voida ihmisten käsillä palvella, ikäänkuin hän jotakin tarvitsisi, hän, joka itse antaa kaikille elämän ja hengen ja kaiken.
  26 Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat,
  27 että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää – hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä;”

  Jer. 29. Jeremiaan kirja pakkosiirtolaisille.
  ”4 Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala, kaikille pakkosiirtolaisille, jotka minä olen siirtänyt Jerusalemista pois Baabeliin:
  5 Rakentakaa taloja ja asukaa niissä, istuttakaa puutarhoja ja syökää niiden hedelmiä.
  6 Ottakaa itsellenne vaimoja ja siittäkää poikia ja tyttäriä; ottakaa pojillenne vaimoja ja naittakaa tyttärenne, että he synnyttäisivät poikia ja tyttäriä. Lisääntykää siellä älkääkä vähentykö.
  7 Ja harrastakaa sen kaupungin menestystä, johon minä olen teidät siirtänyt, ja rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidän menestyksenne.”

  Kyllä kansallismielisyys nousee mielestäni suoraan Raamatusta. Herra kehoittaa pakkosiirtolaisiakin harrastamaan kaupungin menestystä, johon heidät on siirretty, joten miksi emme mekin rukoilisi kotimaamme menestyksen ja kansallisvaltioiden säilymisen puolesta.

  Virsi 581
  1.
  Kiitos, Jumalamme,
  kun annoit kauniin maan,
  annoit jylhät metsät,
  loit vedet virtaamaan.
  Kiitos sisukkaasta
  työstä isien,
  kiitos isänmaasta
  ja kohtaloista sen.

 13. Johannes

  Kansallismielinen konservatismi ja valtioiden rajoista kiinni pitävä isänmaallisuus on epäkristillistä harhaoppia. Jeesus oli globalisti ja hänet ristiinnaulinneet olivat näitä konservatiiveja. Haluaako Patmos todella Ahvion johdolla hukuttautua konservatiivisuuden myrkylliseen suohon?

  • jukkalaaksonen@me.com

   Kommentoija Johannes, Jeesusko muka glogalisti? Mistä ihmeestä sait tuollaisen järjettömän ajatuksen? Raamatusta sitä ei löydy. Hänhän nimenomaan käski tekemään KAIKKI KANSAT omiksi opetuslapsikseen (Matteuksen evankeliumin lopussa) … ei siis mitkään yksilöiden joukot tai kasvottomat ihmismassat, vaan KANSAT. Kansallisaate, jos mikä, nousee nimenomaan kristilliseltä pohjalta. Tämän perusseikan osoittaa todeksi jo pintapuolinenkin historiaan tutustuminen (suosittelen).

 14. Erkki Hänninen

  Myös uskonnollinen äärioikeisto pyrkii uuteen maailmanjärjestykseen, omaan utopiaansa. Jos uskonnollinen äärioikeisto saa tahtonsa läpi, niin heidän diktatorinen teokratiansa on tosiasiassa totalitarismia, jossa toisinajattelua ei sallita. Eikä minkäänlaista sananvapautta! Demokratia ei sovi uskonnolliselle äärioikeistofasismille mitenkään. Herra meitä kaikenkaltaiselta totalitarismilta varjelkoon, myös äärioikeistolaiselta uskonnolliselta totalitarismilta!

 15. Olli Issakainen

  CFR:n budjetti on 76m dollaria. Rahaa tulee Foreign Affairs -lehdeltä (11%) sekä lahjoittajilta. CFR:n David Rockefeller Studies -ohjelman budjetti on 14m dollaria. CFR:n yritysjäseniä ovat mm. Bank of America, kaiken omistava BlackRock, Facebook, JPMorgan Chase, Shell, McKinsey, Thomson Reuters, Deutsche Bank, Citi, Goldman Sachs, Moody’s, Google, Mastercard, ExxonMobil jne. Tutut globalistiyhtiöt. Carlylen David Rubenstein on CFR:n puheenjohtaja. Hallituksen jäseniä ovat mm. Colin Powell, TIMEn päätoimittaja Zakaria ja Kennedy School of Governmentin Joseph S. Nye Jr. CFR:n jäseniä: Jim Baker, JOE BIDEN (jonka suurimman vaalirahoittajan Bloombergin säätiö on myös CFR-jäsen), Michael Bloomberg, George W.H Bush, Jimmy Carter, Dick Cheney, Bill Clinton, Robert Gates (CIA), Alan Greenspan, Gorba, Michael Hayden (NSA), John Kerry, Kissinger, Paul Krugman, John McCain, Hank Paulsen (Goldman Sachs), David Petraeus, Condi Rice, Susan Rice, David Rockefeller, Lynn de Rothschild, George Soros ja Larry Summers. Kun Obama valittiin presidentiksi CFR iski hänen käteensä mitään kysymättä listan tulevista ministereistä.

 16. IlkkaT.O.

  Kiitos Juha Ahviolle totuudellisesta blogikirjoituksestaan. Kukaan tuskin epäilee enää totuudellisen tiedon valossa uuden maailmanjärjestyksen kehittämistä ja pääkonnat siinä yhteydessä. Juurisyy on kaivettava esille: Se löytyy totuudessa vaeltaville helpostikin: Saatanan ensimmäinen repliikki Jumalan sanaa vastaan, Jumalan luomalle ihmiselle suunnattuna: ”Onko Jumala todellakin sanonut?..” Loppu sen jälkeen on ollut ja on historiaa ja samalla myös Raamatun ilmoittamaa profetiaa, kuinka kaikki tulee lopulta tapahtumaan: Jumalan uuden taivaan ja maan perustamisen, jossa ei ole sijaa epäpyhälle.
  Vallan ja rahanhimon sokaisema ”eliitti” on saatanan kätyrinä tekemässä juuri sen työn, jonka Jumala sanassaan on ilmoittanutkin. Sen mukaansa tempaamina kohti lopullista tuhoa, so. ihmisen sielun ja ruumiin kannalta kaksinkertainen kuolema, – vastoin Jumalan alkuperäistä suunnitelmaa – kulkevat jumalattomat ikuiseen kadotukseen. Nyt he hetken iloitsevat synneissään, mutta kaiken loppu on lähellä.
  Paavi yhdessä maailman rahan ja vallan eliitin kanssa ovat finaalivaiheessa, maailmantilannetta katsastaessa ymmmärtää heillä olevan kova kiire. Kristilliskonservatiivinen Yhdysvallat on musertumassa tulossaolevan ”Equality Act’n” alle; nykyinen presidentti-instituutio Biden/Harris johdolla itkivät liikuttuneina puolenmiljoonan koronaan menehtyneen vuoksi, mutta ei elettäkään yli 60 miljoonan abortoidun sikiön puolesta sitten Scotus’n ”Roe vs Wade”- päätöksen 1973. Kuinka voisivatkaan kyseiseen syntiin langenneina. Yhdysvallat pelataan ulos maailmanpolitiikan hegemonia-asemasta, maailman lopunaikojen asetelmat ovat valmistumassa lopullista ratkaisua varten (sitä Hitlerkin yritti), kun Saatana antaa jumalattomien kuvitella sen tuhoavan Jumalan suunnitelman Israelin ja Jerusalemin ja uskovaisten tuhoamisella ja pystyttävän oman NWO:nsa tilalle. Pieni hetki sille annetaankin, sitten tulee loppu, Jumalalle kunnia.
  Uskovina elämme ajallisen historian voimakkaimpia hetkiä, jolloin kaikki huipentuu: Jeesus Kristus on tulossa, jokaisen polven pitää notkistuman ja kielen tunnustaman: ”Jeesus Kristus on Herra.” Oletko valmis?

 17. Olli Issakainen

  Chatham House saa rahoituksensa mm. seuraavista lähteistä: Open Society Foundation (Soros), Bill & Melinda Gates Foundation, Sir Evelyn and Lynn de Rothschild, Rockefeller Foundation, Thomson Reuters, Goldman Sachs International, NATO, Euroopan komissio, JP Morgan, City of London, Facebook, Royal Dutch Shell, McKinsey, ExxonMobil jne. Kaikki taattua globalistilaatua.

 18. Topias

  Mitäs nyt tehdään kun paavikin on harhautunut Soroksen kelkkaan.

 19. Taisto

  Minusta on hienoa, että pappi Fransiscus uskaltaa sanoittaa ääneen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja solidaarisuuden sanomaa vastapainona vanhan maailman ummehtuneelle kansallismieliselle suurten egojen ja erojen politiikalle. Transnationaaliset suhteet tulevat toivottavasti lisääntymään perinteisten internationaalisten linkkien lisäksi. En myöskään oikein löydä paavin jutustelusta sellaista new wolrd orderia, mitä monissa amerikkalaisissa fundamentalismiin kallellaan ja osin salaliittoihin ihastuneissa ”kirkoissa” joskus saarnaillaan. Joskus tuntuu aika hassulta, että kovin monessa kohtaa nykyinen(kin) paavi on tullut perinteisten protestanttien tontille ( ei tosin kaikkien) varsinkin eettisistä kysymyksissä. Saisinkohan nykyinen paavi kirjoitusoikeuden Patmos ry:n blogipalstalle?

 20. Olli Issakainen

  Ensiksi meillä on Gorban (Rooman Klubi) ja vanhemman Bushin NWO. Poliittinen luonteeltaan. Sitten on vapaamuurari David Rockefellerin Trilateraalikomission Uusi kansainvälinen taloudellinen järjestys. Kolmas versio on ”salaliittoteoria” uudesta maailmanjärjestyksestä. Tähän kuuluu maailmanhallitus, maailmanuskonto ja yksi maailmanvaluutta. Kakkonen ja kolmonen menevät osittain ristiin, sillä Bilderbergin perustanut ja CFR:ssä toiminut ja sitä rahoittanut David Rockefeller toteaa omaelämäkertansa sivulla 405 olevansa osa salaliittoa jonka päämäärä on One World. Itse ajattelen niin että Great Reset on itse asiassa jatkumoa tai huipentuma Rockefellerin teknokratiaunelmille. Salaliittoversiossa YK, IMF, WEF, Bilderberg, CRF, Trilateraalinen komissio sekä Wall Street ja Silicon Valley ovat suunnitelman takana. Päämääränä on totalitarismi ja valvontayhteiskunta sirutuksineen. Sekä depopulaatio. Suunnitelman takana nähdään myös Euroopan kuninkaalliset, ns. Black Nobility, illuminaatit, jesuiitat ja vapaamuurarit. CFR:n presidentti Richard Haass on puhunut maailmanhallituksesta, samoin Vatikaani. Maailmanvaluutta löytyy IMF:n sivuilta nimeltään bancor. YK puuhaa uutta maailmanuskontoa Rockefellereiden tukeman Lucis Trustin kanssa. Myös ns. globalistien hallitsemilla ajatushautomoilla kuten Chatham House ja Brookings (molemmat Rothschild) on merkittävä roolinsa. Vatikaanilla on yhdessä Rothschildien kanssa on reset-ohjelmansa nimeltä Inclusive Capitalism with Vatican. Ns. salaliittoversiossa NWO-hanketta johtaa Committee of 300, johon kuuluu liikemiehiä, poliitikkoja, Vatikaanin ja kuninkaallisten edustajia. Tämä porukka luo tahallaan erilaisia kriisejä saadakseen aikaan uuden maailmanjärjestyksen. Oma henkilökohtainen näkemykseni on että syntyy kultaan sidottu kryptovaluutta. Ja että ns. global governance lisääntyy. Mihinkään entiseen normaaliin ei enää ole paluuta. Perusteluksi ilmoitan että olen lukenut Bilderbergin, Trilateraalisen komission jne. jäsenlistat. Heillä riittää voimavaroja ja rahaa suunnitelmiensa läpiviemiseen. Olen myös nähnyt aidolta vaikuttavan nimilistan Kolmensadankomiteasta. Ilmestyskirja ja David Wilkersonin Näky ovat hyvä lisäapu näitä asiota tutkittaessa kuten myös Hesekiel ja Daniel.